Papír, Írán

Papír, Írán

Jsme společnost z Iránu vyrábějící papír. Hledáme zákazníky pro naše výrobky. Naše výrobky jsou kraft a fluting papír.

Podacie a ostatné nálepky

Podacie a ostatné nálepky

Predmetom zákazky je dodávka podacích a ostatných nálepiek.

Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou univerzitu

Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou univerzitu

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského papíru (xerografický, speciální, barevný), poznámkových bloků a bločků, diářů, samolepících bločků, záložek, etiket, fólií a pásek, dopisních obálek, datových médií (CD, DVD), alkalických baterií, pořadačů, archivačních krabic a boxů, rozlišovačů, prospektových a zakládacích obalů, pouzder na ...

Centrální nákup xerografického papíru, obálek a poštovních tašek

Centrální nákup xerografického papíru, obálek a poštovních tašek

Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka xerografického papíru, obálek a poštovních tašek do odběrných míst Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů v předpokládaném objemu a rozsahu specifikovaných Zadávací dokumentací a jejími přílohami. Veřejná zakázka se skládá z 3 částí: Část 1 – Dodávka xerografického papíru Část 2 – ...

Poptávám bílý kopírovací papír

Poptávám bílý kopírovací papír

Poptávám: bílý kopírovací papír, A4, 80 g Množství: 2 kamiony měsíčně Lokalita: celá ČR, SK, ... Termín: dle dohody Spolupráce: dlouhodobá

Papírové tašky, Slovinsko

Papírové tašky, Slovinsko

Poptáváme potištěné papírové tašky. Potřebujeme asi 1000 ks.

Ochranné nálepky SME

Ochranné nálepky SME

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výroby a dodávky ochranných nálepek SME. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu na období 48 měsíců s 1 vítězným dodavatelem. Nálepkou SME se rozumí ochranná nálepka osvědčující, že protokol o měření emisí vydala stanice měření emisí, která je držitelem osvědčení podle příslušných předpisů. Ochranná nálepka se ...

Dodávky ceninového papíru s holografickým proužkem

Dodávky ceninového papíru s holografickým proužkem

Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup a dodávka ceninového papíru v rolích, bez vodoznaku, nebo s exkluzivním vodoznakem (pozitivním, negativním, pozitivně-negativním) s aplikovaným holografickým proužkem, včetně případné výroby exkluzivního „Masteru“ pro ražbu hologramu.

Dodávky termoreaktivního papíru s holografickým proužkem

Dodávky termoreaktivního papíru s holografickým proužkem

Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup a dodávka termoreaktivního papíru v rolích s aplikovaným holografickým proužkem včetně případného zhotovení originálního masteru pro ražbu hologramu na základě požadavků zadavatele.

Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania

Dodávka papírových ručníků a ubrousků z papíru pro Fakultní nemocnici Hradec Králové

Dodávka papírových ručníků a ubrousků z papíru pro Fakultní nemocnici Hradec Králové

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírových ručníků a ubrousků z papíru po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dodávky obálek pro resort ČÚZK 2017-2020

Dodávky obálek pro resort ČÚZK 2017-2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obálek pro resortní organizace uvedené v příloze č. 1 ZD v na období 4 let. Kromě dodávek obálek zahrnuje předmět veřejné zakázky i balení a distribuci obálek a jejich doručení do zadavatelem určených míst plnění. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání obálek C5 s doručenkou a modrým pruhem o rozměru ...

Tlačový papier, kartón, lepenka a spotrebný materiál

Tlačový papier, kartón, lepenka a spotrebný materiál

Dodávka základného sortimentu tlačových papierov, kartónov, lepeniek a spotrebného materiálu pre tlač

Poptávám výrobu papírových dutinek

Poptávám výrobu papírových dutinek

Poptávám výrobu a dodání papírových dutinek. Délka 60 cm, vnitřní průměr 32 mm, síla stěny 2 mm, povrch materiál Albino, bílé, matné. Náklad 210 ks. Prosím o cenu a termín dodání.

Dodávky jednorázových papírových hygienických prostředků 2017

Dodávky jednorázových papírových hygienických prostředků 2017

Předmětem zakázky jsou dodávky jednorázových papírových hygienických prostředků dle následující skupinové specifikace: 1. Papírové ručníky 1.1 Papírové ručníky bílé jednovrstvé 1.2 Papírové ručníky bílé dvouvrstvé. 2. Toaletní papír 2.1 Toaletní papír bílý – dvouvrstvý – JUMBO.

Dodávky termoreaktivního papíru v rolích

Dodávky termoreaktivního papíru v rolích

Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodávka termoreaktivního papíru v rolích dle katalogu dodavatele a na základě požadavků odběratele.

Poskytování servisní a materiálové podpory  tiskových řešení

Poskytování servisní a materiálové podpory tiskových řešení

Zakázkou dojde k pokrytí tiskových potřeb a servisu tiskových zařízení na Ministerstvu kultury.

Dodávky jízdních dokladů na roky 2017 - 2021

Dodávky jízdních dokladů na roky 2017 - 2021

Předmětem rámcové smlouvy zadávané v tomto zadávacím řízení je dodávka jízdních dokladů a souvisejícího zboží (tj. blokové jízdenky MHD, role do zařízení USV, role FCU, role AVJ, kupony MHD, průkazky MHD, kazety do označovačů, kontrolní fixy, kontrolní jízdenky, potvrzení o studiu, doklady o zaplacení přirážky, pokutové bloky, identifikační ...

Kancelářské potřeby

Kancelářské potřeby

dodávka kancelářských potřeb uvedených v příloze 1, prostřednictvím rámcové dohody s jedním vítězným uchazečem, na jejímž základě budou poskytovány jednotlivé dodávky kancelářských potřeb v rámci provozních potřeb všech pracovišť zadavatele.

Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP

Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP

Predmetom zákazky je výber dodávateľa xerografického papiera pre Úrad Žilinského samosprávneho kraja a jeho organizácie v zriaďovateľskej spôsobnosti ŽSK (ďalej OvZP). Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. Zákazka pozostáva z dodávania požadovaného tovaru ...

Poptávám vodovzdornou lepenku

Poptávám vodovzdornou lepenku

Poptávám vodovzdornou lepenku ,šíře 2 cm. 31*115 cen.2 * 31*119cen.2* 119*119 cen.1*. Děkuji.

Výroba a distribuce příkazových bloků

Výroba a distribuce příkazových bloků

Předmětem zakázky je výroba a distribuce přísně zúčtovatelných tiskopisů s ceninovým režimem – příkazových bloků vydávaných Ministerstvem financí pro Celní správu ČR a krajské úřady dle § 92 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, jenž nabude účinnosti od 1. 7. 2017.

Dodávky obálek

Dodávky obálek

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 26 typů obálek podle technické specifikace zboží uvedené v příloze č. 2 vzoru smlouvy. Grafické náhledy obálek se schválenými texty jsou uvedeny v příloze č. 3 vzoru smlouvy. Součástí dodávek zboží je i doprava, balení, celní poplatky atd. Zadavatel požaduje, aby všechny typy obálek byly na zadní straně ...

Dodávka papírových ručníků a ubrousků z papíru pro Fakultní nemocnici Hradec Králové

Dodávka papírových ručníků a ubrousků z papíru pro Fakultní nemocnici Hradec Králové

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírových ručníků a ubrousků z papíru po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

(záznamy 1/25 z 1205)  strana 1 / 49