Servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové služby

Servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové služby

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútorných priestoroch všetkých objektov Fakultnej nemocnice Trenčín, manipulácia s odpadom a ostatných požadovaných služieb (ďalej len služby). Upratovanie je súbor postupov, ktoré musia viesť k odstráneniu nečistôt a zníženiu počtu mikroorganizmov. ...

Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici

Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici

Poptáváme praní ložního a osobního prádla pro nemocnici v Plzni, včetně každodenního svozu (pracovní dny).

Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici a.s. v období od 1.1.2018 do 31.12.2021

Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici a.s. v období od 1.1.2018 do 31.12.2021

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu určitou, tj. 48 měsíců, k zabezpečení úklidových služeb v areálu Stodské nemocnice, a.s. v souladu s platnou legislativou, včetně zajištění dalších prací a služeb s tím spojených. Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací, mytí ...

Praní nemocničního prádla pro Bohumínskou městskou nemocnici, a.s.

Praní nemocničního prádla pro Bohumínskou městskou nemocnici, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla, tj. poskytnutí komplexních služeb spojených s pronájmem uceleného sortimentu prádla, které bude spolu s vlastním prádlem zadavatele začleněno do systémového prádla, pro zadavatele jedním dodavatelem.

KS Ústí n. L. - úklidové služby včetně dodávky čistících a hygienických prostředků a potřeb

KS Ústí n. L. - úklidové služby včetně dodávky čistících a hygienických prostředků a potřeb

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je provádění kompletních úklidových prací v prostorách objektu Krajského soudu v Ústí nad Labem - Střekov (Národního odboje 1274 a Kramoly 1574/39) a dodávka čistících a hygienických prostředků a potřeb.

Úklid bytových domů 2017

Úklid bytových domů 2017

Předmětem zakázky je úklid ve společných prostorách v domech ve správě bytového odboru MČ Brno – Černovice, a to vnitřní úklid bytových domů a vnější úklid domovních chodníčků a okolí popelnic. Dále pak vnitřní úklid objektu radnice městské části Brno-Černovice.

Praní, chemické čištění a opravy prádla

Praní, chemické čištění a opravy prádla

Předmětem této veřejné zakázky na služby je praní, chemické čištění a opravy prádla, a to na vymezených svozových místech. Svozová místa jsou umístěna v rámci České republiky a zadavatel tuto VZ rozdělil na 3 části na základě územního principu dle svozových míst.

Zajištění úklidových služeb pro RP Hradec Králové - Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Nový Bydžov

Zajištění úklidových služeb pro RP Hradec Králové - Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Nový Bydžov

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.

Dodávka úklidových služeb v budovách Magistrátu města České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II.

Dodávka úklidových služeb v budovách Magistrátu města České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka úklidových služeb a dalších služeb pro budovy Magistrátu města České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1 objekty A,B1,B2,B3,B4,C1,C2,C3,D,E,F a budova nám. Přemysla Otakara II. 38 kanceláře 2 patro

Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne

Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne

Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s., v zmysle stanovených štandardov objednávateľa vrátane prania a prezliekania bielizne v ubytovacích a rekreačných zariadeniach Slovenskej pošty, dezinfekcie vnútorných a prislúchajúcich priestorov a dodávky hygienického materiálu v objektoch Partizánska cesta 9, Banská Bystrica a ...

FNKV – úklidové práce a údržba vnějších ploch a zeleně

FNKV – úklidové práce a údržba vnějších ploch a zeleně

Předmětem veřejné zakázky je: A. Vnitřní úklidové služby V rámci poskytování vnitřních úklidových služeb bude vybraný dodavatel povinen pro zadavatele zajišťovat následující služby: a) Pravidelný úklid b) Stálá služba na operačních sálech c) Mimořádný a nepravidelný úklid B. Údržba vnějších ploch areálu FNKV Údržba vnějších ploch areálu ...

Zabezpečení zimní údržby místních komunikací – silnic na území městské části Brno-sever

Zabezpečení zimní údržby místních komunikací – silnic na území městské části Brno-sever

Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na služby je zabezpečení zimní údržby místních komunikací – silnic na území Městské části Brno – sever. Uchazeč, jako budoucí dodavatel, zodpovídá za sjízdnost a schůdnost místních komunikací přizpůsobenou povětrnostní situaci a jejím důsledkům, způsobem stanoveným v zákoně č. 13/1997 Sb. a jeho prováděcí ...

Zajištění úklidových služeb a obsluha myčky - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace

Zajištění úklidových služeb a obsluha myčky - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace

Část 1 – Zajištění úklidových služeb Předmětem plnění je poskytování služeb, které spočívají v provádění úklidu ve všech prostorách Domova pro seniory Tovačov, příspěvková organizace, a to při běžném provozu v rozsahu a četnosti dle podrobné specifikace v příloze č. 2a Specifikace předmětu plnění – část 1 Zajištění úklidových služeb. Předmětem ...

Poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP

Poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP

Předmětem plnění veřejné zakázky v části 1 Poskytování úklidových služeb v budově ředitelství ČIŽP je poskytování úklidových služeb dle podrobné specifikace předmětu plnění této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1A zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky v části 2 Poskytování úklidových služeb v budově OI Hradec Králové ...

Úklid ÚP Rudná

Úklid ÚP Rudná

Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v objektu Celního úřadu pro Středočeský kraj, ÚP Rudná na adrese K Vypichu 1086, 252 19 Rudná.

Facility Management služeb pro objekt Justičního areálu Na Míčánkách

Facility Management služeb pro objekt Justičního areálu Na Míčánkách

Dle § 35 zákona je zakázka dělena na dvě části. Předmětem plnění veřejné zakázky je: Pro část 1: Úklid vnitřních prostor Justičního areálu Na Míčánkách Pro část 2: Zajištění vybraných služeb facility managementu v Justičním areálu Na Mičánkách. Podrobnější zadávací podmínky jsou vymezeny v zadávací dokumentaci ke každé části veřejné zakázky ...

Zajištění úklidu v budovách Finančních úřadů v ČR

Zajištění úklidu v budovách Finančních úřadů v ČR

Zajištění úklidových prací v objektech finančních úřadů v ČR.

Úklidové služby pro budovy LF HK

Úklidové služby pro budovy LF HK

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb ve čtyřech budovách užívaných zadavatelem. Veřejná zakázka se skládá ze 4 částí: Část 1 – Úklidové služby pro budovu teoretických ústavů a RILu LF HK, Šimkova Část 2 – Úklidové služby pro budovu Na Hradě Část 3 – Úklidové služby pro budovu Výukového centra LF HK Část 4 – Úklidové služby ...

Komplexní servis zdravotnického prádla pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Komplexní servis zdravotnického prádla pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Předmětem veřejné zakázky je a)zajišťování komplexního servisu prádla pro Oblastní nemocnici Náchod, a.s.. Komplexním servisem se rozumí pronájem prádla dodavatele, jeho praní, chemické čištění, žehlení, opravy, případně výměna za nové, dovoz prádla čistého a odvoz použitého, rozvoz prádla na jednotlivá pracoviště objednatele a poskytnutí ...

Poskytování komplexních úklidových služeb v budovách MZV ČR

Poskytování komplexních úklidových služeb v budovách MZV ČR

Předmětem veřejné zakázky je provádění a zajišťování komplexních denních úklidových služeb v pražských budovách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Zajištění úklidových služeb v Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Zajištění úklidových služeb v Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor/úklidových prací zadavatele vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady, a to v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. Dodavatel se musí řídit úklidovým a dezinfekčním plánem jednotlivých oddělení, včetně sběru odpadu a jeho ukládání na ...

Zajištění odstraňování graffiti v Městské části Praha 3

Zajištění odstraňování graffiti v Městské části Praha 3

Realizace programu „ANTIGRAFFITI“ na území Prahy 3. Cílem tohoto programu je náprava následků vandalismu, k němuž dochází ze strany třetích osob ve formě poškozování nemovitých věcí tzv. graffiti, tedy nanášením barev, často ve formě spreje nebo fixy na nemovité věci bez souhlasu majitele nemovité věci. V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude ...

Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR

Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády České republiky včetně poskytování veškerých výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze C - Vzor smlouvy, ...

Úklidové služby pro Úřad městské části Praha 3

Úklidové služby pro Úřad městské části Praha 3

komplexní úklid určených prostor zadavatele, spočívající v denních zejména úklidových, mycích, čistících a desinfekčních pracích, přičemž některé z úklidových prací budou prováděny týdně, měsíčně nebo pouze několikrát ročně, případně na základě požadavku zadavatele v mimořádných situacích.

Zajištění úklidových prací a souvisejících činností v objektu Ministerstva dopravy

Zajištění úklidových prací a souvisejících činností v objektu Ministerstva dopravy

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektu Ministerstva dopravy včetně souvisejících činností, poskytování veškerých nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky a konkrétní technické ...

(záznamy 1/25 z 1465)  strana 1 / 59