Online médium - Environmantal engineering investments

Online médium - Environmantal engineering investments

Predmetom obstarávania je online médium pre projekt s názvom Informačné aktivity zamerané na environmentálnu výchovu a využitia efektívnej technológie bezpilotných lietadiel - (UAV) v praxi, zamerané na podporu zdravotného stavu lesov, lesných plôch a riešenie problematiky nelegálnych lesných činností. Podrobná technická špecifikácia sa ...

Informačný portál stavebnej a dopravnej techniky

Informačný portál stavebnej a dopravnej techniky

Predmetom zákazky je vývoj informačného portálu a jeho uvedenie do prevádzky. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.

Poptávám aktualizaci webové prezentace

Poptávám aktualizaci webové prezentace

Poptávám aktualizaci webové prezentace z Joomla 2.5.9 na verzi 3.8.2 (případně i jiný systém). Rozsah: 6 záložek, česká a anglická verze. Termín: dle dohody Spolupráce dlouhodobá - pravidelné aktualizace na nové verze.

HUNTIGO - webová a mobilná aplikácia

HUNTIGO - webová a mobilná aplikácia

Platforma Huntingo pozostáva z webovej aplikácie a mobilných aplikácii pre operačné systémy iOS a Android. Webová aplikácia HUNTINGO poskytuje inovácie v oblasti regulácie poľovníctva, poplatkových odstrelov a bezpečnosti počas individuálnych poľovačiek. Taktiež zabezpečuje rentabilitu poľovníckym subjektom na základe lepšieho zhodnotenia ...

Zabezpecenie marketingu pre projekt inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Zabezpecenie marketingu pre projekt inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Predmetom zákazky sú nižšie uvedené marketingové aktivity: Návrh logotypu Zhotovenie design manualu Vypracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie Návrh a design sirupov 6 druhov Návrh a design etiket na nápoje typ PVC fólia 4 druhy Návrh a design na pečené čaje 6 druhov Návrh a design Billboardu Nájom Billboardov 4 ks x 5 ...

Zabezpečenie marketingu pre projekt Inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Zabezpečenie marketingu pre projekt Inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Predmetom zákazky sú nižšie uvedené marketingové aktivity: Návrh logotypu Zhotovenie design manualu Vypracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie Návrh a design etiket na nápoje typ SLEEV 3 druhy Návrh a design web site Návrh a design Billboardu Nájom Billboardov Etikety typ SLEEV 3 druhy x 15 000 ks Etikety typ PVC folia 3 druhov ...

Podpora tvorby pracovných miest kreatívneho priemyslu v JAGA GROUP, s.r.o. - softvérové služby

Podpora tvorby pracovných miest kreatívneho priemyslu v JAGA GROUP, s.r.o. - softvérové služby

Jedná sa o obstaranie služieb informačných technológií súvisiacich s návrhom, úpravou a/alebo implementáciou softvéru v nasledovných častiach predmetu zákazky: 1. časť predmetu zákazky - Implementácia CRM softvéru 2. časť predmetu zákazky - Redizajn existujúcich webových portálov 3. časť predmetu zákazky - Návrh a implementácia nového webového ...

Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR

Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR

Vytvoření integrovaného webu SFŽP ČR sestávajícího z šesti webových prezentací, jejich správa, technická podpora, webhosting a následný rozvoj dle požadavků zadavatele.

Vytvorenie webového sídla mesta Bratislava, ďalších ako klonov vrátane webového sídla DPB, a.s.

Vytvorenie webového sídla mesta Bratislava, ďalších ako klonov vrátane webového sídla DPB, a.s.

Vytvorenie nového webového sídla hlavného mesta a vizuálne i štruktúrne príbuzného webového sídla DPB, a.s., napĺňajúceho cieľ projektu, zabezpečenie prevádzky na externých serveroch a zabezpečenie údržby a technickej podpory počas 48 mesiacov odo dňa odovzdania vytvoreného webového sídla hlavného mesta a DPB, a.s. podľa požiadaviek uvedených v ...

Poptáváme služby copywritera

Poptáváme služby copywritera

Copywriting - nebankovní americká hypotéka + možnosti využití poskytnutých finančních prostředků. Poptáváme copywritera s bohatými zkušenostmi konkrétně v oblasti financí. Máme zájem o vytvoření kvalitních textů (s ohledem na SEO) na nově plánované webové stránky, na kterých bude umístěna nabídka finančních produktů se zajištěním nemovitostí. ...

Vytvoření a servisní podpora webových prezentací Ministerstva pro místní rozvoj

Vytvoření a servisní podpora webových prezentací Ministerstva pro místní rozvoj

Vytvoření, servisní podpora a rozvoj webových aktivit Ministerstva pro místní rozvoj (dále též „MMR“): WEB A: portál MMR + extranety + microsity,Intranet (včetně propojení s ostatními moduly zadavatele). WEB B:portál Integrovaného regionálního programu (dále jen „IROP“) + extranet. WEB C: portál Evropských strukturálních a investičních fondů ...

Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR

Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR

Vytvoření integrovaného webu SFŽP ČR sestávajícího z šesti webových prezentací, jejich správa, technická podpora, webhosting a následný rozvoj dle požadavků zadavatele.

Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR

Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR

Vytvoření integrovaného webu SFŽP ČR sestávajícího z šesti webových prezentací, jejich správa, technická podpora, webhosting a následný rozvoj dle požadavků zadavatele.

Poptáváme tvorbu webových stránek

Poptáváme tvorbu webových stránek

Poptáváme tvorbu webových stránek pro školu.

Tvorba internetových stránek Energoklastru

Tvorba internetových stránek Energoklastru

Předmětem výběrového řízení je tvorba internetových stránek Energoklastru. Vytvořením nových webových stránek se rozumí: Grafický návrh nového webu v rozsahu do 60 stran, z toho 10 typových stránek; návrh struktury a funkčnosti; wireframe webu; naprogramování instalace; implementace a konfigurace; optimalizace pro tiskový výstup; jazykové ...

Tvorba internetových stránek Energoklastru

Tvorba internetových stránek Energoklastru

Předmětem výběrového řízení je tvorba internetových stránek Energoklastru. Vytvořením nových webových stránek se rozumí: Grafický návrh nového webu v rozsahu do 60 stran, z toho 10 typových stránek; návrh struktury a funkčnosti; wireframe webu; naprogramování instalace; implementace a konfigurace; optimalizace pro tiskový výstup; jazykové ...

Poptávám modernizaci webových stránek

Poptávám modernizaci webových stránek

Poptávám modernizaci webových stránek a vytvoření e-shopu. Jednoproduktový prodej - dámské kalhoty.

Dodanie riešenia na poskytovanie služieb občanom mesta

Dodanie riešenia na poskytovanie služieb občanom mesta

Verejný obstarávateľ ako orgán verejne moci je povinnou osobu v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zz tohto dôvodu požaduje od uchádzačov pokryť oblasti pre MsÚ, a zároveň pre organizácie aj pre občanov a zároveň komplexne pripraviť mesto na povinnosti ohľadne eGovernmentu v zmysle zákona č. 305/2013. Verejný ...

Dodávka a implementace řešení Webových prezentací LČR vč. objednávkového systému

Dodávka a implementace řešení Webových prezentací LČR vč. objednávkového systému

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění kompletního řešení aplikací a webových prezentací LČR včetně zajištění jejich provozu formou hostingové služby odpovídajícího požadavkům na funkcionality, výkonnost a dostupnost a dalším parametrům definovaným v zadávací dokumetaci.

Projekt Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership

Projekt Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership

Predmetom zákazky je tvorba štúdií, systému propagácie a prekladov do anglického a ukrajinského jazyka v rámci projektu Medzinárodného partnerstva mládežníckeho športu v rozsahu: 1. Štúdie: a) vytvorenie štúdie koncepcie rozvoja akademických športov v kontexte cezhraničnej spolupráce b) vytvorenie štúdie koncepcie rozvoja jachtingu na vodnej ...

Poptáváme služby copywritera

Poptáváme služby copywritera

Poptáváme copywritera, který má zkušenosti s vytvářením kvalitních textů z oboru finančnictví - americké hypotéky, atd. Reakce pouze emailem s uvedením ceny za ns a odkazu na stránky s Vámi vytvořenými texty. Oslovíme nejlevnější, avšak nejkvalitnější.

Zajištění tvorby, rozvoje a podpory portálu esfcr.cz včetně integrace podpůrných webových aplikací

Zajištění tvorby, rozvoje a podpory portálu esfcr.cz včetně integrace podpůrných webových aplikací

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy upravující podmínky pro zajištění služeb realizačního týmu odborníků ve složení a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 ZD na tvorbu, provoz, podporu a vývoj inovovaného integrovaného portálu pro potřeby operačních programů Evropského sociálního fondu (ESF) řízených na úrovni Ministerstva ...

Vydavatelská a multimediální činnost na internetu

Vydavatelská a multimediální činnost na internetu

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcových smluv mezi Českým rozhlasem a jedním dodavatelem pro každou část na dobu čtyř let na poskytování vydavatelské činnosti na internetu a technické redakce na konkrétních dohodnutých projektech zadavatele. Předmětem plnění je multimedializace rozhlasového obsahu na webech rozhlas.cz – tzn. vytváření ...

Komplexní řešení nákupního systému

Komplexní řešení nákupního systému

Předmětem veřejné zakázky je zavedení komplexního řešení nákupního systému v prostředí Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací. Základním principem řešení nákupního systému je možnost nakupování komodit a služeb ve třech základních kategoriích – nakupování strategických komodit, nakupování soutěžených komodit a volné nákupy. Komplexní ...

Komplexní řešení nákupního systému

Komplexní řešení nákupního systému

Předmětem veřejné zakázky je zavedení komplexního řešení nákupního systému v prostředí Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací. Základním principem řešení nákupního systému je možnost nakupování komodit a služeb ve třech základních kategoriích – nakupování strategických komodit, nakupování soutěžených komodit a volné nákupy. Komplexní ...

(záznamy 1/25 z 253)  strana 1 / 11