Zajištění reklamních, kreativních a grafických služeb

Zajištění reklamních, kreativních a grafických služeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kreativních a grafických služeb, včetně příprav a realizací kampaní určených pro veškeré marketingové aktivity na podporu produktů nebo image VZP ČR.

Poskytovanie reklamných a mediálnych služieb v printových a elektronických médiách a v rádiách

Poskytovanie reklamných a mediálnych služieb v printových a elektronických médiách a v rádiách

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa reklamných a mediálnych služieb, prostredníctvom ktorých bude Mesto Žilina informovať o svojich aktivitách, prinášať informácie o realizovaných a pripravovaných projektoch ako i o svojej činnosti.

Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství

Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře biopotravin a ekologického zemědělství na období 1 roku od účinnosti rámcové dohody.

Reklamní kampaně - nákup a plánování reklamy v médiích

Reklamní kampaně - nákup a plánování reklamy v médiích

Předmětem veřejné zakázky je zajištění plánování a nákupu mediálního prostoru pro reklamu a reklamní kampaně České pošty, s.p., a služeb souvisejících s plánováním a nákupem reklamního mediálního prostoru.

Komunikační kampaň OP PIK – posílení medializace Expanze

Komunikační kampaň OP PIK – posílení medializace Expanze

Předmětem veřejné zakázky je komplexní provedení mediální kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v televizi, rozhlase, tisku a na internetu s využitím již vytvořeného kreativního konceptu komunikační kampaně. V rámci plnění této veřejné zakázky vítězný dodavatel zajistí nákup mediálního prostoru v televizi, tištěných a online médiích v souladu ...

Komplexní realizace expozice kvalitních potravin v rámci výstavy Anuga Fine Food v Kolíně nad Rýnem

Komplexní realizace expozice kvalitních potravin v rámci výstavy Anuga Fine Food v Kolíně nad Rýnem

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní realizace (architektonický návrh stánku, výroba, grafika, montáž, demontáž atd.) expozice a zajištění služeb potřebných pro provoz stánku dle podrobné specifikace uvedené v bodě 2.2.1 zadávací dokumentace v rámci veletrhu Anuga Fine Food na výstavišti v Kolíně nad Rýnem.

Marketingová strategie inovačního ekosystému ve Středočeském kraji

Marketingová strategie inovačního ekosystému ve Středočeském kraji

Předmětem veřejné zakázky je realizace marketingového výzkumu, vytvoření marketingové strategie a návrh marketingových kampaní zaměřených na propagaci SČK jako místa, kde se špičkový výzkum a vývoj projevuje v inovacích. Cílem marketingové strategie je tvorba komplexního komunikačního rámce, který zabezpečí propagaci RIS3 v SČK a RIE VaVaI v SČK ...

Komunikační kampaň OP PIK – posílení medializace úspor energie

Komunikační kampaň OP PIK – posílení medializace úspor energie

Předmětem veřejné zakázky je komplexní provedení mediální kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v televizi, rozhlase, tisku a na internetu s využitím již vytvořeného kreativního konceptu komunikační kampaně. V rámci plnění této veřejné zakázky vítězný dodavatel zajistí nákup mediálního prostoru v televizi, tištěných a online médiích v souladu ...

Prezentace České republiky na domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu v roce 2018

Prezentace České republiky na domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu v roce 2018

Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění realizace oficiální expozice České republiky (dále jen „oficiální expozice“) na celkem 15 vytipovaných domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu konaných v roce 2018, a to včetně zajištění doprovodného programu.

Marketingová komunikace OZP (Rámcová dohoda)

Marketingová komunikace OZP (Rámcová dohoda)

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací OZP, především nákup medií pro reklamní činnost, zajištění služeb kreativy, grafiky, produkce, tisku klientských a propagačních materiálů, PR práce a analytické činnosti.

Online kampaň pro zahraničí trhy k tématu baroko

Online kampaň pro zahraničí trhy k tématu baroko

Předmětem plnění této veřejné zakázky na „Online kampaň pro zahraniční trhy k tématu baroko“ je realizace marketingové kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v souladu s mediálním plánem, a to v Německu, Rusku, Španělsku, Itálii, Latinské Americe (Mexiko, Argentina, Peru) a Švédsku/Dánsku.

Podpora kongresové turistiky v Praze

Podpora kongresové turistiky v Praze

Poskytnutí služeb spočívajících v zajištění služeb souvisejících s podporou kongresové turistiky pro destinaci hl. m. Praha, zejména zajištění kampaní kandidatur této destinace, vyvíjení činností k získání konferencí a incentivních pobytů pro tuto destinaci.

Lano

Lano

Predmetom zákazky v časti A je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na vývoj herného softvéru. Predmetom zákazky v časti B je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie hardvérových zariadení a techniky. Predmetom zákazky v časti C je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na zabezpečenie marketingu na sociálnej sieti. Predmetom zákazky v ...

Komplexní realizace expozice kvalitních potravin v rámci výstavy Anuga Fine Food v Kolíně nad Rýnem

Komplexní realizace expozice kvalitních potravin v rámci výstavy Anuga Fine Food v Kolíně nad Rýnem

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní realizace (architektonický návrh stánku, výroba, grafika, montáž, demontáž atd.) expozice a zajištění služeb potřebných pro provoz stánku dle podrobné specifikace uvedené v bodě 2.2.1 zadávací dokumentace v rámci veletrhu Anuga Fine Food na výstavišti v Kolíně nad Rýnem.

Meranie indikátorov kvality a spokojnosti s vybranými elektronickými službami verejnej správy

Meranie indikátorov kvality a spokojnosti s vybranými elektronickými službami verejnej správy

Predmetom zákazky je vykonanie prieskumu Meranie indikátorov kvality a spokojnosti s vybranými e-službami verejnej správy a monitoring vybraných ukazovateľov pre oblasť rozvoja informatizácie spoločnosti 2017- 2019. Rozsah služieb a ich podrobná špecifikácia je bližšie uvedená v časti B. a F. Súťažných podkladov. Poskytovanie služieb bude ...

Vývoj aplikácie

Vývoj aplikácie

Predmetom zákazky je vývoj aplikácie "Dohodnuté" spolu so zabezpečením online marketingovej kampane. Zadanie je súčasťou súťažných podkladov.

Marketingové a reklamné aktivity

Marketingové a reklamné aktivity

Predmetom zákazky je poskytnutie služby "Marketingové a reklamné aktivity" v rámci projektu s názvom Cargo Booking System.

Marketingové a reklamné aktivity

Marketingové a reklamné aktivity

Predmetom zákazky je poskytnutie služby "Marketingové a reklamné aktivity" v rámci projektu s názvom Nástroj na evidenciu energií v domácnostiach.

Zabezpecenie marketingu pre projekt inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Zabezpecenie marketingu pre projekt inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Predmetom zákazky sú nižšie uvedené marketingové aktivity: Návrh logotypu Zhotovenie design manualu Vypracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie Návrh a design sirupov 6 druhov Návrh a design etiket na nápoje typ PVC fólia 4 druhy Návrh a design na pečené čaje 6 druhov Návrh a design Billboardu Nájom Billboardov 4 ks x 5 ...

Zabezpečenie marketingu pre projekt Inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Zabezpečenie marketingu pre projekt Inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Predmetom zákazky sú nižšie uvedené marketingové aktivity: Návrh logotypu Zhotovenie design manualu Vypracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie Návrh a design etiket na nápoje typ SLEEV 3 druhy Návrh a design web site Návrh a design Billboardu Nájom Billboardov Etikety typ SLEEV 3 druhy x 15 000 ks Etikety typ PVC folia 3 druhov ...

Překlady a korektury textů pro CzechTourism

Překlady a korektury textů pro CzechTourism

Předmětem této veřejné zakázky jsou překlady a korektury: - marketingových, reklamních a lifestylových textů z oblasti cestování a cestovního ruchu - odborných textů z oblasti cestovního ruchu a na podporu příjezdového cestovního ruchu - smluv, veřejných zakázek, smluvních ujednání a textů právní povahy

LC1/SW platformy

LC1/SW platformy

Ide o obstaranie nasledovného: nákup techniky, komplexné marketingové a organizačné služby, nákup licencie na riadenie výstav, programovanie 2 webov s e-shopmi a dodávky SW licencií všetko pre organizáciu 2 medzinárodných výstav vín, 4 verejných degustácií medailových vín z týchto výstav a 8 multimediálnych výtvarných výstav spojených s ...

Marketingové služby pre projekt: Inovatívne filmové štúdio

Marketingové služby pre projekt: Inovatívne filmové štúdio

Marketingové služby pre projekt: Inovatívne filmové štúdio Základné vymedzenie podnikateľského zámeru, pre ktorý bude dodané Dielo vo všetkých troch Logických celkoch: Filmové štúdio zamerané na tvorbu propagačných videí a publicistických vstupov a relácií s postupnou profiláciou na športovú tematiku. Filmové štúdio súčasne prevádzkuje ...

Poskytnutie marketingových služieb, nastavovanie reklamných kampaní a s tým súvisiacich služieb

Poskytnutie marketingových služieb, nastavovanie reklamných kampaní a s tým súvisiacich služieb

Zabezpečenie marketingu projektu prostredníctvom inzercie. 1 balík služieb obsahuje: inzercia vyhľadávače, sociálne siete, PR články. Zabezpečenie "napĺňania" sociálnych sietí atraktívnym obsahom v kontexte s portálom, budovanie komunity odberateľov, komunikácia s čitateľmi v mene spoločnosti, priebežná komunikácia, odpovedanie diskutujúcim. ...

Poskytnutie marketingových služieb, nastavovanie reklamných kampaní a s tým súvisiacich služieb

Poskytnutie marketingových služieb, nastavovanie reklamných kampaní a s tým súvisiacich služieb

- Zabezpečenie marketingu projektu prostredníctvom inzercie. 1 balík služieb obsahuje: inzercia vyhľadávače, sociálne siete, PR články. Zabezpečenie "napĺňania" sociálnych sietí atraktívnym obsahom v kontexte s webom / e-shopom, budovanie komunity odberateľov, komunikácia s čitateľmi v mene spoločnosti, priebežná komunikácia, odpovedanie ...

(záznamy 1/25 z 1254)  strana 1 / 51