Úspory energie ve společnosti PALFRIG OSTRAVA s.r.o.

Úspory energie ve společnosti PALFRIG OSTRAVA s.r.o.

Předmětem zakázky je celkem 4 částí: 1) Výměna vrat 2) Výměna stávajících zářivek za úsporné žárovky 3) Oprava a zateplení střechy panely DACH typu PLECH/PIR/PLECH o sile 60 mm s povrchovou úpravou RAL 9002/9002 včetně montáže 4) Pořízení a instalace FVE o výkonu 10 kWp na střechu výrobní haly budovy na parcele 510/5 v KÚ Stará Ves nad ...

Poptáváme realizaci fotovoltaické elektrárny pro arabský trh

Poptáváme realizaci fotovoltaické elektrárny pro arabský trh

Hľadáme firmu na projektovanie a postavenie slnečnej 100MW elektrárne pre arabský trh. BD SBLC komunikácia B2B.

Instalace fotovoltaické elektrárny a tepelných čerpadel

Instalace fotovoltaické elektrárny a tepelných čerpadel

Předmětem plnění je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny a tepelných čerpadel v souladu s projektovou dokumentací na budově č.p. 2326, která je součástí pozemku parc. č. 4113/5, zastavěná plocha a nádvoří, nacházejícího se v katastrálním území Benešov u Prahy, obec Benešov, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, ...

Pořízení know-how – Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou a elektrickou energii

Pořízení know-how – Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou a elektrickou energii

Pořízení KNOW-HOW – Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou a elektrickou energii a Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou energii, elektrickou energii a chlad. Podrobná specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.

Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo - generálna oprava a rekonštrukcia

Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo - generálna oprava a rekonštrukcia

Predmetom tejto zákazky je uskutočnenie stavby v rozsahu požadovaných projekčných prác, inžinierskej činnosti, demontážnych prác zdvíhacích zariadení 275t, turbogenerátorov a zariadení, ktoré sú predmetom zákazky, opráv a/alebo dodávok nových zariadení, spätnej montáže zdvíhacích zariadení 275t, turbogenerátorov a zariadení, ako aj uvedenie ...

Výběrové řízení na Zřízení FTV elektrárny na objektu výrobní a skladové haly ENIKA Nová Paka

Výběrové řízení na Zřízení FTV elektrárny na objektu výrobní a skladové haly ENIKA Nová Paka

Předmětem poptávky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny pro účely vlastní spotřeby el. energie společnosti ENIKA. CZ s.r.o.

SOŠ stavebná, Žilina- Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu

SOŠ stavebná, Žilina- Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu

Predmetom zákazky je inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina. Projekt pre realizáciu stavby rieši vybudovanie učebne č. 1 dielne a č. 2 učebný pavilón) pre odborné vyučovanie žiakov v areáli SOŠ stavebnej Bánovská cesta 9, Žilina. ...

Realizace komplexních opatření vedoucích ke snížení spotřeby energií v objektu společnosti ALUFRONT, s.r.o.

Realizace komplexních opatření vedoucích ke snížení spotřeby energií v objektu společnosti ...

Zateplení střechy a části obvodových plášťů objektu, výměna části výplní otvorů, zateplení základů a podlah, demolice přístavku objektu. Instalace energeticky úsporného osvětlení v částech objektu a rekonstrukce soustavy vytápění včetně instalace nového zdroje vytápění objektu. Instalace fotovoltaické fasády na východní stěnu budovy a ...

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna

Předmětem zakázky jsou stavební práce a dodávka fotovoltaické elektrárny 29,5 kWp pro zajištění energetických úspor objektu.

Poptávám dodávku ostrovního fotovoltaického systému

Poptávám dodávku ostrovního fotovoltaického systému

Poptávám zhotovení ostrovní fotovoltaiky na soukromou chatu, lokalita Vranovská přehrada, poloostrov Babka. Požadavek: 10x LED osvětlení 12V (8x trubice, 3x kulaté stropní světlo) +1x napájení lednice 12V, 1x výstup na 230V pro mrazničku s příkonem 0,482kWh a 1x výstup na 230V pro možnost občasného dobití mobilu. Součástí samozřejmě kabeláž a ...

Energetické úspory podnikatelských objektů společnosti SEVEN SPORT s.r.o. ve Vítkově

Energetické úspory podnikatelských objektů společnosti SEVEN SPORT s.r.o. ve Vítkově

Předmětem plnění zakázky je zhotovení stavby „Energetické úspory podnikatelských objektů společnosti SEVEN SPORT s.r.o. ve Vítkově“ a „Instalace fotovoltaického systému na střeše skladu, Vítkov“, jejímž předmětem je provedení zateplení střešní konstrukce na objektu „nízkého skladu“, rekonstrukce soustavy osvětlení v obou objektech zadavatele ...

Rozvaděče Vsetín s.r.o. - snížení energetické náročnosti

Rozvaděče Vsetín s.r.o. - snížení energetické náročnosti

Snížení energetické náročnosti výrobní a administrativní budovy společnosti. Stavební práce zahrnují zateplení obálky budovy, výměnu osvětlení za LED svítidla a instalaci fotovoltaické elektrárny. Podrobný popis popsaných aktivit je obsažen v přiložené projektové dokumentaci a vymezen výkazem výměr.

Snížení energetické náročnosti výrobního závodu OXXO PIPE s.r.o.

Snížení energetické náročnosti výrobního závodu OXXO PIPE s.r.o.

Předmětem této zakázky na stavební práce je zateplení obvodových stěn objektu hlavní budovy výrobního závodu, modernizace soustavy osvětlení výrobního objektu a instalace solárních panelů.

Dodávka fotovoltaické elektrárny

Dodávka fotovoltaické elektrárny

Předmětem plnění zakázky je kompletní dodávka ostrovní fotovoltaické elektrárny, a to fotovoltaického systému ON-GRID s instalovaným výkonem 27 kWp, který je určen k výrobě elektrické energie pro vlastní spotřebu komplexu budov společnosti MOTOMAX, s.r.o. Přebytky solární energie budou akumulovány do zásobní nádrže TUV.

Dodávka a montáž elektroinstalace a FVE - Kroměříž – 29,9 kWp

Dodávka a montáž elektroinstalace a FVE - Kroměříž – 29,9 kWp

Předmětem zakázky je dodávka a montáž elektroinstalace a FVE. Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 29,9 kWp. Všechny díly FVE musí být nové – nepoužité.

Úspory energie v SZT Brno, Langrova

Úspory energie v SZT Brno, Langrova

Předmětem veřejné zakázky je instalace kogenerační jednotky, solárních kolektorů a akumulačních nádrží, výměna dvou stávajících kotlů, vyvedení výkonu z kogenerační jednotky do NN rozvaděče ve stávající trafostanici, úprava elektroinstalace a systému MaR, větrání kotelny, rozvodů topné vody a plynu. Podrobněji je předmět veřejné zakázky popsán v ...

Poptávám stavbu nízkoenergetického bungalovu, dřevostavbu

Poptávám stavbu nízkoenergetického bungalovu, dřevostavbu

Poptávám výstavbu dřevostavby 3+KK Opavsko. O celkové zastavěné ploše 108 m2. Nízkoenergetický bungalov. Bližší informace telefonicky.

Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa

Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa

Předmětem stavby je výstavba bytových domů v lokalitě Bezručova v Poličce. Jedná se o 4 bytové domy (zpracovány jako 2 „dvojdomy“), které budou řešeny jako energeticky pasivní. Měrná potřebu tepla na vytápění bude nejvýše 15kWh/m2rok. Kapacity objektu pro jeden bytový "dvojdům": • Zastavěná plocha: 551,3 m2/ • Obestavěný ...

VD Janov – výstavba MVE

VD Janov – výstavba MVE

Předmětem realizace MVE je využití hydroenergetického potenciálu vodního díla Janov. Energetický potenciál nádrže VD Janov bude využíván pro výrobu elektrické energie. K tomu účelu bude ve stávajícím objektu druhé spodní výpusti instalována turbína. Instalace malé vodní elektrárny do objektu druhé spodní výpusti nezhorší odtokové poměry koryta ...

Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa

Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa

Předmětem stavby je výstavba bytových domů v lokalitě Bezručova v Poličce. Jedná se o 4 bytové domy (zpracovány jako 2 „dvojdomy“), které budou řešeny jako energeticky pasivní. Měrná potřebu tepla na vytápění bude nejvýše 15kWh/m2rok. Kapacity objektu pro jeden bytový "dvojdům": • Zastavěná plocha: 551,3 m2/ • Obestavěný ...

Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa

Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa

Předmětem stavby je výstavba bytových domů v lokalitě Bezručova v Poličce. Jedná se o 4 bytové domy (zpracovány jako 2 „dvojdomy“), které budou řešeny jako energeticky pasivní. Měrná potřebu tepla na vytápění bude nejvýše 15kWh/m2rok. Kapacity objektu pro jeden bytový "dvojdům": • Zastavěná plocha: 551,3 m2/ • Obestavěný ...

Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru

Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru

Předmětem plnění zakázky jsou dodávky a instalace technologií a provedení dalších souvisejících služeb pro zefektivnění systému ohřevu vody v kantonální nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru v Bosně a Hercegovině. V současné době je nemocnice vybavená kotelnou fungující jak na topný olej, tak plyn. Toto řešení je však celkem finančně nákladné a ...

Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa

Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa

Předmětem stavby je výstavba bytových domů v lokalitě Bezručova v Poličce. Jedná se o 4 bytové domy (zpracovány jako 2 „dvojdomy“), které budou řešeny jako energeticky pasivní. Měrná potřebu tepla na vytápění bude nejvýše 15kWh/m2rok. Kapacity objektu pro jeden bytový "dvojdům": • Zastavěná plocha: 551,3 m2/ • Obestavěný ...

Poptávám servis solárních panelů

Poptávám servis solárních panelů

Poptávám doplnění nemrznoucí směsi (cca 15 až 20 litrů) do solárních panelů.

Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru

Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru

Předmětem plnění zakázky jsou dodávky a instalace technologií a provedení dalších souvisejících služeb pro zefektivnění systému ohřevu vody v kantonální nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru v Bosně a Hercegovině. V současné době je nemocnice vybavená kotelnou fungující jak na topný olej, tak plyn. Toto řešení je však celkem finančně nákladné a ...

(záznamy 1/25 z 3094)  strana 1 / 124