Obytný soubor Loděnice – Na Malešovické U Kaple

Obytný soubor Loděnice – Na Malešovické U Kaple

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu a smlouvy. Předmět díla je specifikován projektem a zahrnuje: 1) Provedení stavby podle PROJEKTU; 2) Zpracování geodetického zaměření odpovědným geodetem včetně geometrického plánu potvrzeného katastrem nemovitostí a funkce ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Holešova

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Holešova

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Martinice u Holešova a v části k.ú. Holešov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Zpracování návrhu dvou KoPÚ v k.ú. Brniště a v k.ú. Velký Grunov

Zpracování návrhu dvou KoPÚ v k.ú. Brniště a v k.ú. Velký Grunov

Zpracování návrhu dvou komplexních pozemkových úprav, první v k.ú. Brniště (obvod cca 959 ha) a druhý v k.ú. Velký Grunov (obvod cca 641 ha), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané ...

Vítězná - chodník Kocléřov - Huntířov

Vítězná - chodník Kocléřov - Huntířov

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a novostavba chodníků a autobusových zastávek podél silnice III/29928 a silnice III/29931. Chodníková plocha zvýší bezpečnost a plynulost pěší dopravy obcí Vítězná.Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení geodetického zaměření stavby a vyhotovení ...

Sanácia svahových deformácií na lokalitách Brezovička a Ďačov

Sanácia svahových deformácií na lokalitách Brezovička a Ďačov

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných svahových deformácií na území Slovenska. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie havarijných (aktívnych) zosuvov na vybraných 7 prioritných lokalitách, ktoré ohrozujú životy a majetok obyvateľov a životné prostredie. ...

Odborný geologický dohľad pri sanácii svahových deformácií na lokalitách Brezovička a Ďačov

Odborný geologický dohľad pri sanácii svahových deformácií na lokalitách Brezovička a Ďačov

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných svahových deformácií na území Slovenska. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie odborného geologického dohľadu pri sanácii havarijných (aktívnych) zosuvov na vybraných 7 prioritných lokalitách, ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Holohlavy a zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rodov, včetně ucelené části katastrálního území Holohlavy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí ...

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na lokalitách Babín, Liptovská Štiavnica

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na lokalitách Babín, Liptovská Štiavnica

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia inžinierskogeologického prieskumu svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenskej republiky v rámci pripravovaného projektu Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií 1. etapa financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o.

Zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o.

Zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. – Vzdělávací a výcvikové středisko v Brně - Bohunicích spočívající: a) ve výstavbě objektu Vzdělávacího a výcvikového střediska na pozemcích b) ve vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby; c) v geodetickém zaměření stavby. Dále zastupování ...

Vykonanie obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Vykonanie obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Predmetom zákazky je vykonanie obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Služby – LIDAR

Služby – LIDAR

Predmetom zákazky je výber dodávateľa služieb LIDAR pre potreby pripravovaného projektu Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - ražba a geologický průzkum a následná údržba raženého díla po dobu 2 let.

Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - hloubení jámy a geologický průzkum a následná údržba hloubené jámy po dobu 2 let.

Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - ražba a geologický průzkum a následná údržba raženého díla po dobu 2 let.

Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla - ražba a geologický průzkum a následná údržba raženého díla po dobu 2 let.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Bojanovice a v k.ú. Křepice u Hustopečí

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Bojanovice a v k.ú. Křepice u Hustopečí

Zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) ve vymezených katastrálních územích, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Tyto 2 návrhy KoPÚ jsou samostatnými částmi, zadávanými společně v rámci jedné veřejné zakázky - Část 1: KoPÚ v k.ú. Horní ...

Komplexní pozemkové úpravy Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice, Útěšenovice

Komplexní pozemkové úpravy Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice, Útěšenovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice a Útěšenovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...

Vybudovanie nových exploatačných a pozorovacích prieskumných hydrogeologických vrtov

Vybudovanie nových exploatačných a pozorovacích prieskumných hydrogeologických vrtov

Predmetom zákazky je vypracovanie projektov čiastkových geologických úloh, riešenie stretov záujmov, odvŕtanie a zabudovanie nových čerpacích a pozorovacích hydrogeologických vrtov, realizácia a vyhodnotenie dlhodobých hydrodynamických skúšok a vypracovanie čiastkových záverečných správ pre 12 dvojíc exploatačných a pozorovacích hydrogeologických ...

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic

Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody je poskytování služeb spočívající ve zpracování geodetických podkladů pro majetkové vypořádání včetně záborových elaborátů, poradenství v katastru nemovitostí včetně inženýrských činností v souvislosti s přípravou podkladů pro vložení právních listin do katastru nemovitostí či odstranění ...

KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Jaroměřice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno ...

Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin – průzkumné práce

Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin – průzkumné práce

V rámci realizace projektu bude na lokalitě „Rujnica“ v Bosně a Hercegovině proveden komplexní geofyzikální průzkum. Na základě jeho výsledků bude určena optimální lokalita pro vybudování hydrogeologického vrtu, který bude následně proveden, a to spolu s karotážním měřením a čerpacími zkouškami. V rámci čerpacích zkoušek bude sledována hladina ...

Vybudovanie nových monitorovacích vrtov

Vybudovanie nových monitorovacích vrtov

Predmetom zákazky je vybudovanie nových monitorovacích vrtov v rámci projektu: Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska 1. časť.

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - monitoring stavby

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - monitoring stavby

Monitoring stavby „I/42 VMO Žabovřeská I - etapa II“ (dále jen „stavba“) se bude provádět za účelem zajištění podkladů pro určování případných nezbytných úprav technologie, resp. postupů vlastní výstavby ve vazbě na maximální bezpečnost a efektivitu stavby a minimalizaci časové náročnosti stavby a pro určování oprávněnosti případných požadavků na ...

Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - DÚR, DSP, DPS

Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - DÚR, DSP, DPS

Předmětem této zakázky je provedení inženýrsko geologického průzkumu a hydrogeologického průzkumu, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí a územního souhlasu na přípojky inženýrských sítí, zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. složky ...

(záznamy 1/25 z 1952)  strana 1 / 79