Tiskové služby

Tiskové služby

Předmětem veřejné zakázky je poskytování tiskových služeb podle konkrétních potřeb zadavatele. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu na období 48 měsíců se 3 dodavateli, kteří se umístí v pořadí na 1., 2. a 3 místě. V případě, že bude hodnoceno méně než 3 nabídky, bude rámcové dohoda uzavřena se všemi dodavateli, jejichž nabídky budou hodnoceny, a ...

Stieracie žreby okamžitej lotérie typ papiera 10 pt C1S+

Stieracie žreby okamžitej lotérie typ papiera 10 pt C1S+

Predmetom zákazky je poskytnutie kompletných tlačiarenských služieb žrebov okamžitých lotérií vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov,fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a všetkého softvéru a ...

Poptáváme výrobu krabiček na čaj

Poptáváme výrobu krabiček na čaj

Dobrý den, vyrábíme porcované čaje a máme zájem o výrobu krabiček. Jedná se o rozměr cca 65x80x135,asi 25 druhů čajů. Můžete prosím napsat, jaká cena je u Vás za grafický návrh, raznici? S podravem Helena Vlčková

Hybridní pošta města Břeclavi

Hybridní pošta města Břeclavi

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice subjektům, v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou

Distribúcia učebníc a služby súvisiace s distribúciou

Distribúcia učebníc, pracovných zošitov a iných učebných textov v printovej verzii a digitálnej verzii na nosiči CD, DVD, USB (ďalej len učebnice) a služby súvisiace s distribúciou.

Poptávám textilní etikety

Poptávám textilní etikety

Poptávám textilní etikety na háčkované hračky. Asi 1 krát 4 cm, může i menší. S jednoduchým nápisem ,,verka". Jaká by byla cena a kolik kusů je minimální objednávka. Děkuji.

Tisk, dokončování a distribuce dokumentů VZP ČR

Tisk, dokončování a distribuce dokumentů VZP ČR

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexní služby hromadné korespondence pro VZP ČR (tzv. hybridní pošty).

Zajištění poskytování tiskových služeb ve Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci

Zajištění poskytování tiskových služeb ve Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci

Uzavření rámcové dohody, jejímž předmětem bude na území celé České republiky v místech působení zadavatele zajištění tiskových/kopírovacích/skenovacích a souvisejících služeb pro zadavatele, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Více v Zadávací dokumentaci.

Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje

Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk a distribuce 48 měsíčníků Informačního magazínu Středočeského kraje po dobu 4 let ode dne uzavření smlouvy. Služba bude poskytována průběžně prostřednictvím objednávek 1x měsíčně na základě dodaného PDF zadavatelem. Tisk a distribuce bude poskytována v nákladu cca 530 000 ks na 1 měsíčník. Součástí předmětu ...

Dodávka formulářů pro VZP ČR

Dodávka formulářů pro VZP ČR

Tiskové dodávky formulářů zahrnující výrobu formulářů dle předloh včetně grafické úpravy; úpravu textu v předlohách dle požadavku zadavatele; balení a distribuci tiskovin na určená pracoviště VZP ČR; správu předloh; bezplatnou výrobu elektronické verze jednotlivých formulářů včetně jejího dodání do sídla zadavatele; bezplatnou výrobu vzorků ...

Hybridní pošta 2017 - 2020

Hybridní pošta 2017 - 2020

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice respondentům. v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

Polygrafické služby pro ČSÚ

Polygrafické služby pro ČSÚ

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění poskytování polygrafických služeb – zhotovení tiskovin, včetně dokončujícího knihařského zpracování (dále jen „polygrafické služby“) podle požadavků specifikovaných zadavatelem v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Zajištění produkce a distribuce časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica – rámcová smlouva

Zajištění produkce a distribuce časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica – rámcová smlouva

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vydavatelských a distribučních služeb souvisejících s vydáváním časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica, resp. s vydáváním článků zveřejňovaných v těchto časopisech (časopisy Biologia Plantarum a Photosynthetica, jakož i články uveřejňované v těchto časopisech).

Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba, tlač a dodanie periodika na určené miesto

Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba, tlač a dodanie periodika na určené miesto

Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb v súvislosti s výrobou programového magazínu in.ba. Pod polygrafickými službami sa rozumie zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené dodacie miesta. Stanovená doba na poskytnutie polygrafických ...

Tlačivá - tlačoviny na objednávku

Tlačivá - tlačoviny na objednávku

Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka špecializovaných typov tlačív pre jednotlivé pracoviská verejného obstarávateľa v rozsahu požadovanej špecifikácie, v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa. Predmet zákazky verejný obstarávateľ požaduje vrátane prepravy a ...

Zajištění služeb produkce tiskových dokumentů

Zajištění služeb produkce tiskových dokumentů

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace jednotného zajištění služeb produkce tiskových dokumentů v multivendorovém prostředí Zadavatele a s požadavkem na jednotné ovládání tiskového řešení.

Dodávky jízdních dokladů na roky 2017 - 2021

Dodávky jízdních dokladů na roky 2017 - 2021

Předmětem rámcové smlouvy zadávané v tomto zadávacím řízení je dodávka jízdních dokladů a souvisejícího zboží (tj. blokové jízdenky MHD, role do zařízení USV, role FCU, role AVJ, kupony MHD, průkazky MHD, kazety do označovačů, kontrolní fixy, kontrolní jízdenky, potvrzení o studiu, doklady o zaplacení přirážky, pokutové bloky, identifikační ...

Tisk, knihařské zpracování, balení a dodání informačních a propagačních materiálů

Tisk, knihařské zpracování, balení a dodání informačních a propagačních materiálů

Předmětem Veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s tiskem, knihařským zpracováním, balením a dodáním publikací určených pro propagaci turistického potenciálu České republiky.

Poptávám výrobu puzzle

Poptávám výrobu puzzle

Dopytujem výrobu puzzle. Zaujíma ma cena pre formát cca A3 počet dielikov cca 500, počet objednaných kusov 100. Aký hrubý je materiál, z ktorého je puzzle vyrobené je šanca, že je recyklovaný? Ďakujem.

Zabezpečenie marketingu pre projekt Inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Zabezpečenie marketingu pre projekt Inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Predmetom zákazky sú nižšie uvedené marketingové aktivity: Návrh logotypu Zhotovenie design manualu Vypracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie Návrh a design etiket na nápoje typ SLEEV 3 druhy Návrh a design web site Návrh a design Billboardu Nájom Billboardov Etikety typ SLEEV 3 druhy x 15 000 ks Etikety typ PVC folia 3 druhov ...

Poptáváme potisk textilu

Poptáváme potisk textilu

Poptávám potisk triček nápisem ŽATECKO (dle předlohy) ...500 ks.

Komplexní zajištění tiskových služeb a správa tiskových zařízení pro VoZP ČR

Komplexní zajištění tiskových služeb a správa tiskových zařízení pro VoZP ČR

Pro zajištění tiskových služeb v rámci VoZP ČR zadavatel vypisuje toto zadávací řízení s cílem komplexního pokrytí všech tiskových služeb. Zadavatel předpokládá dobu plnění veřejné zakázky 48 měsíců. Zadavatel požaduje rovněž zajistit a provést odpovídající školení uživatelů pro implementovaný systém a dodaná tisková zařízení.

Tiskoviny Dopravy Ústeckého kraje

Tiskoviny Dopravy Ústeckého kraje

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcových dohod na grafické návrhy a tvorbu grafiky, sazbu, zlom a finální přípravu tiskových dat, výrobu a distribuci informativních a propagačních tiskovin Dopravy Ústeckého kraje dle tiskových dat, předávaných objednatelem (různé druhy brožur, skládaček, letáků a plakátů, knižní jízdní řády a ...

Poptávám výrobu reklamních materiálů

Poptávám výrobu reklamních materiálů

Poptávám cenovou nabídku na nové gumy na razítka cca 5-6ks, vizitky cca 1000-1500ks, reklamní plachty 2m x 1m 2ks. Prosím o termín dodání? Cena?

(záznamy 1/25 z 1517)  strana 1 / 61