Poptávám výměnu šindelové střechy

Poptávám výměnu šindelové střechy

Hledám firmu na výměnu šindelové střechy v obci Hranice u Zbraslavic. Děkuji.

Obnova a výstavba miestnych komunikácií v meste Svit

Obnova a výstavba miestnych komunikácií v meste Svit

Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove a výstavbe miestnych komunikácií v meste Svit, v rozsahu podľa súťažných podkladov a výkazu výmer a sprievodnej projektovej dokumentácie. Celkový rozsah stavebných prác po jednotlivých uliciach : ARekonštrukcia časti ul. Štúrovej+výstavba nových parkovacích miest SO-01, SO-02, SO-03 A.1Spevnené ...

Poptávám zapojení a revizi kotle na tuhá paliva

Poptávám zapojení a revizi kotle na tuhá paliva

Poptávám zapojení a revizi kotle na tuhá paliva Dakon.

ZŠ Bajkalská – strecha, okná, fasáda

ZŠ Bajkalská – strecha, okná, fasáda

Stavebné práce budú pozostávať z výmeny starých výplní otvorov za nové, z rekonštrukcie strechy a zo zateplenia fasád a striech.

Poptávám stavební práce

Poptávám stavební práce

Poptávám odizolování rodinného domu proti vlhkosti, to zn. odkopání cca 20m2, vložení extrudovaného polystyrénu, nopové folie, zasypání kačírkem. Dále pak zateplení fasády cca 80m2, a další drobné zednické práce. Termín realizace nejlépe jaro 2018.

Poptávám izolaci ploché střechy

Poptávám izolaci ploché střechy

Poptávám izolaci ploché střechy, realizaci ploché střechy včetně klempířských prací. Krov je vyřešen. Lokalita: Kostelec na Hané. Doplňující informace: řešení atiky je pomocí atikové zavětrovací lišty, fólie m-pvc, vpusť jedna viz výkres, přes atiku.

Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany

Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany

Předmětem plnění zakázky je sanační zásah vedoucí k nápravě staré ekologické zátěže na podzemních vodách přímo ohrožující jímací území v Dubanech na Hané a Hrdibořicích a zasahující na území CHOPAV „Kvartér řeky Moravy“ v souladu s „Projektovou dokumentací sanačního zásahu na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce ...

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka akvárií a terárií

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka akvárií a terárií

Dodávka akvárií a terárií pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 s názvem "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku".

Výroba a montáž nábytku II

Výroba a montáž nábytku II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku vyrobeného na míru z oboustranně laminované dřevotřísky pro Fakultní nemocnici Olomouc.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti NÁKUPNÁ s. r. o.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti NÁKUPNÁ s. r. o.

Zateplenie obvodového plášta na severnej a západnej strane objektu a zateplenie a rekonštrukcia krytiny strechy.

Stavebné úpravy - Rekonštrukcia hygienických zariadení v nemocnici

Stavebné úpravy - Rekonštrukcia hygienických zariadení v nemocnici

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s rekonštrukciou hygienických zariadení na lôžkových oddeleniach Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou Dolný Kubín, situovaných v bloku A a C. Stavebné úpravy pozostávajú z realizácie stavebných prác a dodávok, elektroinštalácie a zdravo technickej inštalácie v zmysle spracovanej ...

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy v areáli Kubík v Sučanoch

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy v areáli Kubík v Sučanoch

Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti budovy - dodatočné zateplenie obvodového plášťa a stropu, výmenu okenných výplní, dvier a vrát, ako aj výmenu kotla pre ústredné vykurovanie a výmenu svietidiel v budove. Jedná sa o priemyselnú budovu na výrobu truhiel. Podrobná technická špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných ...

Zníženie energetickej náročnosti oceľových hál spoločnosti TOMS-SK, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti oceľových hál spoločnosti TOMS-SK, s.r.o.

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti oceľových hál spoločnosti TOMS-SK, s.r.o. Zákazka je rozdelená na dve časti: - Zníženie energetickej náročnosti oceľovej haly 1 - Zníženie energetickej náročnosti oceľovej haly 2 Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu ...

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve výstavbě rodinného domu spolu s přístřeškem pro parkování a skladem pro nářadí v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí včetně demolice stávajícího objektu.

Chodník podél I/19 a veřejné osvětlení Kladruby

Chodník podél I/19 a veřejné osvětlení Kladruby

Stavba je členěna na stavební objekty: SO 101 – chodník SO 102 – zastávkové zálivy SO 103 – stavební úpravy sjezdů SO 201 – opěrné zdi SO 301 – odvodnění komunikací SO 401 – veřejné osvětlení

Poptávám zpevnění ploch pro pojezd VZV v zahradním centru

Poptávám zpevnění ploch pro pojezd VZV v zahradním centru

Poptávám zpevnění ploch pro pojezd VZV v zahraním centru.

Poptávám výrobu dřevěné akvarijní skříně

Poptávám výrobu dřevěné akvarijní skříně

Poptávám výrobu dřevěné akvarijní skříně o rozměrech 85x45x60. Nosnost musí být cca 300kg, šířka materiálu ideálně 5 - 10cm, vpředu posuvné dvířka, materiál libovolný, povrch matně bílý. V levé boční stěně bude otvor pro zásuvku o rozměru 10x15 a v zadní stěně v pravém horním rohu vstup pro hadice a kabeláž o rozměru 20x10. Detail v přiloženém ...

Poptávám lavice s věšáky pro sportovní halu

Poptávám lavice s věšáky pro sportovní halu

Poptávám lavice s věšáky pro sportovní halu. Jednalo by se o 21ks v délce 2000 mm, 20 ks 1600 mm a 8 ks 1200 mm.

Propojovací chodník Kladno centrum - Kladno Švermov

Propojovací chodník Kladno centrum - Kladno Švermov

Předmětem veřejné zakázky je pěší propojení mezi městskými částmi Kladno centrum - Kladno Švermov. Předmětný propojovací chodník je navržen v základní šířce 2,25 m, vč. dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a opěrné zdi. Stavba je situována při východní hraně ulice Slánská. Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Rekonštrukcia Účelového zariadenia Ždiar

Rekonštrukcia Účelového zariadenia Ždiar

Predmetom zákazky je rekonštrukcia interiérov jednotlivých rekreačných objektov (chata č.1; chata č.2; chata č.4) a nevyhnutná sanácia priečelových plôch a krytiny striech rekreačných objektov Účelového zariadenia Ždiar (ďalej len účelové zariadenie). Súčasťou rekonštrukcie je aj rekonštrukcia parkoviska a chodníkov, pripojenie nového vonkajšieho ...

Zateplenie hál na sklotextilnú mriežku

Zateplenie hál na sklotextilnú mriežku

Predmetom zákazky sú stavebné práce na 2 výrobných halách, zamerané na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby.

Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov

Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov

Předmětem veřejné zakázky je vybudování cyklistického propojení města Jihlavy s částí města Pávov a napojení průmyslové zóny, kde sídlí významní zaměstnavatelé Jihlavské sídelní aglomerace. Vlastní cyklostezka, která vychází z Generelu cyklistické dopravy města Jihlavy, je vedena převážně v extravilánu města v prostoru mezi železniční tratí ...

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy DANUBIUS spol. s r.o.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy DANUBIUS spol. s r.o.

Predmetom zákazky je dodanie chladiarenských technológií a osvetlenia. Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky.

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti LIGNA, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti LIGNA, s.r.o.

Predmetom verejného obstarávania sú práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti objektu spoločnosti LIGNA, s.r.o. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

(záznamy 1/25 z 18553)  strana 1 / 743