Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement

Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement

Predmetom zákazky je Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement na ďalšie 3 roky. Táto prihláška zabezpečuje licenčné pokrytie koncových staníc nevyhnutným softvérom od spoločnosti Microsoft: Windows Upgrade, Office 365 a Enterprise CAL Suite a súvisiace služby.

IdM – Identity Management

IdM – Identity Management

Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačních systémů pro centrální správu identit (IdM) v Dopravním podniku Ostrava a.s., včetně potřebného HW pro zajištění vysoké dostupnosti a bezpečnosti aplikace dle požadavků stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou ...

Servis hardware ADIS 2018

Servis hardware ADIS 2018

Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení technické podpory hardwarových prostředků pro systém ADIS. Zajištěním kompletního servisu serverů a jejich příslušenství bude zajištěna oprava, nebo výměna vadných komponent tak, aby nedocházelo k delším výpadkům provozu systému.

Navýšení výkonnostních a kapacitních zdrojů pro GPFS

Navýšení výkonnostních a kapacitních zdrojů pro GPFS

Předmětem veřejné zakázky je povýšení výkonnostních a kapacitních hardware zdrojů a software licencí pro IBM GPFS (General Parallel File System, nově Spectrum Scale) pro souborová data infrastruktury zadavatele. Jedná se zejména o navýšení kapacit diskových polí, rozšíření současného zálohovacího systému, souborového systému po stránce dostupnosti ...

Implementace a pronájem licencí AEM FORMS

Implementace a pronájem licencí AEM FORMS

Předmětem veřejné zakázky je pronájem 28 kusů licencí AEM FORMS, poskytování technické podpory, zajištění řádné implementace licencí a migrace v prostředí zadavatele.

Dodávka technologických komponent pro SOS

Dodávka technologických komponent pro SOS

Nákup hardwarových a softwareových komponent pro SOS, podle specifikace zadavatele v rámci dotačního projektu.

Nákup podpory softwarových produktů ORACLE

Nákup podpory softwarových produktů ORACLE

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění licenční podpory SW produktů ORACLE. Součástí této VZ je i doplnění licencí a zajištění podpory na nově provozovaný produkt ORACLE VM.

Dodávka nástrojů pro management ECU X

Dodávka nástrojů pro management ECU X

Předmětem zakázky je dodávka souboru SW a HW nástrojů pro management a konfiguraci ECU (electronic control unit) včetně dopravy do sídla zadavatele a poskytnutí uživatelské podpory po dobu nejméně jednoho roku. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Pořízení databáze lékových interakcí

Pořízení databáze lékových interakcí

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí databáze lékových interakcí včetně aplikace pro vyhledávání, její pravidelná aktualizace, služby spojené s implementací řešení v podmínkách zadavatele (ČPZP) a konzultační podpora.

Elektronická spisová služba včetně servisní podpory

Elektronická spisová služba včetně servisní podpory

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému elektronické spisové služby (dále jen „ESS“), jeho nasazení do provozu na České zemědělské univerzitě v Praze (dále jen „ČZU“), servisní podpora tohoto provozu a další rozvoj ESS dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách k této veřejné zakázce. Součástí realizace zakázky je implementace tohoto ...

Zajištění poskytování služeb podpory a rozvoje aplikace MONITOR na období 48 měsíců

Zajištění poskytování služeb podpory a rozvoje aplikace MONITOR na období 48 měsíců

Poskytování služeb pravidelné IT podpory provozu Aplikace MONITOR, rozvoj Aplikace MONITOR v rozsahu předpokládaných činností, které nejsou poskytovány na pravidelné bázi, ale na základě žádosti Zadavatele; řešení závad (včetně odstranění jejich důsledků)

Rámcová dohoda na zajištění služeb rozvoje programového vybavení HMP

Rámcová dohoda na zajištění služeb rozvoje programového vybavení HMP

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb rozvoje programového vybavení zadavatele provozovaného na platformě GINIS Enterprise+ vč. programového vybavení označovaného jako GINIS Spisová služba. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách ...

Nákup licencí SAP

Nákup licencí SAP

Předmětem veřejné zakázky je pořízení licencí produktu SAP FI-CA, SAP HR, SAP HANA, ve specifikovaném územním, časovém a množstevním rozsahu včetně následné technické podpory.

Spoluprace na vývoj laserových a experimentálních kontrolních systémů

Spoluprace na vývoj laserových a experimentálních kontrolních systémů

Předmětem veřejné zakázky bude spolupráce na vývoji řídicího a bezpečnostního systému pro komerční laser PERLA C, ladění stávajícího řídícího systému laseru BIVOJ, vývoj základního konceptu systému řízení rozváděčů laserových paprsků, který spojí experimentální zařízení pro lasery v laboratořích a vývoj bezpečnostních a bezpečnostních řídících ...

SÚKL VZ36/2017 - Technická podpora licencí ORACLE

SÚKL VZ36/2017 - Technická podpora licencí ORACLE

Předmětem veřejné zakázky je program Oracle Product Support, tj. zajišťování komplexní technické podpory – maintenance výrobce v souvislosti s užíváním SW produktů Oracle, které je zadavatel oprávněn užívat. Více viz zadávací dokumentace.

Dodávka nástrojů pro automatické generování C kódu

Dodávka nástrojů pro automatické generování C kódu

Předmětem výběrového řízení je dodávka SW nástrojů pro automatické generování kódu v jazyce C včetně dopravy do sídla zadavatele a poskytnutí uživatelské podpory po dobu nejméně jednoho roku. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Servis systému ECM

Servis systému ECM

Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisních služeb pro systémy ECM a související rozhraní.

Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje

Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace Krajského manažerského informačního systému pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje a zajištění následné podpory. Předmětem je pořízení nového krajského manažerského informačního systému Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví. Zlínský kraj bude za pomoci MIS ZK sbírat data ze zdravotnických ...

Úpravy systému SOS pro řízení PNP

Úpravy systému SOS pro řízení PNP

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní úprava SW systému SOS pro řízení PNP v hl. m. Praha. Na základě výsledku zadávacího řízení bude uzavřena smlouva o dílo s jedním vybraným dodavatelem.

Komplexná obnova radiačného monitoringu - IS

Komplexná obnova radiačného monitoringu - IS

Komplexná obnova radiačného monitoringu informačný systém v rozsahu: Radiačná databáza Vstup dát do systému Užívateľský softvér Výstup zo systému. Podrobnosti budú popísané v súťažných podkladoch.

IDM - identity management

IDM - identity management

Předmětem plnění veřejné zakázky je softwarové zpracování a zajištění informačního systému identity managementu na řízení a správu identit. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v přílohách č.1,2,3,5 zadávací dokumentace.

ICIS – testování informačního systému II.

ICIS – testování informačního systému II.

Základním cílem a předmětem uzavírané rámcové dohody je zajištění testování Integrovaného Centrálního Informačního Systému (ICIS) OZP, který je vyvíjen a implementován na základě Smlouvy o vytvoření ICIS uzavřené s vybraným dodavatelem, společnostmi WEBCOM a.s. a STYRAX, a.s., na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Výstavba, ...

Technologické řešení pro zpracování a analýzu rozsáhlých datových souborů

Technologické řešení pro zpracování a analýzu rozsáhlých datových souborů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka SW nástroje pro statistické a analytické funkce, který bude sloužit pro přípravu a rozvoj ad-hoc statistických a analytických výstupů a komplexní sada nástrojů, vybavení a služeb uvedených blíže v zadávací dokumentace, Analytická platforma, pro potřeby Ústavu zdravotnických informací a statistiky České ...

Technická podpora, servis a rozvoj prostředí CzechIdM

Technická podpora, servis a rozvoj prostředí CzechIdM

1. Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb - technické podpory, servisu a rozvoje služeb souvisejících s provozem Identity managementu CzechIDM a dalších částí infrastruktury související s provozem. 2. V současnosti je na CzechIDM připojeno: - VEMA (Zaměstnanci, organizační struktura, ekonomická část, import atributů) - Request ...

Podpora licencí SIEM ArcSight ESM

Podpora licencí SIEM ArcSight ESM

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb v souladu s přílohou č. 1 návrhu smlouvy, a to: a) Maintenance od výrobce b) Technická podpora c) SLA pro poskytované služby d) Konzultační podpora

(záznamy 1/25 z 5325)  strana 1 / 213