Poptáváme realizaci fotovoltaické elektrárny pro arabský trh

Poptáváme realizaci fotovoltaické elektrárny pro arabský trh

Hľadáme firmu na projektovanie a postavenie slnečnej 100MW elektrárne pre arabský trh. BD SBLC komunikácia B2B.

Instalace fotovoltaické elektrárny a tepelných čerpadel

Instalace fotovoltaické elektrárny a tepelných čerpadel

Předmětem plnění je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny a tepelných čerpadel v souladu s projektovou dokumentací na budově č.p. 2326, která je součástí pozemku parc. č. 4113/5, zastavěná plocha a nádvoří, nacházejícího se v katastrálním území Benešov u Prahy, obec Benešov, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, ...

Pořízení know-how – Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou a elektrickou energii

Pořízení know-how – Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou a elektrickou energii

Pořízení KNOW-HOW – Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou a elektrickou energii a Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou energii, elektrickou energii a chlad. Podrobná specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.

Výběrové řízení na Zřízení FTV elektrárny na objektu výrobní a skladové haly ENIKA Nová Paka

Výběrové řízení na Zřízení FTV elektrárny na objektu výrobní a skladové haly ENIKA Nová Paka

Předmětem poptávky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny pro účely vlastní spotřeby el. energie společnosti ENIKA. CZ s.r.o.

SOŠ stavebná, Žilina- Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu

SOŠ stavebná, Žilina- Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu

Predmetom zákazky je inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina. Projekt pre realizáciu stavby rieši vybudovanie učebne č. 1 dielne a č. 2 učebný pavilón) pre odborné vyučovanie žiakov v areáli SOŠ stavebnej Bánovská cesta 9, Žilina. ...

Realizace komplexních opatření vedoucích ke snížení spotřeby energií v objektu společnosti ALUFRONT, s.r.o.

Realizace komplexních opatření vedoucích ke snížení spotřeby energií v objektu společnosti ...

Zateplení střechy a části obvodových plášťů objektu, výměna části výplní otvorů, zateplení základů a podlah, demolice přístavku objektu. Instalace energeticky úsporného osvětlení v částech objektu a rekonstrukce soustavy vytápění včetně instalace nového zdroje vytápění objektu. Instalace fotovoltaické fasády na východní stěnu budovy a ...

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna

Předmětem zakázky jsou stavební práce a dodávka fotovoltaické elektrárny 29,5 kWp pro zajištění energetických úspor objektu.

Poptávám dodávku ostrovního fotovoltaického systému

Poptávám dodávku ostrovního fotovoltaického systému

Poptávám zhotovení ostrovní fotovoltaiky na soukromou chatu, lokalita Vranovská přehrada, poloostrov Babka. Požadavek: 10x LED osvětlení 12V (8x trubice, 3x kulaté stropní světlo) +1x napájení lednice 12V, 1x výstup na 230V pro mrazničku s příkonem 0,482kWh a 1x výstup na 230V pro možnost občasného dobití mobilu. Součástí samozřejmě kabeláž a ...

Energetické úspory podnikatelských objektů společnosti SEVEN SPORT s.r.o. ve Vítkově

Energetické úspory podnikatelských objektů společnosti SEVEN SPORT s.r.o. ve Vítkově

Předmětem plnění zakázky je zhotovení stavby „Energetické úspory podnikatelských objektů společnosti SEVEN SPORT s.r.o. ve Vítkově“ a „Instalace fotovoltaického systému na střeše skladu, Vítkov“, jejímž předmětem je provedení zateplení střešní konstrukce na objektu „nízkého skladu“, rekonstrukce soustavy osvětlení v obou objektech zadavatele ...

Rozvaděče Vsetín s.r.o. - snížení energetické náročnosti

Rozvaděče Vsetín s.r.o. - snížení energetické náročnosti

Snížení energetické náročnosti výrobní a administrativní budovy společnosti. Stavební práce zahrnují zateplení obálky budovy, výměnu osvětlení za LED svítidla a instalaci fotovoltaické elektrárny. Podrobný popis popsaných aktivit je obsažen v přiložené projektové dokumentaci a vymezen výkazem výměr.

Snížení energetické náročnosti výrobního závodu OXXO PIPE s.r.o.

Snížení energetické náročnosti výrobního závodu OXXO PIPE s.r.o.

Předmětem této zakázky na stavební práce je zateplení obvodových stěn objektu hlavní budovy výrobního závodu, modernizace soustavy osvětlení výrobního objektu a instalace solárních panelů.

Dodávka fotovoltaické elektrárny

Dodávka fotovoltaické elektrárny

Předmětem plnění zakázky je kompletní dodávka ostrovní fotovoltaické elektrárny, a to fotovoltaického systému ON-GRID s instalovaným výkonem 27 kWp, který je určen k výrobě elektrické energie pro vlastní spotřebu komplexu budov společnosti MOTOMAX, s.r.o. Přebytky solární energie budou akumulovány do zásobní nádrže TUV.

Dodávka a montáž elektroinstalace a FVE - Kroměříž – 29,9 kWp

Dodávka a montáž elektroinstalace a FVE - Kroměříž – 29,9 kWp

Předmětem zakázky je dodávka a montáž elektroinstalace a FVE. Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 29,9 kWp. Všechny díly FVE musí být nové – nepoužité.

Úspory energie v SZT Brno, Langrova

Úspory energie v SZT Brno, Langrova

Předmětem veřejné zakázky je instalace kogenerační jednotky, solárních kolektorů a akumulačních nádrží, výměna dvou stávajících kotlů, vyvedení výkonu z kogenerační jednotky do NN rozvaděče ve stávající trafostanici, úprava elektroinstalace a systému MaR, větrání kotelny, rozvodů topné vody a plynu. Podrobněji je předmět veřejné zakázky popsán v ...

Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru

Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru

Předmětem plnění zakázky jsou dodávky a instalace technologií a provedení dalších souvisejících služeb pro zefektivnění systému ohřevu vody v kantonální nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru v Bosně a Hercegovině. V současné době je nemocnice vybavená kotelnou fungující jak na topný olej, tak plyn. Toto řešení je však celkem finančně nákladné a ...

Poptávám servis solárních panelů

Poptávám servis solárních panelů

Poptávám doplnění nemrznoucí směsi (cca 15 až 20 litrů) do solárních panelů.

Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru

Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru

Předmětem plnění zakázky jsou dodávky a instalace technologií a provedení dalších souvisejících služeb pro zefektivnění systému ohřevu vody v kantonální nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru v Bosně a Hercegovině. V současné době je nemocnice vybavená kotelnou fungující jak na topný olej, tak plyn. Toto řešení je však celkem finančně nákladné a ...

Akumulace FVE Výčapy

Akumulace FVE Výčapy

Předmětem zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu systému akumulace energie ve FVE Výčapy (Fotovoltaická elektrárna Výčapy). Přesné vymezení Předmětu zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Části 3. Zadávací dokumentace. Materiály a dodávky ...

Instalace fotovoltaické výrobny

Instalace fotovoltaické výrobny

Dodávka a instalace fotovoltaických modulů jako nového obnovitelného zdroje elektrické energie. Zařízení bude instalováno na plochu střechy a zdi budovy č. 3 a do prostor rozvodny nízkého napětí v téže budově budou instalovány ostatní komponenty fotovoltaické výrobny elektrické energie dle zpracované projektové dokumentace. Systém musí pracovat ...

Poptávám domácí elektrárnu

Poptávám domácí elektrárnu

Poptávám cenovou nabídku na pořízení malé domácí elektrárny. Aby utáhla malé čerpadlo + UV lampu, obojí cca do 45W, které bude v uzavřeném okruhu čistit vodu v jezírku a potučku cca 2-3 hod. denně + občas zahradní čerpadlo 250W na zalévání zahrady, max. půl hodiny denně ani možná ne (ne každý den), zahradní čerpadlo zatím nemám ...

Instalace fotovoltaické výrobny

Instalace fotovoltaické výrobny

Dodávka a instalace fotovoltaických modulů jako nového obnovitelného zdroje elektrické energie. Zařízení bude instalováno na plochu střechy a zdi budovy č. 3 a do prostor rozvodny nízkého napětí v téže budově budou instalovány ostatní komponenty fotovoltaické výrobny elektrické energie dle zpracované projektové dokumentace. Systém musí pracovat ...

Snížení energetické náročnosti budovy ADDAT

Snížení energetické náročnosti budovy ADDAT

Předmětem veřejné zakázky je zateplení budovy ADDAT s.r.o. v ulici Májová 1126, Liberec 30 - Vratislavice, dodávka a montáž 3 ks tepelných čerpadel vzduch-voda, dodávka a montáž pasivní a aktivní rekuperace pro vzduchotechniku, dodávka a montáž solárních kolektorů o minimálním výkonu při Tm=0°C 15 kW a dodávka a montáž regulace vytápění včetně ...

Snížení energetické náročnosti budovy ubytovny Lanškroun

Snížení energetické náročnosti budovy ubytovny Lanškroun

Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti objektu využívaného jako ubytovací zařízení ve městě Lanškroun. Záměrem objednatele je zlepšení energetických vlastností obálky budovy spočívající v zateplení plných částí svislého obvodového pláště, ve výměně všech stávajících otvorových výplní v obvodových konstrukcích (okna, ...

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod“. Náplní stavby je především rekonstrukce II. a III. ostrovního nástupiště včetně přístřešků a jejich odvodněn, rekonstrukce železničního svršku, spodku v prostoru II. a III. ostrovního nástupiště tj. kolejí č. 1, 2, 3, 4 a částečně sousedící ...

Poptávám servis slunečního kolektoru

Poptávám servis slunečního kolektoru

Dobrý den, potřeboval bych doplnit nemrznoucí směs do slunečního kolektoru.

(záznamy 1/25 z 1426)  strana 1 / 58