Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Předmětem veřejné zakázky je novostavba dopravního přestupního terminálu – nového autobusového nádraží přímo navazujícího a souvisejícího s nádražím ČD. Součástí je výstavba kapacitního parkoviště pro 80 osobních aut, umožnění bezpečného „zaparkování“ 12-ti jízdních kol. V ulici Nádražní se jedná o stavební úpravy stávajícího chodníku s úpravou ...

Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci – stavební úpravy chemické knihovny

Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci – stavební úpravy chemické knihovny

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s dispozičními úpravami spočívající ve stavebních úpravách chemické knihovny a kompresorové stanice, a to v 1. PP objektu Dostavby Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce, odvlhčení a zateplení budovy hasičské zbrojnice v Hlinsku – Blatno, které zajistí zkvalitnění stávajícího stavu objektu. Napojení na rozvody vody, plynu a elektrické energie zůstává stávající, splašková kanalizace bude řešena novou kanalizační přípojkou podmíněnou zhotovením kanalizačního ...

Dokončení rekonstrukce objektu Bio VZLET, Holandská 1/669, Praha 10

Dokončení rekonstrukce objektu Bio VZLET, Holandská 1/669, Praha 10

Předmětem plnění bude dokončení rekonstrukce objektu ‚Bio VZLET‘, Holandská 1/669, Praha 10“.v rozsahu dle projektové dokumentace stavby aktualizované v červnu 2017 společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., Sídlo: Praha 8 - Karlín, Sokolovská č.p. 45, PSČ 18000, Identifikační číslo: 26760312.

Úpravy stáje pro výkrm prasat

Úpravy stáje pro výkrm prasat

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to stavby stáje pro výkrm prasat podle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben

Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to stavby haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben podle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu- I. etapa - 1.část

Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu- I. etapa - 1.část

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na dostavbu areálu Střední školy stavební v Teplicích. Výsledkem těchto stavební prací bude dvoupodlažní objekt, kdy v severní části objektu bude v krajní části umístěna dílna s kapacitou 40 žáků pro výcvik oborů automechanik a autoelektrikář, druhá část přízemí bude zahrnovat výukové servisní ...

Stavební práce k Otevřenému Rudolfinu 2017

Stavební práce k Otevřenému Rudolfinu 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava kanceláří ve 4. podlaží a vybudování nových pokladen v budově Rudolfina.

VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy

VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy

Předmětem nabídky je rekonstrukce a dostavba areálu školy: SO 01 hlavní budova Hlavní budova školy se skládá ze dvou dvoupodlažních částí zastřešených valbovou střechou. Obě části budou kompletně zatepleny včetně střešního pláště s osazením střešních oken. Dále pak budou obě budovy kompletně rekonstruovány (nové instalace, nové sociální ...

Stavební úpravy domu č.p. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi

Stavební úpravy domu č.p. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi

stavební úpravy objektu č.p.1 a navazující dvě přípojky plynu a kanalizace

Stavba budov a vybudování odpočívadla v rámci rozvoje keltského archeoskanzenu Nasavrky

Stavba budov a vybudování odpočívadla v rámci rozvoje keltského archeoskanzenu Nasavrky

Předmětem výběrového řízení je zajištění následujících stavebních prací: - přístavba sociálního zařízení - objekt budovy prodeje vstupenek, suvenýrů a občerstvení - posezení, odpočívadlo

Kulturní dům Strážničan - obnova sedadlového parku

Kulturní dům Strážničan - obnova sedadlového parku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové teleskopické tribuny vč. sedadel (křesel), zábradlí na výsuvnou elevaci a zábradlí na pevné elevaci. Součástí dodávky je demontáž stávajícího sedadlového parku. Celkový počet míst k sezení je 404, z toho 140 je na podlaze sálu a 264 na posuvné elevaci. Uspořádání sedadel je možné ve 12. řadě uzpůsobit až ...

Poptáváme zabezpečení balkonu

Poptáváme zabezpečení balkonu

Poptávám zabezpečení celého balkonu v panelovém domě, balkon má rozměry - 8 m na délku.

Zateplení domu Jablonec nad Jizerou NETAIR, s.r.o.

Zateplení domu Jablonec nad Jizerou NETAIR, s.r.o.

Předmětem zakázky je zateplení obvodového pláště budovy č.p. 299 v Jablonci nad Jizerou a zateplení stropů v 3.NP této budovy. Podrobný rozpis – technická specifikace je uvedená v projektové dokumentaci, která je přílohou č.3 této výzvy. Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného ...

Rekonstrukce objektu G v areálu AZASS - pokračování

Rekonstrukce objektu G v areálu AZASS - pokračování

Předmětem zakázky je provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací „Rekonstrukce objektu G v areálu AZASS“ zpracovanou projektovou kanceláří APOLO CZ s.r.o., Polička v r. 2016 pod zakázkovým číslem P0916 (dále též jako „projektová dokumentace“) a zahrnuje provedení všech prací a dodávek nutných k řádnému provedení díla při ...

B.j. 8 PB-PČB Spálené Poříčí - pečovatelské byty

B.j. 8 PB-PČB Spálené Poříčí - pečovatelské byty

Dílo představuje rekonstrukci stávajícího objektu ve městě Spálené Poříčí. Řešený objekt je situován na západní straně Náměstí Svobody. Jedná se o bývalý rodinný dům s dvorními hospodářskými objekty, které sloužily jako sklady. Objekt je uličním objektem řady domů, jejichž průčelí tvoří severní stranu náměstí města. Realizací projektu dojde k ...

Rekonstrukce kuchyně pro SSmP a dodávka gastro vybavení

Rekonstrukce kuchyně pro SSmP a dodávka gastro vybavení

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekonstrukce kuchyně pro Sociální služby města Pardubic v areálu Domova pro seniory U Kostelíčka v ulici Štrossova č.p. 357 v Pardubicích z důvodu modernizace kuchyňského provozu a navýšení kapacity připravovaných jídel. Veřejná zakázka zahrnuje dodávku a instalaci technologického gastro zařízení ...

Stavební práce v budově jesenického koupaliště

Stavební práce v budově jesenického koupaliště

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části stávající budovy Jesenického koupaliště – vybudování nového zázemí pro venkovní bazén a doplnění o prostory wellness a s tím související stavební úpravy. Plánované stavební práce mají charakter stavebních úprav na stávajícím objektu na parcele č. 2413. Východní část objektu bude stavebně upravena ...

SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada

SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada

Bude provedena obnova vrchnostenské okrasné zahrady, jejíž součástí bude obnovená terasová partie zahrady, včetně funkční obnovy vodních prvků, související terénní úpravy a rozsáhlý systém parkových cest. Pod terasami je situován původní rybník, který bude obnoven. Celá spodní část zahrady v rovině bude upravena pro účely zahradního parteru, kde ...

16-068.2 Heřmanův Městec - rekonstrukce budovy č. 25

16-068.2 Heřmanův Městec - rekonstrukce budovy č. 25

Předmětem VZ je realizace rekonstrukce objektu č. 25, sociálního zařízení.

Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Předmětem jsou stavební práce spočívající v obnově fasád a systému dešťových svodů a odvodnění a v restaurátorské obnově oken a okenních výplní včetně dalších projektovou dokumentací předepsaných restaurátorských činností, vše na objektu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

Poptáváme zhotovení tepelných izolací

Poptáváme zhotovení tepelných izolací

Poptáváme dodavatele na zhotovení tepelných izolací.

Poptáváme provedení hydroizolace

Poptáváme provedení hydroizolace

Poptáváme provedení hydroizolace.

KŘP Omk - Snížení energetické náročnosti budovy OO PČR Lipník nad Bečvou

KŘP Omk - Snížení energetické náročnosti budovy OO PČR Lipník nad Bečvou

Předmětem VZ jsou stavební úpravy objektu OO Lipník nad Bečvou, K Nadsklepí 1402 dle projektové dokumentace s názvem "Realizace energeticky úsporných opatření budova OOP Lipník nad Bečvou" (09/2015) a dle projektové dokumentace s názvem "KŘP Omk - OO Lipník nad Bečvou, K Nadsklepí 1402 - vnitřní rekonstrukce objektu" (05/2017). Náplní díla jsou ...

Základní škola Vejrostova 1 – přístavba

Základní škola Vejrostova 1 – přístavba

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je přístavba nového pavilonu, vestavba evakuačního výtahu a příslušné stavební úpravy. Evakuační výtah bude vestavěn do stávajícího nezastřešeného atria školy a bude sloužit jak pro evakuaci osob, tak i pro přepravu hendikepovaných osob. Tímto výtahem bude obsluhováno 1–3NP stávající budovy a všech ...

(záznamy 1/25 z 15341)  strana 1 / 614