Marketingová strategie inovačního ekosystému ve Středočeském kraji

Marketingová strategie inovačního ekosystému ve Středočeském kraji

Předmětem veřejné zakázky je realizace marketingového výzkumu, vytvoření marketingové strategie a návrh marketingových kampaní zaměřených na propagaci SČK jako místa, kde se špičkový výzkum a vývoj projevuje v inovacích. Cílem marketingové strategie je tvorba komplexního komunikačního rámce, který zabezpečí propagaci RIS3 v SČK a RIE VaVaI v SČK ...

Komunikační kampaň OP PIK – posílení medializace úspor energie

Komunikační kampaň OP PIK – posílení medializace úspor energie

Předmětem veřejné zakázky je komplexní provedení mediální kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v televizi, rozhlase, tisku a na internetu s využitím již vytvořeného kreativního konceptu komunikační kampaně. V rámci plnění této veřejné zakázky vítězný dodavatel zajistí nákup mediálního prostoru v televizi, tištěných a online médiích v souladu ...

Dodavatel výstavní expozice Katowice 2017

Dodavatel výstavní expozice Katowice 2017

Předmětem zakázky je realizace výstavní expozice na veletrhu International Fair of Mining, Power Industry and Metallurgy v Katowicích, Polsko. Součástí je zajištění vlastní realizace expozice, grafiky, montáž a demontáž stánku, zařízení a vybavení k chodu stánku, osvětlení, vybavení kuchyňky včetně instalace přívodu vody a odpadu a související ...

Realizace návrhu inovace informačního střediska Bystřice

Realizace návrhu inovace informačního střediska Bystřice

Cílem této veřejné zakázky je realizace návrhu inovace informačního střediska Bystřice. Účelem veřejné zakázky je seznámit každého návštěvníka s prezentovanými tématy zábavnou formou díky modelům, exponátům a pokusům, které jsou speciálně pro vzdělávací informační centrum koncipované jako více smyslové a interaktivní.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti QEX, a.s. obstaraním digitálnych citylight technológií

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti QEX, a.s. obstaraním digitálnych citylight technológií

Predmetom zákazky ja obstaranie digitálnych citylight technológií nasledovne: OBOJSTRANNÝ DCL v počte 17 ks, JEDNOSTRANNÝ DCL v počte 19 ks NÁSTENNÝ DCL v počte 23 ks Inovatívne digitálne citylight technológie budú umiestnené podľa požiadaviek obstarávateľa v nasledovných k.u.: Poprad, Trenčín, Žilina, Trnava, Piešťany, NITRA, Bratislava a ...

BECEP v akcii

BECEP v akcii

Predmetom tejto zákazky je realizácia série osvetovo-vzdelávacích podujatí ,,BECEP v akcii", ktorá sa uskutoční na rôznych miestach po celej SR. Cieľom týchto podujatí bude prístupnou a zaujímavou formou šíriť a zvyšovať povedomie spoločnosti o bezpečnosti cestnej premávky. Predpokladaný minimálny počet podujatí počas trvania zmluvy o poskytnutí ...

Zajištění služeb souvisejících s konáním akce ICHO 2018

Zajištění služeb souvisejících s konáním akce ICHO 2018

Předmětem Veřejné zakázky bude zajištění služeb souvisejících s pořádáním Olympiády, a to za podmínek, v rozsahu a kvalitě stanovené v Příloze č. 1 (Smlouva o zajištění služeb v souvislosti s konáním akce s názvem „Mezinárodní chemická olympiáda 2018; dále jen „Smlouva“), v Příloze č. 2 (Definice a rozsah služeb) a Příloze č. 3 (Předběžný program ...

Marketingové a reklamné aktivity

Marketingové a reklamné aktivity

Predmetom zákazky je poskytnutie služby "Marketingové a reklamné aktivity" v rámci projektu s názvom Cargo Booking System.

Marketingové a reklamné aktivity

Marketingové a reklamné aktivity

Predmetom zákazky je poskytnutie služby "Marketingové a reklamné aktivity" v rámci projektu s názvom Nástroj na evidenciu energií v domácnostiach.

Poptávám služby castingové agentury

Poptávám služby castingové agentury

Poptávám možnost registrace u castingové agentury pro dceru (2 roky).

Zabezpecenie marketingu pre projekt inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Zabezpecenie marketingu pre projekt inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Predmetom zákazky sú nižšie uvedené marketingové aktivity: Návrh logotypu Zhotovenie design manualu Vypracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie Návrh a design sirupov 6 druhov Návrh a design etiket na nápoje typ PVC fólia 4 druhy Návrh a design na pečené čaje 6 druhov Návrh a design Billboardu Nájom Billboardov 4 ks x 5 ...

Zabezpečenie marketingu pre projekt Inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Zabezpečenie marketingu pre projekt Inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Predmetom zákazky sú nižšie uvedené marketingové aktivity: Návrh logotypu Zhotovenie design manualu Vypracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie Návrh a design etiket na nápoje typ SLEEV 3 druhy Návrh a design web site Návrh a design Billboardu Nájom Billboardov Etikety typ SLEEV 3 druhy x 15 000 ks Etikety typ PVC folia 3 druhov ...

Realizace marketingových aktivit společnosti NAM system, a.s. na zahraničních veletrzích

Realizace marketingových aktivit společnosti NAM system, a.s. na zahraničních veletrzích

Předmětem zakázky jsou služby spojené s grafickým a architektonickým návrhem (3D vizualizací) a realizací výstavní expozice společnosti NAM system, a.s. pro účely účasti na mezinárodních veletrzích a zajištění dopravy vystavovaných exponátů. Stánek musí být konstruován jako bezespárový bez viditelnosti konstrukčních prvků. Dále zřízení, provoz a ...

Poptáváme potisk textilu

Poptáváme potisk textilu

Poptávám potisk triček nápisem ŽATECKO (dle předlohy) ...500 ks.

Marketingové služby pre projekt: Inovatívne filmové štúdio

Marketingové služby pre projekt: Inovatívne filmové štúdio

Marketingové služby pre projekt: Inovatívne filmové štúdio Základné vymedzenie podnikateľského zámeru, pre ktorý bude dodané Dielo vo všetkých troch Logických celkoch: Filmové štúdio zamerané na tvorbu propagačných videí a publicistických vstupov a relácií s postupnou profiláciou na športovú tematiku. Filmové štúdio súčasne prevádzkuje ...

Realizácia kvalitatívnych testov pre vytvorenie behaviorálnych modelov hráčov

Realizácia kvalitatívnych testov pre vytvorenie behaviorálnych modelov hráčov

Predmetom zákazky je realizácia kvalitatívneho testovania použiteľnosti počítačovej hry, na základe ktorého bude možné odstrániť chyby použiteľnosti, vymodelovať behaviorálne modely persón, korelovať na základe kvantitatívnych testov, definovať segmenty hráčov a následne tieto segmenty hráčov získať za použitia predajných a komunikačno-reklamných ...

Výběrové řízení příprava a dodávka tiskovin a katalogů v období tří let

Výběrové řízení příprava a dodávka tiskovin a katalogů v období tří let

Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava a dodávka tiskovin a katalogů v období tří let

Poskytnutie marketingových služieb, nastavovanie reklamných kampaní a s tým súvisiacich služieb

Poskytnutie marketingových služieb, nastavovanie reklamných kampaní a s tým súvisiacich služieb

Zabezpečenie marketingu projektu prostredníctvom inzercie. 1 balík služieb obsahuje: inzercia vyhľadávače, sociálne siete, PR články. Zabezpečenie "napĺňania" sociálnych sietí atraktívnym obsahom v kontexte s portálom, budovanie komunity odberateľov, komunikácia s čitateľmi v mene spoločnosti, priebežná komunikácia, odpovedanie diskutujúcim. ...

Reklamní předměty BESIP pro letní akce 2017

Reklamní předměty BESIP pro letní akce 2017

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření jednorázové kupní smlouvy na dodávku reklamních potištěných předmětů sloužících k propagaci BESIP pro letní akce v roce 2017.

Organizační zajištění akcí pro klienty OZP a veřejnost

Organizační zajištění akcí pro klienty OZP a veřejnost

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb sloužících k zajištění akcí, zejména personální a materiální zajištění, zábor veřejného prostoru, pořádání soutěží, zajištění programu pro děti včetně hlídací služby, tisk a distribuce propagačních materiálů, logistika dlouhodobých akcí.

Získanie hráčov pre mobilnú hru na platformách Android a iOS z vybraných cieľových trhov

Získanie hráčov pre mobilnú hru na platformách Android a iOS z vybraných cieľových trhov

Predmetom zákazky je propagácia mobilnej hry prostredníctvom internetových reklamných kanálov za účelom získania určeného množstva hráčov.

Návrat života starému nábytku

Návrat života starému nábytku

dodanie technických zariadení, výpočtovej techniky, obrábacích strojov, technického vybavenia, náradia, pomocného materiálu a reklama.

Návrh a výstavba výstavní expozice na veletrhu TIHE 2017

Návrh a výstavba výstavní expozice na veletrhu TIHE 2017

Návrh a výstavba stánku na veletrhu TIHE 2017 v TASHKENTU (18. 4. - 20. 4. 2017) včetně připojení k inženýrským sítím, dopravy stánku a jeho vybavení a montáže a demontáže výstavní expozice.

Zhotovení výstavní expozice na výstavách China Print 2017 a Printech 2017

Zhotovení výstavní expozice na výstavách China Print 2017 a Printech 2017

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí souboru služeb spočívajících zejména v montáži (zařízení) a demontáži výstavní expozice, včetně dočasného umožnění nakládání s věcmi umístěných dodavatelem ve výstavní expozici, jakož i ve zhotovení a zpracování grafických podkladů, a to v místech plnění, tj. na níže uvedených výstavách: - China Print 2017 ...

Návrh a realizace výstavních expozic firmy KATRES spol. s r.o.

Návrh a realizace výstavních expozic firmy KATRES spol. s r.o.

Předmětem zakázky jsou dodávky a služby spojené s návrhem a kompletní realizací výstavních expozic na těchto veletrzích: 1. Ligna, Německo, 22.-26.5.2017 2. Puu Messut / Wood & Bioenergy, Finsko, 6.-8.9.2017 3. Trä&Teknik / Wood Products & Technology, Švédsko, 28.-31.8.2018 4. Ligna, Německo, 27.-31.5.2019 5. Puu Messut / Wood & Bioenergy, ...

(záznamy 1/25 z 1244)  strana 1 / 50