Realizace stavby - Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13

Realizace stavby - Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, zadání a zajištění provedení hydrogeologického průzkumu, provedení stavebních a montážních prací spočívajících v rozšíření CTR o skladovací nádrž o objemu 125.000 m3 (slovy: sto dvacet pět tisíc metrů krychlových) a uvedení této stavby do provozu v souladu se všemi příslušnými ...

Zpracování návthu 2 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kamenice u Zákup a Velenice u Zákup

Zpracování návthu 2 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kamenice u Zákup a Velenice u Zákup

Zpracování návrhu dvou komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), první v k.ú.Kamenice u Zákup a druhé v k.ú. Velenice u Zákup, včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále ...

VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy

VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy

Předmětem nabídky je rekonstrukce a dostavba areálu školy: SO 01 hlavní budova Hlavní budova školy se skládá ze dvou dvoupodlažních částí zastřešených valbovou střechou. Obě části budou kompletně zatepleny včetně střešního pláště s osazením střešních oken. Dále pak budou obě budovy kompletně rekonstruovány (nové instalace, nové sociální ...

Poptávám podlahářské práce

Poptávám podlahářské práce

Poptávám podlahářské práce, potřebuji položit 25 m2 lina a opravit cca 50 m soklu na linu .

Poptáváme výměnu plynového kotle

Poptáváme výměnu plynového kotle

Poptáváme výměnu plynového kotle závěsného kombinovaného typ Mora, umístěný v koupelně rodinného domu, vytápění a ohřev vody. Doporučeno výměna za kombinovaný průtokový kotel plynový, typ ARISTON. Prosím nabídněte.

Zotavovna VS Přední Labská - realizace stavební akce na budově B

Zotavovna VS Přední Labská - realizace stavební akce na budově B

1) rekonstrukce vody, topení, kanalizace a elektroinstalace 2) nově zřízený primární okruh tepelného čerpadla pro vytápění budovy B.

Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle

Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle

Předmětem veřejné zakázky je novostavba splaškové kanalizace, včetně jednotlivých veřejných částí přípojek. Novostavba je navržena za účelem odkanalizování obcí Kamenná a Rohle. Nové budovaná splašková kanalizace bude zakončena na navrhovaném objektu mechanicko-biologické ČOV v obci Rohle. Kapacita ČOV je navržena pro 1070 EO.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u Bruntálu

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u ...

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Malá Véska a komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město u Bruntálu, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 ...

Poptávám výrobu teplovodního výměníku do krbových kamen

Poptávám výrobu teplovodního výměníku do krbových kamen

Chtěl bych vyrobit a svařit teplovodní výměník do krbových kamen. Rozměry a tvar bych dodal, popřípadě by byla dobrá návštěva řemeslníka, aby viděl do čeho tento výměník půjde. Bydlíme v Račeticích u Kadaně. Cenově do 2000kč.

Poptávám vybourání nosné železobetonové příčky

Poptávám vybourání nosné železobetonové příčky

Poptávám vybourání části nosné železobetonové příčky v paneláku, jde o cca 6 m2 (vyříznutí prostoru kolem dveří) a vyříznutí jedné kovové zárubně + odvoz a likvidace odpadu. Termín nejlépe začátek srpna 2017. Prosím o nabídku s orientační cenou a předpokládanou délkou trvání prací.

Oprava hrází rybníků Hraničky, Mlýnský a Kolowratův

Oprava hrází rybníků Hraničky, Mlýnský a Kolowratův

Oprava hrází rybníků, poškozených činností bobra evropského.

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV – nové vyhlášení

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV – nové vyhlášení

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod ve městě Strmilov včetně souvisejících prací.

Bezpečnostní sklo na zábradlí, Rakousko

Bezpečnostní sklo na zábradlí, Rakousko

Kolik stojí vrstvené bezpečnostní sklo matné 1m2 10mm silné, hrana broušená, na terasové zábradlí by bylo třeba 7 panelů

Poptáváme provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací

Poptáváme provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací

Poptáváme dodavatele na provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací.

Poptáváme zhotovení tepelných izolací

Poptáváme zhotovení tepelných izolací

Poptáváme dodavatele na zhotovení tepelných izolací.

Poptáváme provedení hydroizolace

Poptáváme provedení hydroizolace

Poptáváme provedení hydroizolace.

Poptávám montáž hromosvodu

Poptávám montáž hromosvodu

Poptávám cenovou kalkulaci na montáž nového hromosvodu.

KŘP Omk - Snížení energetické náročnosti budovy OO PČR Lipník nad Bečvou

KŘP Omk - Snížení energetické náročnosti budovy OO PČR Lipník nad Bečvou

Předmětem VZ jsou stavební úpravy objektu OO Lipník nad Bečvou, K Nadsklepí 1402 dle projektové dokumentace s názvem "Realizace energeticky úsporných opatření budova OOP Lipník nad Bečvou" (09/2015) a dle projektové dokumentace s názvem "KŘP Omk - OO Lipník nad Bečvou, K Nadsklepí 1402 - vnitřní rekonstrukce objektu" (05/2017). Náplní díla jsou ...

Poptávám provedení protlaku pod komunikací

Poptávám provedení protlaku pod komunikací

Poptávám protlak pod cestou s napojením do kanalizačního řadu, průměr 150. Karviná.

Poptáváme rekonstrukci okapového chodníku

Poptáváme rekonstrukci okapového chodníku

Sháníme firmu z okolí H.K., která by provedla rekonstrukci okapového chodníku z obrubníku a kačírku podél přední strany domu Na Břehách, Hradec Králové 11 (3 vchody panelového domu). Uveďte prosím cenový návrh, případně možnost termínu provedení.

Poptávám kamenické práce

Poptávám kamenické práce

Poptávám kamenické práce, obnovení písma na ležatém náhrobku 50x50, 5 jmen, stříbrná bava.

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou především stavební práce - výstavba gravitační splaškové kanalizace v obci Pocinovice včetně výstavby čistírny odpadních vod (ČOV) a výstavba vodovodu v obci Pocinovice včetně výstavby vodojemu. Zakázka je vymezena rozsahem a členěním podle Dokumentace pro provádění stavby (vydané v dubnu 2015 společností ...

Poptávám odstranění pařezu

Poptávám odstranění pařezu

Poptávám odstranění pařezu, na zahradě ve Frýdlantě n/O.

Křivoklát - vodovod a kanalizace

Křivoklát - vodovod a kanalizace

Předmětem zakázky je výstavba vodovodního a kanalizačního potrubí. Z důvodu konfigurace terénu je navržena tlaková kanalizace s připojením na ČOV.

Dodávka a instalace nové technologie předávací stanice ve Veletržním paláci II

Dodávka a instalace nové technologie předávací stanice ve Veletržním paláci II

Předmětem zakázky je dodávka technologicko-provozního souboru a s tím spojené instalace a služby se zajištěním projektové dokumentace uváděného souboru. Jedná se o realizaci výměny stávající technologie parní předávací stanice za horkovodní. Soustava se doplní o dodávku a instalaci elektrických vyvíječů páry pro stávající vzduchotechnické ...

(záznamy 1/25 z 17999)  strana 1 / 720