Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR

Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády České republiky včetně poskytování veškerých výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze C - Vzor smlouvy, ...

Úklidové služby pro Úřad městské části Praha 3

Úklidové služby pro Úřad městské části Praha 3

komplexní úklid určených prostor zadavatele, spočívající v denních zejména úklidových, mycích, čistících a desinfekčních pracích, přičemž některé z úklidových prací budou prováděny týdně, měsíčně nebo pouze několikrát ročně, případně na základě požadavku zadavatele v mimořádných situacích.

Zajištění úklidových prací a souvisejících činností v objektu Ministerstva dopravy

Zajištění úklidových prací a souvisejících činností v objektu Ministerstva dopravy

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektu Ministerstva dopravy včetně souvisejících činností, poskytování veškerých nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky a konkrétní technické ...

Úklid ostatních objektů Národního divadla

Úklid ostatních objektů Národního divadla

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu tzv. ostatních objektů Národního divadla včetně poskytování veškerých výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací a jednotlivými smlouvami o dílo. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 (slovy: dvou) ...

Zajištění úklidu společných prostor ve správě OSBN Kolín

Zajištění úklidu společných prostor ve správě OSBN Kolín

Předmětem zakázky jsou úklidové služby spočívající zejména v: • zametání a vytírání chodeb, schodišť, výtahů a dalších společných prostor domů, • ometání a otírání zábradlí, • umývání oken, vstupních dveří, dveří společných prostor, dveří výtahu a výtahové kabiny, poštovních schránek, vypínačů a světel ve společných prostorách, • ometání zdí ...

Úklidové služby pro potřeby SZPI

Úklidové služby pro potřeby SZPI

Poskytování úklidových služeb na jednotlivých inspektorátech zadavatele: Ústřední inspektorát Brno, Inspektorát v Brně, Inspektorát v Praze, Inspektorát v Olomouci, Inspektorát v Hradci Králové, Inspektorát v Plzni, Inspektorát v Táboře, Inspektorát v Ústí nad Labem.

Úklidové služby pro FSv ČVUT v Praze

Úklidové služby pro FSv ČVUT v Praze

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu v objektu FSv ČVUT, na adrese Thákurova 7, Praha 6 a v okolí budov na této adrese,

Poptávám úklid domu

Poptávám úklid domu

Poptávám úklid domu v Brušperku. Termín 1. července 2017.

Úklidové služby v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. a v přilehlém okolí

Úklidové služby v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. a v přilehlém okolí

Předmětem veřejné zakázky jsou úklidové služby spočívající v provádění pravidelného, mimořádného a havarijního úklidu společných prostor bytových domů a společných a veřejných prostor dvou zdravotnických zařízení včetně úklidových prací na přilehlých venkovních plochách a chodnících vč. úklidu psích exkrementů.

Úklid nebytových prostor DKV Olomouc

Úklid nebytových prostor DKV Olomouc

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby úklidu nebytových prostor provozních jednotek (dále jen PJ) a provozních pracovišť zadavatele v souvislosti s provozováním železniční dopravy. Veřejná zakázka (také jen VZ) je ve smyslu §35 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále ZZVZ) rozdělena na 2 části, přičemž ...

Poptávám generální úklid rodinného domu ve Zlíně

Poptávám generální úklid rodinného domu ve Zlíně

Poptávám generální úklid rodinného domu ve Zlíně, celková plocha k úklidu cca 140 m2, umytí oken.

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Přerov a Kroměříž

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Přerov a Kroměříž

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Přerov a Kroměříž včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.

Zajištění úklidových služeb RP Ostrava - okresy Šumperk a Jeseník

Zajištění úklidových služeb RP Ostrava - okresy Šumperk a Jeseník

Provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Šumperk a Jeseník včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Uherské Hradiště a Zlín

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Uherské Hradiště a Zlín

Provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Uherské Hradiště a Zlín včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.

Údržba čistoty místních komunikací a ostatních ploch správního území městské části Brno-střed

Údržba čistoty místních komunikací a ostatních ploch správního území městské části Brno-střed

Předmětem veřejné zakázky je uzavření SMLOUVY na provádění údržby čistoty místních komunikací a ostatních ploch správního území městské části Brno-střed – v lokalitě tzv. PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR. Vybraný dodavatel se zaváže dle podmínek stanovených ve SMLOUVĚ a v těchto Zadávacích podmínkách provádět pro zadavatele údržbu čistoty na vymezeném území ...

Poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP

Poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek rozdělena na 6 dílčích částí. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyhrazena dodavatelům ...

Maliarske a natieračské práce - Nemocnica Ružinov

Maliarske a natieračské práce - Nemocnica Ružinov

Predmetom zákazky je vykonávanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v priestoroch Nemocnice Ružinov, Bratislava - Ružinov podľa špecifikácie a podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je vyčistenie priestorov po dodaní stavebných prác, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.

Úklidové služby pro FEKT

Úklidové služby pro FEKT

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy, na základě které vybraný účastník zabezpečí pravidelné úklidové služby v budovách užívaných Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií v areálu Technická. Jde o budovy Technická 8, 10, 12 a budovy Kolejní 7/9 (dále jen VZPPL) v Brně. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, ...

Upratovacie služby

Upratovacie služby

Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb v nasledujúcom rozsahu : 1. Pracovisko Jaslovské Bohunice - 63 objektov s celkovou dennou plochou určenou na upratovanie 38 560 m2, z toho 10 846 m2 v kontrolovanom pásme. 2. Pracovisko Mochovce 5 objektov s celkovou dennou plochou určenou na upratovanie 1 559 m2, z toho 828 m2 v ...

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín

Provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Ostrava a Karviná

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Ostrava a Karviná

Provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Ostrava a Karviná včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Prostějov a Olomouc

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Prostějov a Olomouc

Provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Prostějov a Olomouc včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Opava a Bruntál

Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Opava a Bruntál

Provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v okresech Opava a Bruntál včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů.

VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha-9 – Zabezpečení úklidových prací

VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha-9 – Zabezpečení úklidových prací

V souladu s § 14 odst. 2) ZZVZ zajištění úklidových prací, v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy v Praze v sídle zadavatele včetně mytí oken, osvětlovacích těles, dveří, cvičebních pomůcek aj. o celkové ploše (podlahy-26.911 m2, okna-13.765,5 m2, žaluzie-3186,4 m2). Celkem 43.862,9 m2. Podrobná specifikace předmětu plnění ...

Upratovanie priestorov justičnej budovy

Upratovanie priestorov justičnej budovy

Stručné vymedzenie predmetu zákazky: zabezpečenie a vykonávanie upratovacích služieb justičnej budovy a všetkých jej kancelárií, chodieb a schodísk, sociálnych zariadení, pojednávacích miestností a zasadačiek, skladov, archívov a všetkých ostatných priestorov budovy (okrem povale) vrátane dodávky a použitia všetkých čistiacich prostriedkov, ...

(záznamy 1/25 z 1081)  strana 1 / 44