Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK – dodavatel technických opatření včetně servisní podpory

Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK – dodavatel technických opatření včetně servisní podpory

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka a implementace jednotlivých technických opatření včetně poskytnutí všech nutných licencí a dalších souvisejících služeb a oprávnění nezbytných k realizaci díla v rámci projektu Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK. Předmět plnění zahrnuje zejména zpracování detailní analýzy a prováděcího projektu ...

Zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Cheb - část AIS

Zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Cheb - část AIS

dodávky včetně služeb – pro modernizaci městského IS Zadavatele a pořízení informačních systémů, součástí plnění je dále podpora provozu

Systém pre plánovanie, monitorovanie a riadenie inteligentnej logistiky - softvér

Systém pre plánovanie, monitorovanie a riadenie inteligentnej logistiky - softvér

Predmetom zákazky je dodanie komplexného systému, ktorý umožní v digitálnom prostredí monitorovať a vyhodnocovať logistické procesy, vrátane možností tvorby dynamických simulácií, ktoré umožnia vykonávať plánované zmeny v procesoch spolu s hardvérovým vybavením. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch

Zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Cheb - část VIRT

Zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy města Cheb - část VIRT

dodávky včetně služeb – pro rozšíření centrální IT infrastruktury Zadavatele a pořízení informačních systémů, součástí plnění je dále podpora provozu

Rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT 40

Rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT 40

Predmetom zákazky je rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT 40, vrátane prechodu na topológiu klient - server, migrácia softvérových diagnostických licencií z existujúcich dvoch pracovných staníc do topológie klient - server, optimalizácia a nastavenie systémových parametrov, integrácia servera do ...

SW upgrade simulačního SW MAGMA -  KA7 - FMMI

SW upgrade simulačního SW MAGMA - KA7 - FMMI

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou licencí simulačního programu (dále také „software“ nebo „SW“). Software musí být kompatibilní se současným simulačním prostředím v laboratořích, softwarem MAGMASOFT.

SW Simufact Forming University Bundle + Simufact University Teacher -  KA7 - FMMI

SW Simufact Forming University Bundle + Simufact University Teacher - KA7 - FMMI

Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulačního programu (dále také „software“ nebo „SW“) pro metalurgické formování. Software musí být plně kompatibilní se současným simulačním prostředím v laboratořích, softwarem "Simufact Forming University Bundle" resp. "Simufact University Teacher".

SW pro simulaci mechanických, mechatronických, vytápěcích, chladicích, hydraulických systémů

SW pro simulaci mechanických, mechatronických, vytápěcích, chladicích, hydraulických systémů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulačního programu (dále také „software“ nebo „SW“) pro mechanické, mechatronické, vytápěcí, chladicí, spalovací, hydraulické, pneumatické a další systémy. Software musí mít knihovny jednotlivých komponent a zařízení, nebo možnost napsat vlastní popisné rovnice. Software musí být možné propojit se systémem ...

Riadený bezpečný prístup na internet a perimeter siete MPSVR SR

Riadený bezpečný prístup na internet a perimeter siete MPSVR SR

Predmetom zákazky je komplexné riešenie Unified Threat Management (UTM) Riadený bezpečný prístup na internet a perimeter siete MPSVR SR, doplnenie a náhrada technologickej infraštruktúry systémov TMG pre zvýšenie zabezpečenia siete a prostredia MPSVR SR. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Elektronizace agend Městského úřadu Čáslav a Městské policie Čáslav

Elektronizace agend Městského úřadu Čáslav a Městské policie Čáslav

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zavedení nových elektronizovaných agend Městského úřadu Čáslav a Městské policie Čáslav do prostředí Městského úřadu Čáslav a Městské policie Čáslav, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení, dodání licencí a zpracování ...

HW komponenty a SW pro HiL

HW komponenty a SW pro HiL

Předmětem zakázky je dodávka HW komponent a SW licencí pro testovací systém HiL dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele a poskytnutí uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Výpočetní cluster

Výpočetní cluster

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka výpočetního clusteru dle technická specifikace.

Obnova licenčnej podpory produktov spoločnosti Microsoft pre koncových používateľov

Obnova licenčnej podpory produktov spoločnosti Microsoft pre koncových používateľov

Predmetom obstarávania je: - obnova licenčnej podpory na aktualizáciu Microsoft produktov a služieb so Software Assurance pre počítačové operačné systémy Windows, aplikáciu MS Office a prístupové licencie pre klientov k serverom na základe zmluvy Microsoft Enterprise Agreement, - nákup nových licencovaných produktov a služieb s podporou Software ...

Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Kaplice

Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Kaplice

Předmětem této veřejné zakázky na dodávky je kompletní tvorba integrovaného informačního systému města odpovídajícímu technické specifikaci jeho jednotlivých částí obsažených v zadávací dokumentaci.

Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů II

Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů II

Nákup technické podpory k licencím a k dále specifikovaným softwarovým a hardwarovým produktům, je rozdělena do 3 části dle § 101 zák. č. 134/2016 Sb., které podle jednotlivých částí VZ tvoří: (I.) obnova Oracle licencí technické podpory k určeným softwarovým a hardwarovým produktům; (II.) optimalizace stávajících IBM licencí do nového licenčního ...

Zajištění konektivity a dodávka ICT v rámci projektu Modernizace učeben včetně zajištění konektivity

Zajištění konektivity a dodávka ICT v rámci projektu Modernizace učeben včetně zajištění konektivity

Předmětem veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury, aby byly naplněny Standardy konektivity škol a rozšířena funkčnost ICT prostředí zadavatele, a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Elektronická spisová služba včetně důvěryhodného úložiště dokumentů

Elektronická spisová služba včetně důvěryhodného úložiště dokumentů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace: • systému elektronické spisové služby zahrnujícím elektronickou spisovnu (dále jen „ERMS“) a • důvěryhodného elektronického úložiště (dále jen „DEU“). Součástí veřejné zakázky jsou i dodávky prováděcího projektu, testovacích a školicích prostředí, dokumentace díla a další související ...

Obměna Blade serverů

Obměna Blade serverů

dodávka 14 (slovy: čtrnácti) kusů blade serverů do stávajících a do neobsazených pozic v rámci provozovaných blade šasi HP BladeSystem c7000 Enclosure. Servery musejí být volně přenositelné a provozovatelné v rámci jednotlivých již provozovaných šasi.

IT služby - návrh analýzy informačného systému

IT služby - návrh analýzy informačného systému

Predmetom zákazky je poskytovanie IT služieb systémovej a aplikačnej podpory informačného systému - digitálneho archívu vzoriek podzemných vôd.

Moderní infrastruktura DPKV

Moderní infrastruktura DPKV

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka pro vybudování nové centrální IT infrastruktury Zadavatele a vybavení dispečinku (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání řešení do ostrého provozu. Podrobnosti viz ZD.

Externí služby v projektu „ZAVEDENÍ VYŠETŘENÍ SOMATICKÝCH MUTACÍ V KRVETVORNÝCH BUŇKÁCH“

Externí služby v projektu „ZAVEDENÍ VYŠETŘENÍ SOMATICKÝCH MUTACÍ V KRVETVORNÝCH BUŇKÁCH“

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, se kterým zadavatel uzavře rámcovou dohodu. Předmětem poskytovaných služeb na základě rámcové dohody bude: a) NGS sekvenování b) Vývoj software a hardwarové platformy pro analýzu dat pro amplikonové a celoexomové (WES) sekvenování c) Postup pro analytické zpracování dat z amplikonového a ...

LF HK – MRR – PRSP na UK - Serverová infrastruktura

LF HK – MRR – PRSP na UK - Serverová infrastruktura

Předmětem veřejné zakázky je pořízení serverové infrastruktury, kterou tvoří dvě synchronizovaná centrální disková uložiště. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.

Podpora aplikace eSPIS

Podpora aplikace eSPIS

Předmětem veřejné zakázky je podpora aplikace eSPIS zadavatele na dobu 5 let ode dne účinnosti smlouvy

Informační systém pro dohled nad hazardními hrami

Informační systém pro dohled nad hazardními hrami

Předmětem veřejné zakázky je návrh, vývoj, dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami a dále následné zajištění podpory, údržby a rozvoje tohoto informačního systému, a to po dobu 5 let od dokončení díla. Součástí plnění jsou i služby, které budou čerpány na objednávku v závislosti na budoucí potřebě Ministerstva ...

Modernizace, konektivita a transparentnost informačních systémů v Milevsku

Modernizace, konektivita a transparentnost informačních systémů v Milevsku

Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je rozšíření a modernizace IS města Milevska.

(záznamy 1/25 z 5558)  strana 1 / 223