Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kručov

Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kručov

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej rekonštrukcii budovy obecného úradu v Kručove, ktorá je umiestnená na parc. č.: 63, k.ú.: Kručov, obec: Kručov, okres: Stropkov, kraj: Prešovský, v rámci schválenej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovanej z prostriedkov Európskej únie, výsledkom ktorých je výrazné ...

Divoká orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana

Divoká orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana

Realizace nedokončeného díla protipovodňové ochrany města Žamberk, která spočívá ve výstavbě liniových opatření, jako jsou nové železobetonové zdi, mobilní hrazení, zemní valy, navýšení stávajících nábřežních zdí a podzemní štětové stěny. Dále budou v rámci VZ zrealizovány přeložky inženýrských sítí (RWE,ČEZ, CETIN, vodovod, kanalizace), opatření ...

Osvetlenie areálu UKF v Nitre

Osvetlenie areálu UKF v Nitre

Predmetom zákazky je realizácia osvetlenia areálu UKF v Nitre doplnením jestvujúceho osvetlenia novými stožiarovými svietidlami na chodníkoch a doplnenie osvetlenia parkovacích plôch. Realizácia bude prebiehať v jestvujúcom areáli počas plnej prevádzky, rešpektovaním jestvujúcej zástavby a výsadby.

Poptávám realizaci drátkobetonové podlahy

Poptávám realizaci drátkobetonové podlahy

Poptávám drátkobetonovou podlahu do haly bývalé cihelny, cca 500 m2. Je to v obci Dobřenice.

Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta

Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta

Účelom stavebných prác je revitalizácia existujúcich zariadení na odvádzanie dažďových vôd v časti obce Pribeta. Návrh je v súlade s Územným planom obce ( Zmeny a doplnky 2/16). Obec Pribeta s 2915 obyvateľmi leží 21 km severovýchodne od Komárna v Podunajskej nížine v južnej časti Pohronskej pahorkatiny. Chotár obce leží v nadmorskej výške 127 - ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach

Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach

Predmetom zákazky projektu: "Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach" je dodávka stavebných prác v rozsahu predloženého výkazu výmer a v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Projektová dokumentácia rieši realizáciu stavebných prác určených na zníženie energetickej náročnosti budovy Reedukačného centra v Košiciach. ...

Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO - předávací stanice

Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO - předávací stanice

Předmětem veřejné zakázky je Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO - předávací stanice D-D, CPIT, Geologický pavilon, budova N a CPI. Vytvoření nadřazeného SCADA systému (systém pro napojení na měření a řídicí systémy instalované na VŠB a to i perspektivní), resp. systému pro měření a sběr dat v rámci areálu kampusu VŠB, ...

MVN Hoděčín, obnova vodního díla

MVN Hoděčín, obnova vodního díla

Realizace akce „MVN Hoděčín, odstranění nánosů“ spočívající v odstranění nánosů z vodního díla Hoděčín v objemu cca 19,3 tis. m3. Těžení sedimentu bude probíhat za vypuštěného stavu nádrže, vytěžený sediment bude uložen na přilehlé pozemky ZPF a realizace akce "MVN Hoděčín, rekonstrukce vodního díla" spočívající v demolici stávajícího ...

Poptáváme stavební práce

Poptáváme stavební práce

Poptáváme opravu tarasu a zápraží na Čáslavské chatě ve Velké Úpě. V případě zájmu zašleme projektovou dokumentaci.

Renovace interiéru, Německo

Renovace interiéru, Německo

Renovuji svůj dům a potřebuji zadat různé interiérové práce. Prosím o nabídku. Komunikace v němčině. Můžete volat na: 0049 (0) 1755212033 S přátelským pozdravem Pedro Lázaro

Poptávám montáž okapních žlabů

Poptávám montáž okapních žlabů

Poptávám cenovou nabídku na instalaci hliníkových okapních žlabů ve Výravě. Zhruba 45 metrů.

Kanalizace a ČOV Krouna 1. etapa

Kanalizace a ČOV Krouna 1. etapa

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace v obci Krouna. Splašková kanalizace v rámci 1. části je navržena z potrubí DN 250 v délce 6 155, 62 m. Dále je v rámci této akce navržena na severním okraji obce nová čistírna odpadních vod (ČOV). Kapacitně je tato ČOV navržena na připojení 1250 EO.

Chodníky v meste Turzovka

Chodníky v meste Turzovka

SO 01 Chodník pri II/484 Turzovka - Predmier SO 02 Chodník pri II/541 a II/487 Turzovka Vyšný koniec - Semeteš SO 03 Chodník pri MK Turzovka - Hlinené

Lubeň, Osek nad Bečvou - rekonstrukce zdí a optimalizace koryta

Lubeň, Osek nad Bečvou - rekonstrukce zdí a optimalizace koryta

Předmětem zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Lubeň, Osek nad Bečvou – rekonstrukce zdí a optimalizace koryta“, spočívající zejména v optimalizaci koryta toku v podobě vytvoření udržovatelné kynety a v rekonstrukci opěrných zdí, což si mimo jiné vyžádá i odstranění stávajícího ...

Stavebné úpravy a nadstavba MŠ ul. Komenského Liptovský Mikuláš

Stavebné úpravy a nadstavba MŠ ul. Komenského Liptovský Mikuláš

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba objektu materskej školy. Stavebné úpravy objektu si vyžadujú búracie práce, ktoré sa budú vykonávať pred samotným začatím stavebných prác. Zemné práce pozostávajú z výkopu rýh a pätiek pre základy prístavby objektu a požiarneho schodiska. Prístavba je založená na základových pásoch a pätkách z ...

Duchcov – demolice budovy nádraží

Duchcov – demolice budovy nádraží

Jedná se o demolici objektu nádraží v Duchcově. Bouraný objekt se nachází v obci Duchcov, nám. Legií. Půdorysné rozměry objektu jsou cca 58 x 15,5 m (vstupní střední rizalit ~18,5 m). Budova je čtyřpodlažní (střední část) s dvoupodlažními krajními křídly. Na jižní straně se nachází jednopodlažní přístavek, na severní straně je venkovní schodiště ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach - 1.etapa

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach - 1.etapa

Predmetom zákazky projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach 1. etapa je dodávka stavebných prác v rozsahu predloženého výkazu výmer a v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Projektová dokumentácia rieši realizáciu stavebných prác určených na zníženie energetickej náročnosti budovy Strednej odbornej školy ...

Poptávám podlahářské práce

Poptávám podlahářské práce

Poptávám podlahářské práce. Dobrý den, fotografie hovoří za vše, rád bych znal vaše doporučení jak podlahu opravit. Celková plocha je 332m2. Děkuji Marek

Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl

Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve stavebních úpravách a změně užívání části stávajících objektů, přístavba garáže, rozšíření sjezdu z místní komunikace, úpravy příjezdové cesty a odstavné plochy na pozemku, vybudování nové splaškové kanalizace a septiku, realizace světelné ...

Vybudovanie nových exploatačných a pozorovacích prieskumných hydrogeologických vrtov

Vybudovanie nových exploatačných a pozorovacích prieskumných hydrogeologických vrtov

Predmetom zákazky je vypracovanie projektov čiastkových geologických úloh, riešenie stretov záujmov, odvŕtanie a zabudovanie nových čerpacích a pozorovacích hydrogeologických vrtov, realizácia a vyhodnotenie dlhodobých hydrodynamických skúšok a vypracovanie čiastkových záverečných správ pre 12 dvojíc exploatačných a pozorovacích hydrogeologických ...

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic

Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody je poskytování služeb spočívající ve zpracování geodetických podkladů pro majetkové vypořádání včetně záborových elaborátů, poradenství v katastru nemovitostí včetně inženýrských činností v souvislosti s přípravou podkladů pro vložení právních listin do katastru nemovitostí či odstranění ...

Odstranění bytového domu č.p. 239 na ul. Drátovenská, Bohumín

Odstranění bytového domu č.p. 239 na ul. Drátovenská, Bohumín

Jedná se o odstranění stavby bytového domu č.p. 239 na ul. Drátovenská, který se nachází v okrajové části obce. Před samotným bouráním budou nejprve zaslepeny veškeré přípojky inženýrských sítí dle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí (ČEZ, CETIN, SmVaK, Innogy, atd.), odstranění kanalizačních jímek dle pokynů uvedených v projektové ...

Poptávám truhlářské práce

Poptávám truhlářské práce

Poptávám police do špajzky. Police do špajzky po dvou stranách. Jedna strana cca 27 x 53 cm a druhá cca 33 x 54 cm. Na obě strany asi 8 polic. Stačí levné dřevo + montáž, je to jen špajz. Co nejdříve ;-). Praha 10. Děkuji

Elektroinštalácia ovládania vetrákov digestorov v objekte Laboratórií a učební FPV UKF v Nitre

Elektroinštalácia ovládania vetrákov digestorov v objekte Laboratórií a učební FPV UKF v Nitre

Predmetom zákazky je elektroinštalácia ovládania technológie vetrákov digestorov v objekte Laboratórií a učební FPV UKF v Nitre. Montážou elektrického ovládania jednotlivých vetrákov digestorov sa zlepší a zefektívni ich fungovanie.

Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu

Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu

Predmetom tejto stavby je úprava toku Žitava v rkm 27,225.46 - 27,552 16 a v rkm 27,567.19 - 28,200.65 (most rkm 28,210). Celková dĺžka navrhovanej úpravy je 961 m. Úprava toku Žitava je navrhnutá na návrhový prietok Q100 = 84,6 m3. s-1 s bezpečnostným prevýšením 50 cm. V rámci úpravy je navrhnutá pravostranná úprava s ohrádzkovaním. Svah bude ...

(záznamy 51/75 z 18553)  strana 3 / 743