Poptávám dodávku střešní krytiny

Poptávám dodávku střešní krytiny

Poptávám dodávku střešní krytiny včetně dopravy. Typ krytiny: KMB BETA Povrchová úprava:ELEGANT Barva:VIŠŇOVÁ Taška základní 2009 ks Taška půlená 29 ks Taška okrajová levá 53 ks Taška okrajová pravá 47 ks Hřebenáč 71 ks Hřebenáč koncový 2 ks Příchytka hřebenáče 72 ks Hřebenová ucpávka 2 ks Univerzální pás Beta Rol celoměděný 24 ...

Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Předmětem veřejné zakázky je novostavba dopravního přestupního terminálu – nového autobusového nádraží přímo navazujícího a souvisejícího s nádražím ČD. Součástí je výstavba kapacitního parkoviště pro 80 osobních aut, umožnění bezpečného „zaparkování“ 12-ti jízdních kol. V ulici Nádražní se jedná o stavební úpravy stávajícího chodníku s úpravou ...

Poptávám stavební řezivo

Poptávám stavební řezivo

Poptávám 18ks trámků 100mm na 100mm a 400mm délka.

Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech

Poskytovaní energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech

Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energií – dále jen „služby“) pro objekty v majetku Nemocnice Karlovy Vary a.s.

Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlavatce, Vyhnanice

Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlavatce, Vyhnanice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hlavatce, Vyhnanice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci – stavební úpravy chemické knihovny

Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci – stavební úpravy chemické knihovny

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s dispozičními úpravami spočívající ve stavebních úpravách chemické knihovny a kompresorové stanice, a to v 1. PP objektu Dostavby Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce, odvlhčení a zateplení budovy hasičské zbrojnice v Hlinsku – Blatno, které zajistí zkvalitnění stávajícího stavu objektu. Napojení na rozvody vody, plynu a elektrické energie zůstává stávající, splašková kanalizace bude řešena novou kanalizační přípojkou podmíněnou zhotovením kanalizačního ...

Dokončení rekonstrukce objektu Bio VZLET, Holandská 1/669, Praha 10

Dokončení rekonstrukce objektu Bio VZLET, Holandská 1/669, Praha 10

Předmětem plnění bude dokončení rekonstrukce objektu ‚Bio VZLET‘, Holandská 1/669, Praha 10“.v rozsahu dle projektové dokumentace stavby aktualizované v červnu 2017 společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., Sídlo: Praha 8 - Karlín, Sokolovská č.p. 45, PSČ 18000, Identifikační číslo: 26760312.

Úpravy stáje pro výkrm prasat

Úpravy stáje pro výkrm prasat

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to stavby stáje pro výkrm prasat podle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben

Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to stavby haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben podle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Oprava komunikací SFDI 2017 – třetí část

Oprava komunikací SFDI 2017 – třetí část

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu komunikací III. třídy na území Jihočeského kraje v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Projekt Oprava komunikací SFDI 2017 – třetí část zahrnuje opravu vybraných úseků komunikací III. třídy, které budou realizovány v některých okresech Jihočeského kraje, a je složen z celkem 9 dílčích ...

Dobšický p., ř. km 3,330 - 3,630, Suchohrdly u Znojma, oprava koryta

Dobšický p., ř. km 3,330 - 3,630, Suchohrdly u Znojma, oprava koryta

Předmětem veřejné zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v pročištění koryta a dále v opravě stávajících břehových opěrných zdí, kamenného opevnění a sanaci nátrží.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kopidlno a v k.ú. Mlýnec u Kopidlna

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kopidlno a v k.ú. Mlýnec u Kopidlna

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kopidlno a v katastrálním území Mlýnec u Kopidlna, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...

Dodávka drceného kameniva na zimní posyp vozovek 2017 - 2020

Dodávka drceného kameniva na zimní posyp vozovek 2017 - 2020

Předmětem veřejné zakázky je dodávka drceného kameniva na zimní posyp vozovek, frakce 4-8 v celkovém předpokládaném množství 42 000 t.

Březník – kanalizace a ČOV

Březník – kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Březník – kanalizace a ČOV“, spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace, na kterou budou napojeni všichni obyvatelé obce Březník a výstavba ČOV o kapacitě 740 EO. Jedná se tedy o výstavbu kanalizace k odvádění splaškových vod z nemovitostí a výstavbu nové ČOV. Podkladem pro vypracování nabídky je ...

Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu- I. etapa - 1.část

Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu- I. etapa - 1.část

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na dostavbu areálu Střední školy stavební v Teplicích. Výsledkem těchto stavební prací bude dvoupodlažní objekt, kdy v severní části objektu bude v krajní části umístěna dílna s kapacitou 40 žáků pro výcvik oborů automechanik a autoelektrikář, druhá část přízemí bude zahrnovat výukové servisní ...

Poptáváme zdvojená okna

Poptáváme zdvojená okna

Poptáváme zdvojená okna, 2 ks zdvojená okna REVITEX, masiv iroko, jednokřílové, otvíravé a sklopné OS1A, š. 175x v. 75 cm.

Poptávám koncové vinohradnické sloupky

Poptávám koncové vinohradnické sloupky

Poptávám koncové vinohradnické sloupky v kovovém provedení (výška cca 2,7m).

Stavební práce k Otevřenému Rudolfinu 2017

Stavební práce k Otevřenému Rudolfinu 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava kanceláří ve 4. podlaží a vybudování nových pokladen v budově Rudolfina.

Realizace stavby - Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13

Realizace stavby - Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, zadání a zajištění provedení hydrogeologického průzkumu, provedení stavebních a montážních prací spočívajících v rozšíření CTR o skladovací nádrž o objemu 125.000 m3 (slovy: sto dvacet pět tisíc metrů krychlových) a uvedení této stavby do provozu v souladu se všemi příslušnými ...

Zpracování projektové dokumentace - Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p.o.

Zpracování projektové dokumentace - Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p.o.

Předmětem je vypracování projektové dokumentace pro realizaci projektu Transformace Domov Sluneční dvůr, p. o. – JESTŘEBÍ, a to v rozsahu: • projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby • projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (včetně oceněného soupisu prací, dodávek a služeb – dále jen „soupis ...

Zpracování studií bezbariérového řešení a projektové dokumentace v rámci projektu Školy bez bariér

Zpracování studií bezbariérového řešení a projektové dokumentace v rámci projektu Školy bez bariér

Předmětem veřejné zakázky je provedení předprojektových prací, zpracování studie bezbariérového řešení škol včetně propočtu nákladů, zpracování projektové dokumentace v rozsahu společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně neoceněného a oceněného ...

Zpracování projektové dokumentace investiční akce výstavba výjezdové základny Rokytnice

Zpracování projektové dokumentace investiční akce výstavba výjezdové základny Rokytnice

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace investiční akce výstavba výjezdové základny Rokytnice, a to provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace bouracích prací (včetně soupisu prací dodávek a služeb), zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, zpracování ...

Zpracování návthu 2 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kamenice u Zákup a Velenice u Zákup

Zpracování návthu 2 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kamenice u Zákup a Velenice u Zákup

Zpracování návrhu dvou komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), první v k.ú.Kamenice u Zákup a druhé v k.ú. Velenice u Zákup, včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále ...

Svojšín - napojení na skupinový vodovod Stříbro

Svojšín - napojení na skupinový vodovod Stříbro

Předmětem zakázky na stavební práce je výstavba vodovodního řadu z Benešovic do stávajícího vodojemu ve Svojšíně v délce 4.092 m včetně přepojení obce Lom u Stříbra na tento vodovodní systém. Součástí stavby je i výměna čerpadel ve stávající čerpací stanici Pražka.

(záznamy 1/25 z 63922)  strana 1 / 2557