Poptáváme obkladačské a zednické práce pro školku

Poptáváme obkladačské a zednické práce pro školku

Poptáváme zednické a obkladačské práce pro školku. Jedná se o vybetonování podlah, zřízení sociálního zázemí pro děti, položení dlaždic na zem a obkladů do koupelen. Dále menší bourání příček a stavbu sádrokartonových příček.

Poptávám rekonstrukci koupelny

Poptávám rekonstrukci koupelny

Poptávám stavební práce - kompletní rekonstrukci koupelny v panelovém domě. Koupelna má 4m2. Představuji si zděnou koupelnu (nechci sádrokartón), se zděným sprchovým koutem, umyvadlem, Geberitem a odpadem pro pračku. Výše kompletní práce a materiálu by měla být 80000 Kč.

Poptávám rekonstrukci bytového jádra

Poptávám rekonstrukci bytového jádra

Poptávám rekonstrukci bytového jádra (koupelna, záchod) v panelovém domě. Je tam původní umakartové jádro.

Realizace stavebních prací pro vybudování školicího střediska v objektu společnosti ALUFRONT, s.r.o.

Realizace stavebních prací pro vybudování školicího střediska v objektu společnosti ALUFRONT, s.r.o.

Předmětem stavebních prací a vybavení je zejména: a) Odbourání stávajících podlah, výškové vyrovnání úrovní podlah a provedení nových podlahových konstrukcí, izolací proti zemní vlhkosti a podlahových krytin v. 1NP dotčeného objektu. b) Úprava vnitřní dispozice svislých nosných a nenosných konstrukcí. c) Provedení rozvodů topení, ...

Stavební úpravy a oprava školní kuchyně

Stavební úpravy a oprava školní kuchyně

Předmětem rekonstrukce je celý prostor kuchyně a jejího zázemí. Vařit se zde bude maximálně cca 1000 hlavních jídel pro MŠ, ZŠ, domov seniorů a sociální služby města.

Poptávám úpravu terasy

Poptávám úpravu terasy

Poptávám úpravu terasy o velikosti cca 25m2. Dnes je položena zámková dlažba, kterou potřebuji odstranit, terasu vybetovovat a položit dlažbu. Děkuji. Martin Matlocha

Poptávám obkladačské práce

Poptávám obkladačské práce

Poptávám obkladačské práce, obložení krbu, cca6m2.

Poptávám rekonstrukci koupelny

Poptávám rekonstrukci koupelny

Rekonstrukce koupelny:zdeni pricky mater.porofix cca6m2 vcetne omitnuti, osazeni zarubni,obklad a dlazba koupelny20+4m2 obklad a dlazba wc 9+2m2,kuchyn obklad 3m2 v 2NP hranice na morave Termin 2polovina kvetna

KP Pasienky – oprava spŕch a WC

KP Pasienky – oprava spŕch a WC

Predmetom zákazky je vykonanie stavebného diela KP Pasienky oprava spŕch a WC podľa projektu stavby . Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.2 Obchodné a zmluvné podmienky predmetu zákazky.

Stavebné práce podľa požiadaviek na r. 2017-2020

Stavebné práce podľa požiadaviek na r. 2017-2020

Stavebné práce, bežná stavebná údržba najmä murárske práce, elektroinštalačné práce, plynoinštalačné práce, obkladanie stien a dlážok, práce na rozvodoch vody a kanalizácie, stolárske a zámočnícke práce, oprava striech, cestných šácht, asfaltovanie atď. .

Poptávám rekonstrukci rodinného domu

Poptávám rekonstrukci rodinného domu

Poptávám rekonstrukci rodinného domu. Děkuji.

Chodník na ul. SNP a Hviezdoslavova v obci Hranovnica

Chodník na ul. SNP a Hviezdoslavova v obci Hranovnica

Projekt rieši výstavbu chodníka v pridruženom dopravnom priestore prieťahu cesty č.: I/67 na ul. SNP a Hviezdoslavova v obci Hranovnica s dĺžkou úsekov č.1: 412,90 m, č.2: 397,37 m, č.3: 45,50 m, č.4: 89,82 m, č.5.: 155,87 m a č..6: 97,21 m. Súčasťou výstavby chodníka bude aj úprava existujúceho odvodnenia.

Revitalizace sociálního zařízení ZŠ Ostrava-Hošťálkovice, příspěvková organizace

Revitalizace sociálního zařízení ZŠ Ostrava-Hošťálkovice, příspěvková organizace

• Projekt zahrnuje pouze vnitřní úpravy v objektu-budou řešeny dispoziční změny stávajících sociálních zařízení včetně nových rozvodů vody, kanalizace a elektro. • Současná revitalizace sociálního zařízení řeší připomínky ze zjištění KHS z 22.2.2013 a modernizuje stávající zařízení, tak, aby vyhovovalo plánovanému počtu žáků. Maximální ...

Rekonštrukcia kuchyne

Rekonštrukcia kuchyne

Predmetom zákazky je modernizácia existujúcej kuchyne pre študentov a profesorov Strednej zdravirníckej školy Podrobný popis zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii, spracovateľ Ing. arch. Martin Holeš, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava. Práca bude realizovaná v 2 etapách a to : 1. etapa pozostáva zo samotnej rekonštrukcie kuchyne - várne ...

Záborské, chodníky I. etapa

Záborské, chodníky I. etapa

Predmetom zákazky je vybudovanie chodníkov v obci Záborské. Predmet zákazky pozostáva z: Vetva A Vetva B Vetva C Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Rekonštrukcia sociálnych zariadení NITRAVA, ZSS Nitra

Rekonštrukcia sociálnych zariadení NITRAVA, ZSS Nitra

Predmetom zákazky je rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne A v zariadení sociálnych služieb. V rámci tejto zákazky je riešená demontáž pôvodných zariaďovacích predmetov a montáž nových zariaďovacích predmetov, ako aj pripojenie na vodu a kanalizáciu v jednotlivých bunkách na podlažiach. Nové zariaďovacie predmety budú napojené na základe ...

RS - Klášterec nad Ohří - Nové sídliště VI. etapa - I. část

RS - Klášterec nad Ohří - Nové sídliště VI. etapa - I. část

Předmětem zakázky je vybudování nových parkovacích míst a obnova stávajících, parkování se navrhují ze zámkové dlažby. Úprava přechodů pro chodce, tak aby jejich délka a rozhledy vyhověli ČSN a úprava veřejné zeleně. V rámci rekonstrukce bude realizována oprava a úprava stávajících zpevněných ploch vozovek, které se navrhují z asfaltobetonu, ...

Obec Ďačov – chodníky

Obec Ďačov – chodníky

Zámerom verejného obstarávateľa je vybudovanie chodníkov pozdĺž cesty III.TR.3191 uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.

RS - Nový Jičín, sídliště Bezručova - Riegrova, IV. etapa

RS - Nový Jičín, sídliště Bezručova - Riegrova, IV. etapa

Předmětem veřejné zakázky je regenerace veřejných prostranství v prostoru ulic Dvořákova - Zborovská v Novém Jičíně, která zahrnuje obnovu komunikací pro pěší, hřiště, opěrné zdi a schodiště, rekonstrukci veřejného osvětlení, doplnění městského mobiliáře (laviček, odpadkových košů) a kontejnerového stání, vegetační úpravy (kácení nevhodné zeleně a ...

Rekonštrukcia ŠD Horský park – blok B a G, Prokopa Veľkého 41, Bratislava

Rekonštrukcia ŠD Horský park – blok B a G, Prokopa Veľkého 41, Bratislava

Rekonštrukcia ŠD Horský park blok B a G, Prokopa Veľkého 41, Bratislava podľa projektu stavby. Stavebné úpravy pozostávajú z: - výmeny výplní otvorov presklené steny, dvere, okná so žalúziami a mrežami, - zamurovania dverných otvorov, - zmeny dispozície priestorov, ktorá spočíva vo vybúraní nenosných deliacich priečok a realizácia nových ...

Hledáme řemeslníky pro práci v Německu

Hledáme řemeslníky pro práci v Německu

Hledáme řemeslníky pro práci v Německu, zedníci, sádrokartonáři, obkladači, elektrikáři, malíři a pod.

Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla sestávající zejména z: ? rekonstrukce „energetického centra“, ? rekonstrukce rozvodů veškerých sítí (silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vzduchotechniky, chlazení a klimatizace včetně rekuperace, vodovodu a kanalizace), ? instalace zařízení související s požární ...

Poptávám vodoinstalatérské práce

Poptávám vodoinstalatérské práce

Poptávám vodoinstalatérské práce, výměna wc,vany za sprchový kout, dále podlahy, včetně materiálu. Děkuji.

Poptávám pracovníky

Poptávám pracovníky

Hľadáme serióznych, kvalifikovaných murárov, obkladačov, pomocníkov na výstavbu rodinných domov, ktorí ovládajú položiť podlahu, omietky, stierky, sádrokartón, zateplovanie, obklady, dlažby, zámkovú dlažbu. Práce sa nachádzajú v Bratislave, Pezinok, Trenčín, Žilina.

Prístupová komunikácia a chodník

Prístupová komunikácia a chodník

Projekt rieši vybudovanie miestnej komunikácie zabezpečujúcej prístup a obsluhu navrhovanej obytnej zóny v zastavanom území obci Lula. Prístup k záujmovému územiu je umožnený z existujúcej cesty III/1555, na ktorú je novonavrhovaná miestna komunikácia kolmo napojená pod uhlom 90o.

(záznamy 1/25 z 818)  strana 1 / 33