Oděvy a oděvní součásti 2018 - 2020

Oděvy a oděvní součásti 2018 - 2020

Předmětem plnění jsou dodávky oděvů a oděvních součástí stejnokrojového vybavení zaměstnanců zadavatele v předpokládané spotřebě a provedení dle specifikace předmětu plnění stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací ...

Dodávka OOPP pro ZZMV

Dodávka OOPP pro ZZMV

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových a nepoužívaných pracovních oděvů a ostatních součástí (dále jen „OOPP“) v balících pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky, pro zdravotnické záchranáře, řidiče dopravy nemocných a raněných a technické pracovníky zadavatele

Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků

Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (dále též jen „OOPP“) pro zaměstnance zadavatele.

Dodávky prostředků osobního zajištění

Dodávky prostředků osobního zajištění

Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek systému vybavení prostředků osobní ochrany zaměstnanců společnosti pracujících na vedeních a v elektrických stanicích distribuční a přenosové soustavy, tedy pracovníků pracujících ve výškách a nad volnou hloubkou s vybraným uchazečem pro plánované výměny POZ a zajištění odstranění poškozených ...

Dodávky stejnokrojů

Dodávky stejnokrojů

Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka výstrojního materiálu pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. V případě dodávek výstrojního materiálu se jedná o součásti služebního stejnokroje zaměstnance zadavatele na jednotlivá roční období a doplňků služebního stejnokroje k určitému výkonu práce zaměstnance zadavatele. Výstrojní ...

Osobné ochranné pracovné pomôcky

Osobné ochranné pracovné pomôcky

Predmetom zákazky je dodávanie osobných ochranných pracovných pomôcok a pracovných prostriedkov (náradie/nástroje), ich rozvoz/distribúcia na aktivačné centrá príslušných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, slúžiace ako ochranné pracovné pomôcky a pracovné náradie pre občanov, ktorí vykonávajú činnosti v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o ...

Rámcová dohoda na nákup airbagových vest pro řidiče policejních motocyklů na období 2017 - 2018

Rámcová dohoda na nákup airbagových vest pro řidiče policejních motocyklů na období 2017 - 2018

nákup 500 ks airbagových vest pro řidiče policejních motocyklů na období 2017 - 2018

Dodávka ochranné pracovní obuvi III

Dodávka ochranné pracovní obuvi III

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka ochranné pracovní obuvi dle aktuálních potřeb zadavatele. Podrobná specifikace předpokládaného množství a druhů ochranné pracovní obuvi je uvedena v příloze č. 1 výzvy.

Taktické vesty

Taktické vesty

Taktické vesty pozostávajú zo samotných viest, zo samostatných taktických návlekov na opasky a zo sumiek na zásobníky a iný materiál.

Ochranné antivibrační rukavice, Polsko

Ochranné antivibrační rukavice, Polsko

Dámy a pánové, obracíme se na Vás s žádostí o předložení obchodní nabídky s datem realizace a náklady na dodání : 1. ochranné antivibrační rukavice Typ 659 A 20 párů S pozdravem

Súprava pre dekontamináciu osôb I.

Súprava pre dekontamináciu osôb I.

Predmetom zákazky je dodávka troch súprav pre dekontamináciu osôb, ktorú tvorí súbor prostriedkov na zabezpečenie vykonania hygienickej očisty osôb kontaminovaných radiáciou, chemickými látkami a biologickými látkami. Súprava pre dekontamináciu osôb musí byť uložená v ISO kontajneri.

Rámcová dohoda na dodávku drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek pro UJEP – 2017/0029

Rámcová dohoda na dodávku drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek pro UJEP – 2017/0029

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a § 134 zákona s jedním dodavatelem na dodávku drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek specifikovaných v příloze č. 4 zadávací dokumentace pro potřeby zadavatele. Rámcová dohoda bude s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu určitou – ode dne uveřejnění příslušné ...

Ochranné pracovní oděvy ZZS ÚK

Ochranné pracovní oděvy ZZS ÚK

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na průběžné dodávání ochranných pracovních oděvů pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace.

Dodání jednorázových návštěvnických plášťů, ústenek a pokrývek hlavy

Dodání jednorázových návštěvnických plášťů, ústenek a pokrývek hlavy

Dodání jednorázových návštěvnických plášťů, ústenek a pokrývek hlavy

Speciální vesty reflexní DP

Speciální vesty reflexní DP

Jedná se o 1 719 ks reflexních vest DP.

Súprava pre dekontamináciu osôb

Súprava pre dekontamináciu osôb

Predmetom zákazky je dodávka súpravy pre dekontamináciu osôb, ktorú tvorí súbor prostriedkov na zabezpečenie vykonania hygienickej očisty osôb kontaminovaných radiáciou, chemickými látkami a biologickými látkami. Súprava pre dekontamináciu osôb musí byť uložená v ISO kontajneri.

Vybavenie remeselnej kováčskej dielne

Vybavenie remeselnej kováčskej dielne

Predmetom zákazky je nákup vybavenia remeselnej kováčskej dielne s nasledovnými súčasťami: 1) Vyhňa kováčska na tvrdé palivo 2) Kováčska vyhňa plynová 3) Nákova 4) Buchar-strojové kladivo 5) Kováčsky zverák 6) Kováčske kladivo - rôzne typy 7) Zverák 8) Zváračka 9) Držiak-organizér na zásoby - stromčekový regál 10) Uhlové brúsky 11) ...

Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov

Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov

Predmetom zákazky je dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len "OOPP") pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., podľa jednotlivých druhov a predpokladaných množstiev, s dodaním na miesto určenia, t.j. na jednotlivé odberné miesta verejného obstarávateľa.

Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv

Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv

Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv.

Rámcová dohoda na dodávky vest balistických ochranných těžkých

Rámcová dohoda na dodávky vest balistických ochranných těžkých

Jedná se o 300ks souprav vest balistických ochranných těžkých NIJ IIiA/IV

Povlak - síťka na přilbu

Povlak - síťka na přilbu

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody na dodávky povlaků - sítěk na přilby.

Osobné  ochranné pracovné pomôcky pre potreby SHMU

Osobné ochranné pracovné pomôcky pre potreby SHMU

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávok osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP) pre verejného obstarávateľa podľa harmonogramu určenom v zmluve.

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávok osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP) pre organizačné zložky verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určenia verejným ...

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávok osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP) pre organizačné zložky verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určenia verejným ...

Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby AOPK ČR

Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby AOPK ČR

Předmětem této veřejné zakázky jsou opakující se dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (dále také „OOPP“) pro zadavatele po dobu maximálně 48 měsíců ode dne uzavření rámcové dohody na každou část. Předmětem dodávek budou OOPP uvedené v příloze č.1 rámcové dohody 1 – specifikace zboží a v příloze č.1 rámcové dohody 2 – specifikace zboží.

(záznamy 1/25 z 389)  strana 1 / 16