Zotavovna VS Přední Labská - realizace stavební akce na budově B

Zotavovna VS Přední Labská - realizace stavební akce na budově B

1) rekonstrukce vody, topení, kanalizace a elektroinstalace 2) nově zřízený primární okruh tepelného čerpadla pro vytápění budovy B.

Poptávám montáž hromosvodu

Poptávám montáž hromosvodu

Poptávám cenovou kalkulaci na montáž nového hromosvodu.

VIT-nová rozvodna 420 kV, stavebně-montážní práce

VIT-nová rozvodna 420 kV, stavebně-montážní práce

VIT-nová rozvodna 420 kV, stavebně-montážní práce

Servisní činnost na technologických zařízeních Národního divadla Brno

Servisní činnost na technologických zařízeních Národního divadla Brno

Předmětem plnění veřejné zakázky je servisní činnost na technologických zařízeních a řídicím systému provozovaných zadavatelem v Janáčkově divadle, Mahenově divadle a divadle Reduta vč. dodávek originálních náhradních dílů, při dodržení podmínek stanovených zadávací dokumentací. Dodavatel v rámci předmětu plnění veřejné zakázky bude zajišťovat ...

Dodávka a výměna chladících jednotek VZT pro objekt chirurgie a operační sály

Dodávka a výměna chladících jednotek VZT pro objekt chirurgie a operační sály

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž chladících jednotek vč. propojovacího potrubí a příslušenství, demontáž stávajících jednotek, kompletní profese elektroinstalace a kompletní profese měření a regulace. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Generální servis technologie VN a VVN - 2017 – 2022

Generální servis technologie VN a VVN - 2017 – 2022

Předmětem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 60 ZZVZ je servis technologií vn a vvn. Zejména se jedná o opravy vypínačů, odpojovačů, odpínačů, měřících transformátorů proudu a napětí, pohonů pro vypínače a odpojovače včetně rozvodů tlakového vzduchu a kompresorových stanic, svodičů přepětí apod. Servisem se pak ...

Periodické revize elektroinstalace, hromosvodů a elektrospotřebičů v letech 2017 až 2021

Periodické revize elektroinstalace, hromosvodů a elektrospotřebičů v letech 2017 až 2021

Předmětem zakázky je závazek dodavatele provádět pro zadavatele pravidelné periodické revize elektroinstalace (např., nikoliv však výhradně, rozvaděčů, jističů, zásuvek, světel, motorů, akumulačních kamen apod.), spotřebičů (např., nikoliv však výhradně, PC, rychlovarných konvic, ventilátorů apod.) a svodů hromosvodů po dobu 5 let od účinnosti ...

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Švošov

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Švošov

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy. Vrámci projektu sa uskutočnia stavebné práce, ktoré sa týkajú komplexného riešenia tepelnej ochrany budovy s nastavením tepelno- technických parametrov obalových konštrukcií na normou stanovené požiadavky. Uskutoční sa: rekonštrukcia strešnej konštrukcie so ...

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Radzovce

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Radzovce

Predmet zákazky je zameraný na znižovanie energetickej náročnosti budovy. S tým súvisí zlepšenie tepelno-technických parametrov budovy: - zateplenie teplovýmenného plášťa budovy - zateplenie strechy a podhľadov - zateplenie posledného stropu a strechy v podkroví - výmena vonkajších výplní otvorov - návrh nových klampiarskych výrobkov, - ...

Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Predmetom zákazky je zniženie energetickej budovy. S tým súvisí zlepšenie tepelno-technických parametrov budovy: - zateplenie teplovýmenného plášťa budovy - zateplenie obvodových stien, strechy - rekonštrukcia plochej strechy - výmena oplechovania vonkajších výplní otvorov - výmena bleskozvodu - výmena vnútorných elektroinštalácii - ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská škola, Stará Kremnička

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská škola, Stará Kremnička

ČLENENIE PROJEKTU NA STAVEBNÉ OBJEKTY: SO-01 Materská škola výmena exteriérových AL parapetov s povrchovou úpravou a interiérových PVC komôrkových, výmena prvkov odvodnenia striech, výmena bleskozvodu, zateplenie a zaizolavanie striešok vstupov, kompletná výmena svietidiel za nové energeticky úsporné žiarivky, odkvapové chodníky, ...

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo

Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace so zateplením fasády budovy kultúrneho domu, zateplením strechy, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou vykurovania a zmenou zdroja tepla tepelné čerpadlo, rekonštrukciou elektroinštalácie a ostatými stavebnými prácami s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy v zmysle projektovej ...

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa

Predmetom zákazky je výmena okien, zateplenie obvodových stien, zateplenie stropu nad najvyšším podlažím, nátery zábradlí balkónov a výmena podláh z keramickej dlažby na balkónoch a rekonštrukcia elektoinštalácie a vykurovania. Stavebné úpravy sa budú realizovať z dôvodu systémových vád, stavebných poruch a zniženia tepelných strát. Súčasťou ...

Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Beluša

Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Beluša

Predmetom zákazky je dvojpodlažný objekt, zastrešený plochou strechou, na katastrálnom území Beluša, parcela č. 25/1, a parcela č. 25/2, na ktorom sa budú realizovať nasledovné práce:- Búracie práce - Vymena okien za plastové - Vymena vstupnych dverí a zasklenych stien za plastové - Zateplenie obvodového plášťa budovy - Vonkajšie nátery a ...

Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen

Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Národného lesníckeho centra, Sokolská 2, Zvolen zateplením, oddenážovaním a udržiavacími prácami na vykurovacom systéme, rozvodoch zdravotechniky, elektroinštalácií, rekonštrukciou osobného výťahu. Vytvorenie bezbariérového vstupu do budovy.

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves

Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy materskej školy vobci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy vobci Krásna Ves Vrámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia strechy prístavby, výmena niektorých okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. ...

Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho strediska v obci Dolná Súča

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho strediska v obci Dolná Súča

Predmetom zákazky je kompletné zateplenie plášťa budovy a výmena transparentných konštrukcií (obvodový plášť, strešná konštrukcia ,strop nad suterénom), nútené vetranie so spätnym získavaním tepla, modernizácia vykurovacieho systému, výmena osvetlenia. CPV kódy: 45000000-7 Stavebné práce, 45300000-0 Stavebno-inštalačné práce, 45310000-3 ...

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

zateplenie obvodových stien, sokla, ostení a nadpraží, dreveného podbitia pod strechou, zateplenie stropov, čiastočná výmena okenných a dverných výplní, výmena vonkajších parapetov, výmena dažďových žľabov a zvodov, vybúranie a výstavba nového vstupného schodiska vrátane rampy, vybúranie komínových telies, vybudovanie nového okapového chodníka, ...

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy B Spojenej školy internátnej v Michalovciach - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV, vzduchotechniky a elektroinštalácie.

Obnova bruslení ve sportovním areálu Pod Horečkami ve Frenštátě pod Radhoštěm

Obnova bruslení ve sportovním areálu Pod Horečkami ve Frenštátě pod Radhoštěm

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování podkladu plochy pro bruslení na místě původní plochy zimního stadionu, ve sportovním areálu „Pod Horečkami“, vybudování osvětlení areálu, vstupního kiosku, přístřešků nad hráčskými lavicemi (trestná lavice a střídačky), zpevněné plochy pro odstavení motorových vozidel, ...

16-177 Servis, revize EZS

16-177 Servis, revize EZS

Předmětem VZ je centralizace a zajištění pravidelných periodických revizí, pozáručního servisu, oprav a údržby a dále kontrol poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, elektronického identifikačního systému ACS-line a elektronické požární signalizace (EPS).

Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci Bátorová

Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci Bátorová

Realizácia projektu zahŕňa: - výmena vonkajších okien a dverí - výmena krovu, latovania a strešnej krytiny - výmena dažďových žľabov a zvodov - výmena bleskozvodu - oprava striešky nad hlavným vstupom - oprava a zateplenie vonkajšej fasády objektu - zateplenie stropu nad 1. N.P. z hora minerálnou vlnou hr. 450 mm - zateplenie stropu ...

Zníženie energetickej náročnosti  budovy  Materskej školy Hviezdoslavova 30, Šahy

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Hviezdoslavova 30, Šahy

Zateplenie fasády Zateplenie strechy Zateplenie podláh Výmena pôvodných výplní otvorov v obv.plášti Ostatné stavebné práce a konštrukcie Bleskozvod Rekonštrukcia vykurovania Vzduchotechnika - rekuperácia vzduchu

Stavební úpravy objektu Základní školy Libhošť, č.p. 90, k.ú. Libhošť

Stavební úpravy objektu Základní školy Libhošť, č.p. 90, k.ú. Libhošť

Předmětem plnění jsou stavební práce při stavebních úpravách objektu Základní školy Libhošť, č.p. 90, na pozemku parc.č. st. 91/2, v k.ú. Libhošť, spočívající v rekonstrukci krovové soustavy, výměně střešního pláště a dodávce a montáži hromosvodu. Práce budou prováděny v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované projektantem Ing. Jiřím ...

(záznamy 1/25 z 3293)  strana 1 / 132