Dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek 012-2016

Dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek 012-2016

Dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019 DNS 3/2016

Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019 DNS 3/2016

Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019

Dodávka tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro laserové tiskárny 11/2016

Dodávka tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro laserové tiskárny 11/2016

Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému s názvem Dodávka tonerů a cartridgí a ev.č.VZ 404705, bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávka tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro laserové tiskárny .

Dodávky tiskových cartridge, tiskových hlav a pásek do tiskových zařízení

Dodávky tiskových cartridge, tiskových hlav a pásek do tiskových zařízení

Předmětem je poskytování jednotlivých dodávek tiskových cartridge, tiskových hlav a pásek do tiskových zařízení dle provozních potřeb zadavatele a všech jeho pracovišť. Dodávané tiskové cartridge, tiskové hlavy a pásky do tiskových zařízení mohou být jen ty, jež jsou doporučené výrobci příslušných tiskových zařízení a zároveň se musí jednat pouze ...

Dodávky kancelářských potřeb - 016-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 016-2016

Dodávky kancelářských potřeb - dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek 012-2016

Dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek 012-2016

Dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek dle aktuálních potřeb zadavatele.

Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - alternativy

Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - alternativy

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí. Jedná se o průběžné dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých výzvách k poskytnutí plnění ...

Dodávky kancelářských potřeb - 015-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 015-2016

Dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních potřeb zadavatele.

Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - alternativy

Tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části - alternativy

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí. Jedná se o průběžné dodávky alternativních tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů + souvisejících částí v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých výzvách k poskytnutí plnění ...

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Záměrem zadavatele je na základě tohoto zadávacího řízení uzavřít rámcovou smlouvu, na základě které se vybraný uchazeč zaváže zadavateli po dobu trvání rámcové smlouvy dodávat dle požadavků a potřeb zadavatele a podmínek stanovených v rámcové smlouvě kancelářské potřeby.

Kancelářské potřeby 101-2016

Kancelářské potřeby 101-2016

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka standardních kancelářských potřeb pro Masarykovu univerzitu specifikovaná v zadávací dokumentaci a za obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Dodávka kancelářských potřeb v DNS - 2016/0025

Dodávka kancelářských potřeb v DNS - 2016/0025

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání kancelářských potřeb pro UJEP.

Kancelářské potřeby 004-2016

Kancelářské potřeby 004-2016

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka standardních kancelářských potřeb pro Masarykovu univerzitu specifikovaná v zadávací dokumentaci a za obchodních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Dodávky čisticích prostředků a hygienických potřeb 010-2016

Dodávky čisticích prostředků a hygienických potřeb 010-2016

Dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dodávky kancelářských potřeb - 013-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 013-2016

Dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dodávky kancelářských potřeb - 014-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 014-2016

Dodávky kancelářských potřeb dle aktuálních potřeb zadavatele.

Dodávky kancelářských potřeb - 012-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 012-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 012-2016 - dle aktuálních potřeb zadavatele - specifikace uvedeny v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy.

Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb

Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb

Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb a služieb spojených s ich dopravou na miesta dodania, naložením tovaru a vyložením tovaru do skladu na mieste dodania

Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí

Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí

Kancelářský materiál a kancelářské potřeby v běžném sortimentu pro zajištění chodu státní správy. Jednotlivé položky předmětu plnění jsou podrobně specifikovány po jednotlivých položkách v Katalogu zboží objednatele, jenž je přílohou Závazného návrhu rámcové smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Dodávky kancelářských potřeb - 010-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 010-2016

Dodávky kancelářských potřeb 010 - 2016 dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace uvedeny v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy.

Dodávky kancelářských potřeb - 011-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 011-2016

Dodávky kancelářských potřeb - 011-2016 - dle aktuálních potřeb zadavatele.

Tonery a cartridge 10/2016

Tonery a cartridge 10/2016

Předmětem veřejné zakázky zadávané v DNS jsou dodávky originálního spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací zařízení (tonery, inkoustové náplně).

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP

Záměrem zadavatele je na základě tohoto zadávacího řízení uzavřít rámcovou smlouvu, na základě které se vybraný uchazeč zaváže zadavateli po dobu trvání rámcové smlouvy dodávat dle požadavků a potřeb zadavatele a podmínek stanovených v rámcové smlouvě kancelářské potřeby.

Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb

Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb

Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s pěti vybranými uchazeči, jejímž předmětem budou průběžné dodávky kancelářských potřeb uvedených v části c) Zadávací dokumentace, Technické podmínky, ((jednotkové ceny – kalkulační vzorec), a to včetně dopravy na místo určení. Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou odkazy na obchodní ...

Kancelářské potřeby

Kancelářské potřeby

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka kancelářských potřeb.

(záznamy 126/150 z 1597)  strana 6 / 64