Bělohorská – PHS, Praha 6,  č. akce 999061

Bělohorská – PHS, Praha 6, č. akce 999061

Protihluková stěna (PHS) představuje akustickou bariéru mezi územím sloužícím jako dopravní koridor a územím určeným k bydlení. Hlavním důvodem nového opláštění stávající PHS je její nevyhovující stav z hlediska akustiky. PHS nyní funguje jako odrazivá, což negativně narušuje okolní prostředí budov na protější straně komunikace. Sanací PHS pomocí ...

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 504 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově za účelem změny v užívání bývalého internátu na školící zařízení s učebnami a dílnami pro potřeby Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Jedná se o dvoupodlažní zděný, částečně podsklepený objekt s podkrovím a sedlovou ...

Prestavba Kasína na Rekaxačné centrum v meste Holíč

Prestavba Kasína na Rekaxačné centrum v meste Holíč

Kompletné zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu. Fasády budú zateplené v jednej časti kontaktným zateplovacím systémom s fasádnou silikátovou omietkou a v druhej časti zateplovacím systémom s použitím odvetraného systému s HPL fasádnymi doskami. Strecha bude kompletne zateplená tepelnou izoláciou a bude položená aj nová hydroizolačná ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján

Jedná sa o stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ. Predmet zákazky je rozdelený na 3. časti predmetu zákazky: 1. časť predmetu zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ - SO 01 a SO 02 Učebné pavilóny 2. časť predmetu zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ - SO 03 Hospodársky objekt 2. časť predmetu ...

Zníženie energetickej náročnosti časti budovy ZŠ s VJM A. M. Szencziho v Senci

Zníženie energetickej náročnosti časti budovy ZŠ s VJM A. M. Szencziho v Senci

Stavebné práce na zhotovení diela Zníženie energetickej náročnosti časti budovy ZŠ s VJM A. M. Szencziho v Senci, podľa pokynov a podrobností uvedených v stavebných podkladoch.

Zníženie energetickej náročnosti pekárne Jánovce

Zníženie energetickej náročnosti pekárne Jánovce

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela na realizáciu zákazky Zníženie energetickej náročnosti pekárne Jánovce. Hlavným účelom stavby je optimalizovať budovu pekárne z hľadiska energetickej náročnosti. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy kultúrneho domu v obci Lazisko, podľa projektu:Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu. Budova je využívaná ako obecný úrad a dom kultúry. Svojim poslaním je teda využívaná predovšetkým ako služba obyvateľstvu pre 404 vlastných obyvateľov a pre domácich a zahraničných turistov zdržujúcich sa v ...

SOŠ Kežmarok: hlavná budova – zateplenie obvodovéhoa strešného plášťa, odstránenie zatekania strechy

SOŠ Kežmarok: hlavná budova – zateplenie obvodovéhoa strešného plášťa, odstránenie zatekania strechy

Predmetom zákazky je Hlavná budova Zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie zatekania strechy a systémových porúch na objekte a rekonštrukcia kotolne. Jedná sa o budovu strednej odbornej školy s pôdorysom v tvare T, ktorú je možné ju rozdeliť na dve časti, pričom jednotlivé časti tvoria samostatný dilatačný celok. Práce z odstránenia ...

Poptávám izolaci bazénu

Poptávám izolaci bazénu

Poptávám zaizolování bazénu o velikosti 3 x 6m, kde je již stará nevyhovující folie. Luhačovice.

ZŠ Bajkalská – strecha, okná, fasáda

ZŠ Bajkalská – strecha, okná, fasáda

Stavebné práce budú pozostávať z výmeny starých výplní otvorov za nové, z rekonštrukcie strechy a zo zateplenia fasád a striech.

Poptávám stavební práce

Poptávám stavební práce

Poptávám odizolování rodinného domu proti vlhkosti, to zn. odkopání cca 20m2, vložení extrudovaného polystyrénu, nopové folie, zasypání kačírkem. Dále pak zateplení fasády cca 80m2, a další drobné zednické práce. Termín realizace nejlépe jaro 2018.

Poptávám izolaci ploché střechy

Poptávám izolaci ploché střechy

Poptávám izolaci ploché střechy, realizaci ploché střechy včetně klempířských prací. Krov je vyřešen. Lokalita: Kostelec na Hané. Doplňující informace: řešení atiky je pomocí atikové zavětrovací lišty, fólie m-pvc, vpusť jedna viz výkres, přes atiku.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti NÁKUPNÁ s. r. o.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti NÁKUPNÁ s. r. o.

Zateplenie obvodového plášta na severnej a západnej strane objektu a zateplenie a rekonštrukcia krytiny strechy.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy v areáli Kubík v Sučanoch

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy v areáli Kubík v Sučanoch

Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti budovy - dodatočné zateplenie obvodového plášťa a stropu, výmenu okenných výplní, dvier a vrát, ako aj výmenu kotla pre ústredné vykurovanie a výmenu svietidiel v budove. Jedná sa o priemyselnú budovu na výrobu truhiel. Podrobná technická špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných ...

Zníženie energetickej náročnosti oceľových hál spoločnosti TOMS-SK, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti oceľových hál spoločnosti TOMS-SK, s.r.o.

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti oceľových hál spoločnosti TOMS-SK, s.r.o. Zákazka je rozdelená na dve časti: - Zníženie energetickej náročnosti oceľovej haly 1 - Zníženie energetickej náročnosti oceľovej haly 2 Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu ...

Zateplenie hál na sklotextilnú mriežku

Zateplenie hál na sklotextilnú mriežku

Predmetom zákazky sú stavebné práce na 2 výrobných halách, zamerané na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby.

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti LIGNA, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti LIGNA, s.r.o.

Predmetom verejného obstarávania sú práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti objektu spoločnosti LIGNA, s.r.o. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti METALURGIA TS plus, s.r.o.

Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti METALURGIA TS plus, s.r.o.

Realizácia obstarávaných stavebných prác rieši komplexnou formou normy a nároky na nové opláštenie fasády a strechy. Projekt kladie dôraz na celkovú tepelno-technickú stránku budovy a výrazné zníženie celkových prevádzkových nárokov . Nové veľké presvetlenie v obvodovej stene , oblúkový svetlík v streche a nové dvere a vráta výrazným spôsobom ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Lehniciach

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Lehniciach

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Lehnice, súp. č. 89. Návrh riešenia - Zateplenie obvodového muriva kontaktným zateplovacím systémom - Zateplenie stropu astien suterénu zinteriérovej strany kontaktným zateplovacím systémom - Zateplenie strechy vrátane novej strešnej ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy a zvýšenie využívania OZE v administratívnej budove

Zníženie energetickej náročnosti budovy a zvýšenie využívania OZE v administratívnej budove

Predmetom zákazky je zateplenie fasády, rekonštrukcia a zateplenie strechy; výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov administratívnej budovy a rekonštrukcia technologických častí objektu k zabezpečeniu efektívneho využitia energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselných budov v spoločnosti Orvex, spol. s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselných budov v spoločnosti Orvex, spol. s.r.o.

Stavebné práce na objektoch spoločnosti Orvex, spol. s .r.o., ktorých cieľom je zníženie energetickej náročnosti. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kručov

Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kručov

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej rekonštrukcii budovy obecného úradu v Kručove, ktorá je umiestnená na parc. č.: 63, k.ú.: Kručov, obec: Kručov, okres: Stropkov, kraj: Prešovský, v rámci schválenej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovanej z prostriedkov Európskej únie, výsledkom ktorých je výrazné ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach

Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach

Predmetom zákazky projektu: "Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach" je dodávka stavebných prác v rozsahu predloženého výkazu výmer a v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Projektová dokumentácia rieši realizáciu stavebných prác určených na zníženie energetickej náročnosti budovy Reedukačného centra v Košiciach. ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach - 1.etapa

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach - 1.etapa

Predmetom zákazky projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach 1. etapa je dodávka stavebných prác v rozsahu predloženého výkazu výmer a v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Projektová dokumentácia rieši realizáciu stavebných prác určených na zníženie energetickej náročnosti budovy Strednej odbornej školy ...

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín pozostávajúce z nasledovných činností bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer: Objekt materskej školy SO 01 - 1Zateplenie obvodového plášťa SO 01 - 2Zateplenie strechy SO 01 - 3Výmena výplňových konštrukcií SO 02Ostatné ...

(záznamy 1/25 z 2942)  strana 1 / 118