Dodávky kancelářských potřeb pro resort MŽP 2018 - 2021

Dodávky kancelářských potřeb pro resort MŽP 2018 - 2021

Předmětem veřejné zakázky je centralizované zajišťování dodávek kancelářských potřeb pro budovu MŽP, OVSS I – IX, TP – OPŽP, NZÚ a resortní organizace pro období 2018 – 2021 z důvodu ukončení stávající rámcové dohody č. 170049 v měsíci 03/2018. Uvedená komodita podléhá povinnosti centralizovaného zadávání veřejných zakázek.

Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020

Centrální nákup kancelářských potřeb 2018 - 2020

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb, dle požadavků centrálního zadavatele a podrobné specifikace uvedené v zadávacích podmínkách. Dodávky kancelářských potřeb budou realizovány na základě rámcové smlouvy, a to v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné zakázky v závislosti na aktuálních provozních potřebách ...

Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline

Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline

Predmetom zákazky je Nákup kancelárskych potrieb pre Žilinskú univerzitu v Žiline. Špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na samostatné časti v súlade s § 28 zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Tabelačný papier

Tabelačný papier

Predmetom obstarania je dodávka tabelačného papiera bez potlače pre pošty a úseky v rámci celého územia Slovenskej pošty, a. s. a dodávka tabelačného a listového papiera pre Slovenskú poštu, a. s., POST servis Bratislava.

Xerografický papír

Xerografický papír

uzavření rámcové kupní smlouvy, na jejímž základě budou poskytovány jednotlivé dodávky xerografického papíru dle provozních potřeb zadavatele a všech jeho pracovišť

FN Motol – Tvorba, tisk a dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci FN Motol

FN Motol – Tvorba, tisk a dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci FN Motol

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek formulářů pro zdravotnickou dokumentaci, a to po dobu 24 měsíců pro potřeby Fakultní nemocnice v Motole v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Dodávka kancelářského papíru pro resort MPO

Dodávka kancelářského papíru pro resort MPO

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského papíru vč. dodání zboží do místa plnění.

Kancelářské potřeby ČPZP – II

Kancelářské potřeby ČPZP – II

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky kancelářských potřeb (zboží) dle požadavku zadavatele, včetně dopravy a doručení na konkrétní místo plnění, konkrétní pobočku, konkrétní kancelář zadavatele.

Rámcová dohoda – Nákup kancelářských potřeb pro Univerzitu Karlovu Právnickou fakultu

Rámcová dohoda – Nákup kancelářských potřeb pro Univerzitu Karlovu Právnickou fakultu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku kancelářských potřeb pro Univerzitu Karlovu Právnickou fakultu pro období 2018 – 2021. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

Poptávám kancelářské potřeby

Poptávám kancelářské potřeby

Poptávám žluté eurodesky velikost A5 počet 200ks.

Poptávám toner do tiskárny Brother

Poptávám toner do tiskárny Brother

Poptávám toner do tiskárny Brother TN2320 černý.

Centralizovaný nákup kancelářských potřeb pro rok 2018

Centralizovaný nákup kancelářských potřeb pro rok 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro jednotlivé subjekty centralizovaného zadávání pro rok 2018.

Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou univerzitu

Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou univerzitu

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského papíru (xerografický, speciální, barevný), poznámkových bloků a bločků, diářů, samolepících bločků, záložek, etiket, fólií a pásek, dopisních obálek, datových médií (CD, DVD), alkalických baterií, pořadačů, archivačních krabic a boxů, rozlišovačů, prospektových a zakládacích obalů, pouzder na ...

Centrální nákup xerografického papíru, obálek a poštovních tašek

Centrální nákup xerografického papíru, obálek a poštovních tašek

Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka xerografického papíru, obálek a poštovních tašek do odběrných míst Centrálního zadavatele a Pověřujících zadavatelů v předpokládaném objemu a rozsahu specifikovaných Zadávací dokumentací a jejími přílohami. Veřejná zakázka se skládá z 3 částí: Část 1 – Dodávka xerografického papíru Část 2 – ...

Poptávám bílý kopírovací papír

Poptávám bílý kopírovací papír

Poptávám: bílý kopírovací papír, A4, 80 g Množství: 2 kamiony měsíčně Lokalita: celá ČR, SK, ... Termín: dle dohody Spolupráce: dlouhodobá

Poptávám pryžovou podložku pro ruční orážení

Poptávám pryžovou podložku pro ruční orážení

Dobrý den, poptávám pryžovou podložku pro ruční orážení.

UTB - Dodatečná dodávka kancelářských potřeb pro r. 2017 - 2

UTB - Dodatečná dodávka kancelářských potřeb pro r. 2017 - 2

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro potřeby součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Dynamický nákupní systém pro tonery 2017-2018

Dynamický nákupní systém pro tonery 2017-2018

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky tonerů a inkoustových náplní pro tiskárny a kopírovací zařízení blíže specifikované zadávací dokumentací.

Dodávky obálek pro resort ČÚZK 2017-2020

Dodávky obálek pro resort ČÚZK 2017-2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky obálek pro resortní organizace uvedené v příloze č. 1 ZD v na období 4 let. Kromě dodávek obálek zahrnuje předmět veřejné zakázky i balení a distribuci obálek a jejich doručení do zadavatelem určených míst plnění. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání obálek C5 s doručenkou a modrým pruhem o rozměru ...

UTB - Dodatečná dodávka kancelářských potřeb pro r. 2017

UTB - Dodatečná dodávka kancelářských potřeb pro r. 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro potřeby součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny

Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny zadavatele.

Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro UJEP – 2017/0028

Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro UJEP – 2017/0028

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a § 134 zákona s jedním dodavatelem na dodávka kancelářských potřeb specifikovaných v příloze č. 4 zadávací dokumentace pro potřeby zadavatele. Rámcová dohoda bude s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu určitou – ode dne uveřejnění příslušné rámcové smlouvy do registru smluv ...

Obstaranie tonerových a atramentových náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a faxov

Obstaranie tonerových a atramentových náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a faxov

Predmetom zákazky je dodávka originálnych tonerov do tlačiarni, ktorých opis ako aj ich počty podľa jednotlivých položiek sú uvedené v Prílohách č. 1. a č. 2 súťažných podkladov.

Zajištění kompletního tiskového řešení formou pronájmu včetně servisních a materiálových služeb

Zajištění kompletního tiskového řešení formou pronájmu včetně servisních a materiálových služeb

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu pěti let jejich předmětem je dodávka tonerových náplní do tiskáren a kopírovacích strojů, dodávky xerografického papíru, ekologická likvidace použitého materiálu pro stávající tiskové vybavení specifikované v příloze této zadávací dokumentace, pronájem nových tiskových zařízení, kompletní ...

Spotřební materiál pro tisková a multifunkční zařízení

Spotřební materiál pro tisková a multifunkční zařízení

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu (tj. tonery, cartridge, válce, apod.), pro tisková zařízení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. CPV: Části a příslušenství kancelářských strojů - 30124000-4 Části a příslušenství fotokopírovacích strojů - 30125000-1

(záznamy 1/25 z 1597)  strana 1 / 64