Rukavice kožené

Rukavice kožené

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody na dodávky rukavic kožených.

Boty kontníčkové 2012 a polobotky 2012

Boty kontníčkové 2012 a polobotky 2012

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody na dodávky bot kotníčkových 2012 a polobotek 2012.

Dynamický nákupní systém na drogerii a pracovní oděvy 2018 -2020

Dynamický nákupní systém na drogerii a pracovní oděvy 2018 -2020

Předmětem této zadávací dokumentace je stanovení zadávacích podmínek pro účast v dynamickém nákupním systému (dále jen DNS) pro zadávání veřejných zakázek na dodávky drogerie a pracovních oděvů. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od ...

Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček

Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a s jedním dodavatelem podle § 132 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „ZVZ“) na dodávky Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček (RD) v předem neurčitém množství na místo plnění dle aktuálních ...

Čepice služební a večerní

Čepice služební a večerní

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky čepic služebních a večerních.

Dodávky funkčního prádla pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky

Dodávky funkčního prádla pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek funkčního oblečení tzv. termoprádla pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.

Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti

Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti

Predmetom zákazky je obstaranie súčastí uniforiem Záchrannej zdravotnej služby odevy a výstrojné súčasti v rozsahu: Bunda s odopínateľnou kapucňou predpokladaný počet - 750 ks Mikina s odopínateľnými rukávmi - predpokladaný počet - 750 ks Vesta - predpokladaný počet - 750 ks Nohavice - predpokladaný počet - 1 500 ks Polokošela s krátkym ...

Dodávky oděvů pro zdravotní personál a pro pacienty

Dodávky oděvů pro zdravotní personál a pro pacienty

Cílem této veřejné zakázky je zajištění dodávek oděvů na základě objednávek průběžně dle potřeby zadavatele, vč. dopravy až do místa určení zadavatelem, všech nákladů spojených s plněním, manipulací, dopravou, atd., v předpokládaném odběru, dle potřeb a požadavků zadavatele, po dobu trvání rámcové kupní smlouvy (4 roky).

Dovybavenie a náhrada špeciálneho taktického oblečenia

Dovybavenie a náhrada špeciálneho taktického oblečenia

Predmetom zákazky je dodávka tovaru v rámci realizácie záväzku spoločnosti JAVYS, a.s. vytvoriť materiálne a technické podmienky na obmenu a dovybavenie poskytovateľa fyzickej ochrany pri preprave rádioaktívneho materiálu. Dodávka taktického oblečenia, pozostáva z : taktickej bojovej košele (100 ks), taktických bojových nohavíc (100 ks), ľahkej ...

Oděvy a oděvní součásti 2018 - 2021

Oděvy a oděvní součásti 2018 - 2021

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky oděvů a oděvních součástí stejnokrojového vybavení zaměstnanců zadavatele v předpokládaném množství a provedení dle specifikace předmětu plnění stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci, provozování výdejny oděvů včetně veškerých nákladů za příjem, uskladnění, výdej zboží a nákladů na personální ...

Dodávky nízké taktické obuvi pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy 90817

Dodávky nízké taktické obuvi pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy 90817

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nízké taktické obuvi vhodné pro výkon práce strážníka (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění.

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Predmetom zákazky je dodávka tovaru - pracovných a ochranných odevov pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ...

Brigadýrky 15 PČR pro rok 2018

Brigadýrky 15 PČR pro rok 2018

Jedná se o dodávku 5 800 ks (2 500 ks brigadýrka modrá 15 PČR a 3 300 ks brigadýrka bílá 15 PČR).

Stejnokroj 97 pro muže a ženy

Stejnokroj 97 pro muže a ženy

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky stejnokroje 97 pro muže a ženy.

Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava

Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava

Předmětem VZ je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným uchazečem pro dodávku stenokrojového oblečení (služební terénní stejnokroj, košile, lovecké soupravy a obuv) a ochranných osobních pracovních pomůcek pro zaměstnance Správy Národního parku Šumava. VZ je dle § 35 ZZVZ dělena na 3 části.

Dynamický nákupní systém - Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Dynamický nákupní systém - Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Zadavatel realizuje druhem užšího řízení dle ust. § 58 a násl. zákona veřejnou zakázku, jejímž předmětem je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) v souladu s § 138 a násl. zákona. V souladu s § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) zařadí zadavatel do DNS dodavatele, který předloží žádost o účast v ...

Pracovní kombinézy

Pracovní kombinézy

Předmětem veřejné zakázky je nákup nových pracovních kombinéz pro leteckou výjezdovou skupinu a nákup převlečníkových kombinéz pro personální zálohy, aktivované v případě mimořádné události či krizové situace. Zadavatel rozdělil zakázku na 2 části: Část 1 VZ – Pracovní kombinézy;. Část 2 VZ – Kombinézy pro personální zálohy. Pro každou část ...

Rámcová dohoda na dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA (PP) na období 2018 – 2021

Rámcová dohoda na dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA (PP) na období 2018 – 2021

Jedná se o 10.233 souprav vest balistických skrytých NIJ IIIA (PP) v období 2018-2021.

Rukavice kožené

Rukavice kožené

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody na dodávky rukavic kožených.

Osobné ochranné pracovné prostriedky - odevy

Osobné ochranné pracovné prostriedky - odevy

Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov odevov pre zamestnancov ZS KE, vrátane dopravy na miesto plnenia a súvisiacich služieb (vykládka, nakládka a pod.) počas trvania rámcovej dohody.

Náložky hodnostní

Náložky hodnostní

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody na dodávky náložek hodnostních.

Nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi

Nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi

Predmetom zákazky je nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi, ktorých kvalita spĺňa platné normy a ktorých špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Čepice služební a večerní

Čepice služební a večerní

Předmětem VZ je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky čepic služebních a večerních, která bude uzavřena v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou vybraného dodavatele.

Termobielizeň nehorľavá

Termobielizeň nehorľavá

Termotričko dlhé rukávy nehorľavé je určené pre príslušníkov HaZZ na nosenie ako spodná vrstva pod vonkajšou vrstvou oblečenia, pričom poskytuje ochranu pred teplom a plameňmi, elektrostatickú ochranu a pôsobí zároveň termoregulačne. Termonohavice nehorľavé sú určené pre príslušníkov HaZZ na nosenie ako spodná vrstva pod vonkajšou vrstvou ...

(záznamy 1/25 z 1090)  strana 1 / 44