Tisk, dokončování a distribuce dokumentů VZP ČR

Tisk, dokončování a distribuce dokumentů VZP ČR

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexní služby hromadné korespondence pro VZP ČR (tzv. hybridní pošty).

Zajištění poskytování tiskových služeb ve Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci

Zajištění poskytování tiskových služeb ve Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci

Uzavření rámcové dohody, jejímž předmětem bude na území celé České republiky v místech působení zadavatele zajištění tiskových/kopírovacích/skenovacích a souvisejících služeb pro zadavatele, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Více v Zadávací dokumentaci.

Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje

Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk a distribuce 48 měsíčníků Informačního magazínu Středočeského kraje po dobu 4 let ode dne uzavření smlouvy. Služba bude poskytována průběžně prostřednictvím objednávek 1x měsíčně na základě dodaného PDF zadavatelem. Tisk a distribuce bude poskytována v nákladu cca 530 000 ks na 1 měsíčník. Součástí předmětu ...

Dodávka formulářů pro VZP ČR

Dodávka formulářů pro VZP ČR

Tiskové dodávky formulářů zahrnující výrobu formulářů dle předloh včetně grafické úpravy; úpravu textu v předlohách dle požadavku zadavatele; balení a distribuci tiskovin na určená pracoviště VZP ČR; správu předloh; bezplatnou výrobu elektronické verze jednotlivých formulářů včetně jejího dodání do sídla zadavatele; bezplatnou výrobu vzorků ...

Hybridní pošta 2017 - 2020

Hybridní pošta 2017 - 2020

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice respondentům. v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

Polygrafické služby pro ČSÚ

Polygrafické služby pro ČSÚ

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění poskytování polygrafických služeb – zhotovení tiskovin, včetně dokončujícího knihařského zpracování (dále jen „polygrafické služby“) podle požadavků specifikovaných zadavatelem v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Zajištění produkce a distribuce časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica – rámcová smlouva

Zajištění produkce a distribuce časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica – rámcová smlouva

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vydavatelských a distribučních služeb souvisejících s vydáváním časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica, resp. s vydáváním článků zveřejňovaných v těchto časopisech (časopisy Biologia Plantarum a Photosynthetica, jakož i články uveřejňované v těchto časopisech).

Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba, tlač a dodanie periodika na určené miesto

Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba, tlač a dodanie periodika na určené miesto

Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb v súvislosti s výrobou programového magazínu in.ba. Pod polygrafickými službami sa rozumie zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené dodacie miesta. Stanovená doba na poskytnutie polygrafických ...

Tlačivá - tlačoviny na objednávku

Tlačivá - tlačoviny na objednávku

Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka špecializovaných typov tlačív pre jednotlivé pracoviská verejného obstarávateľa v rozsahu požadovanej špecifikácie, v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa. Predmet zákazky verejný obstarávateľ požaduje vrátane prepravy a ...

Zajištění služeb produkce tiskových dokumentů

Zajištění služeb produkce tiskových dokumentů

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace jednotného zajištění služeb produkce tiskových dokumentů v multivendorovém prostředí Zadavatele a s požadavkem na jednotné ovládání tiskového řešení.

Dodávky jízdních dokladů na roky 2017 - 2021

Dodávky jízdních dokladů na roky 2017 - 2021

Předmětem rámcové smlouvy zadávané v tomto zadávacím řízení je dodávka jízdních dokladů a souvisejícího zboží (tj. blokové jízdenky MHD, role do zařízení USV, role FCU, role AVJ, kupony MHD, průkazky MHD, kazety do označovačů, kontrolní fixy, kontrolní jízdenky, potvrzení o studiu, doklady o zaplacení přirážky, pokutové bloky, identifikační ...

Tisk, knihařské zpracování, balení a dodání informačních a propagačních materiálů

Tisk, knihařské zpracování, balení a dodání informačních a propagačních materiálů

Předmětem Veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s tiskem, knihařským zpracováním, balením a dodáním publikací určených pro propagaci turistického potenciálu České republiky.

Poptávám výrobu puzzle

Poptávám výrobu puzzle

Dopytujem výrobu puzzle. Zaujíma ma cena pre formát cca A3 počet dielikov cca 500, počet objednaných kusov 100. Aký hrubý je materiál, z ktorého je puzzle vyrobené je šanca, že je recyklovaný? Ďakujem.

Zabezpečenie marketingu pre projekt Inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Zabezpečenie marketingu pre projekt Inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Predmetom zákazky sú nižšie uvedené marketingové aktivity: Návrh logotypu Zhotovenie design manualu Vypracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie Návrh a design etiket na nápoje typ SLEEV 3 druhy Návrh a design web site Návrh a design Billboardu Nájom Billboardov Etikety typ SLEEV 3 druhy x 15 000 ks Etikety typ PVC folia 3 druhov ...

Poptáváme potisk textilu

Poptáváme potisk textilu

Poptávám potisk triček nápisem ŽATECKO (dle předlohy) ...500 ks.

Komplexní zajištění tiskových služeb a správa tiskových zařízení pro VoZP ČR

Komplexní zajištění tiskových služeb a správa tiskových zařízení pro VoZP ČR

Pro zajištění tiskových služeb v rámci VoZP ČR zadavatel vypisuje toto zadávací řízení s cílem komplexního pokrytí všech tiskových služeb. Zadavatel předpokládá dobu plnění veřejné zakázky 48 měsíců. Zadavatel požaduje rovněž zajistit a provést odpovídající školení uživatelů pro implementovaný systém a dodaná tisková zařízení.

Tiskoviny Dopravy Ústeckého kraje

Tiskoviny Dopravy Ústeckého kraje

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcových dohod na grafické návrhy a tvorbu grafiky, sazbu, zlom a finální přípravu tiskových dat, výrobu a distribuci informativních a propagačních tiskovin Dopravy Ústeckého kraje dle tiskových dat, předávaných objednatelem (různé druhy brožur, skládaček, letáků a plakátů, knižní jízdní řády a ...

Poptávám výrobu reklamních materiálů

Poptávám výrobu reklamních materiálů

Poptávám cenovou nabídku na nové gumy na razítka cca 5-6ks, vizitky cca 1000-1500ks, reklamní plachty 2m x 1m 2ks. Prosím o termín dodání? Cena?

Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2018-2019

Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2018-2019

Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na tři části s názvem: 1. část: Předtisková a grafická úprava Krajských novin Ústeckého kraje, 2. část: Tisk Krajských novin Ústeckého kraje, 3. část: Distribuce Krajských novin Ústeckého kraje, přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo tři části ...

Služba tlač - Zajtrajšie noviny

Služba tlač - Zajtrajšie noviny

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti tlače TLAČ Zajtrajšie noviny. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Výběrové řízení příprava a dodávka tiskovin a katalogů v období tří let

Výběrové řízení příprava a dodávka tiskovin a katalogů v období tří let

Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava a dodávka tiskovin a katalogů v období tří let

Poptávám tisk letáků

Poptávám tisk letáků

Poptávám kalkulaci na tisk 5ks letáků. 1 leták = třetina A4(horizontálně), tj. na jednu A4 = 3 ks letáku. Prosím o cenu s nařezáním a bez nařezání- pak předání ve formátu A4. Barevně, papír tvrdší a spíše lesklý. Final. pdf verze bude k dispozici v pondělí odpoledne. Termín dodání ideálně do 5.4, nebo dle dohody. Jedná se o citlivé informace, ...

Zabezpečení tiskařských služeb a polygrafické výroby pro resort MO

Zabezpečení tiskařských služeb a polygrafické výroby pro resort MO

Poskytování tiskařských služeb pro výrobu tiskových publikací všech druhů a polygrafická výroba ostatních polygrafických výrobků schválených Vydavatelskou radou MO, které rezort nemůže zabezpečit vlastními silami za podmínek stanovených v rámcové dohodě o dílo. Rozsah díla bude zadavatelem specifikován v jednotlivých výzvách k poskytnutí plnění ...

Tisk propagačních materiálů pro zahraniční veletrhy společnosti B&Bartoni spol s r.o. v roce 2017

Tisk propagačních materiálů pro zahraniční veletrhy společnosti B&Bartoni spol s r.o. v roce 2017

Předmětem zakázky je tisk propagačních materiálů pro zahraniční veletrhy společnosti B&Bartoni, spol s r.o. v roce 2017. Jedná se o zajištění grafického zpracování a tisk brožur, letáků, katalogů a dodávky DVD nosičů včetně potisku a zápisu dat pro 15 veletrhů na kterých se bude společnost B&Bartoni, spol s r.o. účastnit.

(záznamy 1/25 z 1511)  strana 1 / 61