Získavanie dát pre databázu Európskej komisie

Získavanie dát pre databázu Európskej komisie

Predmetom zákazky je získavanie údajov o hospodárení poľnohospodárskych podnikov podľa jednotnej metodiky Európskej komisie a kontrola ich správnosti podľa predpísaných testov. Každoročne za účelom získavania potrebných údajov bude oslovených 360 poľnohospodárskych podnikov, ktoré určí verejný obstarávateľ. Bližšie informácie budú uvedené v ...

Poptávám založení firmy

Poptávám založení firmy

Poptávám založení firmy.

Poskytování služeb mediálního archivu včetně aktuálního monitoringu

Poskytování služeb mediálního archivu včetně aktuálního monitoringu

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb mediálního archivu včetně aktuálního monitoringu. Mediálním archivem se rozumí elektronická databáze mediálních informačních zdrojů, denně aktualizovaných včetně archivních, u kterých má poskytovatel vypořádané licence k poskytování třetím osobám, a to minimálně za účelem šíření ...

Zabezpečenie údajov o realizačných cenách nehnuteľností v Slovenskej republike

Zabezpečenie údajov o realizačných cenách nehnuteľností v Slovenskej republike

Predmetom zákazky je zabezpečenie údajov o realizačných (predajných) cenách komerčných nehnuteľností a nehnuteľností určených na bývanie v Slovenskej republike. Dáta o cenách nehnuteľností určených na bývanie musia obsahovať údaje o priemernej, najnižšej a najvyššej predajnej cene nehnuteľnosti; priemernej, najnižšej a najvyššej predajnej cene za ...

Externí komerční spisovna pro Nemocnici Na Homolce

Externí komerční spisovna pro Nemocnici Na Homolce

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spojených s uložením zapečetěných archivních krabic s písemnostmi vzniklými z činnosti zadavatele tj. jejich převzetí a dlouhodobé uložení (skladování), na pokyn zadavatele vyhledání archivní krabice, případně dovoz krabice zadavateli.

Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby

Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby

Poskytování služeb spočívajících v úklidech vnitřních a vnějších prostor, poskytování recepčních služeb a prádelenských služeb v jednotlivých zájmových ubytovacích zařízeních AS-PO - oblast Čechy

Komplexná realizácia procesu verejného obstarávania

Komplexná realizácia procesu verejného obstarávania

Predmetom zákazky je komplexná realizácia procesov verejného obstarávania v prostredí verejného obstarávateľa a jeho zriaďovateľských organizácii, s cieľom dosiahnutia jeho maximálnej efektívnosti (úspory nákladov) a poskytnutie poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania po dobu platnosti rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb.

Poskytování služeb podpory a rozvoje ISVR

Poskytování služeb podpory a rozvoje ISVR

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění řádného chodu ISVR a provádění rozvoje a dalších služeb na objednávku dle požadavků zadavatele, včetně zajištění bezproblémového předání poskytování podpory případnému novému poskytovateli. Plnění sestává zejména z: • převzetí podpory • paušálních služeb, kterými jsou: o podpora ISVR; a o podpora ...

Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Královéhradeckém kraji.

Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Plzeňském kraji.

Zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na období 2017 - 2019

Zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na období 2017 - 2019

Účelem této veřejné zakázky je zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy (dále jen „projekt“) pro období let 2017 - 2019. Projektem se rozumí ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby, resp. i dalších výhod, rodinám s dětmi do osmnácti let věku s trvalým pobytem na území Jihomoravského kraje (dále jen také „rodiny s dětmi“). Realizací ...

Externí komerční spisovna pro Nemocnici Na Homolce

Externí komerční spisovna pro Nemocnici Na Homolce

Předmětem veřejné zakázky je dlouhodobé uložení a správa dokumentů ukladatele a navazující jednorázové činnosti v oblasti dlouhodobého ukládání a správy dokumentů Nemocnice Na Homolce.

Zajištění provozu ICT

Zajištění provozu ICT

Zajištění odborných služeb a provozu ICT zadavatele formou outsourcingu provozu ICT. Po případné ztrátě funkčnosti stávajícího hardware zadavatele zajistí dodavatel migraci na ICT infrastrukturu dodavatele a provoz oblasti ICT zadavatele tak bude prováděn formou outsourcingu vlastnictví. Zadavatel předpokládá, že ve vlastnictví zadavatele budou po ...

Poptáváme outsourcing mezd

Poptáváme outsourcing mezd

Poptáváme outsourcing mezd v Jihlavě, 190 pracovníků - úkolová mzda, hodinová mzda.

Zajišťování výběrového šetření zemědělské účetní datové sítě ČR (FADN ČR)

Zajišťování výběrového šetření zemědělské účetní datové sítě ČR (FADN ČR)

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení sledování výrobně-ekonomických informací v souboru zemědělských podniků podle jednotné metodiky zemědělské účetní datové sítě – dále jen „FADN“ (na základě závazné legislativy EU), pravidelné každoroční šetření a předávání těchto podnikových informací zadavateli, v předepsané formě a v požadovaných ...

Zajišťování výběrového šetření zemědělské účetní datové sítě ČR (FADN ČR)

Zajišťování výběrového šetření zemědělské účetní datové sítě ČR (FADN ČR)

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení sledování výrobně-ekonomických informací v souboru zemědělských podniků podle jednotné metodiky zemědělské účetní datové sítě – dále jen „FADN“ (na základě závazné legislativy EU), pravidelné každoroční šetření a předávání těchto podnikových informací zadavateli, v předepsané formě a v požadovaných ...

Poskytování technické a konzultační podpory při návrhu, realizaci a implementaci technologií

Poskytování technické a konzultační podpory při návrhu, realizaci a implementaci technologií

Zadavatel je příjemcem dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na projekt: ELI – EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE – Fáze 2, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Projekt ELI“). Hlavním cílem Projektu ELI je vybudování nejmodernějšího ...

Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14

Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14

Obměna a optimalizace tiskových a reprografických center na pracovištích Úřadu městské části Praha 14. Mezi požadavky zadavatele patří zejména optimalizace počtu tiskových zařízení, zachování, redukce nebo vytvoření nových tiskových center, snížení nákladů na provoz reprografické a tiskové techniky, výběr strategického partnera pro oblast ...

Rámcová smlouva na outsourcing profesionálních odborných služeb ICT pro období 2016-2018

Rámcová smlouva na outsourcing profesionálních odborných služeb ICT pro období 2016-2018

Předmětem tohoto zadávacího řízení je nadlimitní veřejná zakázka na služby, zadávaná formou otevřeného řízení dle § 27 zákona, přičemž vzhledem k jejímu rozsahu i potřebám zadavatele, byly v souladu s § 98 zákona vymezeny jednotlivé části veřejné zakázky, na které je možné podat samostatné nabídky. Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na ...

Zavedení systému veřejného půjčování kol v Praze

Zavedení systému veřejného půjčování kol v Praze

Předmětem veřejné zakázky je komplexní vybudování systému veřejného půjčování kol (označovaný také jako bikesharing, dále jen „BSS“ nebo „systém“) v Praze a současně jeho komplexní provozování po dobu zhruba 6 let (dále jen „předmět veřejné zakázky“). Detailní specifikace předmětu veřejné zakázky bude upřesněna v průběhu soutěžního dialogu. ...

Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování hodnocení během programového období (průběžné hodnocení) a následné (ex-post) hodnocení Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020.

Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14

Outsourcing tiskových řešení pro městskou část Praha 14

Obměna a optimalizace tiskových a reprografických center na pracovištích Úřadu městské části Praha 14. Mezi požadavky zadavatele patří zejména optimalizace počtu tiskových zařízení, zachování, redukce nebo vytvoření nových tiskových center, snížení nákladů na provoz reprografické a tiskové techniky, výběr strategického partnera pro oblast ...

Zajištění odbavení osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Zajištění odbavení osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Předmětem Veřejné zakázky je Zajištění odbavení osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace na letišti Václava Havla Praha v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č.1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké ...

Outsourcing tiskových služeb pro městskou část Praha 4

Outsourcing tiskových služeb pro městskou část Praha 4

Obměna a optimalizace tiskových a reprografických center na pracovištích Úřadu městské části Praha 4, zejména nájem zařízení a systému pro řízení a správu tisků, servisní úkony (opravy, dopravné, manipulace, pravidelné údržby, apod.), dodávky veškerého spotřebního materiálu, dodávky veškerých náhradních a běžně opotřebitelných dílů k najatým ...

Outsourcing tiskových služeb pro městskou část Praha 4

Outsourcing tiskových služeb pro městskou část Praha 4

Obměna a optimalizace tiskových a reprografických center na pracovištích Úřadu městské části Praha 4, zejména nájem zařízení a systému pro řízení a správu tisků, servisní úkony (opravy, dopravné, manipulace, pravidelné údržby, apod.), dodávky veškerého spotřebního materiálu, dodávky veškerých náhradních a běžně opotřebitelných dílů k najatým ...

(záznamy 1/25 z 1003)  strana 1 / 41