Rekultivace areálu Plavící jámy č. 5/2

Rekultivace areálu Plavící jámy č. 5/2

Předmětem plnění je stabilizace sesuvných projevů v lokalitě Plavící jámy č. 5/2, v k.ú. Orlová. Rekultivační práce budou spočívat v terénních úpravách v ploše celého areálu. Terénní úpravy rovněž zahrnují vytvoření dvou samostatných sanačních zón – Zóny I a II, které plynule navazují na současný terén a zajistí stabilitu celého území. Součástí ...

Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka

Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů (dále jen „KoPÚ-RP“) v katastrálním území Kokořov a v katastrálním území Klášter u Nepomuka, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh ...

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice II

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice II

Cílem zakázky je vybudování plně funkční provozuschopné gravitační splaškové kanalizace včetně odboček k jednotlivým nemovitostem, vybudování plně funkční centrální čistírny odpadních vod a napojení splaškové kanalizace na tuto čistírnu, vybudování plně funkčního a provozuschopného vodovodu pro rozvod pitné vody včetně odboček k jednotlivým ...

Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Pardubice společnosti BENZINA s.r.o., zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě čerpací stanice ...

Komunitné centrum Smižany

Komunitné centrum Smižany

Predmetom zákazky sú stavebné práce Komunitné centrum Smižany v členení: SO 01 Hlavný objekt ASR Hlavný objekt architektonicko stavebné riešenie ZTI Hlavný objekt zdravotechnika UK Hlavný objekt ústredné vykurovanie PLYN Hlavný objekt inštalácia zemného plynu + NIL prípojka ELI a BLSK Hlavný objekt elektroinštalácia a bleskozvod SO 02 ...

Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová – MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nepoužitých priestor

Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová – MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nepoužitých priestor

Predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác a to: na prízemí a na poschodí sa obnovia vstupné priestory, schodiská, hygienické zariadenia, komunikačné priestory a chodby, zázemie pre personál a dennú časť (herňu) spojenú so spálňou a budú vytvorené výdajne stravy. Pri obnove priestorov škôlky dôjde aj k výmene okenných a dverných výplní v ...

Protipovodňová hráz - Stará Hlína

Protipovodňová hráz - Stará Hlína

Předmětem veřejné zakázky je realizace části společných zařízení po dokončených pozemkových úpravách – Protipovodňová hráz Stará Hlína, na tento projekt bylo vydáno stavební povolení Odborem životního prostředí, Městského úřadu Třeboň – číslo jednací METR 6098/2017 KnRe. V rámci stavby budou realizována zařízení kontrolního měření (betonové ...

CSS Horný Turiec, Turčianske Teplice - rekonštrukcia ÚK rozvodov - II. etapa

CSS Horný Turiec, Turčianske Teplice - rekonštrukcia ÚK rozvodov - II. etapa

Predmetom zákazky je racionalizácia výroby a distribúcie tepla v areáli ZpS, DSS a ŠZ, Turčianske Teplice, pričom sa riešia tieto dva vybrané objekty: - SO 03 Vonkajší teplovod, - PS 01 Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej ...

Monitoring, čištění a opravy kanalizací, sběr, analýza a odstranění odpadů

Monitoring, čištění a opravy kanalizací, sběr, analýza a odstranění odpadů

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na monitoring (video-inspekci), čištění a opravy kanalizací, sběr odpadů a jejich předávání k následnému využití, odstranění, zajištění analýz odpadů včetně odběru vzorků odpadů k těmto analýzám.

TR Beroun - obnova transformovny

TR Beroun - obnova transformovny

Předmětem díla je realizace stavby s názvem „TR Beroun - obnova transformovny“, č. stavby IE-12-6004102, v rozsahu prováděcí projektové dokumentace.

Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí

Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí

Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizačního sběrače, čistírny odpadních vod a čerpací jímky v Počenicích - Tetěticích. Projektová dokumentace řeší kanalizaci jednotnou, přípojku vody, přípojku nn, zpevněnou komunikaci a vlastní ČOV v Počenicích. Účelem je svedení zejména odpadních vod splaškových na centrální ČOV, kde dojde k jejich ...

Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení

Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení

Předmětem veřejné zakázky je příprava vodního díla Vlachovice v údolí toku Vláry, tj. na území vyplývajícím z LAPV. Cílem je vypracování studie podrobného řešení, která bude z hlediska vlastní realizace upřesňovat technické řešení tohoto záměru (na základě podrobnějšího geodetického zaměření, IG – průzkumu, podrobné studie vodohospodářského řešení ...

DOZ Rokycany - Cheb

DOZ Rokycany - Cheb

Předmětem díla je zhotovení stavby „DOZ Rokycany (mimo) – Cheb (mimo)“ jejímž cílem je výstavba dálkového ovládání úseku z CDP Praha. Náplní zakázky je zajištění zpracování projektu stavby dálkového ovládání úseku Rokycany (mimo) – Cheb (mimo) z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze, jeho projednání a schválení a následná realizace stavby v ...

Poptávám pokrývačské práce

Poptávám pokrývačské práce

Poptávám klempířské práce. Uvažuji v příštím roce o výměně střešní krytiny o ploše cca.75m2.Stávající krytina je onduline nová krytina AL-profil.plech.Místo práce Císařov. Pokud by jste mohl mou nabídku přijmout, prosím o kontaktování. Děkuji Rosulek

MŠ Spartakovská 6 Trnava - zníženie energetickej náročnosti

MŠ Spartakovská 6 Trnava - zníženie energetickej náročnosti

Areál MŠ pozostáva zo štyroch pavilónov vytvárajúcich átrium. Pavilóny 1, 2, 3 a technický pavilón sú prepojené zasklenou chodbou okolo átria, pavilóny 1, 2 a 3 sú dvojpodlažné budovy, technický pavilón a vstupné časti do pavilónov 1 až 3 sú jednopodlažné. Strechy sú ploché so živičnou krytinou s vnútornými dažďovými zvodmi. Na pavilónoch boli ...

D663 - HVB - Záměna generátorového vypínače

D663 - HVB - Záměna generátorového vypínače

Předmětem plnění Veřejné zakázky je provedení záměny stávajících 2 ks generátorových vypínačů 1(2)AQ-QM1 za nové včetně zpracování realizační a ostatní technické dokumentace. Podrobné vymezení předmětu plnění Veřejné zakázky, termínů a místa plnění a ostatních požadavků včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů, bude detailně ...

A603 - Monitorovací síť podzemních a stařinových vod na území Mostecké pánve

A603 - Monitorovací síť podzemních a stařinových vod na území Mostecké pánve

Předmětem podlimitní veřejné zakázky (VZ) na stavební práce je provedení stavebních prací - zřízení hydrogeologických vrtů metodou jádrového vrtání, situovaných v Ústeckém kraji, mezi městy Teplice a Chomutov, které budou součástí Monitorovací sítě podzemních a stařinových vod na území Mostecké pánve. Plnění předmětu VZ je členěno na čtyři dílčí ...

Mikulov – rekonstrukce veřejného osvětlení sídliště

Mikulov – rekonstrukce veřejného osvětlení sídliště

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo v rozsahu a podle projektové dokumentace, v soupisu stavebních prací a smlouvy o dílo.

Komunitné centrum Sobrance

Komunitné centrum Sobrance

Predmetom zákazky je novostavba objektu komunitného centra v Sobranciach. Objekt sa navrhuje v zastavanom území, s ohľadom na charakter okolitej výstavby. Navrhovaný samostatne stojaci objekt komunitného centra má jedno nadzemné podlažie, riešený je bez podpivničenia, s nevyužívanou povalou. Objekt má tvar otvoreného L, rozm. Cca 10,3x15,65+17,45 ...

Dodávka a montáž dřevěné podlahy do sportovní haly Klimeška

Dodávka a montáž dřevěné podlahy do sportovní haly Klimeška

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž dřevěné podlahy do sportovní haly Klimeška v Kutné Hoře.

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářskou firmu ve Středočeském kraji v okolí Zruče nad Sázavou, která by zhotovila nové kombinovavé topení v rodinném domě.Stávající je 45 let staré a již nevyhovující.Jedná se o kombinované topení plyn a tuhá paliva.Chtěla bych využít projekt Zelená usporám, proto poptávám firmu,která by i toto zajistila.Datum provedení výměny plánuji ...

Poptáváme výměnu vodoměrů

Poptáváme výměnu vodoměrů

Máme zájem o výměnu vodoměrů na T a S vodu i reg. pro ústřední topení /20 bytů/ pro SVJ Za Dolním kostelem, Uh. Brod. Prosíme o cenovou nabídku a ev. termín provedení. Děkuji.

Poptávám montáž reklamní plachty

Poptávám montáž reklamní plachty

Poptávám namontování reklamní plachty na plechovou budovu ve výšce asi 12 m. Plachta je o rozměru 2,7 x 5 m. Jedná se o budovu ve Vyškově na Moravě.

MČ Praha 7 – chod. prog. 2008 - 2017

MČ Praha 7 – chod. prog. 2008 - 2017

Předmětem plnění je oprava chodníků, oprava odvodnění a sadové úpravy v ul. Jana Zajíce v Praze 7. Konstrukce stávajících chodníků bude vybourána v tl. 270 mm, vjezdy 390 mm, následně bude provedena výšková úprava obrubníků a položeny nové konstrukční vrstvy s krytem z mozaikové dlažby. Dále dojde ke zkrácení a bezbariérové úpravě přechodů pro ...

Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice

Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice

V rámci realizace bude nejdříve provedena kompletní demolice stávajícího objektu knihovny a všech částí objektu mateřské školy od úrovně nadpraží v 1.NP. Od této úrovně budou svislé a vodorovné konstrukce objektu mateřské školy (SO 01) provedeny nově včetně zastřešení, přístavby komunikační vertikály (schodiště a výtahu) a vstupní chodby ...

(záznamy 201/225 z 18328)  strana 9 / 734