Stejnokroj 97 pro muže a ženy

Stejnokroj 97 pro muže a ženy

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky stejnokroje 97 pro muže a ženy.

Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava

Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava

Předmětem VZ je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným uchazečem pro dodávku stenokrojového oblečení (služební terénní stejnokroj, košile, lovecké soupravy a obuv) a ochranných osobních pracovních pomůcek pro zaměstnance Správy Národního parku Šumava. VZ je dle § 35 ZZVZ dělena na 3 části.

Dynamický nákupní systém - Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Dynamický nákupní systém - Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Zadavatel realizuje druhem užšího řízení dle ust. § 58 a násl. zákona veřejnou zakázku, jejímž předmětem je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) v souladu s § 138 a násl. zákona. V souladu s § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) zařadí zadavatel do DNS dodavatele, který předloží žádost o účast v ...

Pracovní kombinézy

Pracovní kombinézy

Předmětem veřejné zakázky je nákup nových pracovních kombinéz pro leteckou výjezdovou skupinu a nákup převlečníkových kombinéz pro personální zálohy, aktivované v případě mimořádné události či krizové situace. Zadavatel rozdělil zakázku na 2 části: Část 1 VZ – Pracovní kombinézy;. Část 2 VZ – Kombinézy pro personální zálohy. Pro každou část ...

Rámcová dohoda na dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA (PP) na období 2018 – 2021

Rámcová dohoda na dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA (PP) na období 2018 – 2021

Jedná se o 10.233 souprav vest balistických skrytých NIJ IIIA (PP) v období 2018-2021.

Rukavice kožené

Rukavice kožené

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody na dodávky rukavic kožených.

Osobné ochranné pracovné prostriedky - odevy

Osobné ochranné pracovné prostriedky - odevy

Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov odevov pre zamestnancov ZS KE, vrátane dopravy na miesto plnenia a súvisiacich služieb (vykládka, nakládka a pod.) počas trvania rámcovej dohody.

Náložky hodnostní

Náložky hodnostní

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody na dodávky náložek hodnostních.

Nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi

Nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi

Predmetom zákazky je nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi, ktorých kvalita spĺňa platné normy a ktorých špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Čepice služební a večerní

Čepice služební a večerní

Předmětem VZ je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky čepic služebních a večerních, která bude uzavřena v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou vybraného dodavatele.

Termobielizeň nehorľavá

Termobielizeň nehorľavá

Termotričko dlhé rukávy nehorľavé je určené pre príslušníkov HaZZ na nosenie ako spodná vrstva pod vonkajšou vrstvou oblečenia, pričom poskytuje ochranu pred teplom a plameňmi, elektrostatickú ochranu a pôsobí zároveň termoregulačne. Termonohavice nehorľavé sú určené pre príslušníkov HaZZ na nosenie ako spodná vrstva pod vonkajšou vrstvou ...

Opasek popruhový 95, řemen 95 a řemen černý pro VP

Opasek popruhový 95, řemen 95 a řemen černý pro VP

Předmětem VZ jsou dodávky opasků popruhových 95, řemenů 95 a řemenů černých pro VP. V souladu s § 35 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen "ZZVZ") rozděluje zadavatel VZ na části: 1. část: Opasek popruhový 95, řemen 95; 2. část: Opasek černý pro VP. Předmětem 1. části VZ je v souladu s § 131 ZZVZ uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem ...

Řemen 97 do kalhot

Řemen 97 do kalhot

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky řemenů 97 do kalhot.

Dodávky zimních bund pro příslušníky CS ČR

Dodávky zimních bund pro příslušníky CS ČR

Dodávky zimních bund parka tmavě modrá a zimních bund reflex.

Špeciálne odevy a doplnky na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom

Špeciálne odevy a doplnky na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom

Predmetom tejto zákazky je dodávka: Respirátor s ventilom FFP3, Ochranné okuliare utesnené, Protibiologické odevy veľkosť XL, Návleky na obuv vysoké, Jednorazové pracovné nitrilové nepudrované obojstranné rukavice minimálnej hrúbky 0,12mm veľkosti XL, Tlakový obväz zo sponou 10x12cm x 2,5m alebo Tlakový obväz elastický zo sponou Izraelského typu ...

Poptáváme dodavatele zdravotnického materiálu

Poptáváme dodavatele zdravotnického materiálu

Poptáváme dodavatele zdravotnického materiálu a nemocničního textilu. Hledáme dlouhodobé dodavatele pracovních oděvů, obuvi a pracovních ochranných pomůcek a veškerého zdravotního spotřebního materiálu pro zdravotnictví, nemocnice, ambulance pro arabský trh. Kontrakt: 4-5 let. Lokalita: Bahrajn.

Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček

Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a s jedním dodavatelem podle § 132 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „ZVZ“) na dodávky výstroje pracovníků divize Ostrahy a služeb („DOS“) v předem neurčitém množství na místo plnění dle ...

Firemní oblečení VLS - část ostatní

Firemní oblečení VLS - část ostatní

Cílem zadavatele je zajistit dodávky firemního oblečení – část ostatní, včetně související služeb, po celou dobu platnosti rámcové dohody s maximální spolehlivostí a efektivitou vynaložených prostředků tak, aby byl zajištěn jednotný reprezentativní vzhled vybraných zaměstnanců zadavatele, jakožto jednoho z nástrojů PR a podpory obchodní značky ...

OOPP a pracovní oděvy

OOPP a pracovní oděvy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových pracovních oděvů a OOPP pro pracovníky zadavatele. Na základě výsledku zadávacího řízení bude uzavřena rámcová kupní smlouva s jedním vybraným dodavatelem na období 4 let, a to pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Veřejná zakázka je rozdělena do následujících samostatných částí: Část č. 1 VZ: „OOPP ...

Výstrojní předpis

Výstrojní předpis

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávky výstrojního vybavení (pracovních oděvů) pro pracovníky zadavatele. Rozsah dodávek zboží, tedy počet jednotlivých kusů zboží vymezených v příloze č. 1 ZD – Specifikace položek výstrojního vybavení není nijak omezen. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat žádný ...

Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov

Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov

Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP") pre potreby Slovenskej pošty, a.s. (ďalej len obstarávateľ), podľa jednotlivých druhov a predpokladaných množstiev, s dodaním na miesto určenia, t.j.. na jednotlivé odberné miesta obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v častiach B.1 Opis ...

Služebně pracovní stejnokroj 15 L PČR

Služebně pracovní stejnokroj 15 L PČR

Dodávka: Blůza SPS 15 L PČR - 8 000 kusů Kalhoty SPS 15 L PČR - 8 000 kusů Kombinéza SPS 15 L PČR - 8 000 kusů

Nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro SPÚ

Nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro SPÚ

Uzavření kupní smlouvy s jedním účastníkem na dodávky osobních ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance SPÚ, a to konkrétně: - spodky dlouhé zateplovací - svrchní ochranné kalhoty - Vysoká outdoorová obuv celoroční do náročných podmínek - Čepice silná - Čepice slabá

Oděvy a oděvní součásti 2018 - 2020

Oděvy a oděvní součásti 2018 - 2020

Předmětem plnění jsou dodávky oděvů a oděvních součástí stejnokrojového vybavení zaměstnanců zadavatele v předpokládané spotřebě a provedení dle specifikace předmětu plnění stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací ...

(záznamy 1/25 z 1077)  strana 1 / 44