V 00143 – Bytový dům č.p.41

V 00143 – Bytový dům č.p.41

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem výstavby bytového domu č.p. 41 v obci Čebín dle projektové dokumentace. Předmětem plnění bude výstavba jednopodlažního nepodsklepeného objektu s užitným podkrovím, který bude provozovat obec Čebín. V 1.NP se budou nacházet ...

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, předstihový geotechnický monitoring

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, předstihový geotechnický monitoring

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění předstihového geotechnického monitoringu na stavbu "D3 0310/I Úsilné - Hodějovice".

Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem – vnitřní  infrastruktura

Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem – vnitřní infrastruktura

Předmětem zakázky je vybudování vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, nové účelové komunikace, plynovodu veřejného osvětlení, autobusové zastávky, retenční nádrže a provedení vegetačních úprav pro novou průmyslovou zónu. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a ...

Modernizace tramvajové trati Klatovská ul. v Plzni, úsek Dobrovského - Máchova

Modernizace tramvajové trati Klatovská ul. v Plzni, úsek Dobrovského - Máchova

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zpracování projektové dokumentace ve stupních DÚR a DSP na akci Modernizace tramvajové trati Klatovská ul. v Plzni, úsek sady Dobrovského - Máchova. Tato akce zahrnuje zejména tyto činnosti: 1. geodetické služby a další přípravné práce 2. projekční a inženýrskou činnost a ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravská Třebová

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravská Třebová

Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Moravská Třebová včetně nezbytných zeměměřických činností ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků. Návrh bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pobočky o ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cheznovice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cheznovice

Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalov, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podlešín u Stebna

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalov, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podlešín u Stebna

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je provedení díla – návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chvalov a návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Podlešín u Stebna (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lužany u Přeštic

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lužany u Přeštic

Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chromeč

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chromeč

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chromeč, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení ...

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina

Předmětem zadání je zhotovení aktualizace Přípravné dokumentace a Projektu. Dále zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně vypracování žádostí a zajištění úplných podkladů pro jejich podání, za splnění bude považováno řízení bez přerušení. Aktualizace přípravné dokumentace proběhne v kontextu schváleného záměru projektu ze dne 23. ...

DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně); DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová

DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně); DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová

Předmětem zakázky je vypracování Přípravné dokumentace (dále PD), včetně vypracování Záměru projektu (dále ZP) pro stavby: „DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)“ „DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“. Záměr projektu bude vypracován dle směrnice MD V-2/2012, v platném znění. Přípravná dokumentace (tj. dokumentace k územnímu ...

Komplexní pozemkové úpravy Návojná, Vlčková II

Komplexní pozemkové úpravy Návojná, Vlčková II

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Návojná a Vlčková včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Rekonstrukce žst. Brno – Královo Pole

Rekonstrukce žst. Brno – Královo Pole

Předmětem plnění veřejné zakázky je Zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby "Rekonstrukce žst. Brno – Královo Pole". Předmět plnění veřejné zakázky je: •Vypracování Přípravné dokumentace (dále PD), včetně vypracování Záměru projektu (dále ZP) pro stavbu „Rekonstrukce žst. Brno-Královo Pole“ •ZP bude vypracován dle směrnice MD ...

Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň

Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby “Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) – Choceň” v rozsahu dle závěrů schválené Studie proveditelnosti “Velký Osek – Hradec Králové – Choceň” ve variantě A4+B4. Záměr projektu bude zpracován dle Směrnice Ministerstva Dopravy ČR č. V-2/2012 v ...

Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)

Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)

Předmětem plnění veřejné zakázky je Zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby "Modernizace tratového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)" v rozsahu dle závěrů schválené „Studie proveditelnosti trati Velký Osek – Hradec Králové - Choceň“ ve variantě A4+B4. Záměr projektu bude zpracován dle Směrnice Ministerstva ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí a v k.ú. Třebovětice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí a v k.ú. Třebovětice

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí (celková rozloha 375 ha) a v k.ú. Třebovětice (celková rozloha 310 ha) včetně nezbytných projekčních a geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu operátu.

Komplexní pozemková úprava Prostřední Lánov

Komplexní pozemková úprava Prostřední Lánov

Předmětem této veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v části k.ú. Prostřední Lánov o celkové předpokládané výměře max. 606 ha.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Planá u Mariánských Lázní

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Planá u Mariánských Lázní

Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Planá u Mariánských Lázní, okres Tachov dle příslušných ustanovení zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech pozemkových úprav, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru ...

Protipovodňové opatření Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné

Protipovodňové opatření Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení geodetických a průzkumných prací a zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby „Protipovodňové opatření Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné, PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby“. Součástí předmětu zakázky je ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, v katastrálním území Chvaletín a v katastrálním území Borek u Dačic včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou ...

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Boršov u Moravské Třebové

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Boršov u Moravské Třebové

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březina u Mnichova Hradiště, k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březina u Mnichova Hradiště, k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Březina u Mnichova Hradiště, Podolí u Mnichova Hradiště a Násedlnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valštejn

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valštejn

Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu "Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Valštejn a navazujících částech katastrálních území Jindřichov ve Slezsku a Hynčice u Krnova", včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru ...

Rekonstrukce žst. Vsetín

Rekonstrukce žst. Vsetín

Předmětem veřejné zakázky je vypracování Přípravné dokumentace (dále PD), včetně vypracování Záměru projektu (dále ZP) pro stavbu „Rekonstrukce žst. Vsetín“ Záměr projektu bude vypracován dle směrnice MD V-2/2012, v platném znění. Přípravná dokumentace (tj. dokumentace k územnímu řízení) bude zpracována v souladu se všemi obecně platnými ...

KoPÚ v k.ú. Svojše - dopracování

KoPÚ v k.ú. Svojše - dopracování

Předmětem plnění podlimitní VZ na služby je dopracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále "KoPÚ") v k.ú. Svojše, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rámci dokončení zpracování KoPÚ je nutné provést aktualizaci soupisu nároků a ...

(záznamy 151/175 z 1932)  strana 7 / 78