Osobné ochranné pracovné prostriedky 2018

Osobné ochranné pracovné prostriedky 2018

Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť, na základe samostatných objednávok, ktorých druh, predpokladané množstvo a jednotkové ceny sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov na samostatnom liste označené ako pracovné odevy, ...

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště

Dodávky nových rouškovacích setů určených pro jednorázové použití v rámci konkrétních typů operací a dále dodávka nových plášťů rovněž pro jednorázové použití, které budou splňovat zadavatelem požadované parametry a funkcionality.

Antivibrační a anti-elektrostatické rukavice, Polsko

Antivibrační a anti-elektrostatické rukavice, Polsko

Máte anti-vibrační a anti-elektrostatické rukavice? Pro tuto chvíli potřebuji 30 párů a určitě je budu potřebovat, protože naše firma je dodává v Polsku. S pozdravem Łukasz Sosna

Poptáváme ochranné pracovní pomůcky

Poptáváme ochranné pracovní pomůcky

Poptáváme ochranné pracovní pomůcky. Lepicí páska k utěsnění protichemických ochranných oděvů 2ks 200, 400. Protichemický ochranný oděv, typ 3 dle ČSN EN 14 605 (kapalinotěsný oděv), který zároveň vyhovuje ČSN EN 14 126 (ochranné oděvy proti infekčním agens) 8 ks 2500, 20 000. Rukavice lékařské pro jednorázové použití, nesterilní Anssel 24 ...

Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček

Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a s jedním dodavatelem podle § 132 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „ZVZ“) na dodávky Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček (RD) v předem neurčitém množství na místo plnění dle aktuálních ...

Rámcová smlouva na spotřební vybavení do laboratoří

Rámcová smlouva na spotřební vybavení do laboratoří

Předmětem plnění veřejné zakázky je drobný materiál, který bude sloužit k chemickým analýzám a k dalším operacím prováděným v chemických laboratořích. Vybavení je nezbytné pro zpracování a přípravu vzorků pro další analýzy na přístrojích. Jedná se o tyto typy spotřebního vybavení: laboratorní sklo, laboratorní plasty, plastové nádoby a kanystry, ...

Nákup balistických vest pro CS ČR 2017

Nákup balistických vest pro CS ČR 2017

Předmětem veřejné zakázky je nákup 200 ks balistických vest pro útvary pátrání zadavatele a 1103 ks balistických vest pro útvary dohledu zadavatele.

Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov

Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov

Predmetom zákazky je dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., podľa jednotlivých druhov a predpokladaných množstiev, s dodaním na miesto určenia, t.j. na jednotlivé odberné miesta verejného obstarávateľa.

Vak na výstroj

Vak na výstroj

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky vaků na výstroj.

Dovybavenie a náhrada špeciálneho taktického oblečenia

Dovybavenie a náhrada špeciálneho taktického oblečenia

Predmetom zákazky je dodávka tovaru v rámci realizácie záväzku spoločnosti JAVYS, a.s. vytvoriť materiálne a technické podmienky na obmenu a dovybavenie poskytovateľa fyzickej ochrany pri preprave rádioaktívneho materiálu. Dodávka taktického oblečenia, pozostáva z : taktickej bojovej košele (100 ks), taktických bojových nohavíc (100 ks), ľahkej ...

Oděvy a oděvní součásti 2018 - 2021

Oděvy a oděvní součásti 2018 - 2021

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky oděvů a oděvních součástí stejnokrojového vybavení zaměstnanců zadavatele v předpokládaném množství a provedení dle specifikace předmětu plnění stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci, provozování výdejny oděvů včetně veškerých nákladů za příjem, uskladnění, výdej zboží a nákladů na personální ...

Dynamický nákupní systém - Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Dynamický nákupní systém - Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Zadavatel realizuje druhem užšího řízení dle ust. § 58 a násl. zákona veřejnou zakázku, jejímž předmětem je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) v souladu s § 138 a násl. zákona. V souladu s § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) zařadí zadavatel do DNS dodavatele, který předloží žádost o účast v ...

Rámcová dohoda na nákup přileb ochraných balistických NIJ IIIA na období 2018-2021

Rámcová dohoda na nákup přileb ochraných balistických NIJ IIIA na období 2018-2021

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky cca 5.000 ks přileb ochranných balistických NIJ IIIA na období 2018-2021.

Rámcová dohoda na dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA (PP) na období 2018 – 2021

Rámcová dohoda na dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA (PP) na období 2018 – 2021

Jedná se o 10.233 souprav vest balistických skrytých NIJ IIIA (PP) v období 2018-2021.

Nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi

Nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi

Predmetom zákazky je nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi, ktorých kvalita spĺňa platné normy a ktorých špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu

Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu

Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu, podľa technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v Prílohe č.4 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, t.j. dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok pre R-kategóriu v množstvách a lehotách špecifikovaných v samostatných čiastkových objednávkach na základe skutočných potrieb verejného ...

Chrániče kolien a lakťov

Chrániče kolien a lakťov

Chrániče kolien a lakťov sú výstrojnou súčiastkou, ktorá slúži na ochranu kolien a lakťov pri vedení taktickej činnosti, streľbe a únikových manévroch.

Termobielizeň nehorľavá

Termobielizeň nehorľavá

Termotričko dlhé rukávy nehorľavé je určené pre príslušníkov HaZZ na nosenie ako spodná vrstva pod vonkajšou vrstvou oblečenia, pričom poskytuje ochranu pred teplom a plameňmi, elektrostatickú ochranu a pôsobí zároveň termoregulačne. Termonohavice nehorľavé sú určené pre príslušníkov HaZZ na nosenie ako spodná vrstva pod vonkajšou vrstvou ...

Přilba kombinovaná

Přilba kombinovaná

475 kusů přileb kombinových (PP)

Špeciálne odevy a doplnky na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom

Špeciálne odevy a doplnky na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom

Predmetom tejto zákazky je dodávka: Respirátor s ventilom FFP3, Ochranné okuliare utesnené, Protibiologické odevy veľkosť XL, Návleky na obuv vysoké, Jednorazové pracovné nitrilové nepudrované obojstranné rukavice minimálnej hrúbky 0,12mm veľkosti XL, Tlakový obväz zo sponou 10x12cm x 2,5m alebo Tlakový obväz elastický zo sponou Izraelského typu ...

Čiapky, rukavice, šály, kukly

Čiapky, rukavice, šály, kukly

Predmetom tejto zákazky, ktorá je delená na dve časti, je dodanie tovarou ktorými sú: v 1. časti čiapky pletené zimné kaki, čiapky pletené zimné biele, čiapky pletené zimné béžové, čiapky pletené zimné čierne, rukavice pletené letné kaki, rukavice pletené letné béžové, rukavice pletené letné čierne, rukavice pletené letné biele, rukavice pletené ...

Nákup vybavení pro LS PČR

Nákup vybavení pro LS PČR

Předmětem veřejné zakázky je nákup vybavení pro LS PČR (promývací a hydraulický vozík, pozemní startovací zdroj, montážní plošiny, brýle pro noční vidění, plošiny pro vlekání vrtulníků, testovací zařízení). Veřejná zakázka bude rozdělena na 6 vymezených částí.

Poptáváme dodavatele zdravotnického materiálu

Poptáváme dodavatele zdravotnického materiálu

Poptáváme dodavatele zdravotnického materiálu a nemocničního textilu. Hledáme dlouhodobé dodavatele pracovních oděvů, obuvi a pracovních ochranných pomůcek a veškerého zdravotního spotřebního materiálu pro zdravotnictví, nemocnice, ambulance pro arabský trh. Kontrakt: 4-5 let. Lokalita: Bahrajn.

Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov

Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov

Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP") pre potreby Slovenskej pošty, a.s. (ďalej len obstarávateľ), podľa jednotlivých druhov a predpokladaných množstiev, s dodaním na miesto určenia, t.j.. na jednotlivé odberné miesta obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v častiach B.1 Opis ...

Dodávka rukavic

Dodávka rukavic

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jednotlivými nemocnicemi Jihočeského kraje na dodávku rukavic.

(záznamy 1/25 z 415)  strana 1 / 17