Komplexní realizace expozice kvalitních potravin v rámci výstavy Anuga Fine Food v Kolíně nad Rýnem

Komplexní realizace expozice kvalitních potravin v rámci výstavy Anuga Fine Food v Kolíně nad Rýnem

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní realizace (architektonický návrh stánku, výroba, grafika, montáž, demontáž atd.) expozice a zajištění služeb potřebných pro provoz stánku dle podrobné specifikace uvedené v bodě 2.2.1 zadávací dokumentace v rámci veletrhu Anuga Fine Food na výstavišti v Kolíně nad Rýnem.

Dodavatel výstavní expozice Katowice 2017

Dodavatel výstavní expozice Katowice 2017

Předmětem zakázky je realizace výstavní expozice na veletrhu International Fair of Mining, Power Industry and Metallurgy v Katowicích, Polsko. Součástí je zajištění vlastní realizace expozice, grafiky, montáž a demontáž stánku, zařízení a vybavení k chodu stánku, osvětlení, vybavení kuchyňky včetně instalace přívodu vody a odpadu a související ...

Prezentace České republiky na domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu v roce 2018

Prezentace České republiky na domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu v roce 2018

Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění realizace oficiální expozice České republiky (dále jen „oficiální expozice“) na celkem 15 vytipovaných domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu konaných v roce 2018, a to včetně zajištění doprovodného programu.

Realizace expozic na hradě Roštejn

Realizace expozic na hradě Roštejn

Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace a dodávka stálých expozic a vybavení expozičního systému na hradě Roštejn.

Podpora kongresové turistiky v Praze

Podpora kongresové turistiky v Praze

Poskytnutí služeb spočívajících v zajištění služeb souvisejících s podporou kongresové turistiky pro destinaci hl. m. Praha, zejména zajištění kampaní kandidatur této destinace, vyvíjení činností k získání konferencí a incentivních pobytů pro tuto destinaci.

Komplexní realizace expozice kvalitních potravin v rámci výstavy Anuga Fine Food v Kolíně nad Rýnem

Komplexní realizace expozice kvalitních potravin v rámci výstavy Anuga Fine Food v Kolíně nad Rýnem

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní realizace (architektonický návrh stánku, výroba, grafika, montáž, demontáž atd.) expozice a zajištění služeb potřebných pro provoz stánku dle podrobné specifikace uvedené v bodě 2.2.1 zadávací dokumentace v rámci veletrhu Anuga Fine Food na výstavišti v Kolíně nad Rýnem.

Realizace marketingových aktivit společnosti NAM system, a.s. na zahraničních veletrzích

Realizace marketingových aktivit společnosti NAM system, a.s. na zahraničních veletrzích

Předmětem zakázky jsou služby spojené s grafickým a architektonickým návrhem (3D vizualizací) a realizací výstavní expozice společnosti NAM system, a.s. pro účely účasti na mezinárodních veletrzích a zajištění dopravy vystavovaných exponátů. Stánek musí být konstruován jako bezespárový bez viditelnosti konstrukčních prvků. Dále zřízení, provoz a ...

Realizace veletržního stánku pro pět veletrhů v SRN

Realizace veletržního stánku pro pět veletrhů v SRN

Předmětem zakázky je realizace veletržního stánku pro pět veletrhů v SRN. Podrobnosti ohledně realizace veletržního stánku a plnění zakázky jsou popsány v zadávací dokumentaci.

Dodavatel výstavní expozice MSV Nitra 2017

Dodavatel výstavní expozice MSV Nitra 2017

Předmětem zakázky je realizace výstavní expozice na veletrhu Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře, Slovensko. Součástí je zajištění vlastní realizace expozice, grafiky, montáž a demontáž stánku, zařízení a vybavení k chodu stánku a vystavovaných exponátů, osvětlení, vybavení kuchyňky včetně instalace přívodu vody a odpadu a související ...

Zahraniční veletrhy Adast Systems, a.s.

Zahraniční veletrhy Adast Systems, a.s.

Předmětem této zakázky je zajištění výstavní expozice pro zahraniční veletrh - zabezpečení pronájmu a realizace stánku na veletrhu STACJA PALIW (PETROL STATION) 2017, kterého se zadavatel bude účastnit a zabezpečení propagačních materiálů na veletrh, blíže specifikovaných zadávací dokumentací. Zakázka je rozdělena na části, a to následujícím ...

Výstavy společnosti BLUE RAY a.s. v zahraničí

Výstavy společnosti BLUE RAY a.s. v zahraničí

Předmětem zakázky jsou následující služby spojené s účastí zadavatele na veletrzích. a) návrh stánku b) doprava stánku, jeho pronájem včetně vybavení dle návrhu v příloze č. 4 Zadávací dokumentace c) montáž a demontáž stánku v místě realizace výstavy či veletrhu. Podrobné informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Dodávka v rámci projektu Marketing – Zajištění účastí na výstavě AQUATHERM Kiev 2017 na Ukrajině

Dodávka v rámci projektu Marketing – Zajištění účastí na výstavě AQUATHERM Kiev 2017 na Ukrajině

Pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, LCD TV, kuchyňské vybavení apod.), sestavení a demontáž expozice v místě expozice, grafický návrh stánku - koncipovat jako jednopodlažní hlavový, výkresová dokumentace stánku, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, elektroinstalace, osvětlení), připojení k internetu, ...

Montáž a demontáž výstavních stánků na veletrzích v roce 2017

Montáž a demontáž výstavních stánků na veletrzích v roce 2017

Rozsahem činností při plnění předmětu zakázky je dodávka montážních a demontážních prací výstavních stánků na veletrzích - realizace výstavních expozic, včetně dopravy a zprovoznění stánků pro účely výstavy. Příslušná dokumentace, informace o půdorysných rozměrech je uvedena na profilu zadavatele: ...

Návrh a výstavba výstavní expozice na veletrhu TIHE 2017

Návrh a výstavba výstavní expozice na veletrhu TIHE 2017

Návrh a výstavba stánku na veletrhu TIHE 2017 v TASHKENTU (18. 4. - 20. 4. 2017) včetně připojení k inženýrským sítím, dopravy stánku a jeho vybavení a montáže a demontáže výstavní expozice.

Zhotovení výstavní expozice na výstavách China Print 2017 a Printech 2017

Zhotovení výstavní expozice na výstavách China Print 2017 a Printech 2017

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí souboru služeb spočívajících zejména v montáži (zařízení) a demontáži výstavní expozice, včetně dočasného umožnění nakládání s věcmi umístěných dodavatelem ve výstavní expozici, jakož i ve zhotovení a zpracování grafických podkladů, a to v místech plnění, tj. na níže uvedených výstavách: - China Print 2017 ...

Návrh a realizace výstavních expozic firmy KATRES spol. s r.o.

Návrh a realizace výstavních expozic firmy KATRES spol. s r.o.

Předmětem zakázky jsou dodávky a služby spojené s návrhem a kompletní realizací výstavních expozic na těchto veletrzích: 1. Ligna, Německo, 22.-26.5.2017 2. Puu Messut / Wood & Bioenergy, Finsko, 6.-8.9.2017 3. Trä&Teknik / Wood Products & Technology, Švédsko, 28.-31.8.2018 4. Ligna, Německo, 27.-31.5.2019 5. Puu Messut / Wood & Bioenergy, ...

Veletrhy Hannover messe 2017, SENSOR+TEST 2017 a SPS IPC Drives 2017

Veletrhy Hannover messe 2017, SENSOR+TEST 2017 a SPS IPC Drives 2017

Pronájem stánku a zařízení k jeho chodu, připojení k inženýrským sítím (elektroinstalace a osvětlení), montáž a demontáž stánku a dopravu stánku a jeho vybavení na veletrh v zahraničí a zpět, včetně balného a manipulace, návrh řešení výstavní expozice včetně vizualizace, a to pro veletrhy HANNOVER MESSE 2017, SENSOR+TEST 2017 a SPS IPC DRIVES ...

Organizácia a zabezpečenie realizácie slovenskej expozície Expo Astana 2017

Organizácia a zabezpečenie realizácie slovenskej expozície Expo Astana 2017

Predmetom tohto verejného obstarávania je organizácia a zabezpečenie realizácie slovenskej expozície Expo Astana 2017 v Kazachstane. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Představení produktů EUTIT s.r.o. na zahraničních výstavách

Představení produktů EUTIT s.r.o. na zahraničních výstavách

Předmětem plnění veřejné zakázky je: • Dílčí část 1 – Kompletní zajištění účasti na výstavách v souladu s bodem 2 zadávací dokumentace • Dílčí část 2 – Dodávka katalogů včetně zajištění jejich návrhu, grafického zpracování, překladu textů a tisku v souladu s bodem 2 této zadávací dokumentace

Dodávka dekoračních hliníkových systémů včetně grafického návrhu

Dodávka dekoračních hliníkových systémů včetně grafického návrhu

Dodávka a montáž dekoračních hliníkových systémů pro uchycení bannerů kompatibilních se systémem Octanorm s grafickými tisky včetně grafického návrhu a dodávka tiskových materiálů na výstavu výtahů a výtahových komponent - International Exhibition of Elevators and Elevator Equipment - RUSSIAN ELEVATOR WEEK 2017 v Moskvě, která se bude konat v ...

Realizace zahraničních veletrhů společnosti B&Bartoni, spol. s r.o. v roce 2017

Realizace zahraničních veletrhů společnosti B&Bartoni, spol. s r.o. v roce 2017

Předmětem zakázky jsou komplexní služby spojené s účastí společnosti B&Bartoni, spol. s r.o. na zahraničních veletrzích v roce 2017. Jedná se konkrétně o rezervaci výstavní plochy u organizátora veletrhu, návrh, realizaci a logistické zajištění veletržního stánku, včetně zajištění dopravy vystavovaných exponátů.

Doprava a montáž výstavního stánku

Doprava a montáž výstavního stánku

Předmětem této zakázky je poskytnutí následujících služeb zajištění dopravy a montáže výstavního stánku z místa sídla zadavatele na veletrh do Itálie, „Salon de Mobile, Federlegno Arredo Eventi spa, Foro Buonaparte 65, Milano, IT 20121, jeho demontáž a doprava zpět do místa sídla zadavatele.

Zahraniční veletrhy společnosti Appec Goup a.s.

Zahraniční veletrhy společnosti Appec Goup a.s.

zajištění účasti na mezinárodních veletrzích a propagace společnosti

Zajištění mobilního výstavního systému – BESIP Team

Zajištění mobilního výstavního systému – BESIP Team

Předmětem veřejné zakázky je zajištění osob pro provozování mobilního výstavního systému obsluhovaného tímto specializovaným týmem osob, tzv. BESIP Team, a to za účelem realizaci Promo akcí, jejichž účelem je preventivní působení na cílové skupiny a prezentování problematiky bezpečnosti silničního provozu a činnosti oddělení BESIP Ministerstva ...

Organizácia a zabezpečenie slovenskej expozície Expo Astana 2017 - technická časť

Organizácia a zabezpečenie slovenskej expozície Expo Astana 2017 - technická časť

Predmetom tejto zákazky je organizácia a zabezpečenie technickej realizácie slovenskej expozície na Expo Astana 2017 v Kazachstane.

(záznamy 1/25 z 1130)  strana 1 / 46