Zajištění grafických a tiskových služeb

Zajištění grafických a tiskových služeb

Zpracování grafických návrhů tiskovin, sazba, předtisková příprava, tisk, balení a distribuce na předem stanovená místa. Jedná se o zpracování různých typů tiskovin, např. letáky, DL letáky, pexesa, bloky, desky, publikace s vazbou V1, V2 nebo V8, ve standardních formátech (např. A4, A5, A6) i v nestandardních (např. 210 x 210 mm, 100 x 185 mm, ...

Tisk měsíčníku Olomoucký kraj

Tisk měsíčníku Olomoucký kraj

Předmětem veřejné zakázky je tisk a distribuce informačního měsíčníku pro občany Olomouckého kraje.

Poptávám tisk brožury

Poptávám tisk brožury

Poptávám tisk brožury A5 na výšku s obálkou, šitá, obálka jednostranně barevná lamino lesk 150gr, text 56 str.ovset 80 gr. jednobarevný černý tisk . -250 ks. Texty budou dodány,zalomeny, ve formátu PDF.

Dynamický nákupní systém pro standardní tiskařské služby 2018 - 2021

Dynamický nákupní systém pro standardní tiskařské služby 2018 - 2021

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou níže uvedené tiskařské služby pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou zejména: vizitky, letáky, plakáty, pozvánky, hlavičkové papíry a jednoduché brožury. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek ...

Poptáváme výrobu ubrousků s potiskem

Poptáváme výrobu ubrousků s potiskem

Poptávám ubrousky s potiskem s těmito parametry: Ubrousek s potiskem Formát: po složení 120x120mm Potisk: cca 30x30mm, 2/0 Náklad: 3000ks Foto v příloze. Bc. Marek Kratochvíl

Poptávám tisk vstupenek

Poptávám tisk vstupenek

Pracuji pro Centrum současného umění DOX a v současné době poptávám tiskárny na výrobu vstupenek do naší galerie. Máme k dispozici thermotiskárnu na vstupenky - typ TT247 a ráda bych věděla jaké možnosti vstupenek byste nám mohli nabídnout. Rádi bychom poptali tištěné černobílé vstupenky (potisk z obou stran) - jaké všechny druhy byste nám uměli ...

Stieracie žreby okamžitej lotérie

Stieracie žreby okamžitej lotérie

Predmetom zákazky sú tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov okamžitých lotérií vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a súvisiaceho softvéru a ...

FN Motol – Tvorba, tisk a dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci FN Motol

FN Motol – Tvorba, tisk a dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci FN Motol

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek formulářů pro zdravotnickou dokumentaci, a to po dobu 24 měsíců pro potřeby Fakultní nemocnice v Motole v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Tlačové služby propagačných materiálov a merkantilu

Tlačové služby propagačných materiálov a merkantilu

Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských a príbuzných služieb.

Tlačiarenské služby

Tlačiarenské služby

Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR v súvislosti s tlačou kníh, bružúr, periodík, informačných tabúľ, služobných pomôcok (veľkoformátová tlač), kalendárov, obalov na kalendáre, obalov A4, lepených blokov, vstupeniek, samolepiek, služobných pomôcok, voľných listov, ...

Průběžné dodávky – poskytování a zajištění tiskových služeb a služeb spojených s tiskovým prostředím

Průběžné dodávky – poskytování a zajištění tiskových služeb a služeb spojených s tiskovým prostředím

Předmětem této veřejné zakázky je průběžná dodávka tiskových služeb a služeb spojených s tiskovým prostředím zadavatele (dále jen „tiskové služby“ nebo „systém“) při splnění níže uvedených požadavků a technické specifikace a parametrů SLA uvedených v příloze č. 2 a 3 ZD, a to na základě smlouvy na opakující se plnění a následných písemných ...

Tisk materiálů pro Správu Národního parku Šumava 2018 - 2019

Tisk materiálů pro Správu Národního parku Šumava 2018 - 2019

Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a vybranými dodavateli za účelem realizace tisku jednotlivých tiskových titulů dle schváleného „Edičního plánu 2018 – 2019. Grafická příprava tiskových titulů není předmětem veřejné zakázky. Bližší specifikace jednotlivých tiskových titulů ve ...

Grafické, tlačiarenské a knihárske služby

Grafické, tlačiarenské a knihárske služby

Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských, knihárskych a grafických služieb na dodanie učebníc, skrípt a učebných textov, monografií, zborníkov vedeckých prác, ostatných periodických a neperiodických publikácií, grafické návrhy, príprava a sadzba textov, grafov, tabuliek, posterov a bannerov, letákov, informačných bulletinov, bookletov, a ...

Zavedení dynamického nakupního systému pro zabezpečení tiskařských služeb a polygrafické výroby

Zavedení dynamického nakupního systému pro zabezpečení tiskařských služeb a polygrafické výroby

Zavedení DNS k zabezpečení tiskařských služeb a polygrafické výroby pro potřeby prezentace a propagace ministerstva obrany.

Polygrafické služby 2017

Polygrafické služby 2017

Tlač rôznych druhov tlačovín podľa predpokladaných požiadaviek v Prílohe č. 6 súťažných podkladov Špecifikácia predmetu dohody, ich knihárske a dokončovacie spracovanie, balenie a distribúcia na miesto určenia podľa jednotlivých čiastkových zmlúv (objednávok), príp. grafické návrhy vybratých zákaziek.

Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro Městskou část Praha 14

Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro Městskou část Praha 14

Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění grafických prací, redakčních prací, tiskových, distribučních a inzertních služeb pro časopis Městské části Praha 14 v pravidelných měsíčních intervalech, a dále poskytnutí ostatních grafických a tiskových služeb, zejména letáků a plakátů dle dílčích objednávek Zadavatele po ...

Dynamický nákupní systém pro standardní grafické a tiskařské služby 2017 - 2021

Dynamický nákupní systém pro standardní grafické a tiskařské služby 2017 - 2021

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou zejména dále uvedené standardní grafické a tiskařské služby pro potřeby zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících služeb: Grafické práce, předtisková příprava materiálů, zpracování grafických manuálů, tvorba a úpravy šablon log OPZ, jednoduchá brožura, statistická ročenka, ...

Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania

Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania

Spracovanie, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, spracovanie elektronických podacích hárkov a zabezpečenie podania zásielok.

Poptávám tisk letáků

Poptávám tisk letáků

Poptávám tisk letáku A5 v množství 500 ks dle přílohy. Rozhodující je cena a rychlost.

Výroba a distribuce časopisu Historie a vojenství v letech 2018 – 2021

Výroba a distribuce časopisu Historie a vojenství v letech 2018 – 2021

Zabezpečení výroby a distribuce časopisu Historie a vojenství včetně poskytování veškerých souvisejících služeb

Dodávky tiskovin pro Národní divadlo na období leden – prosinec 2018

Dodávky tiskovin pro Národní divadlo na období leden – prosinec 2018

Předmět plnění veřejné zakázky je obsahem přílohy č. 6 této zadávací dokumentace. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných (ode dne uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky) zadavatelem do celkové výše vysoutěžené ceny a do termínu ukončení veřejné zakázky, tj. do 31. 12. ...

Tlačivá pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s.

Tlačivá pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s.

Predmetom obstarávania je dodávka tlačív pre všetky pracoviská VšZP v SR: -C1. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie, Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľ a Príloha k výkazu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľ -C2. ...

Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kod

Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kod

Predmetom zákazky je tlač tlačovín, a to : 1.Tlač knižných publikácií, 2.Tlač propagačných materiálov , 3.Tlač časopisu kod

Tiskové služby

Tiskové služby

Předmětem veřejné zakázky je poskytování tiskových služeb podle konkrétních potřeb zadavatele. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu na období 48 měsíců se 3 dodavateli, kteří se umístí v pořadí na 1., 2. a 3 místě. V případě, že bude hodnoceno méně než 3 nabídky, bude rámcové dohoda uzavřena se všemi dodavateli, jejichž nabídky budou hodnoceny, a ...

Stieracie žreby okamžitej lotérie typ papiera 10 pt C1S+

Stieracie žreby okamžitej lotérie typ papiera 10 pt C1S+

Predmetom zákazky je poskytnutie kompletných tlačiarenských služieb žrebov okamžitých lotérií vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov,fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a všetkého softvéru a ...

(záznamy 1/25 z 1540)  strana 1 / 62