Systém zákazníckeho managementu v procese validácie sterilizátorov v zdravotníctve

Systém zákazníckeho managementu v procese validácie sterilizátorov v zdravotníctve

Systém zákazníckeho managementu v procese validácie sterilizátorov v zdravotníctve. Technické parametre jednotlivých častí logického celku sú špecifikované v Prílohe č.1 (minimálne požadované technické parametre logického celku sú špecifikované v prílohe č. 1)

Rozšíření systému SIEM v ČNB

Rozšíření systému SIEM v ČNB

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a implementace technických a programových prostředků do systému SIEM, který zadavatel v současné době provozuje, a jenž je založený na produktu HP ArcSight v konfiguraci HP ArcSight Express 7511. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 ZD - Návrh smlouvy včetně ...

Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu MSC2007

Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu MSC2007

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka, instalace a související servis nových komponent pro systémovou infrastrukturu Monitorovacího systému Central 2007. Jedná se o následující komponenty: - 2x Databázový server - 6x virtualizační server - 2x služební server - 2x diskové pole - 2x FC switch - 2x Ethenet switch 10 Gbit/s - 1x ...

Modernizace rezortního informačního systému ADAM MO

Modernizace rezortního informačního systému ADAM MO

Dodávka technologií pro výstavbu informačního systému ADAM MO - II. pro podporu interních administrativně správních činností rezortu MO.

Rozšíření diskových polí IT ŘSD

Rozšíření diskových polí IT ŘSD

Předmětem zakázky je rozšíření diskových polí IT ŘSD. Cílem je rozšíření datových polí o definovanou kapacitu s možností, jejich další modifikaci - rozšíření. Zakázka respektuje výhled a připravenost na požadavky jednotlivých serverů, aplikací a uživatelů. Součástí zakázky je autorizovaná instalace HW dodavatelem a servisní podpora na celkové ...

Specifické informační systémy statutárního města Karviné

Specifické informační systémy statutárního města Karviné

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka programového a dalšího vybavení pro statutární město Kaviná, a to: 1. část veřejné zakázky: „Inovace intranetového portálu statutárního města Karviné“ - Předmětem dodávky je kompletní intranetový portál úředníka (dále jen „InP“) pro zaměstnance Magistrátu města Karviné, Městské policie Karviná a ...

Technická podpora SW Antivir

Technická podpora SW Antivir

Nákup služby technické podpory pro zadavatelem používaných antivirových produktů McAfee Gold Plus a Symantec na ochranu počítačů zadavatele na období od 1.1.2018 do 31.12.2020.

Systém pro on-line sběr dat k analytickým potřebám zdravotnického pracoviště – Popálenin

Systém pro on-line sběr dat k analytickým potřebám zdravotnického pracoviště – Popálenin

Předmětem plnění veřejné zakázky je 1 systém pro on-line sběr dat (kontinuální) k analytickým potřebám zdravotnického pracoviště – Popáleninového centra FN Ostrava, ve specifikaci a dle požadavků zadavatele uvedených zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmětem plnění je rovněž bezplatné zajištění podpory a údržby dodaného systému po dobu 24 ...

Pořízení a servisní podpora dohledového systému SDH sítě ŘLP ČR, s.p.

Pořízení a servisní podpora dohledového systému SDH sítě ŘLP ČR, s.p.

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení a servisní podpora dohledového systému SDH sítě ŘLP ČR, s.p.

Technologie a metodika správy 3D modelu Prahy a jeho webové prezentace

Technologie a metodika správy 3D modelu Prahy a jeho webové prezentace

Předmětem zakázky je vývoj, nastavení a zprovoznění softwarového nástroje pro uložení, editaci, validaci, import a export dat 3D modelu Prahy; vývoj , nastavení a zprovoznění softwarového nástroje pro bezešvou 3D vizualizaci dat velkého rozsahu prostřednictvím webového prohlížeče a poskytnutí následné podpory a plnění rozvojových a změnových ...

Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja elektronického informačného systému

Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja elektronického informačného systému

Predmetom zákazky je podpora, údržba a rozvoj informačného systému "Elektronického informačného systému na správu registratúry (ďalej len "ESSR") na platforme Fabasoft. Predmet zákazky zahŕňa nasledovné služby: Hot-Line, profylaktika aplikačnej vrstvy, servisný zásah, rozvoj a rozšírenie. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu ...

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Levice

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Levice

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO, s.r.o. a to informačného systému samosprávy /ďalej ISS/, dokumentačného informačného systému /ďalej len CG DISS/, geografického informačného systému /ďalej len GISAM/, riešenia pre podporu eGovernmentu /ďalej len CG eGOV/ spolu s ...

Rozvoj spoločnosti AMDEN SK, s.r.o. v oblasti kreatívneho priemyslu

Rozvoj spoločnosti AMDEN SK, s.r.o. v oblasti kreatívneho priemyslu

Predmetom zákazky je dodávka služieb: Predmetom zákazky je vývoj aplikácie pre spoločnosť Amden SK s.r.o.. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Vytvorenie, dodanie a nasadenie diela - upgrade a prepojenie dátových centier Dopravného úradu

Vytvorenie, dodanie a nasadenie diela - upgrade a prepojenie dátových centier Dopravného úradu

Predmet zákazky je vytvorenie diela spočívajúceho v upgrade a prepojení dátových centier Dopravného úradu v lokalitách Prístavná 10, Bratislava a Letisko M. R. Štefánika, Bratislava a zabezpečenie údržby a podpory počítačov, serverov a informačnej infraštruktúry v správe Dopravného úradu, s plnením na všetkých jeho pracoviskách, to jest v ...

Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement

Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement

Predmetom zákazky je Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement na ďalšie 3 roky. Táto prihláška zabezpečuje licenčné pokrytie koncových staníc nevyhnutným softvérom od spoločnosti Microsoft: Windows Upgrade, Office 365 a Enterprise CAL Suite a súvisiace služby.

Pozáruční servis CRONOS

Pozáruční servis CRONOS

Zajištění podpory životního cyklu technologií CRONOS v rozsahu údržby, servisu technologií a řešení provozních problémů datové sítě CZ NS NOAN a národní enklávy infomačního systému CRONOS.

Zálohování dat krajské korporace

Zálohování dat krajské korporace

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření/náhrada stávajícího zálohovacího systému a dodávka nového deduplikačního úložiště krajského úřadu včetně vypracování potřebné metodiky, dokumentace a poskytování technické podpory po dobu 60 měsíců. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro ...

Maintenance produktů IBM

Maintenance produktů IBM

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění HW a SW maintenance produktů HW i SW produktů na platformě IBM zajišťujících provoz infrastruktury významného informačního systému Zadavatele. S ohledem na prodloužení požadované doby životnosti infrastruktury je nezbytné zajistit maintenance a podporu jednotlivých komponent ze strany výrobce ...

MoVI FAI – Matematický software 2

MoVI FAI – Matematický software 2

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení matematického softwaru pro Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Požadovaný software je vymezen v technické specifikaci, jež tvoří přílohu k zadávací dokumentaci.

NDA II, VZ 03: Archivní portál

NDA II, VZ 03: Archivní portál

Předmětem zakázky je vývoj nových modulů esSkartace II, ePřejímky II, eZpřístupnění a Autentizace pro IS Archivní portál. Modul eZpřístupnění bude vytvořen nově, moduly eSkartace II a ePřejímky II nahradí současné moduly pro výběr ve skartačním řízení, výběr mimo skartační řízení a přejímky a modul Administrace rozšíří funkce stávajícího modulu ...

Konsolidace infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy

Konsolidace infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie na postup v konsolidaci architektur a infrastruktur prostorových dat (SDI) v resortu dopravy. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky a konkrétní technické požadavky zadavatele na předmět této veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace s názvem "Specifikace ...

Pronájem výpočetní kapacity v cloudu pro projekt Rollm@ps

Pronájem výpočetní kapacity v cloudu pro projekt Rollm@ps

Zadavatel požaduje pronájem serverů pro provoz vývojového a testovacího prostředí s definovaným zálohováním a zajištěním dostupnosti, které jsou pro úspěšný vývoj v dnešní době zvyšujícího se kybernetického nebezpečí velice důležité. Pronajímaný server proto musí být také dostatečně ochráněn před kybernetickými útoky.

Zajištění služeb rozvoje a údržby Centrálního datového skladu

Zajištění služeb rozvoje a údržby Centrálního datového skladu

Předmětem veřejné zakázky jsou projektové a konzultační služby související se zajištěním rozvoje a údržby Centrálního datového skladu zadavatele provozovaného na platformě Teradata.

Zajištění pronájmu licencí MS a souvisejících služeb na období 2018 - 2020

Zajištění pronájmu licencí MS a souvisejících služeb na období 2018 - 2020

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pronájmu licencí a souvisejících služeb pro užití souboru software (dále jen SW) určené pro zaměstnance MŠMT od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2020.

Maintenance k licenci MS Dynamics NAV včetně add-on modulů 4004510 Healthcare controling

Maintenance k licenci MS Dynamics NAV včetně add-on modulů 4004510 Healthcare controling

Předmětem zakázky je dodávka maintenance k 394 ks licencí MS Dynamics NAV. Součástí maintenance je i právo k užití nových verzí systému včetně add-on modulů. Maintenance musí umožnit zadavateli správu a rozvoj systému IS příjmová a finanční část MS Dynamics NAV bez přerušení. Přesný popis v zadávací dokumentaci.

(záznamy 1/25 z 5231)  strana 1 / 210