Výroba a distribuce časopisu Historie a vojenství v letech 2018 – 2021

Výroba a distribuce časopisu Historie a vojenství v letech 2018 – 2021

Zabezpečení výroby a distribuce časopisu Historie a vojenství včetně poskytování veškerých souvisejících služeb

Zajištění produkce a distribuce časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica – rámcová smlouva

Zajištění produkce a distribuce časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica – rámcová smlouva

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vydavatelských a distribučních služeb souvisejících s vydáváním časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica, resp. s vydáváním článků zveřejňovaných v těchto časopisech (časopisy Biologia Plantarum a Photosynthetica, jakož i články uveřejňované v těchto časopisech).

Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba, tlač a dodanie periodika na určené miesto

Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba, tlač a dodanie periodika na určené miesto

Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb v súvislosti s výrobou programového magazínu in.ba. Pod polygrafickými službami sa rozumie zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené dodacie miesta. Stanovená doba na poskytnutie polygrafických ...

Výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2017 - 2019

Výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2017 - 2019

Předmětem veřejné zakázky je výroba a distribuce (veřejné šíření) periodika Plzeňský kraj v rozsahu a kvalitě požadovaných v zadávacích podmínkách. Distribuce periodika zahrnuje poštovní schránky domácností na území Plzeňského kraje a další dále specifikovaná a smluvně definovaná místa. Náplní periodika budou komplexní informace o fungování a ...

Zpravodaje VoZP ČR 2017

Zpravodaje VoZP ČR 2017

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování celobarevného časopisu s názvem „Zpravodaj VoZP ČR 2017“ ve dvou částech, každá část (číslo) v nákladu á 465 000 kusů výtisků: • první část: Zpravodaj VoZP ČR 2017, číslo 1, v rozsahu 32 stran, • druhá část: Zpravodaj VoZP ČR 2017, číslo 2, v rozsahu 52 stran, Zpracování obou částí ...

Noviny z Lesů České republiky – výroba a distribuce

Noviny z Lesů České republiky – výroba a distribuce

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude výroba a distribuce Novin z Lesů České republiky dle podkladů dodaných zadavatelem. Noviny z Lesů České republiky mohou být distribuovány samostatně nebo jako vložená příloha novin. Parametry jednotlivých vydání budou stanoveny vždy až ve specifikaci konkrétní dílčí veřejné zakázky zadávané v ...

Redakční zpracování Radničních novin – listů městské části Praha 3

Redakční zpracování Radničních novin – listů městské části Praha 3

Předmětem veřejné zakázky je kompletní redakční příprava Radničních novin – listů městské části Praha 3 (dále také jako „radniční noviny“), kterou bude dodavatel provádět redakčním týmem sestávajícím z alespoň 5 členů – šéfredaktora, 2 redaktorů, grafika a fotografa. Dodavatel zajistí, aby v pracovních dnech v době mezi 9 hodinou a 17 hodinou byl ...

Redakční zpracování Radničních novin – listů městské části Praha 3

Redakční zpracování Radničních novin – listů městské části Praha 3

Předmětem veřejné zakázky je kompletní redakční příprava Radničních novin – listů městské části Praha 3 (dále také jako „radniční noviny“), kterou bude dodavatel provádět redakčním týmem sestávajícím z alespoň 5 členů – šéfredaktora, 2 redaktorů, grafika a fotografa. Dodavatel zajistí, aby v pracovních dnech v době mezi 9 hodinou a 17 hodinou byl ...

Polygrafické práce a tisk 4/2016

Polygrafické práce a tisk 4/2016

Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému jsou polygrafické práce a tisk pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, jejíchž výčet včetně specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č.1 Zadávací dokumentace, za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.

Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0050

Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0050

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikace "Náboženství a filosofie v sekulární demokracii" pro Filozofickou fakultu UJEP.

Výzva č. 1 - Noviny z Lesů ČR

Výzva č. 1 - Noviny z Lesů ČR

Předmětem zakázky bude výroba a distribuce Novin z Lesů ČR dle požadavků zadavatele.

Dodávky denního tisku pro zajištění prémiových služeb ve vlacích ČD, a.s.

Dodávky denního tisku pro zajištění prémiových služeb ve vlacích ČD, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou na základě dílčích objednávek dodávky vybraných periodik do prémiových vlaků ČD, a.s.

Poptávám vazbu bakalářské práce

Poptávám vazbu bakalářské práce

Poptávám pevnou vazbu bakalářské práce. Děkuji.

Hledám práci v oboru fotografka

Hledám práci v oboru fotografka

Hledám práci v oboru fotografka pro tisk, noviny, deníky. Děkuji.

Poptávám knihy - Dějiny Rakouska a Kronika lidstva

Poptávám knihy - Dějiny Rakouska a Kronika lidstva

Poptávám knihy - Dějiny Rakouska a Kronika lidstva. Děkuji.

Poptávám vydavatelské služby

Poptávám vydavatelské služby

Poptávám vydavatelské služby. Našla jsem po našem dědovi zápisky z první světové války. Psal to čtyři roky po válce. Je to psáno tou krásnou češtinou. Má to 80 stran na A4. Popisuje, jak válčili v Bosně a Hercegovině, poté píše o Rumburské vzpouře a o legionářích. Byla by škoda, aby se to nezveřejnilo a zůstalo to u nás v šuplíku, protože jsou tam ...

Hledám vydavatelské služby

Hledám vydavatelské služby

Poptávám vydavatelské služby. Mám zájem o vydání vlastních básní a povídek pro děti. Děkuji.

Rámcová smlouva na dodávku zahraničních periodik na rok 2016

Rámcová smlouva na dodávku zahraničních periodik na rok 2016

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávky zahraničních periodik pro Univerzitu Palackého v Olomouci pro kalendářní rok 2016 dle potřeb zadavatele. Dodávka zahraničních periodik bude realizována formou tištěných výtisků dle periodicity jednotlivých požadovaných periodik nebo zpřístupněním jejich online verze. ...

Poptávám knihu Vladimíra Čermáka  s tématikou roku 1968

Poptávám knihu Vladimíra Čermáka s tématikou roku 1968

Dobrý den, poptávám knihu od Vladimíra Čermáka - Olomouc v roce 1968. Děkuji. Pavel Otyepka.

Dodávky periodického tisku vydavatele VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

Dodávky periodického tisku vydavatele VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je koupě a zpětný odkup regionálních deníků vydavatele VLTAVA – LABE-PRESS, a.s.

Výber tlačiarenskej a vydavateľskej spoločnosti

Výber tlačiarenskej a vydavateľskej spoločnosti

Výber tlačiarenskej a vydavateľskej spoločnosti, ktorá bude tvorivo a kreatívne uverejňovať komplexné informácie o NSK formou letákov, brožúr v jazyku slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom.

Tlač a knihárske spracovanie knižných publikácií a časopisov

Tlač a knihárske spracovanie knižných publikácií a časopisov

Tlač a knihárske spracovanie 5 knižných publikácií s názvami: 1. Zakázané prózy; 2.Sledoslov. Rozhovory s Altou Vášovou; 3. Slovenské dejiny II; 4. Zatykač na Štúra, Hlboký lov (slov), Bedeker Štúr (ide o 3-dielnu knižnú publikáciu); 5. Zborník esejí o slovenskej literatúre; tlač a knihárske spracovanie 2 časopisov s názvami: Slovak Literary ...

Poptávám vydání stolního kalendáře

Poptávám vydání stolního kalendáře

Dobrý den, poptávám vydání stolního týdenního kalendáře z vlastních fotografií v množství asi 300 kusů. Děkuji.

Výroba a distribuce měsíčníku Včelařství

Výroba a distribuce měsíčníku Včelařství

Výroba a distribuce časopisu Včelařství

Výroba a distribuce měsíčníku Včelařství

Výroba a distribuce měsíčníku Včelařství

Výroba a distribuce časopisu Včelařství

(záznamy 1/25 z 573)  strana 1 / 23