Hybridní pošta města Břeclavi

Hybridní pošta města Břeclavi

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice subjektům, v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

Poptáváme distribuci letáků

Poptáváme distribuci letáků

Poptáváme distribuci letáků v Ústí nad Labem.

Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje

Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk a distribuce 48 měsíčníků Informačního magazínu Středočeského kraje po dobu 4 let ode dne uzavření smlouvy. Služba bude poskytována průběžně prostřednictvím objednávek 1x měsíčně na základě dodaného PDF zadavatelem. Tisk a distribuce bude poskytována v nákladu cca 530 000 ks na 1 měsíčník. Součástí předmětu ...

Hybridní pošta 2017 - 2020

Hybridní pošta 2017 - 2020

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice respondentům. v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.

Zajištění produkce a distribuce časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica – rámcová smlouva

Zajištění produkce a distribuce časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica – rámcová smlouva

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vydavatelských a distribučních služeb souvisejících s vydáváním časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica, resp. s vydáváním článků zveřejňovaných v těchto časopisech (časopisy Biologia Plantarum a Photosynthetica, jakož i články uveřejňované v těchto časopisech).

Výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2017 - 2019

Výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2017 - 2019

Předmětem veřejné zakázky je výroba a distribuce (veřejné šíření) periodika Plzeňský kraj v rozsahu a kvalitě požadovaných v zadávacích podmínkách. Distribuce periodika zahrnuje poštovní schránky domácností na území Plzeňského kraje a další dále specifikovaná a smluvně definovaná místa. Náplní periodika budou komplexní informace o fungování a ...

Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2018-2019

Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2018-2019

Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na tři části s názvem: 1. část: Předtisková a grafická úprava Krajských novin Ústeckého kraje, 2. část: Tisk Krajských novin Ústeckého kraje, 3. část: Distribuce Krajských novin Ústeckého kraje, přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo tři části ...

Zpracování a zajištění předání poštovních uzávěrů leteckým společnostem na Letišti Václava Havla

Zpracování a zajištění předání poštovních uzávěrů leteckým společnostem na Letišti Václava Havla

Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností spojených s předáváním mezinárodních poštovních zásilek leteckým společnostem na Letišti Václava Havla v Praze. Činnost dodavatele zahrnuje především přebírání, třídění, rentgenování a předávání zásilek jednotlivým leteckým přepravcům. Zadavatel předpokládá odeslání cca 2000 ks pytlů denně. Jedná se ...

Poštové služby

Poštové služby

Predmetom zákazky je poskytovanie poštových služieb zmysle zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.

Zajištění činností souvisejících s předáváním mezinárodních poštovních uzávěrů leteckým společnostem

Zajištění činností souvisejících s předáváním mezinárodních poštovních uzávěrů leteckým společnostem

Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností spojených s předáváním mezinárodních poštovních zásilek leteckým společnostem na Letišti Václava Havla v Praze. Činnost dodavatele zahrnuje především přebírání, třídění, rentgenování a předávání zásilek jednotlivým leteckým přepravcům. Na základě této veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Predmetom zmluvy sú doručovateľské služby - zabezpečenie prepravy personalizovaných dokladov Slovenskej republiky (občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných dokladov, osvedčení o evidencii vozidla a pobytových kariet) v bezpečnostnom obalovom materiáli, napr. v plastovom poštovom kontajneri prepravke (ďalej len zásielka) s označením ...

Distribuční služby 2016 - 2018

Distribuční služby 2016 - 2018

1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění distribučních služeb dodavatelem pro tiskové zásilky zadavatele, tj. časopisy, popř. propagační předměty přibalené v příloze časopisu Priorita, a to od uzavření smlouvy do 31. 12. 2018, případně do vyčerpání maximální ceny za předmět plnění, nastane-li tato skutečnost dříve.

Distribuční služby 2016 - 2018

Distribuční služby 2016 - 2018

1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění distribučních služeb dodavatelem pro tiskové zásilky zadavatele, tj. časopisy, letáky a ostatní tiskoviny, popř. propagační předměty přibalené v příloze časopisu Priorita, a to od uzavření smlouvy do 31. 12. 2018, případně do vyčerpání maximální ceny za předmět plnění, nastane-li tato skutečnost ...

Noviny z Lesů České republiky – výroba a distribuce

Noviny z Lesů České republiky – výroba a distribuce

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude výroba a distribuce Novin z Lesů České republiky dle podkladů dodaných zadavatelem. Noviny z Lesů České republiky mohou být distribuovány samostatně nebo jako vložená příloha novin. Parametry jednotlivých vydání budou stanoveny vždy až ve specifikaci konkrétní dílčí veřejné zakázky zadávané v ...

Tiskové a doručovací služby

Tiskové a doručovací služby

Zajištění tiskových a doručovacích služeb, odesílání dokumentů klientům OZP.

Tiskové a doručovací služby

Tiskové a doručovací služby

Zajištění tiskových a doručovacích služeb, odesílání dokumentů klientům OZP.

Zajištění tiskových a doručovacích služeb

Zajištění tiskových a doručovacích služeb

zajištění tiskových a doručovacích služeb, odesílání dokumentů klientům OZP.

EUROKOMPAS - časopis o štrukturálnych fondoch

EUROKOMPAS - časopis o štrukturálnych fondoch

Predmetom zákazky EUROKOMPAS - časopis o štrukturálnych fondoch je príprava/vytvorenie obsahového a grafického návrhu, výroba, tlač a distribúcia 16 čísiel časopisu Eurokompas (1 číslo v každom kalendárnom kvartáli, počnúc 01.01.2016 do 31.12.2019) a príprava/vytvorenie obsahového a grafického návrhu a tlač 4 príloh časopisu. Súčasťou zákazky je ...

Tlač, knihárske spracovanie a distribučné služby časopisu Knižná revue na rok 2016 a 2017

Tlač, knihárske spracovanie a distribučné služby časopisu Knižná revue na rok 2016 a 2017

Predmetom zákazky je tlač, knihárske spracovanie a distribučné služby časopisu Knižná revue na rok 2016 a 2017, t.j. tlač celkom 22 jednotlivých čísel časopisu Knižná revue, farebnosť 4+4, väzba V1; tlač celkom dvoch príloh s rozsahom 4 strany, farebnosť 1+1; tlač celkom dvoch príloh s rozsahom cca 36 strán, farebnosť 1+1, vrátane distribučných ...

Poptávám roznos tiskovin

Poptávám roznos tiskovin

Poptávám roznos tiskovin, letáky A4, 80g LWC, celkem 125000 ks, do 7 lokalit + okolí - Kutná Hora, Jablonec, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Náchod, Lázně Bělohrad, Vrchlabí. Děkuji Stránská Petra

Predaj a distribúcia diaľničných známok

Predaj a distribúcia diaľničných známok

Predmetom zákazky je zabezpečenie predaja a distribúcie diaľničných známok, ktorými sa preukazuje zaplatenie úhrady na rok 2016 za užívanie pozemných komunikácií v mene a na účet verejného obstarávateľa / mandanta. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Tisk a distribuce informačního měsíčníku

Tisk a distribuce informačního měsíčníku

Předmětem zakázky jsou redakční práce - zalomení textu a korektury, tisk v nákladu 500 000 - 550 000 ks, doprava na distribuční sklad, neadresná distribuce do schránek, vytvoření elektronické podoby jednotlivých čísel periodika a zveřejnění prostřednictvím sítě Internet v příslušném formátu vhodném pro portál zadavatele, včetně funkce ...

Tisk a distribuce informačního měsíčníku

Tisk a distribuce informačního měsíčníku

Předmětem zakázky jsou redakční práce - zalomení textu a korektury, tisk v nákladu 500 000 - 550 000 ks, doprava na distribuční sklad, neadresná distribuce do schránek, vytvoření elektronické podoby jednotlivých čísel periodika a zveřejnění prostřednictvím sítě Internet v příslušném formátu vhodném pro portál zadavatele, včetně funkce ...

Poštovní služby

Poštovní služby

Předmětem veřejné zakázky je zajištění poštovních služeb pro zadavatele.

Doručovateľské a súvisiace služby

Doručovateľské a súvisiace služby

Predmetom zákazky je poskytnutie doručovateľských a súvisiacich služieb pre verejného obstarávateľa (ďalej len zákazka), ktoré majú zabezpečiť riadnu činnosť verejného obstarávateľa a potreby projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ. Uvedené služby musia byť poskytnuté vo vlastnom mene a na účet verejného obstarávateľa. Doručovateľské a ...

(záznamy 1/25 z 70)  strana 1 / 3