Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií

Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií

Predmetom zákazky je dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií: Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo, dopravné a bezpečnostné zariadenia, cestné smerové stĺpiky, farba na VDZ, balotina, riedidlo pre potreby zimnej údržby Správu a údržbu ciest Trnavského samosprávneho kraja. Technické špecifikácie a predpokladané množstvá sú ...

Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií

Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií

Predmetom zákazky je dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií: Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo, dopravné zariadenia, cestné smerové stĺpiky, farba na VDZ, balotina, riedidlo a rozmrazovacie materiály pre potreby zimnej údržby Správu a údržbu ciest Trnavského samosprávneho kraja.

Poptávám zhotovení vodorovného dopravního značení

Poptávám zhotovení vodorovného dopravního značení

Poptávám zhotovení vodorovného dopravního značení. Prosím o informaci zda nám můžete vyznačit (vodorovné dopravní značení) na soukromém parkovišti u hotelu Adria v Karlových Varech. Jednalo by se o 6 parkovacích míst a jaká by byla cena + - . Děkuji

Poptávám zhotovení tabulky s číslem popisným

Poptávám zhotovení tabulky s číslem popisným

Poptávám zhotovení tabulky s číslem popisným, číslo popisné (3 - Žitná), rozměry 20 x 16 cm.

Zhotovenie a montáž predajných drevených stánkov

Zhotovenie a montáž predajných drevených stánkov

Zákazka je tvorená výrobou a montážou predajných drevených stánkov v nasledovnom počte kusov: -38 kusov predajných stánkov jednodomčekov -10 kusov predajných stánkov dvojdomčekov -2 kusy občerstvovací predajný stánok, jednodomček s motívom suda -6 kusov prístrešok na státie -1 kus prístrešok na odpadové nádoby -12 kusov drevených ...

Svislé dopravní značky a směrové sloupky pro SÚSPK, 2017 - 2019

Svislé dopravní značky a směrové sloupky pro SÚSPK, 2017 - 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky svislých dopravních značek (včetně příslušenství k jejich instalaci - sloupky, patky apod.) a směrových sloupků včetně dopravy dle potřeb zadavatele po dobu dvou let od uzavření rámcové smlouvy nebo do dosažení maximální hodnoty stanovené v rámcové dohodě. VZ je rozdělena na dvě části dle ...

Poptávám pronájem dopravního značení

Poptávám pronájem dopravního značení

Poptávám zapůjčení dopravního značení, světelné signalizace, na 6 dní.

Zajištění provizorního a definitivního dopravního značení při opravách a rekonstrukcích

Zajištění provizorního a definitivního dopravního značení při opravách a rekonstrukcích

Předmětem je zajištění provizorního a definitivního dopravního značení při opravách a rekonstrukcích zařízení Zadavatele na území hl. m. Prahy. Zajištění provizorního a definitivního dopravního značení bude prováděno na základě písemného nebo telefonického (a následně písemně potvrzeného) požadavku Zadavatele. Součástí tohoto požadavku bude ...

ND – rekonstrukce objektu Liliová č.p. 211/9 - provozní budovy ND Anenské náměstí č. 2 Praha 1

ND – rekonstrukce objektu Liliová č.p. 211/9 - provozní budovy ND Anenské náměstí č. 2 Praha 1

Předmětem veřejné zakázky je vybavení objektu Národního divadla Liliová č.p. 211/9 nábytkem kanceláří a pracoven, regály pro hudební archiv ND, vybavení apartmánů, vybavení kuchyňských koutů. Součástí dodávky interiérů je také orientační a informační systém a ostatní zařízení dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 zadávací ...

Poptávám výrobu americké SPZ

Poptávám výrobu americké SPZ

Poptávám výrobu americké SPZ o rozměrech 30 x 15 cm. Děkuji.

Nákup súčastí zvodidlového systému Fracasso

Nákup súčastí zvodidlového systému Fracasso

Predmetom zákazky je nákup, demontáž a montáž zvodidlového systému Fracasso pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic (ďalej len "SSÚD"), stredísk správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len "SSÚR") a strediska špecializovaných činností (ďalej len "SŠČ") v špecifikácii podľa Prílohy č. 2 ...

Poptávám dodávku dopravních značek

Poptávám dodávku dopravních značek

Poptávám zaslání cenové nabídky na 3 ks dopravních značek: 2x zákaz vjezdu nákladních vozidel 1x slepá ulice Děkuji S pozdravem Iva Smetanová

Rekonštrukcia cesty, účelová komunikácia Levoča - Mariánska hora II. a III. etapa

Rekonštrukcia cesty, účelová komunikácia Levoča - Mariánska hora II. a III. etapa

Stavebné práce pozostávajú z rekonštrukcie ložnej a obrusnej vrstvy vozovky účelovej cesty z Levoče na Mariánsku horu v celkovej dĺžke 1610 m vrátane dosypania nespevnenej krajnice, rekonštrukcie 16 ks priepustov (prečistenie, reprofilácia kalových jám a výustných objektov, montáž oceľového zábradlia), prečistenia jestvujúcich priekop v celkovej ...

Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v Mestskej čast Bratislava – Nové Mesto

Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v Mestskej čast Bratislava – Nové Mesto

Realizácia dodávky, montáže a demontáže zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a príslušenstva dopravných zariadení a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy vrátane inžinierskych objektov (mostné objekty, parkovacie plochy, podjazdy, nadjazdy, a podobne) na území mestskej časti Bratislava Nové ...

Zvislé dopravné značky a príslušenstvo

Zvislé dopravné značky a príslušenstvo

Predmetom zákazky je dodanie zvislých dopravných značiek, dopravných zariadení a konštrukcii s pasívnou bezpečnosťou vrátane príslušenstva pre Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dodávka silničních svodidel 2017

Dodávka silničních svodidel 2017

Předmětem zakázky jsou dodávky týkající se silničních svodidel pro opravy stávajících instalovaných záchytných systémů. Jedná se o silniční svodidla s označením JSNH4/N2 a JSAM/N2, jejich příslušenství a dílů s dovozem na jednotlivá střediska SSMSK.

Dodávka zvislého dopravného značenia, nosičov a spojovacieho materiálu

Dodávka zvislého dopravného značenia, nosičov a spojovacieho materiálu

Dodávka zvislé dopravné značky s podkladom z pozinkovaného plechu v základnom a zväčšenom rozmere,nosiče a spojovací materiál, dopravné zariadenia pre potreby obnovy ZD po poškodení a odcudzení alebo zmene ZDZ vrátane dopravy (v prípade potreby aj 1 ks) do jednotlivých vnútorných organizačných jednotiek verejného obstarávateľa.

Ochranné a bezpečnostní vybavení, Turecko

Ochranné a bezpečnostní vybavení, Turecko

Naše společnost Ikmalci Corporate Supply & Security Centre se zabývá výrobou bezpečnostních výrobků, jako jsou výstražné silniční systémy, výrobky pro bezpečnost silničního provozu, bezpečnostní osobní vybavení a zařízení, výstražné světlice, protipožární vybavení. Hledáme obchodníky nebo distributory v České republice. Naše webové stránky jsou ...

Dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy

Dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování „Systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Středočeského kraje“, tj. dodávka a instalace prvků aktivního monitoringu (zařízení sloužící k zobrazení a monitorování okamžité rychlosti vozidel, zařízení pro vysokorychlostní vážení nákladních vozidel, zařízení úsekových ...

I/16 Dolní Kalná - Královec, svodidla

I/16 Dolní Kalná - Královec, svodidla

Předmětem veřejné zakázky „I/16 Dolní Kalná - Královec, svodidla“ jsou úpravy potřebné pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu („BESIP“) v úseku sil. I/16 v úseku hranice Libereckého kraje – Polsko (v km 148,800 – 190,455 dle silničního pasportu / tzn. v úseku KH kraje). Navržené úpravy: -osazení nového ocel. svodidla: dl. 5,122m ...

Dopravní značení Statutárního města Kladna

Dopravní značení Statutárního města Kladna

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby spojené s rozmístěním dopravního značení v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami.

Poptávám zapůjčení dopravního značení

Poptávám zapůjčení dopravního značení

Poptávám nacenění za zapůjčení tohoto značení: IS11c- 14 ks včetně podstavce s papučí.IP 22- 6 ks včetně podstavců s papučí. IP 10a- 2 ks- včetně podstavců. Z2+ B1+ dvakrát světlo- 2 ks. E13- mimo vozidel stavby- 2 ks. Děkuji. Dvořák.

I/10, I/35, I/14 H Obnova SDZ

I/10, I/35, I/14 H Obnova SDZ

Předmětem VZ je obnova svislého dopravního značení na vybraných silnicích I.třídy na území Libereckého kraje, především velkoplošných DZ, v souvislosti s kategorizací dálnic a silnic I. třídy podle novely zákona č. 13/1997 Sb., zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy

Dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování „Systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Středočeského kraje“, tj. dodávka a instalace prvků aktivního monitoringu (zařízení sloužící k zobrazení a monitorování okamžité rychlosti vozidel, zařízení pro vysokorychlostní vážení nákladních vozidel, zařízení úsekových ...

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Dodávka, montáž a demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení podľa požiadaviek verejného obstarávateľa

(záznamy 1/25 z 900)  strana 1 / 36