Poptávám stavební a truhlářské práce

Poptávám stavební a truhlářské práce

Poptávám stavební a truhlářské práce, řemeslníky na provedení oprav a rekonstrukce v RD a to omítky vnějších ploch obvodového zdiva a jiné stavební práce. Dále hledám malíře na malbu stěn a stropů vnitřních a vnějších ploch a truhláře na výrobu a montáž obložení stávajících schodů a výrobu vestavených skříň.

Poptávám malířské práce

Poptávám malířské práce

Poptávám cenovou kalkulaci na vymalování bytu 230 m2 - bílou barvou. Stěny jsou malované jednou. Malba bez materiálu. Děkuji Pavlovič

Poptávám drobné opravy zateplené omítky

Poptávám drobné opravy zateplené omítky

Poptávám omytí, drobné opravy a obnovení nátěru zateplené omítky RD (r. 2000) a zahradního domku v Liberci a to předostně ve 2. čtvrtletí 2018. Celková plocha cca 500 m2, střední výška omítky včetně soklu RD 7 m, u zahradního domku 3 m, lešení nutné, přístup po veřejné komunikaci, možnost parkování i uskladnění materiálu. Dohoda o jiných dodávkách ...

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve stavebních úpravách 1. - 5.NP hlavní budovy SUPŠ HNN v Hradci Králové. Jedná se o stavební práce ve stávajících odborných učebnách, spojovacích chodbách a provozních prostorech, rekonstrukci střešního pláště přístavby dílen a revitalizaci ...

Malířské a lakýrnické práce pro Nemocnici Děčín, o.z.

Malířské a lakýrnické práce pro Nemocnici Děčín, o.z.

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v realizaci malířských a natěračských prací, včetně souvisejících činností. Blíže je předmět této veřejné zakázky definován v závazném návrhu rámcové dohody, tj. v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Poptáváme natěračské práce

Poptáváme natěračské práce

Poptáváme nátěr venkovních okenních parapetů, říms a plechových stříšek na budově Univerzity Karlovy v Dobrušce.Jednalo by se nátěr malých ploch bez lešení včetně úklidu. Navrhovaný postup prací : oškrabání a obroušení stávajících nátěrů, primer a dvojnásobný syntetický nátěr (základní a vrchní nátěr v jedné barvě). Celková plocha k nátěru je 150 ...

Stavebné úpravy športovej haly - strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod

Stavebné úpravy športovej haly - strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod

Predmetom zákazky je realizácia stavby Stavebné úpravy športovej haly strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod. Realizácia samotnej stavby zahŕňa: vybúranie pôvodných vonkajších drevených, kovových okien a dverí za plastové; výmenu vonkajších a vnútorných parapetov; zateplenie medzistrešného priestoru; zhotovenie hydroizolácie tekutou ...

Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č.26 a súvisiace stavebné úpravy

Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č.26 a súvisiace stavebné úpravy

Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov. Predmetom prílohy č. 1 k SP je projektová dokumentácia, ktorá rieši stavbu: Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č.26 a súvisiace stavebné úpravy v jej okolí. Uvedená stavba je rozdelená do dvoch etáp. Predmetom tejto zákazky je 1. etapa. Grafické rozdelenie ...

VŠB -TUO – Zateplení budovy Krásnopolská včetně střechy

VŠB -TUO – Zateplení budovy Krásnopolská včetně střechy

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou stavební úpravy spojené se zateplením celoškolské budovy Krásnopolská a estetizaci přilehlého objektu kotelny a vodíkové laboratoře. Součástí stavebních úprav třípodlažní celoškolské budovy je výměna oken do stávajících otvorů, výměna vstupních dveří a úpravy vnějšího prostoru před hlavním vstupem ...

Maliarske a natieračské práce - Nemocnica Ružinov

Maliarske a natieračské práce - Nemocnica Ružinov

Predmetom zákazky je vykonávanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v priestoroch Nemocnice Ružinov, Bratislava - Ružinov podľa špecifikácie a podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je vyčistenie priestorov po dodaní stavebných prác, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.

Zníženie energetickej náročnosti budovy - Obecný úrad s kultúrnym domom v obci Liptovské Revúce

Zníženie energetickej náročnosti budovy - Obecný úrad s kultúrnym domom v obci Liptovské Revúce

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Liptovské Revúce. Súčasťou stavebných prác sú: - búracie práce, - rekonštrukcia a zateplenie plochej strechy, - zateplenie obvodových stien, - zateplenie stropu nad suterénom, - maľby a nátery, - úpravy ...

Poptávám nátěr dveří

Poptávám nátěr dveří

Poptávám nátěr dveří, 8 ks vnitřních dveří v bytě.

Renovácia náteru budovy Slovenského rozhlasu

Renovácia náteru budovy Slovenského rozhlasu

Predmetom zákazky je renovácia náteru atypickej oceľovej konštrukcie (oceľ. profil HEB 350) Slovenského rozhlasu v tvare obrátenej pyramídy. Pôvodný náter je zvetralý a jeho hrúbka v súčasnosti už nezodpovedá požiadavkám na protikoróznu ochranu v mestských aglomeráciách (prostredie C4, hrúbka náteru minimálne 250 mikrometrov). Okrem renovácie ...

Elektroinstalace, malířské a zednické práce, Německo

Elektroinstalace, malířské a zednické práce, Německo

Objekt: starší dům v Regnitzlosau v Bavorsku; v poslední době bylo přeloženo elektrické vedení nad zemi do domu, přechodně vedeno v domě na stávající, starší rozvaděč. Práce: > Posouzení současného stavu > Pravděpodobně nový rozváděč > Položit hlavní napájecí kabel pod omítku a vést k rozvodné skříni > V 10 pokojích pokaždé cca 6 el. ...

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám: Kompletní rekonstrukce rodinného domu Popis: Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu z roku 1960 v lokalitě České Budějovice. Dům je potřeba staticky zajistit - svázat obvodové zdivo. Následně okopat podezdít / zpevnit základy, ubourat střechu / podkroví, vyměnit trámový strop za železobeton, provést nástabu nového podkroví, ...

Zhotovenie stavby - Novostavba materskej školy v obci Svinia

Zhotovenie stavby - Novostavba materskej školy v obci Svinia

Predmetom zákazky je novostavba materskej školy v obci Svinia. Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO01 Materská škola SO02 Spevnené plochy - chodníky SO03 Spevnené plochy - bezbariérové rampy SO04 Oplotenie záujmového územia SO05 Trávnaté plochy. Vodovodná prípojka, vnútorný vodovod, vnútorná kanalizácia, odkanalizovanie ...

Maliarske a natieračské práce Nemocnice sv. Cyrila a Metoda

Maliarske a natieračské práce Nemocnice sv. Cyrila a Metoda

Predmetom zákazky je vykonávanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v priestoroch Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava - Petržalka podľa špecifikácie a podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je vyčistenie priestorov po dodaní stavebných prác, odvoz a likvidácia ...

Rekonstrukce vytápění správní budovy Beskydské uzeniny, a.s.

Rekonstrukce vytápění správní budovy Beskydské uzeniny, a.s.

Demontáž, dodávka a montáž otopných těles, dodávka a montáž plynových kotlů, dodávka a montáž zásobníků, dodávka a montáž odtahů spalin, dodávka a úprava rozvodů plynu a vody, prostupy tras, průrazy a nezbytné stavební práce dle technické zprávy PD, malířské práce po dokončení a začistění dotčených ploch. Dodavatel zajistí technický dozor stavby.

Oprava fasád a fasádních nátěrů, oprava lícového zdiva domu Atis

Oprava fasád a fasádních nátěrů, oprava lícového zdiva domu Atis

Oprava fasád a fasádních nátěrů v areálu Zámku Štiřín, v zámecké budově a v budově Atis a dále v budově Salm, Jockey a Arminia, oprava lícového zdiva u vstupu do domu Atis

Zateplení administrativní budovy společnosti K+S Czech Republic, a.s.

Zateplení administrativní budovy společnosti K+S Czech Republic, a.s.

Stavební práce: - bourací práce a demontáže (demontáž otvorových výplní, parapetů, mříží v oknech, klempířských prvků, části vnějších podhledů, osvětlení, elektrorozvaděčů, klimatizačních jednotek, šindelů na štítech budov, zastřešení schodiště, části dřevěné stěny schodiště, podbití říms, dlažeb okapového chodníku, lapačů střešních splavenin, ...

Renovácia náteru budovy Slovenského rozhlasu v Bratislave

Renovácia náteru budovy Slovenského rozhlasu v Bratislave

Predmetom zákazky je renovácia náteru atypickej oceľovej konštrukcie (oceľ. profil HEB 350) Slovenského rozhlasu v tvare obrátenej pyramídy. Pôvodný náter je zvetralý a jeho hrúbka v súčasnosti už nezodpovedá požiadavkám na protikoróznu ochranu v mestských aglomeráciách (prostredie C4, hrúbka náteru minimálne 250 mikrometrov). Okrem renovácie ...

Poptávám malířské práce

Poptávám malířské práce

Prosim o nabidku malovani bytu cca 35cm2/kuchyn,predsin a pokoj/ a uklid po malovani.

Pozáruční servis anténních nosičů a prostředků osobního jištění

Pozáruční servis anténních nosičů a prostředků osobního jištění

Prohlídky, revize, opravy, montáže a demontáže, opravy nátěrů anténních nástaveb, střešních nosičů, revize osobních ochranných pracovních prostředků, revize elektroinstalace a ochrany před bleskem.

Poptávám opravu a nátěr dveří

Poptávám opravu a nátěr dveří

Poptávám natěrače na opravu a nátěr dveří a zárubní v rod. domě . Jedná se o puvodní dveře z masívu , které bych chtěla zachovat a zrenovovat. Jde o 5 dveře včetně zárubní. Dům je ve Vedrovicích v okr. Znojmo. Fuksová

Hledáme malíře

Hledáme malíře

Hledáme malíře, jednotlivce i skupiny pro nátěr fasád na území celé ČR. Nabízíme celoroční spolupráci, zajímavé finanční podmínky, technické vybavení vč. vozu. Začátek spolupráce 04,05/2017.

(záznamy 1/25 z 517)  strana 1 / 21