Rámcová dohoda na dodávky vybraných potravin pro Nemocnici Na Homolce II.

Rámcová dohoda na dodávky vybraných potravin pro Nemocnici Na Homolce II.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek vybraných potravin pro stravovací provoz, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.

Rýže, Pákistán

Rýže, Pákistán

Jsme z Al-Falah Rice International, jedním z předních pakistánských mlynářů a vývozců rýže Basmati a Non Basmati. Jsme na trhu posledních 20 let a vyrábíme kvalitní rýži s konkurenschopnou cenou. Naším hlavním trhem jsou Střední Východ, Afrika a Evropa atd. Jsme schopni produkovat nejlepší Basmati a non Basmati rýži z Punjab a sindh původu. Máme ...

Dodávky základního potravinářského sortimentu

Dodávky základního potravinářského sortimentu

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky základního potravinářského sortimentu, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 zadávacích podmínek do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – Apolinářská 18, 128 08 Praha 2 – hlavní kuchyně (stravovací provoz).

Dodavatel potravin do sociálního domu, Charbulova 86

Dodavatel potravin do sociálního domu, Charbulova 86

Předmětem zakázky je dodávka potravin do sociálního domu, Charbulova 86. Potraviny, specifikované v příloze č. 3 kvalifikační (a zadávací) dokumentace, budou dodávány na základě potřeb a objednávek zadavatele.

Základné potraviny

Základné potraviny

Základné potraviny cestoviny, koreniny a dochucovadlá, polotovary, kompóty, džemy, cukrovinky, nápoje, múka, cukor, kakao

Dodávka Potravín - 2

Dodávka Potravín - 2

Predmetom zákazky je dodávka tovarov potravín

Dodávka potravín

Dodávka potravín

Presný rozsah dodaných tovarov pre predmet zákazky je uvedený v rozpise tovarov pre príslušnú časť zákazku, ktoré tvoria prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a v Tabuľkách k naceneniu, ktoré tvoria prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov

Poptávám dodavatele cizrny

Poptávám dodavatele cizrny

Poptávám pěstitele či dodavatele cizrny na malovýrobu cizrnového výrobku.

Potravinový tovar a nápoje 2016

Potravinový tovar a nápoje 2016

Predmetom zákazky je dodávka potravinárskeho tovaru a nápojov slúžiaceho najmä pre účely stravovania zamestnancov. Sortiment potravinárskeho tovaru a nápojov je orientačne bližšie určený kódmi spoločného slovníka obstarávania (CPV) a konkrétne výpisom sortimentu, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov Sortiment potravinového tovaru ...

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

Předmětem veřejné zakázky je jsou dodávky základních potravin a hygienických potřeb ve formě potravinových a hygienických balíčků, a to včetně zajištění obalů a dopravy na určená místa plnění. Balíčky budou obsahovat např. mouku, rýži, těstoviny, konzervy, mýdlo, šampon, sprchový gel, zubní pastu. Více viz zadávací podmínky.

Dodávka potravín pre školské jedálne organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín

Dodávka potravín pre školské jedálne organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín

Predmetom zákazky je dodávka potravín pre školské jedálne organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 6 častí: 1.dodávka ovocia a zeleniny, 2. dodávka chleba a pekárenských výrobkov, 3. dodávka mäsa a mäsových výrobkov, 4. dodávka mrazenej zeleniny, výrobkov a rybieho filé, 5. dodávka trvanlivých ...

FN Motol - nákup potravin II.

FN Motol - nákup potravin II.

Uzavření rámcové smlouvy na dodávku potravin. Dílčí zakázky budou zadávány postupem podle § 92 odst. 3 ZVZ.

Dodávka potravin pro stravovací zařízení Nemocnice České Budějovice, a.s. - koloniál

Dodávka potravin pro stravovací zařízení Nemocnice České Budějovice, a.s. - koloniál

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka potravin – koloniálu, a to pro stravovací zařízení Nemocnice České Budějovice, a.s. Rámcová kupní smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku. Požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky jsou podrobně uvedeny v Příloze č. 2 – Seznam zboží (koloniál), kde jsou vyjmenovány všechny položky, které ...

Dodávka potravin (koloniál a maso)

Dodávka potravin (koloniál a maso)

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka potravin pro zařízení školního stravování Opava. Předmětná veřejná zakázka je rozdělena celkem na 2 části, přičemž zadavatel si vyhrazuje uzavřít samostatnou smlouvu na každou část předmětu veřejné zakázky. Na každou část předmětu veřejné zakázky bude uzavřena rámcová kupní smlouva s minimálně třemi, ...

Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov

Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov

Priebežné zabezpečovanie dodávok trvanlivých potravín pre potreby stravovacieho zariadenia FNsP Nové Zámky, vrátane služieb spojených s dodaním a vyložením tovaru v mieste jeho dodania.

Dodávky trvanlivých potravín

Dodávky trvanlivých potravín

Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR

Základné potraviny, mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky

Základné potraviny, mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky

Predmetom zákazky je dodanie tovaru: časť č. 1: Základné potraviny časť č. 2: Mäso a mäsové výrobky časť č. 3: Mlieko a mliečne výrobky vrátane dopravy, dodania a vyloženia v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, sklad potravín. Podrobný opis a sortiment predmetu zákazky je uvedený v časti B ...

Zásobovanie stravovacej prevádzky hrubým sortimentom - 2015

Zásobovanie stravovacej prevádzky hrubým sortimentom - 2015

Nákup potravín za účelom zásobovania stravovacej prevádzky hrubým sortimentom

Potraviny

Potraviny

Predmetom zákazky je dodávka potravín (mlynské výrobky, cukor a jemu príbuzné výrobky kompóty a džemy, konzervovaná zelenina a ryby, koreniny, pochutiny a prídavky do jedál, tuky a oleje, cestoviny) pre potreby oddelenia liečebnej výživy a stravovania FNsP J. A. Reimana Prešov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B. Opis ...

Rôzne potravinárske výrobky - LIKAVA

Rôzne potravinárske výrobky - LIKAVA

Predmetom zákazky je výber dodávateľa, resp. dodávateľov rôznych potravinárskych výrobkov pre LIKAVA - domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Likavka 9, 034 95 Likavka. Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto určenia, t.j. budú vrátane dopravy. Zariadenie je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej ...

FN Motol -  nákup potravin

FN Motol - nákup potravin

Uzavření rámcové smlouvy na dodávku potravin. Dílčí zakázky budou zadávány postupem podle § 92 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách.

FN Motol -  nákup potravin

FN Motol - nákup potravin

Uzavření rámcové smlouvy na dodávku potravin. Dílčí zakázky budou zadávány postupem podle § 92 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách.

Dodávka potravin pro stravovací zařízení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Dodávka potravin pro stravovací zařízení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka potravin pro stravovací zařízení Nemocnice České Budějovice, a.s. Předmětná veřejná zakázka je rozdělena celkem na 14 částí, přičemž zadavatel si vyhrazuje uzavřít samostatnou smlouvu na každou část předmětu veřejné zakázky. Na každou část předmětu veřejné zakázky bude uzavřena rámcová kupní smlouva s ...

Základné potraviny, pochutiny, sterilizované ovocie a zelenina

Základné potraviny, pochutiny, sterilizované ovocie a zelenina

Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie základných potravín podľa potreby prevádzky stravovania. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na mieste dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované objednávkami

Textilie, potraviny, Indie

Textilie, potraviny, Indie

Jsme exportní podnik a máme mnoho produktů na export, jako jsou všechny druhy oděvů, vybavení domácnosti, závěsy, povlaky na polštáře, povlečení, textilní výrobky, trička, oděvy a textil, ručníky, kožená obuv - ochranná, společenská, pro volný čas, sportovní, pánská i dámská, tašky, klobouky, kožené předměty, jako jsou tašky, opasky, peněženky, ...

(záznamy 1/25 z 304)  strana 1 / 13