Vítejte v galerii, divadle a biografu domu č. 105 v Třeboni - zpřístupnění a zatraktivnění

Vítejte v galerii, divadle a biografu domu č. 105 v Třeboni - zpřístupnění a zatraktivnění

stavební úpravy objektu č.p. 105 na Masarykově náměstí v Třeboni - jedná se o úpravu dispozičního řešení ve 2. NP a podkroví přední části objektu směrem do náměstí, úpravu dispozice zadní části objektu směrem do dvora a stavební úpravy na pavlači v patře na arkádách přízemí (3 bytové jednotky, galerie, divadlo malých forem)

Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní - Veletržní při Mendlově náměstí v Brně

Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní - Veletržní při Mendlově náměstí v Brně

Předmětem veřejné zakázky je úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní – Veletržní při Mendlové náměstí v Brně. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Komunitné centrum – Ladislavov dvor

Komunitné centrum – Ladislavov dvor

Predmetom zákazky stavebné práce na výstavbe novostavby komunitného centra v Leviciach v mestskej časti Ladislavov dvor. Výstavba bola navrhnutá za účelom vytvorenia priestorových a materiálnych podmienok pre komunitnú a sociálnu prácu pre marginalizovaných rómskych komunít a ostatného obyvateľstva. Plánovaná výstavba pozostáva z prízemného ...

Podpora aktivít triedeného zberu v obci Rožkovany

Podpora aktivít triedeného zberu v obci Rožkovany

Predmetom zákazky je realizácia stavebných objektov zberného dvora a tri stojiská na kontajnery. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Kanalizace Jivina

Kanalizace Jivina

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce – odkanalizování obce Jivina novou splaškovou kanalizací zakončenou novou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Nakládání s dešťovými vodami není dotčeno a bude řešeno současným způsobem - stávající dešťovou kanalizací. Recipientem ČOV je bezejmenný vodní tok ve správě Lesů ČR (IDVT ...

Dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost

Dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 2 s názvem „Specifikace materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost a jejich jednotkové ceny“. Jedná se zejména o kabely, stožáry a výložníky, svítidla a rozvodné ...

Stavebné úpravy, prístavba a zateplenie budovy telovýchovnej budovy Odorín

Stavebné úpravy, prístavba a zateplenie budovy telovýchovnej budovy Odorín

Stavebné úpravy, prístavba a zateplenie budovy telovýchovnej budovy v obci Odorín: 01 Stavebná časť 02 Vnútorný vodovod 03 Vodovodná prípojka 04 Kanalizačná prípojka 05 Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody 09 Elektroinštalácia - Preložka RE+OEZ

Transformace PATA Hazlov - novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné

Transformace PATA Hazlov - novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné

Novostavba rodinného dvojdomku se čtyřmi byty ve Skalné pro osoby se zdravotním postižením, v postaveném dvojdomku bude poskytována pobytová sociální služba „Chráněné bydlení“ pro 9 osob vyžadující střední míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy. Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zhotovení stavby „Transformace ...

Učebne A - Zateplenie obvodového plášťa, Gymnázium Humenné

Učebne A - Zateplenie obvodového plášťa, Gymnázium Humenné

Predmetom obstarávania je zateplenie obvodového plášťa budovy gymnázia v meste Humenné. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je zateplenie fasády a strechy, výmena klampiarskych výrobkov a strešných svetlíkov. Dispozičné riešenie sa týmto investičným zámerom nemení. Podrobná ...

Transformace PATA Hazlov - novostavba tří domů

Transformace PATA Hazlov - novostavba tří domů

Novostavba tří obytných domů v Hazlově pro osoby se zdravotním postižením. V nově postavených třech domech (objekty A,B,C) bude poskytována pobytová sociální služba „Domov pro osoby se zdravotním postižení“ a „Chráněné bydlení“ celkem pro 16 osob vyžadující vysokou míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy. Předmětem veřejné zakázky je ...

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby kanalizace a ČOV v obci Určice. V obci bude vybudován oddílný systém kanalizace. Dešťové vody budou odváděny stávající dešťovou kanalizací, likvidace splaškových vod bude řešena novou splaškovou kanalizací ukončenou na nové ČOV umístěné na východním konci obce, za rybníkem. Vyčištěné odpadní vody z ...

Poptávám přechodku kouřovodu

Poptávám přechodku kouřovodu

Poptávám přechodku kouřovodu ( z komínového vývodu na kouřovod)130/120 mm a 140/130 mm. (nerez). Zdeněk Ramian

Poptávám nátěrové hmoty

Poptávám nátěrové hmoty

Poptávám fasádní barvy akryl 150 kg a lazury na dřevo interiér a exteriér min. 50 kg. Za výhodnou cenu. Nabídněte. Platba hotově

Hledám pomocné dělníky na stavbu

Hledám pomocné dělníky na stavbu

Hledám pomocné dělníky na stavbu , dále poptáváme zemní práce při rekonstrukci domu v okr. Benešov.

Poptávám dodávku oken a dveří

Poptávám dodávku oken a dveří

Poptávám nová plastová fasádní okna cca 12 ks. Taky koupím interiérové nové dveře dřevo nebo plast 22 ks. Výměry oken a dveří dodám a přesně specifikuji. Rozhoduje cena- Nabídněte. Nabídky z celé ČR-Spěchá-

Poptávám ploché sklo

Poptávám ploché sklo

Poptávám ploché sklo 2mm ,bednu . Sdělte mi prosím nabídku i s dopravou - vykládka v Praze 6. Marie Váňová - FRAM.

Poptávám nátěrové hmoty a zámkovou dlažbu

Poptávám nátěrové hmoty a zámkovou dlažbu

Koupím fasádní barvy akryl 150 kg a lazury na dřevo interiér, exteriér min. 50 kg. Taky koupím zámkovou dlažbu tl. 6 ička nebo jiní tvar, cca 120m2 za výhodnou cenu.

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce

Hledám studnaře na rekonstrukce stávající studny. Potřebuji zajistit studnu aby nepronikali povrchové vody do studně a popř. ji vyčistit a prohloubit. Info na místě. Rozhoduje kvalita, odbornost nabídky a cena. Jsem vlastník nemovitosti. Dohoda jistá.

Poptáváme řezivo

Poptáváme řezivo

Poptáváme řezivo, desky (smrk, jedle, jasan čerstvé nebo sušené), borovice pouze sušené o následujících rozměrech a množství: mm 1000x58x25 (150 m3/měsíc); mm 1000x70x25 (150 m3/měsíc); mm 1200x58x20 (100 m3/měsíc). Poptáváme také stavební hranoly o rozměru 58x82x2m+ (100 m3/měsíc). S dopravou.

Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici v Prešove

Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici v Prešove

Líniová inžinierska stavba rieši rekonštrukcia pešieho podzemného podchodu (konštrukčných vrstiev a opatrenia na zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov), plánuje sa aj rekonštrukcia priestoru súvisiaceho s prestupným uzlom bezbariérové rampy, schody, eskalátory, výťahy, vodiace línie pre zrakovo postihnutých a kamerový systém Ďalšou dôležitou ...

Poptávám dodávku a montáž interiérových dveří

Poptávám dodávku a montáž interiérových dveří

Poptávám zaměření a montáž 5 interiérových dveří (byt), včetně obložek. Kontakt možný nejprve mailem. Kompletní cena s montáží, úpravou a dopravou do 15 tisíc Kč.

Poptávám dodávku PUR panelů

Poptávám dodávku PUR panelů

Poptávám dodávku izolačních, stěnových PUR panelů se skrytým kotvením, sendvič 0,6, 30, 0,6mm v rozsahu cca 1000 m2 Jedná se o opláštění stávající montážní haly. Výška stěna cca 7,0m

Oprava časti administratívnej budovy

Oprava časti administratívnej budovy

Predmetom zákazky je oprava časti administratívnej budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. Oprava budovy bude pozostávať z: -výmeny vzduchotechniky v časti budovy - IV.NP, -výmeny vnútorného osvetlenia a el. rozvodov v časti budovy - III. NP a IV. NP, -elektromontážnych prác, -obnovy podláh na chodbách - III. NP a IV. ...

Oprava MVN Běsno a Kryry

Oprava MVN Běsno a Kryry

Předmětem veřejné zakázky – část MVN BĚSNO – OPRAVA NÁDRŽE je oprava nerybochovné malé vodní nádrže nacházející se v intravilánu obce Běsno (p.č. 71, k.ú. Běsno; odtok z nádrže se nachází na p.č. 1215/1, k.ú. Běsno). Součástí prací bude oprava opěrné kamenné zdi nádrže, která je podemletá, nestabilní a okolo přítoku a odtoku jsou značné ...

Svätý Jur, Partizánska ulica - rekonštrukcia

Svätý Jur, Partizánska ulica - rekonštrukcia

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii Partizánskej ulice v meste Svätý Jur bližšie špecifikované vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii nachádzajúcich sa v prílohách súťažných podkladov. Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 súťažných podkladov výkaz výmer a dokumentácii súťažných podkladov v prílohách ...

(záznamy 1/25 z 64487)  strana 1 / 2580