Poptávám výstavbu rodinného domu výměnou za pozemky

Poptávám výstavbu rodinného domu výměnou za pozemky

Poptávám výstavbu rodinného domu výměnou za stavební pozemky. Stavební pozemky o velikosti 19000m2, které prošli územním plánem k výstavbě RD, pozemky se nachází v obci Dolní Řdeice, 12km od Pardubic a 4km od Holic. Děkuji.

Poptávám výstavbu rodinného domu výměnou za pozemky

Poptávám výstavbu rodinného domu výměnou za pozemky

Poptávám výstavbu rodinného domu výměnou za pozemky, které vlastním, je jich 19, o rozloze cca 19000m2, můj pozemek je 3127m2. Děkuji.

Hledáme investora pro stavbu budovy se sociálními službami

Hledáme investora pro stavbu budovy se sociálními službami

Nezisková organizace poskytující sociální služby postiženým dětem a dospělým, hledá investora na vybudování nové budovy v Náchodě. Nyní poskytujeme dvě formy soc. služeb, ale jsme omezení nedostatkem prostoru. Děkujeme.

Hledám investora pro výstavbu domu pro seniory

Hledám investora pro výstavbu domu pro seniory

Hledám partnera a zájemce o výstavbu Domova pro seniory v zámeckém areálu v Plané u Mariánských Lázní. Prostory vlastním.Jedná se o celkovou užitnou plochu cca 4200m2 ve dvou budovách s kapacitou asi 110 lůžek a 1000m2 zámeckého nádvoří mezi nimi. Poloha našeho města, vzdáleného 10 km od hraničního přechodu do SRN nabízí atraktivní možnost ...

Developerské, investorské firmy

Developerské, investorské firmy

Hledáme potenciální developery / investory pro rozvoj lázeňských vesnic, akvaparků nebo skleníků na bázi geotermálních a jiných zdrojů zelených energií.

Kúpa 8 bytových jednotiek v obci Pohranice

Kúpa 8 bytových jednotiek v obci Pohranice

Predmetom zákazky je výber najvhodnejšieho uchádzača, ktorý uzavrie s obcou zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bude kúpa novostavby 8 bytových jednotiek v obci Pohranice postavených na pozemku určenom obcou. Na predmetný pozemok bude zriadené vecné bremeno v prospech víťazného uchádzača. Povinnosťou úspešného uchádzača je: ...

Zajištění a poskytování kapacity sportovní haly Kamenná stezka

Zajištění a poskytování kapacity sportovní haly Kamenná stezka

Předmětem veřejné zakázky je výstavba a provoz sportovní haly prostřednictvím soukromého subjektu. Soukromý subjekt postaví halu na základě požadavků definovaných zadavatelem (požadavky na výkon a funkci). Hala bude ve vlastnictví soukromého subjektu. Zadavatel požaduje od soukromého subjektu umožnění využití haly pro předem určené subjekty ...

Poptávám investory pro podnikatelský záměr

Poptávám investory pro podnikatelský záměr

Hledáme INVESTORY pro podnikatelský záměr ,,výstavba lázeňského centra,,a rodinných či rekreačních domů v oblasti KRUŠNÝCH HOR na stavebních pozemcích v CHKO vč. odkoupení pozemků.Nebo pozemky nabídneme k prodeji. Dále hledáme investora pro odkoupení a.s. s nemovitým majetkem na vybudování senior domu ve východních Čechách, vč. rekonstrukce ...

Zajištění a poskytování kapacity sportovní haly Kamenná stezka

Zajištění a poskytování kapacity sportovní haly Kamenná stezka

Předmětem veřejné zakázky je výstavba a provoz sportovní haly prostřednictvím soukromého subjektu. Soukromý subjekt postaví halu na základě požadavků definovaných zadavatelem (požadavky na výkon a funkci). Hala bude ve vlastnictví soukromého subjektu. Zadavatel požaduje od soukromého subjektu umožnění využití haly pro předem určené subjekty ...

Architektonická soutěž o návrh na Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra

Architektonická soutěž o návrh na Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra

Předmětem soutěže je zpracování návrhu urbanistického, architektonického, provozního, dispozičního, konstrukčního a technického řešení stavby Vzdělávacího a návštěvnického centra Podhůra, jako tzv. vstupní brány do Železných hor, parkoviště a vymezení plochy pro venkovní expozici (dle části B. soutěžního podkladu č.1),včetně částí pevně spojených ...

Investice do výstavby, Indie

Investice do výstavby, Indie

Indie je jednou z největších hospodářsky se rozvíjejících zemí světa a různé firmy ze všech koutů světa zde investují značné prostředky. Indie potřebuje investice pro rozvoj infrastruktury země. Součástí tohoto procesu je i bydlení, vzhledem k rychlé urbanizaci a rozvoji na vesnici a vývoji malých městeček na města a měst na super města. S ...

Urbanistická soutěž o návrh -  Územní rozvoj Starých Kyjí

Urbanistická soutěž o návrh - Územní rozvoj Starých Kyjí

Předmětem soutěže je zpracování urbanistického návrhu, který pomůže definovat indentitu městské části, podpoří spojitost urbanizovaného prostoru městské části, vytvoří lokální centrum a bude přitom respektovat a zhodnocovat osobité podmínky místa.

Investice do výstavby, Indie

Investice do výstavby, Indie

Indie je jednou z největších hospodářsky se rozvíjejících zemí světa a různé firmy ze všech koutů světa zde investují značné prostředky. Indie potřebuje investice pro rozvoj infrastruktury země. Součástí tohoto procesu je i bydlení, vzhledem k rychlé urbanizaci a rozvoji na vesnici a vývoji malých městeček na města a měst na super města. S ...

Územní plán Čelákovic

Územní plán Čelákovic

Vydání územního plánu města Čelákovic

Veřejná urbanistická soutěž o návrh řešení obnovy historické části Podmokel

Veřejná urbanistická soutěž o návrh řešení obnovy historické části Podmokel

Nalezení nové podoby významných veřejných prostorů centra města slučující lépe, nežli je tomu dnes, charakter historické zástavby se současnými kulturním, společenskými a komerčními aktivitami a vytvoření odpovídajícího pobytového a krátkodobě rekreačního místa.

Vybavení interiérů, Pákistán

Vybavení interiérů, Pákistán

Provozuji firmu na výstavbu/ návrhy interiérů v Pákistánu ve městě Rávalpindí, v blízkosti hlavního města Islámábádu. Chci navázat obchodní vztah s renomovanou českou developerskou společností nebo investorem, který by chtěl mít společný podnik s mojí firmou zde v Pákistánu pro nějaký obytný / komerční projekt. Mám skvělé nápady zvláště na obytný ...

Fakulta výtvarných umění

Fakulta výtvarných umění

Zpracování urbanisticko-architektonické studie - návrhu novostavby Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, která bude umístěna v KÚ Královo Pole, obec Brno. Soutěžní návrh musí být přizpůsoben místu realizace stavby. Výstavba musí být realizovatelná ve 2 etapách. Podrobnosti viz soutěžní podmínky.

Hledáme investora pro výstavbu bobové dráhy

Hledáme investora pro výstavbu bobové dráhy

Hledáme investora pro výstavbu a provozování bobové dráhy v centru rekreační oblasti Jeseníků - Malé Morávce. Vlastníme vhodné pozemky včetně potřebného zázemí, vynikající poloha u hlavní komunikace, absence tohoto zařízení v širším okolí.

Hledám investičního partnera pro otevření muzea aut

Hledám investičního partnera pro otevření muzea aut

Hledáme spoluinvestora pro otevření prestižního auto-muzea v Praze .Jedná se o mimořádný projekt svého typu v Evropě v investiční hodnotě cca 500mil kč s výbornou funkčností a návratností ,více jak 50% investic zajištěno.

Investice, Nový Zéland

Investice, Nový Zéland

Hledáme partnera, plánujeme investovat v ČR.

Hledáme finančního partnera pro outsourcing

Hledáme finančního partnera pro outsourcing

Poptáváme investičního partnera na obchodní záměr call-centra, spedice a ousorsingové služby. Více informací při osobním jednání.

Fakulta výtvarných umění

Fakulta výtvarných umění

Zpracování urbanisticko-architektonické studie - návrhu novostavby Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, která bude umístěna v KÚ Královo Pole, obec Brno. Soutěžní návrh musí být přizpůsoben místu realizace stavby. Výstavba musí být realizovatelná ve 2 etapách. Podrobnosti viz soutěžní podmínky.

Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary

Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary

Předmětem Soutěže o návrh je zpracování urbanistické koncepce území širšího centra města Karlovy Vary. V rámci urbanistického řešení je důraz kladen jak na funkční a prostorové uspořádání a využití řešeného území, tak také na jeho dopravní koncepci. V rámci této dopravní koncepce je dále důraz kladen na koncepci dopravy veřejné. Navržená ...

Spracovanie a dodávka Akčného plánu trvalo udržateľnej energie

Spracovanie a dodávka Akčného plánu trvalo udržateľnej energie

Predmetom zákazky je spracovanie a dodávka Akčného plánu trvalo udržateľnej energie v súlade s pokynmi na spracovanie v rámci dokumentov Dohovoru primátorov a starostov, ktorého súčasťou je vyhotovenie energetickej bilancie mesta, emisnej inventúry, analýz a návrhov opatrení v jednotlivých sektoroch: budovy, doprava, verejné osvetlenie, centrálne ...

Plán dílčího povodí Horní Vltavy, Plán dílčího povodí Berounky, Plán dílčího povodí Dolní Vltavy

Plán dílčího povodí Horní Vltavy, Plán dílčího povodí Berounky, Plán dílčího povodí Dolní Vltavy

Předmětem veřejné zakázky je zpracování plánů dílčích povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy, tj. Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje a provedení dalších činností, prací a služeb. Zpracování plánů dílčích povodí bude provedeno ...

(záznamy 1/25 z 212)  strana 1 / 9