Zotavovna VS Přední Labská - realizace stavební akce na budově B

Zotavovna VS Přední Labská - realizace stavební akce na budově B

1) rekonstrukce vody, topení, kanalizace a elektroinstalace 2) nově zřízený primární okruh tepelného čerpadla pro vytápění budovy B.

Stavební úpravy a přístavba budovy za účelem zřízení odborných učeben a laboratoří

Stavební úpravy a přístavba budovy za účelem zřízení odborných učeben a laboratoří

Přístavba a stavební úpravy objektu střední školy v ul. Jana Koziny 1237 a jeho propojení se stávajícím historickým objektem gymnázia Bohuslava Balbína na Orlickém Nábřeží čp 356, v Hradci Králové, dále domovní vedení UT, elektro, kanalizace, vodovodu, které budou umístěny na pozemcích v areálu investora.

Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Beluša

Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Beluša

Predmetom zákazky je dvojpodlažný objekt, zastrešený plochou strechou, na katastrálnom území Beluša, parcela č. 25/1, a parcela č. 25/2, na ktorom sa budú realizovať nasledovné práce:- Búracie práce - Vymena okien za plastové - Vymena vstupnych dverí a zasklenych stien za plastové - Zateplenie obvodového plášťa budovy - Vonkajšie nátery a ...

Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen

Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Národného lesníckeho centra, Sokolská 2, Zvolen zateplením, oddenážovaním a udržiavacími prácami na vykurovacom systéme, rozvodoch zdravotechniky, elektroinštalácií, rekonštrukciou osobného výťahu. Vytvorenie bezbariérového vstupu do budovy.

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

zateplenie obvodových stien, sokla, ostení a nadpraží, dreveného podbitia pod strechou, zateplenie stropov, čiastočná výmena okenných a dverných výplní, výmena vonkajších parapetov, výmena dažďových žľabov a zvodov, vybúranie a výstavba nového vstupného schodiska vrátane rampy, vybúranie komínových telies, vybudovanie nového okapového chodníka, ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded

Predmetom zákazky je obnova objektu Materskej školy, ktorá zahŕňa: - kompletné zateplenie obvodových stien, - výmena krytiny a kompletné zateplenie strechy, - rekonštrukcia skladieb a kompletné zateplenie podlahy, - výmena výplní otvorových konštrukcií na obvodom plášti, - výmena zdroju tepla, modernizácia regulácie, výmena vykurovacích ...

Poptávám servis bojleru MIROTERM

Poptávám servis bojleru MIROTERM

Poptávám opravu bojleru MIROTERM obsah 120 litrů, nejde nám nahřívání ( zřejmě termostat). Děkuji Jelínek

Poptávám rekonstrukci koupelny

Poptávám rekonstrukci koupelny

Poptávám stavební práce - kompletní rekonstrukci koupelny v panelovém domě. Koupelna má 4m2. Představuji si zděnou koupelnu (nechci sádrokartón), se zděným sprchovým koutem, umyvadlem, Geberitem a odpadem pro pračku. Výše kompletní práce a materiálu by měla být 80000 Kč.

Teoretické ústavy LF UP v Olomouci – úpravy sekcí A1 -  4 a A1 - 5

Teoretické ústavy LF UP v Olomouci – úpravy sekcí A1 - 4 a A1 - 5

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách, údržbových pracích, opravách a dispozičních změnách 2 sekcí (sekce A1-4NP a A1-5NP) Ústavu imunologie budovy Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám: Kompletní rekonstrukce rodinného domu Popis: Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu z roku 1960 v lokalitě České Budějovice. Dům je potřeba staticky zajistit - svázat obvodové zdivo. Následně okopat podezdít / zpevnit základy, ubourat střechu / podkroví, vyměnit trámový strop za železobeton, provést nástabu nového podkroví, ...

Nadstavba MŠ Kružlová

Nadstavba MŠ Kružlová

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť realizáciu diela: Nadstavba MŠ Kružlová, v rámci projektu financovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskej únie - Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ...

Poptávám rekonstrukci bytového jádra

Poptávám rekonstrukci bytového jádra

Poptávám rekonstrukci bytového jádra (koupelna, záchod) v panelovém domě. Je tam původní umakartové jádro.

Zhotovenie stavby - Novostavba materskej školy v obci Svinia

Zhotovenie stavby - Novostavba materskej školy v obci Svinia

Predmetom zákazky je novostavba materskej školy v obci Svinia. Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO01 Materská škola SO02 Spevnené plochy - chodníky SO03 Spevnené plochy - bezbariérové rampy SO04 Oplotenie záujmového územia SO05 Trávnaté plochy. Vodovodná prípojka, vnútorný vodovod, vnútorná kanalizácia, odkanalizovanie ...

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – stavební práce

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v provedení stavebních úprav budovy školy v objektu Krausova 215. Jedná se o vybudování centra odborné přípravy polygrafických oborů. Je navrženo vybudování odborných učeben a dílen pro jednotlivé tiskové technologie a přípravu tisku, vybudování ...

Zhotovenie stavebných prác na stavbe Hendrichovce, kaštieľ - Zníženie energetickej náročnosti stavby

Zhotovenie stavebných prác na stavbe Hendrichovce, kaštieľ - Zníženie energetickej náročnosti stavby

Predmetom prác je zníženie energetickej náročnosti stavby - kaštieľa v obci Hendrichovce, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 1832 bol kompletne prebudovaný na klasicistický kaštieľ. V súčasnosti v budove kaštieľa sídli na 2.NP obecný úrad so zázemím, spoločenská sála, sociálne zariadenia a predajňa potravín. Materiál, z ktorého je ...

Stavební úpravy a oprava školní kuchyně

Stavební úpravy a oprava školní kuchyně

Předmětem rekonstrukce je celý prostor kuchyně a jejího zázemí. Vařit se zde bude maximálně cca 1000 hlavních jídel pro MŠ, ZŠ, domov seniorů a sociální služby města.

Poptávám vodoinstalatérské práce

Poptávám vodoinstalatérské práce

Poptávám instalatérské práce. V Pardubicích mám byt v 1p. Již delší čas řeším problémy s ucpaným odpadem, kdy voda z umyvadla vytéká ze sprchového koutu, voda z kuchyňského dřezu také. Zkoušel jsem všechna možná řešení (soda+ocet, krtek, zvon,..). Tato patření pomohla vždy na chvilku a problém se opakuje. Dříve bylo vše v pořádku.

Rekonstrukce vytápění správní budovy Beskydské uzeniny, a.s.

Rekonstrukce vytápění správní budovy Beskydské uzeniny, a.s.

Demontáž, dodávka a montáž otopných těles, dodávka a montáž plynových kotlů, dodávka a montáž zásobníků, dodávka a montáž odtahů spalin, dodávka a úprava rozvodů plynu a vody, prostupy tras, průrazy a nezbytné stavební práce dle technické zprávy PD, malířské práce po dokončení a začistění dotčených ploch. Dodavatel zajistí technický dozor stavby.

Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV v tepelnom okruhu Kotolňa Juh, Rajec

Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV v tepelnom okruhu Kotolňa Juh, Rajec

Predmetom zákazky je výmena vonkajších rozvodov na dodávku tepla na ústredné kúrenie a dodávku teplej vody pre bytovú sféru na sídlisku JUH v Rajci. Rozsah výmeny je 192,99 m v štvorrúrkovom systéme dodávky od šachty Š3 po odberné miesta (bytové domy) ako pokračovanie prvej etapy výmeny rozvodov. Zhotoviteľ diela počas realizácie prác na predmete ...

Rekonstrukce objektu č.p.466, Skálova, Turnov

Rekonstrukce objektu č.p.466, Skálova, Turnov

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce objektu č.p. 466 v ulici Skálova, Turnov, včetně úpravy okolních ploch (zpevněné plochy, obslužné komunikace, sadové úpravy). V průběhu rekonstrukce bude provedena výměna výplní otvorů, zateplení a rekonstrukce střešního pláště, budou provedeny nové vnitřní instalace a rozvody a dále bude do ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy Miestneho kultúrneho strediska Nesvady

Zníženie energetickej náročnosti budovy Miestneho kultúrneho strediska Nesvady

Zníženie energetickej náročnosti budovy Miestneho kultúrneho strediska v obci Nesvady zateplením budovy , výmeny okien, dverí, rekonštrukcia vykurovania, zdravotechniky, elektroinštalácie.

Rekonstrukce ul. Dvořákova v Jirkově, včetně zhotovení okružních křižovatek

Rekonstrukce ul. Dvořákova v Jirkově, včetně zhotovení okružních křižovatek

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce ulice Palackého v úseku mezi ul. Dvořákova a Chomutovská a ul. Dvořákovy v úseku mezi Palackého a Červenohrádecká. Na křižovatce Palackého a Dvořákova a dále na křižovatce Dvořákova a Vinařická budou nově vybudovány okružní křižovatky. V celém rekonstruovaném úseku bude zřízena nová cyklostezka. V rámci ...

IL 2017 001 Pavilon C - oprava kanalizace

IL 2017 001 Pavilon C - oprava kanalizace

Předmětem veřejné zakázky „IL 2017 001 Pavilon C - rekonstrukce kanalizace“ oprava stávající objektové kanalizace, včetně vybudování nových vnějších přípojek. Jedná se o přepojení stávajícího systému splaškové kanalizace provozní části objektu B, C, D na nově navrženou ležatou kanalizaci, do které budou odvodněny veškeré splaškové odpadní vody z ...

Sklad soli a posypového materiálu v areálu SSOK ve Šternberku

Sklad soli a posypového materiálu v areálu SSOK ve Šternberku

Předmětem veřejné zakázky je realizace nového skladu soli a nového skladu dvou frakcí drti. Součástí stavby bude dále přemístění technologie míchání solanky do nového skladu soli a napojení nových objektů na areálové rozvody NN, kanalizace a vody. Soupis objektů: 001 Sklad soli 002 Sklad posypového materiálu 003 Bourací práce, ...

Poptávám položení kanalizačního potrubí

Poptávám položení kanalizačního potrubí

Položení kanalizačního potrubí pruměr 160,uložení revizní šachty,natažení vody 5/4" do výkopu délka 30m,zapískování a zasypat výkop.Prosím cenu.

(záznamy 1/25 z 993)  strana 1 / 40