Obnova Obecného úradu Chotín

Obnova Obecného úradu Chotín

Predmetom zákazky je obnova Obecného úradu v obci Chotín, najmä zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy, zateplenie podkrovia, výmena okien a rekonštrukcia vykurovania. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.

FN  Motol -  rekonstrukce střešního pláště objektu F

FN Motol - rekonstrukce střešního pláště objektu F

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka stavebních prací, dodávek a služeb spojených s rekonstrukcí střešního pláště objektu F v areálu FN Motol v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění je podrobně popsán v projektové dokumentaci.

Rekonštrukcia valbových striech budov ZŠ Radovana Kaufmaa v Partizánskom

Rekonštrukcia valbových striech budov ZŠ Radovana Kaufmaa v Partizánskom

Predmetom zákazky je rekonštrukcia valbových striech budov základnej školy, ktorá pozostáva z výmeny pôvodnej strešnej krytiny za krytinu z poplastovaného tvarovaného plechu, demontáže jestvujúcich a montáže nových strešných lát, montáže parozábrany a tepelnej izolácie, nových rín a oplechovania - lemovacie a ukončujúce prvky strešného plášťa ...

Oprava strechy ZŠ Dončova

Oprava strechy ZŠ Dončova

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k výmene strechy na Základnej škole v Ružomberku, Dončova ulica v rozsahu podľa časti B: Opis predmetu zákazky a projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 504 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově za účelem změny v užívání bývalého internátu na školící zařízení s učebnami a dílnami pro potřeby Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Jedná se o dvoupodlažní zděný, částečně podsklepený objekt s podkrovím a sedlovou ...

Střecha garáže, Německo

Střecha garáže, Německo

Prosím o nabídku: střešní plechy pro garážovou střechu, šikmou střechu, cca 80 m2, okapy 11m, lemování okraje 4x 3,65m, s veškerým příslušenstvím a střešními rýnami včetně kompletní montáže. S přátelským pozdravem Axel Becker D-09661 Striegistal

Rekonštrukcia základnej školy - Pavilón A

Rekonštrukcia základnej školy - Pavilón A

Predmetom zákazky je rekonštrukcia základnej školy SO-01 Pavilón A, ktorý je jedným z 5 stavebných objektov, ktoré boli súčasťou projektu pre stavebné povolenie a realizáciu v roku 2004, ktoré boli postupne realizované, pokiaľ k vyučovaciemu procesu bol využívaný práve SO-01. Pavilón A v súčasnosti stavebne predstavuje dvojpodlažnú budovu s ...

ÚVN Praha, Pavilon CH2 – oprava ploché střechy II

ÚVN Praha, Pavilon CH2 – oprava ploché střechy II

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v zateplení a obnově hydroizolační funkce ploché střechy pavilonu CH2 mimo heliportu a příjmové místnosti Emergency Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha.

Zníženie energetickej náročnosti haly pre mechanizáciu a výrobu

Zníženie energetickej náročnosti haly pre mechanizáciu a výrobu

Predmetom riešenia projektu je Zníženie energetickej náročnosti haly pre mechanizáciu a výrobu. Jedná sa o budovu s obdĺžnikovým pôdorysom o rozmeroch cca. 48 × 12 m. Konštrukčný systém je skeletový tvorený oceľovými stĺpmi v modulovej osnove 6,0 m. Priestorová tuhosť skeletovej konštrukcie je zabezpečená horizontálnymi oceľovými prvkami s ...

Poptávám realizaci střechy

Poptávám realizaci střechy

Dobrý den, měl bych zájem o cenovu nabídku na celou střechu.krovy,krytina,okapy atd. V příloze zasílám dokumentaci. Děkuji. Martin Mach

Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům

Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům

oprava střech a krovů, fasád, výplní otvorů kostela, oprava odvodnění, provedení nových chodníků, oprava střech a omítek márnice, oprava ohradní a opěrné zdi

FN Motol - Zámečnické a klempířské práce v areálu Fakultní nemocnice v Motole

FN Motol - Zámečnické a klempířské práce v areálu Fakultní nemocnice v Motole

Předmětem plnění je zajištění a provedení zámečnických a klempířských prací pro Fakultní nemocnici v Motole.

Poptávám rekonstrukci rodinného domu

Poptávám rekonstrukci rodinného domu

Poptávám stavební práce Popis prací: Rekonstrukce rodinného domu s úpravou na rekreační bydlení Specifikace: Stávající objekt – (z hlediska funkčního i stavebně-technického nevyhovující - díky technickému stavu je celková rekonstrukce nutná) p.č. 75 bude ve své půdorysné stopě zachován. Vzhledem k nové náplni (změna RD na rekreaci) dojde k ...

Úspory energie ve společnosti PALFRIG OSTRAVA s.r.o.

Úspory energie ve společnosti PALFRIG OSTRAVA s.r.o.

Předmětem zakázky je celkem 4 částí: 1) Výměna vrat 2) Výměna stávajících zářivek za úsporné žárovky 3) Oprava a zateplení střechy panely DACH typu PLECH/PIR/PLECH o sile 60 mm s povrchovou úpravou RAL 9002/9002 včetně montáže 4) Pořízení a instalace FVE o výkonu 10 kWp na střechu výrobní haly budovy na parcele 510/5 v KÚ Stará Ves nad ...

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy Wood exim, s. r. o.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy Wood exim, s. r. o.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy: - zateplenie fasády - strecha - výmena okien a dverí Podrobná špecifikácia je súčasťou príloh súťažných podkladov.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy OSTPOL v Lučenci

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy OSTPOL v Lučenci

Predmetom zákazky sú stavebné práce na pôvodnom objekte a to v hlavnej miere znížením energetickej náročnosti budovy zlepšením tepelno-izolačných vlastností obvodových konštrukcií obvodového muriva a opláštenia haly, šikmej strechy vrátane stropu nad II. N.P., vonkajších výplní otvorov a na ne nadväzujúcich doplnkových konštrukcií. Bližšie ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu

Riešená budova kultúrneho domu sa nachádza v obci Zemianska Olča, v katastrálnom území obce a v okrese Komárno. Ide o pozemok s parcelným číslom 590/1, súp.č. 759. Prípojky všetkých inžinierskych sietí zostávajú pôvodné, nie sú navrhnuté nové. Predkladaná projektová dokumentácia rieši: - zateplenie obvodových stien - zateplenie stropných ...

Poptáváme pokrývače na montáž střešní krytiny SATJAM Rapid

Poptáváme pokrývače na montáž střešní krytiny SATJAM Rapid

Poptáváme pokrývače na montáž střešní krytiny SATJAM Rapid včetně laťování, oplechování atikových zdí a montáž okapového systému. Materiál je na stavbě. Místo stavby: Olomouc.

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Hýľov v zmysle súťažných podkladov.Realizácia stavebných úprav budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov podľa projektu.Stavebné úpravy spočíva v zateplení fasády, strechy, výmeny strešnej krytiny, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcii ...

Rekonštrukcia súčasnej a prístavba novej telocvične Gymnázia A.V. Levice

Rekonštrukcia súčasnej a prístavba novej telocvične Gymnázia A.V. Levice

Predmetom obstarávania je rekonštrukcia súčasnej telocvične a stavba novej telocvične v areáli Gymnázia A.V. v Leviciach. Pri rekonštrukcii starej telocvične ide o prestavbu sociálnych priestorov, výmenu okien a dverí, opravu strešnej krytiny spojenú s výmenou klampiarskych výrobkov a opravu poškodeného podhľadu. Nová hala telocvične bude osadená ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy správy cintorína v meste Spišské Podhradie

Zníženie energetickej náročnosti budovy správy cintorína v meste Spišské Podhradie

Jedná sa o stavebné úpravy existujúceho objektu. Stavebné úpravy z pohľadu energetickej náročnosti pozostávajú najmä zo zateplenia fasády, stropnej konštrukcie podkrovia a strechy, výmeny výplňových konštrukcií okenných a dverných otvorov vrátane dotknutých vnútorných a vonkajších parapetov. Taktiež s týmito úpravami dôjde i k výmene dotknutých ...

Revitalizace kostela svatého Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou za účelem zvýšení návštěvnosti

Revitalizace kostela svatého Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou za účelem zvýšení ...

Jedná se o celkovou rekonstrukci kostela: krovů a střešní krytiny, fasády a výplní otvorů. Dále pak o provedení dělících příček, osazení dveří, rekonstrukci elektroinstalace, opravu podlah. Objekt je evidovanou nemovitou kulturní památkou.

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba pavilonu MŠ se třemi nadzemními podlažími. V prvním a druhém podlaží budovy se nacházejí prostory určené pro 2 třídy mateřské školy, ve třetím ustupujícím podlaží jsou umístěny kanceláře, zasedací místnost, kuchyňka a sociální zařízení. Navrhovaný objekt je umisťován na půdorys stávajícího pavilonu MŠ, ...

Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Predmetom zákazky je zniženie energetickej budovy. S tým súvisí zlepšenie tepelno-technických parametrov budovy: - zateplenie teplovýmenného plášťa budovy - zateplenie obvodových stien, strechy - rekonštrukcia plochej strechy - výmena oplechovania vonkajších výplní otvorov - výmena bleskozvodu - výmena vnútorných elektroinštalácii - ...

Modernizace tělocvičny ZŠ Borotín

Modernizace tělocvičny ZŠ Borotín

Stavbou je řešena sanace vlhkosti spodní stavby, podzemního zdiva, oprava omítky, zateplení objektu, výměna střešní krytiny, v rámci modernizace interiéru a udržovacích prací budou vyměněna okna a dveře, bude proveden nový povrch podlahy v hale, budou vyměněna osvětlovací tělesa v 1.NP v celém rozsahu, podhled stropu v nářaďovně, bude ...

(záznamy 1/25 z 1652)  strana 1 / 67