Kancelářské potřeby 003-2016

Kancelářské potřeby 003-2016

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka standardních kancelářských potřeb pro Masarykovu univerzitu specifikovaná v zadávací dokumentaci a za obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Tonery a náplně do tiskáren 003-2016

Tonery a náplně do tiskáren 003-2016

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka tonerů a inkoustových náplní pro tiskárny a kopírovací zařízení pro Masarykovu univerzitu specifikovaná v zadávací dokumentaci a za obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Poptáváme dodavatele kancelářského papíru

Poptáváme dodavatele kancelářského papíru

Poptáváme dodavatele kancelářských potřeb, 80g kancelářský papír bílý do kopírek, min.odběr 50x500 listů. Děkuji.

Dodávky kancelářských a hygienických potřeb

Dodávky kancelářských a hygienických potřeb

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek kancelářských a hygienických potřeb pro potřeby objektu České televize, Kavčí Hory 1, 140 70 Praha 4.

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Záměrem zadavatele je na základě tohoto zadávacího řízení uzavřít rámcovou smlouvu, na základě které se vybraný uchazeč zaváže zadavateli po dobu trvání rámcové smlouvy dodávat dle požadavků a potřeb zadavatele a podmínek stanovených v rámcové smlouvě kancelářské potřeby.

Dodávky kancelářských a hygienických potřeb

Dodávky kancelářských a hygienických potřeb

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek kancelářských a hygienických potřeb pro potřeby objektu České televize, Kavčí Hory 1, 140 70 Praha 4.

Dodávky kancelářských potřeb - 009-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 009-2016

dodávky výše uvedeného názvu veřejné zakázky dle aktuálních potřeb ZČU

Dodávky kancelářských potřeb - 007-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 007-2016

dodávky výše uvedeného názvu veřejné zakázky dle aktuálních potřeb ZČU

Dodávky kancelářských potřeb - 008-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 008-2016

dodávky výše uvedeného názvu veřejné zakázky dle aktuálních potřeb ZČU

Dodávky kancelářských potřeb

Dodávky kancelářských potřeb

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb v sortimentní skladbě specifikované v příloze č. 3 zadávací dokumentace - cenové tabulce.

Dodávky provozních náplní do kancelářských tiskáren

Dodávky provozních náplní do kancelářských tiskáren

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění plynulých dodávek provozních náplní do kancelářských tiskáren ŘLP ČR, s.p. jako jsou tonery, inkoustové náplně, tiskové hlavy a válce, které jsou nakupovány dle momentální potřeby ŘLP ČR, s.p.

018_Tonery TUL

018_Tonery TUL

Tonery a náhradní díly k tiskárnám pro parcoviště TUL.

Kancelářské potřeby 005-2016

Kancelářské potřeby 005-2016

dodávky výše uvedeného názvu veřejné zakázky dle aktuálních potřeb ZČU

Kancelářské potřeby 006-2016

Kancelářské potřeby 006-2016

dodávky výše uvedeného názvu veřejné zakázky dle aktuálních potřeb ZČU

Kancelářské potřeby 002-2016

Kancelářské potřeby 002-2016

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka standardních kancelářských potřeb pro Masarykovu univerzitu specifikovaná v zadávací dokumentaci a za obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Kancelářské potřeby 003-2016

Kancelářské potřeby 003-2016

dodávky výše uvedeného názvu veřejné zakázky dle aktuálních potřeb ZČU

Kancelářské potřeby 004-2016

Kancelářské potřeby 004-2016

dodávky výše uvedeného názvu veřejné zakázky dle aktuálních potřeb ZČU

Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí

Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí

Kancelářský materiál a kancelářské potřeby v běžném sortimentu pro zajištění chodu státní správy. Jednotlivé položky předmětu plnění jsou podrobně specifikovány po jednotlivých položkách v Katalogu zboží objednatele, jenž je přílohou Závazného návrhu rámcové smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - Alternativy

Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - Alternativy

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí. Jedná se o průběžné dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých výzvách k poskytnutí plnění ...

Kancelářské potřeby 002-2016

Kancelářské potřeby 002-2016

dodávky výše uvedeného názvu veřejné zakázky dle aktuálních potřeb ZČU

Dodávky kancelářských potřeb

Dodávky kancelářských potřeb

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb v sortimentní skladbě specifikované v příloze č. 3 zadávací dokumentace - cenové tabulce.

Dodávka kancelářských potřeb v DNS - 2016/0005

Dodávka kancelářských potřeb v DNS - 2016/0005

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání kancelářských potřeb pro UJEP.

Kancelářské potřeby 001-2016

Kancelářské potřeby 001-2016

dodávky výše uvedeného názvu veřejné zakázky dle aktuálních potřeb ZČU

Dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek 001-2016

Dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek 001-2016

Dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek dle aktuálních potřeb ZČU.

Kancelářské potřeby, Německo

Kancelářské potřeby, Německo

Jsem prodejce kancelářských potřeb. Mám zájem o navázání obchodní spolupráce.

(záznamy 151/175 z 1587)  strana 7 / 64