Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3

Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela: Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3. Cieľom ekologizácie je rekonštrukcia výtavného uhoľného kotla HK3 na plynovú prevádzku pri zachovaní pôvodného tepelného výkonu kotla so zabezpečením plnenia emisných limitov, podľa Smernice EPaR č. 2010/75/EU o Priemyselných emisiách ...

Rekultivace skládky TKO Kalovská - Předkláštěří

Rekultivace skládky TKO Kalovská - Předkláštěří

Předmětem veřejné zakázky je rekultivace staré skládky TKO v rozsahu stavebních objektů. Objekt 001 Technická rekultivace Objekt 002 Sběrná jímka a drén inf vod Objekt 003 Zpevněné plochy - cesta rekultivace Objekt 004 Odplynění skládky Objekt 005 Biologická rekultivace Objekt 006 Oplocení rekultivace Objekt 007 Monitoring Součástí ...

Zpracování projektové dokumentace investiční akce Snížení energetické náročnosti budovy školy

Zpracování projektové dokumentace investiční akce Snížení energetické náročnosti budovy školy

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na investiční akci „Snížení energetické náročnosti budovy v ulici Pivovarská 80 – Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace“. Popis stávajícího objektu: objekt je zděný, z části s pískovcovou podezdívkou. Zdivo je cihelné, v původní části uvažované ...

Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Varnsdorfu - Petra Bezruče

Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Varnsdorfu - Petra Bezruče

Projekt řeší rekonstrukci opevnění ve formě železobetonových zdí s kamenným obkladem ze žulového kamene. Lokálně v místě stísněných podmínek podél nemovitostí se navrhují předsazené železobetonové konstrukce s pohledovým betonem. Výkopové jámy budou zajištěny příložným a záporovým pažením. V místě stávajících dlažeb dojde k odstranění nánosů na ...

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včet

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včet

Předmětem plnění je zpracování Aktualizace Studie proveditelnosti „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN“ (ASP) a teprve po jejím schválení a výběru či potvrzení varianty v Centrální komisi Ministerstva dopravy, bude pro tuto variantu dopracován Záměru projektu (ZP) a opět až po jeho schválení v Centrální komisi Ministerstva ...

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací

Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, jsou služby spočívající v provádění výkonu stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.

Modernizácia, nadstavba a prístavba materskej školy Výborná

Modernizácia, nadstavba a prístavba materskej školy Výborná

Navrhovaná stavba modernizácie jestvujúcej MŠ sa realizuje za účelom riešenia nevyhovujúceho energetického stavu budovy, zlého technického stavu krovu a vyvstávajúceho kapacitného problému súčasnej MŠ v obci - vytvorením nových tried v nadstavbe a prístavbe.

Dostavba ZŠ Charlotty Masarykové

Dostavba ZŠ Charlotty Masarykové

Předmětem veřejné zakázky je přístavba nového pavilonu (SO02), stavební úpravy uvnitř stávající budovy (SO01) a nástavba nad částí stávající budovy základní školy Charlotty Masarykové, Starochuchelská, č.p. 240/38, Velká Chuchle. Vzhledem k masivní výstavbě bytových domů na území Velké Chuchle dochází k navýšení počtu žactva spadající pod školu. S ...

Poptávám dřevomateriál pro stavbu pergoly

Poptávám dřevomateriál pro stavbu pergoly

Poptávám dřevomateriál pro stavbu pergoly. 2 x hranol 14x14x200cm 2 x hranol 14x14x300cm 2 x hranol 14x14x500cm 2 x hranol 12x12x500cm 8 x hranol 14x14x100cm na zavětrování, na koncích zaříznout pod úhlem 45 stupňů 6 x krov 8x14x600cm. Naceňte mi prosím hoblovanou i nehoblovanou variantu. Děkuji Kaisler

Zriadenie dvoch tried materskej školy v objekte Banšelova 4 v Bratislave

Zriadenie dvoch tried materskej školy v objekte Banšelova 4 v Bratislave

Navrhovaná stavba je prestavbou a celkovou rekonštrukciou bývalých jaslí na Banšelovej 4.

Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec

Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec

Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora . Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.

Dodávka kolového nakladače s teleskopickým ramenem a a nosičem kontejnerů

Dodávka kolového nakladače s teleskopickým ramenem a a nosičem kontejnerů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače s teleskopickým ramenem, přívěus s teleskopickým nosičem kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů.

Rekonštrukcia administratívnej budovy RO Trenčín

Rekonštrukcia administratívnej budovy RO Trenčín

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre rekonštrukciu administratívnej budovy RO Trenčín podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

Zakázka č. 1/2018 - HANÁ ENERGO s.r.o.

Zakázka č. 1/2018 - HANÁ ENERGO s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače s teleskopickým ramenem, přívěsů s nosičem kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů.

Rýchlostná cesta R7 Holice - Mliečany, Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar, vypracovanie DÚR

Rýchlostná cesta R7 Holice - Mliečany, Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar, vypracovanie DÚR

Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a) pre stavbu: Rýchlostná cesta R7 Holice - Mliečany, a pre stavbu: Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar.

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OcÚ a KD Kuzmice

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OcÚ a KD Kuzmice

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebného diela na modernizáciu, obnovu a zníženie energetickej náročnosti a nákladov na prevádzku verejnej budovy občianskej vybavenosti obce Kuzmice. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v prílohách, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Rekonstrukce  - ulice Bayerova, oprava komunikace

Rekonstrukce - ulice Bayerova, oprava komunikace

Předmětem veřejné zakázky je úprava chodníků a komunikace po rekonstrukci sítí Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Revitalizace zimního stadionu v Třebíči, ul. Kateřiny z Valdštejna

Revitalizace zimního stadionu v Třebíči, ul. Kateřiny z Valdštejna

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, zajištění inženýrské činnosti a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby „Revitalizace zimního stadionu v Třebíči, ul. Kateřiny z Valdštejna“.

Poptávám bojler k ohřevu vody

Poptávám bojler k ohřevu vody

Poptávám ohřívač vody Dražice OKCV 180 pravý. Případně jiný výrobek podobných parametrů. Děkují.

Poptávám plastové plotovky

Poptávám plastové plotovky

Poptávám plastové plotovky na výplň vjezdové dvoukřídlé brány s kovovým rámem. Těsně vedle sebe nebo s minimální mezerou, aby byla brána neprůhledná. Rozměr brány je š. 3,5m a v. 2,0m. Navrhněte prosím výplň (dekor dřeva), prosím o cenovou nabídku včetně dopravy a šroubů. Je nutno nějak připravit rám? Místo: Loučky okr. Jihlava.

Poptávám výrobu a montáž okna s balkonovými dveřmi

Poptávám výrobu a montáž okna s balkonovými dveřmi

Poptávám výrobu a montáž okna s blakonovými dveřmi, prosím o zaslání cenové nabídky. Vybrourání špaletového okna (š.180 cm, výška cca 130 cm) a místo něho zasadit balkonové dveře a okno, dle nákresu v příloze (š. 180, výška až na zem, tzn. 230 cm).

Poptávám náhradní díl k sekčním garážovým vratům

Poptávám náhradní díl k sekčním garážovým vratům

Poptávám náhradní díl k sekčním garážovým vratům, mám prasklou pružinu, délka pružiny je 70 cm (bez koncových ok). Rozměr vrat 210 x 240.

Wilsonova (Hlávkův most – Hybernská) SÚ, č. akce 13458, Praha 1 a Praha 8

Wilsonova (Hlávkův most – Hybernská) SÚ, č. akce 13458, Praha 1 a Praha 8

Jedná se o souvislou údržbu komunikace Wilsonova, oba směry v úseku Hlávkův most - Hybernská, která spočívá v celkovém odfrézování obrusné vrstvy AKM tl. 40 mm, v pokládce nového asfaltového krytu SMA tl. 40 mm a obnovení stávajícího dopravního značení. V rámci akce dojde k obnově zařízení pro aplikaci rozmrazovacího postřiku. Bude provedena ...

Ekologické vykurovanie a príprava teplej vody v objekte jednotriednej materskej školy

Ekologické vykurovanie a príprava teplej vody v objekte jednotriednej materskej školy

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Dobrohošť. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Mnichovice - kanalizace Myšlín, připojení města Mnichovice na skupinový vodovod Region Jih a dostavb

Mnichovice - kanalizace Myšlín, připojení města Mnichovice na skupinový vodovod Region Jih a dostavb

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v Městě Mnichovice, části Myšlín v celkové délce 7624,7 m – jedná se o novou oddílnou kanalizaci, která bude převážně gravitační doplněná o tlakové části (součástí stavby jsou i veřejné části přípojek včetně šachet, 2 čerpací stanice odpadních vod a výtlak z nich v délce 801,6 m), která ...

(záznamy 1/25 z 66812)  strana 1 / 2673