Zajištění reklamních, kreativních a grafických služeb

Zajištění reklamních, kreativních a grafických služeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kreativních a grafických služeb, včetně příprav a realizací kampaní určených pro veškeré marketingové aktivity na podporu produktů nebo image VZP ČR.

Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje

Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk a distribuce 48 měsíčníků Informačního magazínu Středočeského kraje po dobu 4 let ode dne uzavření smlouvy. Služba bude poskytována průběžně prostřednictvím objednávek 1x měsíčně na základě dodaného PDF zadavatelem. Tisk a distribuce bude poskytována v nákladu cca 530 000 ks na 1 měsíčník. Součástí předmětu ...

Grafické spracovanie a tlač materiálov

Grafické spracovanie a tlač materiálov

Predmetom zákazky je grafické spracovanie a tlač materiálov na základe dodaných podkladov od verejného obstarávateľa podľa jednotlivých častí predmetu zákazky v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladoch.

Zabezpecenie marketingu pre projekt inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Zabezpecenie marketingu pre projekt inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Predmetom zákazky sú nižšie uvedené marketingové aktivity: Návrh logotypu Zhotovenie design manualu Vypracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie Návrh a design sirupov 6 druhov Návrh a design etiket na nápoje typ PVC fólia 4 druhy Návrh a design na pečené čaje 6 druhov Návrh a design Billboardu Nájom Billboardov 4 ks x 5 ...

Zabezpečenie marketingu pre projekt Inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Zabezpečenie marketingu pre projekt Inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Predmetom zákazky sú nižšie uvedené marketingové aktivity: Návrh logotypu Zhotovenie design manualu Vypracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie Návrh a design etiket na nápoje typ SLEEV 3 druhy Návrh a design web site Návrh a design Billboardu Nájom Billboardov Etikety typ SLEEV 3 druhy x 15 000 ks Etikety typ PVC folia 3 druhov ...

Tiskoviny Dopravy Ústeckého kraje

Tiskoviny Dopravy Ústeckého kraje

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcových dohod na grafické návrhy a tvorbu grafiky, sazbu, zlom a finální přípravu tiskových dat, výrobu a distribuci informativních a propagačních tiskovin Dopravy Ústeckého kraje dle tiskových dat, předávaných objednatelem (různé druhy brožur, skládaček, letáků a plakátů, knižní jízdní řády a ...

Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2018-2019

Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2018-2019

Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na tři části s názvem: 1. část: Předtisková a grafická úprava Krajských novin Ústeckého kraje, 2. část: Tisk Krajských novin Ústeckého kraje, 3. část: Distribuce Krajských novin Ústeckého kraje, přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo tři části ...

Tisk propagačních materiálů pro zahraniční veletrhy společnosti B&Bartoni spol s r.o. v roce 2017

Tisk propagačních materiálů pro zahraniční veletrhy společnosti B&Bartoni spol s r.o. v roce 2017

Předmětem zakázky je tisk propagačních materiálů pro zahraniční veletrhy společnosti B&Bartoni, spol s r.o. v roce 2017. Jedná se o zajištění grafického zpracování a tisk brožur, letáků, katalogů a dodávky DVD nosičů včetně potisku a zápisu dat pro 15 veletrhů na kterých se bude společnost B&Bartoni, spol s r.o. účastnit.

Dynamický nákupní systém pro standardní grafické a tiskařské služby 2016

Dynamický nákupní systém pro standardní grafické a tiskařské služby 2016

Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku bylo zahájeno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ). V souladu s § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) zařadí zadavatel do DNS dodavatele, který předloží žádost o účast v ...

Zajištění a dodávka tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů

Zajištění a dodávka tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů

Předmětem plnění je zajištění tiskových služeb spočívající ve výrobě a dodávce tiskovin na základě zadavatelem předaných tiskových dat, ve výrobě a dodávce tiskovin včetně grafické a předtiskové přípravy (DTP), korektorských prací a v distribuci těchto tiskovin. Předmět plnění bude realizován dle požadavků zadavatele specifikovaných v jednotlivých ...

Propagační materiály na zahraniční veletrhy a výstavy 2017 II.

Propagační materiály na zahraniční veletrhy a výstavy 2017 II.

Grafický návrh a tisk katalogů a brožur v několika jazykových mutacích a výroba multimediálních nosičů s videoprezentací firmy určených pro prezentaci společnosti na zahraničních výstavách a veletrzích

Tlačiarenské služby

Tlačiarenské služby

Predmetom zákazky sú tlačiarenské, grafické a distribučné služby pre účely organizácií rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe rámcovej dohody, dohody o pristúpení k rámcovej dohode a písomnej objednávky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky.

Návrhy a realizace grafických podkladů pro prezentaci firmy na veletrzích v letech 2017–2019

Návrhy a realizace grafických podkladů pro prezentaci firmy na veletrzích v letech 2017–2019

Předmětem zakázky je zpracování návrhů a realizace grafických podkladů pro prezentaci zadavatele na veletrzích v letech 2017 – 2019.

Tlačiarenské, grafické a s tým súvisiace služby pre UCM v Trnave

Tlačiarenské, grafické a s tým súvisiace služby pre UCM v Trnave

Predmetom zákazky sú tlačiarenské služby, grafické služby a ďalšie služby súvisiace s tlačou monografií, odborných knižných publikácií, vysokoškolských učebníc, skrípt, študijných programov, zborníkov, časopisov, propagačných materiálov (vrátane CD), diplomov, obalov na diplomy, vysvedčení, poštových poukazov a iných tlačených výstupov v ...

Rámcová smlouva: Komunikační agentura pro realizaci marketingových a komunikačních služeb

Rámcová smlouva: Komunikační agentura pro realizaci marketingových a komunikačních služeb

Předmětem veřejné zakázky je poskytování grafických služeb realizovaných pro zadavatele na operativní bázi a komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních strategií pro marketingové kampaně zadavatele, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci marketingových a komunikačních činností zadavatele.

Propagační materiály na zahraniční veletrhy a výstavy 2017

Propagační materiály na zahraniční veletrhy a výstavy 2017

Grafický návrh a tisk katalogů a brožur v několika jazykových mutacích a výroba multimediálních nosičů s videoprezentací firmy určených pro prezentaci společnosti na zahraničních výstavách a veletrzích

Dodávky tiskovin a grafických prací

Dodávky tiskovin a grafických prací

Předmětem plnění zakázky jsou především příprava grafiky pro tiskoviny, počítačová sazba, předtisková příprava, kontrolní nátisky dodávky tiskařských a grafických výrobků, tiskový dozor. Dále jsou předmětem zakázky dodávky grafických úprav internetové prezentace zadavatele a jejich realizace, jazykové korektury, tvorba tabulek a grafů, info ...

Dynamický nákupní systém pro standardní grafické a tiskařské služby 2016

Dynamický nákupní systém pro standardní grafické a tiskařské služby 2016

Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku bylo zahájeno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ). V souladu s § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) zařadí zadavatel do DNS dodavatele, který předloží žádost o účast v ...

Poptávám grafické služby

Poptávám grafické služby

Hledáme někoho kdo nám upraví (doladí) 3D reklamu - stojan ve Znojmě americkou retuší. Děkuji Pokorný

Dynamický nákupní systém pro standardní grafické a tiskařské služby 2016

Dynamický nákupní systém pro standardní grafické a tiskařské služby 2016

Předmětem zadávacího řízení je zavedení a užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání dílčích veřejných zakázek na služby související s grafickými a tiskařskými službami včetně výroby a distribuce. Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku je realizováno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 ...

Grafické a tlačiarenské služby

Grafické a tlačiarenské služby

79820000-8 Služby súvisiace s tlačou 79810000-5 Tlačiarenské služby 79811000-2 Služby v oblasti digitálnej tlače 79822500-7 Grafické návrhy 22100000-1 Tlačené knihy, brožúry a letáky Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky alebo na príslušnú časť predmetu zákazky. ČASŤ A: GRAFICKÉ ...

Zajištění reklamních, kreativních a grafických služeb pro přípravu kampaní na podporu produktů

Zajištění reklamních, kreativních a grafických služeb pro přípravu kampaní na podporu produktů

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění reklamních, kreativních a grafických služeb pro přípravu kampaní na podporu produktů, služeb, příspěvků a programů VZP ČR. Uvedené služby jsou určeny pro veškeré marketingové aktivity Ústředí VZP ČR i ve všech regionálních pobočkách VZP ČR, tedy aktivit celorepublikového i regionálního charakteru.

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia

Predmetom zákazky je grafické spracovanie a tlač materiálov na základe dodaných podkladov od verejného obstarávateľa podľa jednotlivých častí predmetu zákazky, v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladoch.

Poptávám potisk triček

Poptávám potisk triček

Poptávám potisk triček, v příloze zasílám předběžnou podobu potisku, prosím o kalkulaci pouze potisku. Velikost písmen i sudu může být menší. Děkuji.

Grafické a designové služby v oblasti Corporate Identity

Grafické a designové služby v oblasti Corporate Identity

Předmětem veřejné zakázky je poskytování grafických a designových služeb, související s dodávkou grafických a designových služeb v oblasti Corporate Identity. Jedná se o zajištění, podporu, produkci a realizaci grafických a designových činností v rámci firemní image VZP ČR. Realizace služeb spočívá v přípravě grafických/designových návrhů pro ...

(záznamy 1/25 z 236)  strana 1 / 10