Zateplenie priemyselnej haly spoločnosti HBH, a.s.

Zateplenie priemyselnej haly spoločnosti HBH, a.s.

Cieľom stavebných prác je zateplenie strešnej konštrukcie z vnútornej strany objektu a zateplenie severnej fasády, ktorá jediná nie je zrekonštruovaná. Stavba bude svojimi technickými, konštrukčno-fyzikálnymi a technologickými parametrami, dispozičným usporiadaním a výrazom vyhovovať svojmu účelu a spĺňať všetky požiadavky platnej legislatívy a ...

Úspory energie ve společnosti PALFRIG OSTRAVA s.r.o.

Úspory energie ve společnosti PALFRIG OSTRAVA s.r.o.

Předmětem zakázky je celkem 4 částí: 1) Výměna vrat 2) Výměna stávajících zářivek za úsporné žárovky 3) Oprava a zateplení střechy panely DACH typu PLECH/PIR/PLECH o sile 60 mm s povrchovou úpravou RAL 9002/9002 včetně montáže 4) Pořízení a instalace FVE o výkonu 10 kWp na střechu výrobní haly budovy na parcele 510/5 v KÚ Stará Ves nad ...

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy Wood exim, s. r. o.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy Wood exim, s. r. o.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy: - zateplenie fasády - strecha - výmena okien a dverí Podrobná špecifikácia je súčasťou príloh súťažných podkladov.

Rozšíření SV Vyškov, II. etapa, větev Švábenická, 1.stavba

Rozšíření SV Vyškov, II. etapa, větev Švábenická, 1.stavba

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: Rozšíření SV Vyškov, II. etapa, větev Švábenická, 1.stavba. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle PROJEKTU, POVOLENÍ a SMLOUVY.

Zníženie energetickej náročnosti údržbárskej haly

Zníženie energetickej náročnosti údržbárskej haly

Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti údržbárskej haly pozostávajúce z nasledovných činností, ktoré sú bližšie špecifikované v PD a vo výkaze výmer: 1, Zateplenie obvodového plášťa 2, Zateplenie strešného plášťa 3, Výmena otvorových konštrukcií 4, Ostatné Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 ...

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy OSTPOL v Lučenci

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy OSTPOL v Lučenci

Predmetom zákazky sú stavebné práce na pôvodnom objekte a to v hlavnej miere znížením energetickej náročnosti budovy zlepšením tepelno-izolačných vlastností obvodových konštrukcií obvodového muriva a opláštenia haly, šikmej strechy vrátane stropu nad II. N.P., vonkajších výplní otvorov a na ne nadväzujúcich doplnkových konštrukcií. Bližšie ...

Zníženie energetickej náročnosti administratívno prevádzkovej budovy spoločnosti KOVOZBER, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti administratívno prevádzkovej budovy spoločnosti KOVOZBER, s.r.o.

Predmetom projektového riešenia je zníženie energetickej náročnosti administratívno-výrobnej budovy spoločnosti KOVOZBER, s.r.o. v Spišskej Novej Vsi na parcele číslo 1314 v katastrálnom území Spišská Nová Ves. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Obec Draženov - ČOV a kanalizační stoky

Obec Draženov - ČOV a kanalizační stoky

kanalizace a ČOV – kapacita 600 EO

Zníženie energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie

Zníženie energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie

Predmetom zákazky sú stavebné práce na Znížení energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie pozostávajúce z nasledovných činností, ktoré sú bližšie špecifikované v PD a vo výkaze výmer: 1, Zateplenie strešného plášťa 2, Ostatné Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov výkaz výmer a ...

Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS

Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS

Předmětem veřejné zakázky vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření. - Zajištění stavebně technických průzkumů stávajících konstrukci v potřebném rozsahu - Zpracování PD, stavební povolení, jejichž součástí je zpracování všech ...

Obnova veřejného osvětlení – výměna svítidel

Obnova veřejného osvětlení – výměna svítidel

Předmětem veřejné zakázky je výměna části svítidel veřejného osvětlení, instalace napěťových regulátorů veřejného osvětlení, zrušení části odběrných míst a úprava stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení v lokalitě Havřice, Újezdec, Vlčnovská v Uherském Brodě a Těšově v Uherském Brodě.

Poptávám opravu plynového ohřívače vody

Poptávám opravu plynového ohřívače vody

Poptávám opravu plynového ohřívače vody Ariston , hledám firmu v Havlíčkově Brodě a okolí. Brožová

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly v Hriňovej

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly v Hriňovej

Na objekte sú navrhnuté stavebné úpravy, ktoré nezasahujú do nosnej konštrukcie objektu. V rámci zníženia energetickej náročnosti sú navrhnuté úpravy: a, - kompletné zateplenie obvodových stien objektu b, - výmena výplní otvorov c, - realizácia okapového chodníka d, - zateplenie plochých striech e, - zateplenie šikmej strechy f, - ...

A603 - Monitorovací síť podzemních a stařinových vod na území Mostecké pánve

A603 - Monitorovací síť podzemních a stařinových vod na území Mostecké pánve

Předmětem podlimitní veřejné zakázky ("VZ") na stavební práce je provedení stavebních prací - zřízení hydrogeologických vrtů metodou jádrového vrtání, situovaných v Ústeckém kraji, mezi městy Teplice a Chomutov, které budou součástí Monitorovací sítě podzemních vod a stařinových vod na území Mostecké pánve. plnění předmětu VZ je členěno na tři ...

II/152 Modřice, protihluková stěna – přepracování stávající DSP na DÚR/DSP

II/152 Modřice, protihluková stěna – přepracování stávající DSP na DÚR/DSP

Trasa silnice II1/52 prochází katastrálním územím obce Modřice v zastavěné části s obytnou nízkopodlažní zástavbou. Vzdálenost nejbližší chráněné zástavby od krajního jízdního pruhu je pouze cca 7 m. Stávající hluková zátěž z dopravy u nejblíže umístěné zástavby přesahuje, v noční i denní době, nejvyšší přípustné limity pro hluk v chráněném ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu

Riešená budova kultúrneho domu sa nachádza v obci Zemianska Olča, v katastrálnom území obce a v okrese Komárno. Ide o pozemok s parcelným číslom 590/1, súp.č. 759. Prípojky všetkých inžinierskych sietí zostávajú pôvodné, nie sú navrhnuté nové. Predkladaná projektová dokumentácia rieši: - zateplenie obvodových stien - zateplenie stropných ...

Revitalizace Denkrovy pískovny

Revitalizace Denkrovy pískovny

Území navrhovaných úprav se nachází v prostoru bývalé pískovny. Řešené plochy navazují na plochy sportovní ho areálu, který je v současné době ve fázi dokončené realizace. Provedením navržených úprav dojde k revitalizaci stávajícího nevyužívaného území. Terénní úpravy budou maximálně kopírovat stávající profil terénu v údolní pozici a navazujícím ...

Výměna osvětlení za LED včetně rozvodů

Výměna osvětlení za LED včetně rozvodů

Výměna osvětlení a instalace LED svítidel včetně nových rozvodů, jak ve světelném okruhu, tak i v zásuvkovém okruhu, ve výrobní hale dřevoobráběcí firmy.

Kompletní geodetické a fotogrammetrické zaměření stávajícího stavu NKP SH Karlštejn

Kompletní geodetické a fotogrammetrické zaměření stávajícího stavu NKP SH Karlštejn

Předmětem veřejné zakázky je provedení kompletního geodetického a fotogrammetrického zaměření Státního hradu Karlštejn, č. j. NPU-420/72470/2017.

Demolice domu č. p. 1203 - 1206

Demolice domu č. p. 1203 - 1206

Předmětem plnění této veřejné zakázky je demolice staveb, objektů č. p. 1203, 1204, 1205, a 1206. Jedná se o soubor čtyř stávajících objektů spojených v jeden blok, sloužících jako bytové domy. Každý bytový dům má čtyři nadz. podlaží, neobytné podkroví a celkově osm bytových jednotek o velikosti 2+1. Domy jsou obdélníkového tvaru s valbovou ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves II.

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves II.

Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy materskej školy vobci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy vobci Krásna Ves Vrámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia strechy prístavby, výmena niektorých okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. ...

Poptávám výrobu desek na police

Poptávám výrobu desek na police

Pro naši firmu poptávám jednorázovou výrobu 40 ks desek, následujících parametrů: Rozměr desky na police: 115 x 77 cm Materiál desky: překližka silná 0,8 cm (borovice, bříza,...) Jedná se o police do vychystávacích vozíků pro výrobu.

Poptáváme realizaci tanečního povrchu

Poptáváme realizaci tanečního povrchu

Poptáváme cenovou nabídku na taneční povrch baletizol. Pro národní soutěže sháníme baletizol - taneční, rozměry 12 x 12 m.  Jedná se soutěže - mažoretek (kozačky) či akrobatické třásně (gymnastické cvičky). Prosím o zaslání cenové nabídky (12 x 12 m) o síle (tloušťce min 2,0 mm).

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve vybudování nového pracoviště vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje prostřednictvím přístavby stávající budovy zařízení Heliport LZS (výcviková hala).

Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Tornaľa

Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Tornaľa

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Mestského úradu v meste Tornaľa - zateplenia stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia kúrenia, elektroinštalácie a osvetlenia.

(záznamy 1/25 z 18328)  strana 1 / 734