Návrh a výroba stánku a zajištění účasti PIS – PCT na mezinárodních veletrzích Holiday World Praha

Návrh a výroba stánku a zajištění účasti PIS – PCT na mezinárodních veletrzích Holiday World Praha

Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení je vypracování architektonického návrhu stánku, zajištění výroby tohoto stánku, zajištění přepravy stánku a sestavení stánku určeného k prezentaci Hlavního města Prahy na 3 ročnících mezinárodních veletrhů Holiday World (Praha) a ITF Slovakiatour (Bratislava) a ...

MEGAMARKET - Zajištění výstavních stánků na veletrzích v roce 2017 a 2018

MEGAMARKET - Zajištění výstavních stánků na veletrzích v roce 2017 a 2018

Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění výstavních stánků (expozic) pro veletrhy pořádané v roce 2017 a 2018, kterých se účastní zadavatel a poskytnutí všech souvisejících služeb, které jsou nezbytné k plnění. Přehled veletrhů: Aquatech Amsterdam 2017 Termín konání: 31. 10. - 3. 11. 2017 RAI ...

Dům přírody Lužických hor – expozice

Dům přírody Lužických hor – expozice

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení návrhu, projektové dokumentace a provedení realizace vnitřní a vnější expozice pro návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti Lužické hory „Dům přírody Lužických hor“ (dále též „DPLH“), vč. interiérového vybavení hlavního objektu, který bude součástí sítě návštěvnických středisek v ...

Dodávka expozičních mobilních panelových stěn pro historickou budovu UPM v Praze

Dodávka expozičních mobilních panelových stěn pro historickou budovu UPM v Praze

Předmětem zadávacího řízení je dodávka mobilních panelových stěn pro krátkodobé a stálé expozice ve výstavních sálech objektu historické budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Prezentace Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2018

Prezentace Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2018

Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků MZe na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí - zajištění výstavní plochy, zajištění technické realizace stánku (dle architektonického návrhu zadavatele či dle vlastního návrhu – pro veletrh IGW 2018, projekt, stavba, montáž, demontáž včetně ...

Prezentace Ministerstva zemědělství na veletrzích a výstavách v tuzemsku 2018

Prezentace Ministerstva zemědělství na veletrzích a výstavách v tuzemsku 2018

Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků MZe na mezinárodních veletrzích a výstavách v tuzemsku - zajištění výstavní plochy, zajištění technické realizace stánku (úprava architektonického návrhu zadavatele či dle vlastního návrhu - výstava Země živitelka 2018 projekt, stavba, montáž, demontáž ...

Komplexní realizace expozice kvalitních potravin v rámci výstavy Anuga Fine Food v Kolíně nad Rýnem

Komplexní realizace expozice kvalitních potravin v rámci výstavy Anuga Fine Food v Kolíně nad Rýnem

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní realizace (architektonický návrh stánku, výroba, grafika, montáž, demontáž atd.) expozice a zajištění služeb potřebných pro provoz stánku dle podrobné specifikace uvedené v bodě 2.2.1 zadávací dokumentace v rámci veletrhu Anuga Fine Food na výstavišti v Kolíně nad Rýnem.

Dodavatel výstavní expozice Katowice 2017

Dodavatel výstavní expozice Katowice 2017

Předmětem zakázky je realizace výstavní expozice na veletrhu International Fair of Mining, Power Industry and Metallurgy v Katowicích, Polsko. Součástí je zajištění vlastní realizace expozice, grafiky, montáž a demontáž stánku, zařízení a vybavení k chodu stánku, osvětlení, vybavení kuchyňky včetně instalace přívodu vody a odpadu a související ...

Prezentace České republiky na domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu v roce 2018

Prezentace České republiky na domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu v roce 2018

Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění realizace oficiální expozice České republiky (dále jen „oficiální expozice“) na celkem 15 vytipovaných domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu konaných v roce 2018, a to včetně zajištění doprovodného programu.

Realizace expozic na hradě Roštejn

Realizace expozic na hradě Roštejn

Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace a dodávka stálých expozic a vybavení expozičního systému na hradě Roštejn.

Podpora kongresové turistiky v Praze

Podpora kongresové turistiky v Praze

Poskytnutí služeb spočívajících v zajištění služeb souvisejících s podporou kongresové turistiky pro destinaci hl. m. Praha, zejména zajištění kampaní kandidatur této destinace, vyvíjení činností k získání konferencí a incentivních pobytů pro tuto destinaci.

Komplexní realizace expozice kvalitních potravin v rámci výstavy Anuga Fine Food v Kolíně nad Rýnem

Komplexní realizace expozice kvalitních potravin v rámci výstavy Anuga Fine Food v Kolíně nad Rýnem

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní realizace (architektonický návrh stánku, výroba, grafika, montáž, demontáž atd.) expozice a zajištění služeb potřebných pro provoz stánku dle podrobné specifikace uvedené v bodě 2.2.1 zadávací dokumentace v rámci veletrhu Anuga Fine Food na výstavišti v Kolíně nad Rýnem.

Realizace marketingových aktivit společnosti NAM system, a.s. na zahraničních veletrzích

Realizace marketingových aktivit společnosti NAM system, a.s. na zahraničních veletrzích

Předmětem zakázky jsou služby spojené s grafickým a architektonickým návrhem (3D vizualizací) a realizací výstavní expozice společnosti NAM system, a.s. pro účely účasti na mezinárodních veletrzích a zajištění dopravy vystavovaných exponátů. Stánek musí být konstruován jako bezespárový bez viditelnosti konstrukčních prvků. Dále zřízení, provoz a ...

Realizace veletržního stánku pro pět veletrhů v SRN

Realizace veletržního stánku pro pět veletrhů v SRN

Předmětem zakázky je realizace veletržního stánku pro pět veletrhů v SRN. Podrobnosti ohledně realizace veletržního stánku a plnění zakázky jsou popsány v zadávací dokumentaci.

Dodavatel výstavní expozice MSV Nitra 2017

Dodavatel výstavní expozice MSV Nitra 2017

Předmětem zakázky je realizace výstavní expozice na veletrhu Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře, Slovensko. Součástí je zajištění vlastní realizace expozice, grafiky, montáž a demontáž stánku, zařízení a vybavení k chodu stánku a vystavovaných exponátů, osvětlení, vybavení kuchyňky včetně instalace přívodu vody a odpadu a související ...

Zahraniční veletrhy Adast Systems, a.s.

Zahraniční veletrhy Adast Systems, a.s.

Předmětem této zakázky je zajištění výstavní expozice pro zahraniční veletrh - zabezpečení pronájmu a realizace stánku na veletrhu STACJA PALIW (PETROL STATION) 2017, kterého se zadavatel bude účastnit a zabezpečení propagačních materiálů na veletrh, blíže specifikovaných zadávací dokumentací. Zakázka je rozdělena na části, a to následujícím ...

Výstavy společnosti BLUE RAY a.s. v zahraničí

Výstavy společnosti BLUE RAY a.s. v zahraničí

Předmětem zakázky jsou následující služby spojené s účastí zadavatele na veletrzích. a) návrh stánku b) doprava stánku, jeho pronájem včetně vybavení dle návrhu v příloze č. 4 Zadávací dokumentace c) montáž a demontáž stánku v místě realizace výstavy či veletrhu. Podrobné informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Dodávka v rámci projektu Marketing – Zajištění účastí na výstavě AQUATHERM Kiev 2017 na Ukrajině

Dodávka v rámci projektu Marketing – Zajištění účastí na výstavě AQUATHERM Kiev 2017 na Ukrajině

Pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, LCD TV, kuchyňské vybavení apod.), sestavení a demontáž expozice v místě expozice, grafický návrh stánku - koncipovat jako jednopodlažní hlavový, výkresová dokumentace stánku, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, elektroinstalace, osvětlení), připojení k internetu, ...

Montáž a demontáž výstavních stánků na veletrzích v roce 2017

Montáž a demontáž výstavních stánků na veletrzích v roce 2017

Rozsahem činností při plnění předmětu zakázky je dodávka montážních a demontážních prací výstavních stánků na veletrzích - realizace výstavních expozic, včetně dopravy a zprovoznění stánků pro účely výstavy. Příslušná dokumentace, informace o půdorysných rozměrech je uvedena na profilu zadavatele: ...

Návrh a výstavba výstavní expozice na veletrhu TIHE 2017

Návrh a výstavba výstavní expozice na veletrhu TIHE 2017

Návrh a výstavba stánku na veletrhu TIHE 2017 v TASHKENTU (18. 4. - 20. 4. 2017) včetně připojení k inženýrským sítím, dopravy stánku a jeho vybavení a montáže a demontáže výstavní expozice.

Zhotovení výstavní expozice na výstavách China Print 2017 a Printech 2017

Zhotovení výstavní expozice na výstavách China Print 2017 a Printech 2017

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí souboru služeb spočívajících zejména v montáži (zařízení) a demontáži výstavní expozice, včetně dočasného umožnění nakládání s věcmi umístěných dodavatelem ve výstavní expozici, jakož i ve zhotovení a zpracování grafických podkladů, a to v místech plnění, tj. na níže uvedených výstavách: - China Print 2017 ...

Návrh a realizace výstavních expozic firmy KATRES spol. s r.o.

Návrh a realizace výstavních expozic firmy KATRES spol. s r.o.

Předmětem zakázky jsou dodávky a služby spojené s návrhem a kompletní realizací výstavních expozic na těchto veletrzích: 1. Ligna, Německo, 22.-26.5.2017 2. Puu Messut / Wood & Bioenergy, Finsko, 6.-8.9.2017 3. Trä&Teknik / Wood Products & Technology, Švédsko, 28.-31.8.2018 4. Ligna, Německo, 27.-31.5.2019 5. Puu Messut / Wood & Bioenergy, ...

Veletrhy Hannover messe 2017, SENSOR+TEST 2017 a SPS IPC Drives 2017

Veletrhy Hannover messe 2017, SENSOR+TEST 2017 a SPS IPC Drives 2017

Pronájem stánku a zařízení k jeho chodu, připojení k inženýrským sítím (elektroinstalace a osvětlení), montáž a demontáž stánku a dopravu stánku a jeho vybavení na veletrh v zahraničí a zpět, včetně balného a manipulace, návrh řešení výstavní expozice včetně vizualizace, a to pro veletrhy HANNOVER MESSE 2017, SENSOR+TEST 2017 a SPS IPC DRIVES ...

Organizácia a zabezpečenie realizácie slovenskej expozície Expo Astana 2017

Organizácia a zabezpečenie realizácie slovenskej expozície Expo Astana 2017

Predmetom tohto verejného obstarávania je organizácia a zabezpečenie realizácie slovenskej expozície Expo Astana 2017 v Kazachstane. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Představení produktů EUTIT s.r.o. na zahraničních výstavách

Představení produktů EUTIT s.r.o. na zahraničních výstavách

Předmětem plnění veřejné zakázky je: • Dílčí část 1 – Kompletní zajištění účasti na výstavách v souladu s bodem 2 zadávací dokumentace • Dílčí část 2 – Dodávka katalogů včetně zajištění jejich návrhu, grafického zpracování, překladu textů a tisku v souladu s bodem 2 této zadávací dokumentace

(záznamy 1/25 z 1136)  strana 1 / 46