Realizace stavby - Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13

Realizace stavby - Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, zadání a zajištění provedení hydrogeologického průzkumu, provedení stavebních a montážních prací spočívajících v rozšíření CTR o skladovací nádrž o objemu 125.000 m3 (slovy: sto dvacet pět tisíc metrů krychlových) a uvedení této stavby do provozu v souladu se všemi příslušnými ...

Zpracování návthu 2 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kamenice u Zákup a Velenice u Zákup

Zpracování návthu 2 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kamenice u Zákup a Velenice u Zákup

Zpracování návrhu dvou komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), první v k.ú.Kamenice u Zákup a druhé v k.ú. Velenice u Zákup, včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u Bruntálu

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u ...

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Malá Véska a komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město u Bruntálu, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 ...

Vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků v okrese Jindřichův Hradec a Tábor

Vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků v okrese Jindřichův Hradec a Tábor

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků s vyhotovením geometrického plánu na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků (případně geometrický plán na opravu geometrického a polohového určení nemovitosti).

Interakční fyzikální modely in-situ v PVP Bukov

Interakční fyzikální modely in-situ v PVP Bukov

Předmětem projektu budou in-situ fyzikální modely typu Mock-up umístěné v horninovém prostředív Podzemním výzkumném pracovišti Bukov (PVP Bukov). Jedná se o realizaci 10 zkušebních vrtů vedených horizontálně do horninového masivu.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Porešín, k. ú. Skoupý a k. ú. Týnčany

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Porešín, k. ú. Skoupý a k. ú. Týnčany

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Porešín, k. ú. Skoupý a k. ú. Týnčany v okrese Příbram, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013.

Geofyzikální práce pro popis geologické stavby potenciálních lokalit HÚ v ČR

Geofyzikální práce pro popis geologické stavby potenciálních lokalit HÚ v ČR

Zadavatel je organizační složkou státu a jednou z jeho povinností je nalezení vhodné Lokality pro umístění a výstavbu hlubinného úložiště (HÚ) pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a radioaktivní odpad (RAO). Výběr Lokality pro umístění hlubinného úložiště je třeba v souladu s předpisy a doporučeními SÚJB, IAEA a směrnicí Rady EU pro nakládání s ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota u Vsetína

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota u Vsetína

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lhota u Vsetína včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valašská Polanka

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valašská Polanka

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Valašská Polanka včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jasenná na Moravě

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jasenná na Moravě

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jasenná na Moravě včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí 2017

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Veselá u Valašského Meziříčí v rozsahu cca 425 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do ...

Komplexní pozemkové úpravy Čermná v Krkonoších

Komplexní pozemkové úpravy Čermná v Krkonoších

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čermná v Krkonoších, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Geodetické služby 2017-2018 - KPÚ pro LK

Geodetické služby 2017-2018 - KPÚ pro LK

Provádění geodetických služeb ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů - vytyčování hranic pozemků, stabilizaci lomových bodů vytyčených hranic pozemků (včetně dodávky materiálu pro stabilizaci), fyzické předání hranic vlastníkům předmětných pozemků, vyhotovení dokumentace o vytyčení hranic ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jindřichov u Hranic

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jindřichov u Hranic

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jindřichov u Hranic, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Korolupy, včetně upřesnění přídělu

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Korolupy, včetně upřesnění přídělu

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Korolupy, včetně upřesnění přídělu a včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ...

Chodník a cyklochodník, Trstínska cesta v Trnave

Chodník a cyklochodník, Trstínska cesta v Trnave

Predmet zmluvy zahŕňa nasledujúce stavebné objekty: SO Spevnené plochy SO Sadové úpravy SO Verejné osvetlenie SO Preložka oznamovacieho vedenia Súčasťou zákazky sú náklady na zabezpečenie koordinátora PD a koordinátora bezpečnosti, geodetické práce a všetky ostatné súvisiace práce a dodávky. Podrobnejší popis je uvedený v súťažných ...

Silnice II/481: Velké Karlovice

Silnice II/481: Velké Karlovice

Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava silnice v intravilánu a extravilánu obce Velké Karlovice. Začátek akce se nachází v extravilánu v k. ú. Velké Karlovice, místní části Jezerné, konec stavby je u okružní křižovatky na konci silnice II/481 v obci Velké Karlovice. Celková délka řešeného úseku silnice II/481 je 2 677 m. Součástí investiční ...

Rámcová dohoda na vypracovávanie geometrických plánov a znaleckých posudkov pre účely Projektu LIFE1

Rámcová dohoda na vypracovávanie geometrických plánov a znaleckých posudkov pre účely Projektu LIFE1

V priebehu realizácie aktivít Projektu LIFE12 NAT/SK/001137 BeeSandFish bude potrebné zabezpečiť vypracovanie viacerých geometrických plánov pre dočasné zábery a porealizačné geometrické plány. Ďalej bude potrebné zabezpečiť niekoľko znaleckých posudkov pre účely vynímania pôdy či už z lesného alebo poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Taktiež bude ...

KoPÚ Mokré

KoPÚ Mokré

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním přídělů v k.ú. Mokré, případně malých částech navazujících k.ú. včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vícemilice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vícemilice

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vícemilice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Komplexní pozemkové úpravy Chvalkovice a Miskolezy

Komplexní pozemkové úpravy Chvalkovice a Miskolezy

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování dvou návrhů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chvalkovice v Čechách a v k.ú. Miskolezy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Braníškov a v k.ú. Deblín

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Braníškov a v k.ú. Deblín

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Braníškov a v katastrálním území Deblín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění staveb (DPS), dále také jako „PD“, včetně všech souvisejících prací dále specifikovaných, průzkumné práce, geodetické zaměření, zajištění územního souhlasu, ...

Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV

Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV

Předmětem zakázky je stavba „Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV“ a související práce a dodávky vč. souvisejících zeměměřičských a projekčních prací. Předmětem zakázky závazek poskytnout určité činnosti při provádění zkušebního provozu stavby. Stavbou je výstavba nové dílem gravitační a dílem výtlakové splaškové ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Borek a k. ú. Skalice u Benešova

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Borek a k. ú. Skalice u Benešova

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Dolní Borek a Skalice u Benešova, okres Benešov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány ...

(záznamy 1/25 z 1873)  strana 1 / 75