Přístavba haly 6 a haly 7 v areálu firmy FLÍDR s.r.o. v Širokém Dole

Přístavba haly 6 a haly 7 v areálu firmy FLÍDR s.r.o. v Širokém Dole

Dodávka díla v rámci projektu „ Přístavba haly 6 a haly 7 v areálu firmy FLÍDR s.r.o. v Širokém Dole včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, včetně opláštění přístřešku a zatrubnění příkopu, Sklad druhotných surovin, Cvičná věž požárního sportu a přístřešek“

Poptáváme zhotovení spodní stavby haly

Poptáváme zhotovení spodní stavby haly

Hledáme stavební firmu, která by nám zpracovala cenovou nabídku na spodní stavbu haly do Znojma, rozměr půdorysu 23x34,1 m. Nástup by byl konec září. Pokud by jste měli zájem o podklady, prosím kontaktujte mě.

VIT-nová rozvodna 420 kV, stavebně-montážní práce

VIT-nová rozvodna 420 kV, stavebně-montážní práce

VIT-nová rozvodna 420 kV, stavebně-montážní práce

Poptáváme montáž pomocných ocelových konstrukcí

Poptáváme montáž pomocných ocelových konstrukcí

Poptáváme montáž pomocných ocelových konstrukcí. Popis: montáž pomocných ocelových konstrukcí Specifikace: - pro opláštění haly - položení střešního trapézového plechu a montáž stěnového opláštění Rozměr: 33 tun, střecha 3.300 m2, stěny 2.000 m2 Termín pro nabídky: ihned Termín realizace: červenec - září 2017 Lokalita realizace: Rychnov ...

Vitalizace stávajícího technicky nevyhovujícího objektu na nové výrobně-administrativní zázemí

Vitalizace stávajícího technicky nevyhovujícího objektu na nové výrobně-administrativní zázemí

Jedná se o výstavbu dvou nových staveb (administrativní budova a skladovací objekt) a jedné rekonstrukce stávající stavby (objekt výrobní haly).

Přístavba nezatepleného skladu hotových výrobků a rozšíření areálové komunikace v areálu Pittsburgh

Přístavba nezatepleného skladu hotových výrobků a rozšíření areálové komunikace v areálu Pittsburgh

SO 01 - Přístavba nezatepleného skladu hotových výrobků. SO 02 - Rozšíření komunikace v prostoru nakládky a otoč pro kamiony. SO 03 - Terénní úpravy. SO 04 - Přeložka požárního vodovodu.

Zberný dvor Spišské Podhradie

Zberný dvor Spišské Podhradie

Predmetom zákazky je realizácia zberného dvora v Meste Spišské Podhradie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Výrobní areál firmy Allmo – profil s.r.o. – Bílá Třemešná

Výrobní areál firmy Allmo – profil s.r.o. – Bílá Třemešná

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v přístavbě ke stávající stavbě na st. p. č. 373/1. Jde o samostatnou stavbu konstrukčně oddělenou od stávající stavby. Jedná se o výrobní halu firmy Allmo-profil s.r.o., která se specializuje na výrobu hliníkových a plastových otvorů. Objekt bude členěn na část výrobní, skladovou a ...

Modernizácia manipulačnej linky ML 25 na MES Ústrig, stavebné úpravy

Modernizácia manipulačnej linky ML 25 na MES Ústrig, stavebné úpravy

Modernizácia manipulačnej linky ML 25 na MES Ústrig, stavebné úpravy Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácií spevnených plôch pre dopravu a obsluhu linky na manipuláciu drevnej hmoty. Povrch spevnených plôch bude z cementobetónu hr. 240 mm s výstužou 2x kari sieť s podkladom so štrkodrviny hr. 240 mm a cementom stmelenej vrstvy CBGM ...

Technický dvor a dvor údržby Trnovec nad Váhom

Technický dvor a dvor údržby Trnovec nad Váhom

Predmetom zákazky je realizácia stavby SO 01 Technický dvor garáže a dielňa vrátane zdravotechniky, ÚK a elektroinštalácie z projektu Technický dvor a dvor údržby.

Zberný dvor odpadu v obci Pata

Zberný dvor odpadu v obci Pata

Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora odpadu v obci Pata v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Intenzifikace odsíření

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Intenzifikace odsíření

Předmětem veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s intenzifikací dvou nových odsiřovacích linek určených pro kotle K1, K2, K3, K4, K5 a K6, v elektrárně Opatovice. Intenzifikace odsíření bude navazovat na další technické úpravy prováděné zadavatelem mimo uvedenou veřejnou zakázku, jejichž ...

Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince

Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince

Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora odpadu v obci Veľké Ludince v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.

Dvoupodlažní hala sklad hmotné dokumentace Lužná u Rakovníka

Dvoupodlažní hala sklad hmotné dokumentace Lužná u Rakovníka

Vybudování dvojpodlažní skladové haly na místě původní stavby. Hala bude obdélníkového půdorysu s rozměry cca. 15x40m. Obě podlaží budou rozdělena na dvě přibližně 300m2 sekce. V 1. NP budou umístěny geologické vzorky (užitné zatížením 3t/m2). Ve 2. NP se počítá se zatížením 2t/m2, vhodným pro archiv. Přístup do podlaží je úrovňový díky reliéfu ...

Eko Dvor Brestovec

Eko Dvor Brestovec

Predmetom obstarávania je výstavba zberného dvora na triedený zber komunálnych odpadov v obci Brestovec podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Predmetom obstarávania nie je "Objekt :SO-05 Kontajnery" z projektovej dokumentácie. Z Výkazu výmer bol daný objekt odstránený!

Spišské Podhradie – zberný dvor

Spišské Podhradie – zberný dvor

Predmetom zákazky je realizácia zberného dvora v Meste Spišské Podhradie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Revitalizace jatek v České Lípě

Revitalizace jatek v České Lípě

Předmětem veřejné zakázky je projekt novostavby skladové haly včetně administrativní části o rozměrech 78,7 x 72,7 m a výšce atiky 11m. Objem budovy je zastřešen plochou střechou. Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1 zadávací dokumentace, která je její nedílnou přílohou.

Stavba multifunkční haly s portálovým jeřábem

Stavba multifunkční haly s portálovým jeřábem

Předmětem zakázky je zhotovení multifunkční víceúčelové haly pro lisování a přípravy komodit k další přepravě ke konečnému zpracovateli (sklo, pneumatiky, textil, molitany). Dodání 30-ti hliníkových kontejnerů na sklo.

Výstavba výrobní haly sklovláknobetonových dílců DAKOBET

Výstavba výrobní haly sklovláknobetonových dílců DAKOBET

Kód CPV: 45213251-7 - Výstavba průmyslových budov. Předmětem zakázky je výstavba výrobní haly. Dotčený pozemek se nachází v areálu bývalého zemědělského družstva. Jedná se o novostavbu výrobní haly pro výrobu sklovláknobetonových dílců. Uskutečněním této stavby bude naplněna další etapa revitalizace areálu v rámci investičního pro-gramu ...

Rekonstrukce výrobní haly společnosti ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.

Rekonstrukce výrobní haly společnosti ALUPRESSING - slévárna, s.r.o.

Předmětem plnění jsou stavbení práce v rámci projektu s názvem Rekonstrukce výrobní haly společnosti ALUPRESSING - slévárna, s.r.o. Podrobně je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Vybudovanie zberného dvora – Mesto Trstená

Vybudovanie zberného dvora – Mesto Trstená

Vybudovanie zberného dvora v meste Trstená podľa projektovej dokumentácie.

Sklad soli a posypového materiálu v areálu SSOK ve Šternberku

Sklad soli a posypového materiálu v areálu SSOK ve Šternberku

Předmětem veřejné zakázky je realizace nového skladu soli a nového skladu dvou frakcí drti. Součástí stavby bude dále přemístění technologie míchání solanky do nového skladu soli a napojení nových objektů na areálové rozvody NN, kanalizace a vody. Soupis objektů: 001 Sklad soli 002 Sklad posypového materiálu 003 Bourací práce, ...

Dodávka stavebních prací v souvislosti s výstavbou haly

Dodávka stavebních prací v souvislosti s výstavbou haly

Předmětem zakázky je dodávka stavebních prací v souvislosti s výstavbou haly v průmyslovém areálu VARIEL, a.s. ve Zruči nad Sázavou. Více informací v zadávací dokumentaci.

Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje

Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje

Předmětem soutěže „PARKOVACÍ DŮM, LÁVKA A KULTIVACE OKOLÍ SÍDLA LIBERECKÉHO KRAJE“ je zpracování architektonicko-krajinářského návrhu úprav veřejného prostranství v okolí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK). Očekává se zapojení sídla kraje do struktury města, kultivace okolí sídla kraje s důrazem na kvalitní krajinářské řešení ...

Výstavba budovy výzkumného a inovačního centra

Výstavba budovy výzkumného a inovačního centra

Předmětem díla je výstavba budovy Výzkumného a vývojového centra na nezastavěných parcelách v Ostravě-Vítkovicích. Architektonicky se jedná o jednoduchý objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 30,0 m x 21,7 m. Výška objektu je cca 9,5 m. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Na základě výsledku IGP je navrženo založení na velkoprůměrových ...

(záznamy 1/25 z 1795)  strana 1 / 72