Stejnokroj pro ČS a hudby

Stejnokroj pro ČS a hudby

Předmětem veřejné zakázky je dodávka součástek stejnokrojů pro čestné stráže a hudby.

Osobné ochranné pracovné prostriedky 2018

Osobné ochranné pracovné prostriedky 2018

Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť, na základe samostatných objednávok, ktorých druh, predpokladané množstvo a jednotkové ceny sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov na samostatnom liste označené ako pracovné odevy, ...

Poľné rovnošaty

Poľné rovnošaty

Poľné rovnošaty s doplnkami (vrátane hodnostného označenia, rukávových znakov, označenia MP, VP a štátnej vlajky SR).

Služební terénní stejnokroj pro zaměstnace Správy NP Šumava a vybavení pro jednotku SDH

Služební terénní stejnokroj pro zaměstnace Správy NP Šumava a vybavení pro jednotku SDH

Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným uchazečem pro dodávku oblečení - služební terénní stejnokroj - pro zaměstnance Správy NP Šumava. Požadované součásti předmětu plnění: Košile dámská/pánská – krátký rukáv Košile dámská/pánská – dlouhý rukáv Bunda dámská/pánská (fleece) Bunda dámská/pánská ...

Rámcová dohoda na dodávky služebně pracovního stejnokroje 15 na období 2018 – 2020

Rámcová dohoda na dodávky služebně pracovního stejnokroje 15 na období 2018 – 2020

Dodávky služebně pracovního stejnokroje 15 na období 2018 – 2020: Blůza SPS 15 – 30 000 kusů, Kalhoty SPS 15 – 30 000 kusů, Kombinéza SPS 15 - 30 000 kusů. Celkem 90 000 kusů výstrojních součástek SPS 15.

TERMO prádlo

TERMO prádlo

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky nátělníků a spodků lehkých a zimních TERMO 2012 a vložek TERMO do kalhot.

Kombinéza speciál, blůza a kalhoty speciál

Kombinéza speciál, blůza a kalhoty speciál

Kombinéza speciál 1 000 ks Blůza speciál 1 000 ks Kalhoty speciál 1 000 ks

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště

Dodávky nových rouškovacích setů určených pro jednorázové použití v rámci konkrétních typů operací a dále dodávka nových plášťů rovněž pro jednorázové použití, které budou splňovat zadavatelem požadované parametry a funkcionality.

Dodávky stejnokrojových výstrojních součástí pro ČD, a.s.

Dodávky stejnokrojových výstrojních součástí pro ČD, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek stejnokrojových výstrojních součástí pro zaměstnance ČD, a.s.

Kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná

Kombinéza 92 ZJ ohnivzdorná

nákup 1.581 ks kombinézy 92 ZJ ohnivzdorné

Zaměstnanecké a pacientské oděvy 2018

Zaměstnanecké a pacientské oděvy 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zaměstnaneckých, operačních a pacientských oděvů ve specifikaci a předpokládaných objemech dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Dodávané prádlo musí být nové, v provedení a jakosti určené dle zadávacích podmínek pro použití ve zdravotnických zařízeních při poskytování zdravotních služeb v souladu se ...

Košele a blúzky

Košele a blúzky

Košele s krátkymi a dlhými rukávmi, bundokošele s krátkymi rukávmi, blúzky s krátkymi a dlhými rukávmi a košele slávnostné.

Rámcová dohoda na dodávky bot 15 nízkých a vysokých PČR na období 2018 - 2020

Rámcová dohoda na dodávky bot 15 nízkých a vysokých PČR na období 2018 - 2020

Jedná se o 20 000 párů bot 15 nízkých a 20 000 párů bot 15 vysokých.

Rukavice kožené

Rukavice kožené

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody na dodávky rukavic kožených.

Boty kontníčkové 2012 a polobotky 2012

Boty kontníčkové 2012 a polobotky 2012

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody na dodávky bot kotníčkových 2012 a polobotek 2012.

Dynamický nákupní systém na drogerii a pracovní oděvy 2018 -2020

Dynamický nákupní systém na drogerii a pracovní oděvy 2018 -2020

Předmětem této zadávací dokumentace je stanovení zadávacích podmínek pro účast v dynamickém nákupním systému (dále jen DNS) pro zadávání veřejných zakázek na dodávky drogerie a pracovních oděvů. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od ...

Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček

Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a s jedním dodavatelem podle § 132 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „ZVZ“) na dodávky Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček (RD) v předem neurčitém množství na místo plnění dle aktuálních ...

Čepice služební a večerní

Čepice služební a večerní

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky čepic služebních a večerních.

Dodávky funkčního prádla pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky

Dodávky funkčního prádla pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek funkčního oblečení tzv. termoprádla pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.

Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti

Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti

Predmetom zákazky je obstaranie súčastí uniforiem Záchrannej zdravotnej služby odevy a výstrojné súčasti v rozsahu: Bunda s odopínateľnou kapucňou predpokladaný počet - 750 ks Mikina s odopínateľnými rukávmi - predpokladaný počet - 750 ks Vesta - predpokladaný počet - 750 ks Nohavice - predpokladaný počet - 1 500 ks Polokošela s krátkym ...

Dodávky oděvů pro zdravotní personál a pro pacienty

Dodávky oděvů pro zdravotní personál a pro pacienty

Cílem této veřejné zakázky je zajištění dodávek oděvů na základě objednávek průběžně dle potřeby zadavatele, vč. dopravy až do místa určení zadavatelem, všech nákladů spojených s plněním, manipulací, dopravou, atd., v předpokládaném odběru, dle potřeb a požadavků zadavatele, po dobu trvání rámcové kupní smlouvy (4 roky).

Dovybavenie a náhrada špeciálneho taktického oblečenia

Dovybavenie a náhrada špeciálneho taktického oblečenia

Predmetom zákazky je dodávka tovaru v rámci realizácie záväzku spoločnosti JAVYS, a.s. vytvoriť materiálne a technické podmienky na obmenu a dovybavenie poskytovateľa fyzickej ochrany pri preprave rádioaktívneho materiálu. Dodávka taktického oblečenia, pozostáva z : taktickej bojovej košele (100 ks), taktických bojových nohavíc (100 ks), ľahkej ...

Oděvy a oděvní součásti 2018 - 2021

Oděvy a oděvní součásti 2018 - 2021

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky oděvů a oděvních součástí stejnokrojového vybavení zaměstnanců zadavatele v předpokládaném množství a provedení dle specifikace předmětu plnění stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci, provozování výdejny oděvů včetně veškerých nákladů za příjem, uskladnění, výdej zboží a nákladů na personální ...

Dodávky nízké taktické obuvi pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy 90817

Dodávky nízké taktické obuvi pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy 90817

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nízké taktické obuvi vhodné pro výkon práce strážníka (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění.

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Predmetom zákazky je dodávka tovaru - pracovných a ochranných odevov pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ...

(záznamy 1/25 z 1103)  strana 1 / 45