Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Záměrem zadavatele je na základě tohoto zadávacího řízení uzavřít rámcovou smlouvu, na základě které se vybraný uchazeč zaváže zadavateli po dobu trvání rámcové smlouvy dodávat dle požadavků a potřeb zadavatele a podmínek stanovených v rámcové smlouvě kancelářské potřeby.

Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb

Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb

Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s pěti vybranými uchazeči, jejímž předmětem budou průběžné dodávky kancelářských potřeb uvedených v části c) Zadávací dokumentace, Technické podmínky, ((jednotkové ceny – kalkulační vzorec), a to včetně dopravy na místo určení. Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou odkazy na obchodní ...

Kancelářské potřeby

Kancelářské potřeby

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka kancelářských potřeb.

Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí

Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí

Kancelářský materiál a kancelářské potřeby v běžném sortimentu pro zajištění chodu státní správy. Jednotlivé položky předmětu plnění jsou podrobně specifikovány po jednotlivých položkách v Katalogu zboží objednatele, jenž je přílohou Závazného návrhu rámcové smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019

Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019

Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019

Kancelářské potřeby

Kancelářské potřeby

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb pro organizační složky zadavatele.

Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - Alternativy

Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - Alternativy

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí. Jedná se o průběžné dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých výzvách k poskytnutí plnění ...

DNS na dodávky kancelářských potřeb

DNS na dodávky kancelářských potřeb

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) budou dodávky zboží (kancelářských potřeb) dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí

Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí

Kancelářský materiál a kancelářské potřeby v běžném sortimentu pro zajištění chodu státní správy. Jednotlivé položky předmětu plnění jsou podrobně specifikovány po jednotlivých položkách v Katalogu zboží objednatele, jenž je přílohou Závazného návrhu rámcové smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Dynamický nákupní systém pro kancelářské potřeby 2016 - 2018

Dynamický nákupní systém pro kancelářské potřeby 2016 - 2018

Předmětem dynamického nákupního systému jsou pera, tužky, mazací pryž, fixy, značkovače, ořezávátka, držáky na tužky a pera, razítka, korektory, nástěnky, pásky a kotouče do kalkulaček, tabule (kreslící, suché, plánovací), papírnické zboží, samolepící pásky, organizéry a příslušenství, rýsovací potřeby, sešívací svorky, cvočky, napínáčky, ...

DNS tonery a cartridge_04_2016

DNS tonery a cartridge_04_2016

Předmětem veřejné zakázky zadávané v DNS jsou dodávky originálního spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací zařízení (tonery, inkoustové náplně).

DNS tonery a cartridge 02_2016

DNS tonery a cartridge 02_2016

Předmětem veřejné zakázky zadávané v DNS jsou dodávky originálního spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací zařízení (tonery, inkoustové náplně).

Kancelářské potřeby

Kancelářské potřeby

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka kancelářských potřeb.

Kancelářské potřeby 003-2016

Kancelářské potřeby 003-2016

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka standardních kancelářských potřeb pro Masarykovu univerzitu specifikovaná v zadávací dokumentaci a za obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Tonery a náplně do tiskáren 003-2016

Tonery a náplně do tiskáren 003-2016

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka tonerů a inkoustových náplní pro tiskárny a kopírovací zařízení pro Masarykovu univerzitu specifikovaná v zadávací dokumentaci a za obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Poptáváme dodavatele kancelářského papíru

Poptáváme dodavatele kancelářského papíru

Poptáváme dodavatele kancelářských potřeb, 80g kancelářský papír bílý do kopírek, min.odběr 50x500 listů. Děkuji.

Dodávky kancelářských a hygienických potřeb

Dodávky kancelářských a hygienických potřeb

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek kancelářských a hygienických potřeb pro potřeby objektu České televize, Kavčí Hory 1, 140 70 Praha 4.

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Záměrem zadavatele je na základě tohoto zadávacího řízení uzavřít rámcovou smlouvu, na základě které se vybraný uchazeč zaváže zadavateli po dobu trvání rámcové smlouvy dodávat dle požadavků a potřeb zadavatele a podmínek stanovených v rámcové smlouvě kancelářské potřeby.

Dodávky kancelářských a hygienických potřeb

Dodávky kancelářských a hygienických potřeb

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek kancelářských a hygienických potřeb pro potřeby objektu České televize, Kavčí Hory 1, 140 70 Praha 4.

Dodávky kancelářských potřeb - 009-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 009-2016

dodávky výše uvedeného názvu veřejné zakázky dle aktuálních potřeb ZČU

Dodávky kancelářských potřeb - 007-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 007-2016

dodávky výše uvedeného názvu veřejné zakázky dle aktuálních potřeb ZČU

Dodávky kancelářských potřeb - 008-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 008-2016

dodávky výše uvedeného názvu veřejné zakázky dle aktuálních potřeb ZČU

Dodávky kancelářských potřeb

Dodávky kancelářských potřeb

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb v sortimentní skladbě specifikované v příloze č. 3 zadávací dokumentace - cenové tabulce.

Dodávky provozních náplní do kancelářských tiskáren

Dodávky provozních náplní do kancelářských tiskáren

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění plynulých dodávek provozních náplní do kancelářských tiskáren ŘLP ČR, s.p. jako jsou tonery, inkoustové náplně, tiskové hlavy a válce, které jsou nakupovány dle momentální potřeby ŘLP ČR, s.p.

018_Tonery TUL

018_Tonery TUL

Tonery a náhradní díly k tiskárnám pro parcoviště TUL.

(záznamy 151/175 z 1600)  strana 7 / 64