Dodávka forem pro vakuové lisování

Dodávka forem pro vakuové lisování

Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je dodávka forem pro vakuové lisování. Sjednané dodávky forem pro vakuové lisování: - Modely forem exteriéru z MDF - Finální formy exteriéru z duralu - Modely forem interiéru z MDF - Finální formy interiéru z duralu Podrobnější specifikace zařízení a rozsah zakázky je uveden v příloze č. 3. - ...

Inovácia procesu výroby a úpravy vstrekovacích foriem na plasty

Inovácia procesu výroby a úpravy vstrekovacích foriem na plasty

Inovácia procesu výroby a úpravy vstrekovacích foriem na plasty, technické zadanie na dodávku stroja - EDM elektroerozívny hĺbiaci stroj, Software CAD/CAM/DCAM/IMOLD/PC zostava DNM, DHM. Technické parametre jednotlivých častí logického celku sú špecifikované je v Prílohe č.1, (minimálne požadované technické parametre logického celku sú ...

UTB – Dodávky forem, výrobků a e-katalogu pro podprojekt Plasty, části Tlustostěnné výstřiky

UTB – Dodávky forem, výrobků a e-katalogu pro podprojekt Plasty, části Tlustostěnné výstřiky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro potřeby podprojektu Plasty, části Tlustostěnné výstřiky, v rámci projektu Plasty, kovy a technologie v automobilovém průmyslu (PLAKOTECH), CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0003397, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří ...

Poptávám vypalovací raznici do dřeva

Poptávám vypalovací raznici do dřeva

Poptávám vypalovací raznici do dřeva. Jednalo by se o velikost r 4cm. Bylo by možné zaslání cenové kalkulace? Děkuji. S pozdravem Jakub Vinš

Dodávka tří Forem na stříkání plastu kryt odpojovače 63, 71, 80-90

Dodávka tří Forem na stříkání plastu kryt odpojovače 63, 71, 80-90

Jedná se o konstrukci a výrobu třech speciálních forem na výrobu krytů odpojovače pro elektromotory osové výšky 63-90

Dodání formy na stříkání rotorů

Dodání formy na stříkání rotorů

Dodání jednoho kusu formy na tlakové lití hliníku Al 99,7% odlitků tzv. rotorových svazků

Výběrové řízení s dílčím plněním na dodávku souboru technologií k výrobě vstřikovacích forem

Výběrové řízení s dílčím plněním na dodávku souboru technologií k výrobě vstřikovacích forem

Předmětem zakázky je dodávka souboru technologií potřebných k výrobě vstřikovacích forem. Část 1: Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj CNC; Část 2: 5osé vertikální portálové frézovací centrum CNC; Část 3: Elektro-erozivní portálový stroj CNC – velký; Část 4: HSC frézovací centrum CNC grafit elektrod - malé; Část 5: 5osé vertikální obráběcí ...

Dodávka vstřikovacích forem na lisování plastů

Dodávka vstřikovacích forem na lisování plastů

Předmětem zakázky je výroba osmi ocelových vstřikovacích forem pro lisování plastů. Musí se jednat o dodávky nových forem dle technických požadavků (3D dat) zadavatele včetně dopravy, stěhování na místo, příslušenství, montáže, instalace, uvedení do provozu, zkušebního provozu a potřebného zaškolení obsluhy v rozsahu požadovaném Technickou ...

Dodávka nástrojů k tvářecímu stroji

Dodávka nástrojů k tvářecímu stroji

Předmětem zakázky jsou: • dodávka nástrojů k tvářecímu stroji dle specifikace v kapitole 1.6.2 zadávací dokumentace • doprava do místa plnění • veškeré montážní práce související s odzkoušením na tvářecím stroji • veškerá dokumentace vyplývající z ČSN EN ISO 3834 a ČSN EN 1090 • výkresová dokumentace v papírové a elektronické podobě ve ...

Dodávka výrobných foriem, prievlakov, modelov a lisovacích nástrojov

Dodávka výrobných foriem, prievlakov, modelov a lisovacích nástrojov

Pre zhotovenie kresla a dentálnej súpravy budú skonštruované a vyrobené výrobné formy, prievlaky, modely a lisovacie nástroje slúžiace na výrobu materiálov krytov a nosných častí kresla a dentálnej súpravy.

Zostava foriem na výrobu nového zariadenia IQ2400TH2S

Zostava foriem na výrobu nového zariadenia IQ2400TH2S

Opis zákazky : - výroba formy pre lisovanie plastového dielu umožňujúceho jednoduchú montáž na termostatický ventil , - výroba formy pre lisovanie plastového dielu umožňujúceho účinné krytie elektronických a ostatných vstavaných plastových komponentov , - výroba formy pre lisovanie plastového dielu umožňujúceho prenos sily z prevodovky na ...

Dodávka vstřikovacích forem

Dodávka vstřikovacích forem

Předmětem zakázky je dodávka těchto následujících forem: A) vstřikovací formy MCH-F-E 648 ohřev gravitační/podtlakové střešní vpusti B) vstřikovací formy MCH-F-E 649 snížená podlahová vpusť boční universální C) vstřikovací formy MCH-F-E 650 snížená podlahová vpusť spodní universální D) vstřikovací formy MCH-F-E 651 podlahová vpusť spodní 300 ...

Technológia zváracích prípravkov na výrobu presných a odľahčených karosérií

Technológia zváracích prípravkov na výrobu presných a odľahčených karosérií

Predmetom zákazky je nákup inovatívnych technológií v zložení: Časť 1: Technológia zváracích prípravkov na výrobu presných a odľahčených karosérií - 1 kus a Kresliaci softvér riešenia na vývoj konštrukcií a elektro-systémových riešení - 1 kus. Časť 2: Antikorózna ochrana- 1 kus. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných ...

Sada tvarovacích forem pro vícevrstvé materiály se systémem odebírání, předávání a stohování

Sada tvarovacích forem pro vícevrstvé materiály se systémem odebírání, předávání a stohování

Předmětem této zakázky je dodávka Sady tvarovacích forem pro vícevrstvé materiály se systémem odebírání, předávání a stohování a automatizované balící technologie pro in-line zapojení s tvarovací a extruzní technologií. Předmět zakázky je blíže specifikovaný v zadávací dokumentaci, její přílohou je čestné prohlášení. Zakázka je zadávána mimo ...

Formy a strižne na vy´robu PS tácok pre tepelne tvarovaciu linku Irwin 50

Formy a strižne na vy´robu PS tácok pre tepelne tvarovaciu linku Irwin 50

Predmetom zákazky je dodávka foriem a strižní na výrobu PS tácok pre tepelne tvarovaciu linku Irwin 50. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.

Nástroj na nosník trouby zadní

Nástroj na nosník trouby zadní

Předmětem zakázky je zkonstruování, dodávka a zprovoznění lisovacího nástroje dle technické specifikace

Nástrojové sady pro kompletaci plastových obalů s papírovými segmenty

Nástrojové sady pro kompletaci plastových obalů s papírovými segmenty

Předmětem této zakázky je dodávka Nástrojové sady pro kompletaci plastových obalů s papírovými segmenty, blíže specifikovaná zadávací dokumentací, její přílohou je čestné prohlášení. Zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr ...

Poptáváme výrobu kovové dvojdílné formy

Poptáváme výrobu kovové dvojdílné formy

Poptáváme výrobu kovové dvojdílné formy dle předlohy na odlévání gumových nástrahy k použití pro lov ryb. Forma by měla být na cca 5–10ks odlitků. Délka nástrahy je 7,5cm. Děkuji.

Nástroje na protahování bubínků PERK

Nástroje na protahování bubínků PERK

Předmětem plnění zakázky pod názvem „Nástroje na protahování bubínků PERK“ je konstrukce a výroba protahovacích trnů pro protahování bubínků typ PERK na stroji BR2, konstrukce a výroba kontrolních klíčů pro měření správnosti výškového usazení profilu v bubínku a konstrukce a výroba měřidla na souměrnost profilu v bubínku PERK.

Nástroje na frézování profilů klíče PERK

Nástroje na frézování profilů klíče PERK

Předmětem plnění zakázky pod názvem „Nástroje na frézování profilů klíče PERK“ je konstrukce a výroba tvarových fréz pro frézování profilů klíčů typ PERK na stroji AF11, konstrukce a výroba měřidel na profil klíče a dále výroba dílů pro podávání a upínání těchto klíčů do stroje, dle dodané výkresové dokumentace zadavatelem.

Balíček nástrojů na sokl

Balíček nástrojů na sokl

Předmětem zakázky je zkonstruování, dodávka a zprovoznění lisovacích nástrojů dle technických specifikací

Inovace Prefa Kuřim VI

Inovace Prefa Kuřim VI

Dodávka souboru strojního zařízení, rozděleného na jednotlivá dílčí plnění. Extruder, pila na řezání panelů, střihačka a ohýbačka sítí, formy na schodišťová ramena, forma na prvky tvaru T (grefa), sklopný stůl

Výběrové řízení na dodávku formy

Výběrové řízení na dodávku formy

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks formy na výrobu kabelových průchodek z elastometru, a to včetně dopravy do místa plnění, prací souvisejících s dodávkou, montáží, proškolením obsluhy a uvedením do provozu předmětu zakázky

Balíček nástrojů na sokl

Balíček nástrojů na sokl

Předmětem zakázky je zkonstruování, dodávka a zprovoznění lisovacích nástrojů dle technických specifikací

Balíček nástrojů květen

Balíček nástrojů květen

Předmětem zakázky je zkonstruování, dodávka a zprovoznění lisovacích nástrojů dle technických specifikací

(záznamy 1/25 z 127)  strana 1 / 6