TR Sokolnice-rekonstrukce R 110 kV

TR Sokolnice-rekonstrukce R 110 kV

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci stávající zastaralé technologické části Rozvodny označené jako R 110 kV v Sokolnici a dále stavební úpravy související s výše uvedenou činností. Rekonstrukce spočívá ve výměně hlavní a pomocné lanové přípojnice, přípojnicových odpojovačů a dalších zastaralých přístrojů. S ...

Rekonštrukcia verejného osvetlenia I. etapa

Rekonštrukcia verejného osvetlenia I. etapa

Predmet zákazky s názvom REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA I. ETAPA je rekonštrukcia verejného osvetlenie v meste Ilava, I. etapa na základe projektu, rozpočtu a výkazu výmer projekčnej kancelárie ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o., Krátka 4, Senec 903 01 , zodpovedný projektant ING. L. VALČO.

Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí

Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí

Předmětem VZ je zajištění komplexního pokrytí požadavků na servis, opravy a monitoring kamerových komunikačních, signalizačních a zabezpečovacích systémů, které jsou ve správě ICT ÚMČ Praha 8.

HZI - T402 výměna s kompenzací, stavebně-montážní práce

HZI - T402 výměna s kompenzací, stavebně-montážní práce

HZI - T402 výměna s kompenzací, stavebně-montážní práce

Úprava lůžkového oddělení – 1.etapa

Úprava lůžkového oddělení – 1.etapa

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy, spočívající v řešení dispozičních změn a vybudování sociálních zařízení stávajících pokojů ve 2. NP jihovýchodního křídla objektu Sanatorií Jablunkov. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je také rekonstrukce výtahu, provedení elektroinstalace ve schodišti, včetně výměny luxferové stěny a dále ...

Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích

Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích

Vypracování projektové dokumentace, zajištění příslušných úředních povolení a následná realizace nového pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren, uvedení do zkušebního provozu.

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve stavebních úpravách 1. - 5.NP hlavní budovy SUPŠ HNN v Hradci Králové. Jedná se o stavební práce ve stávajících odborných učebnách, spojovacích chodbách a provozních prostorech, rekonstrukci střešního pláště přístavby dílen a revitalizaci ...

TT obratisko Žellová

TT obratisko Žellová

Predmetom zákazky je oprava trolejbusovej trate obratisko Žellova zameraná na odstránenie problému s nevhodne umiestnenou elektrickou trolejbusovou výhybkou v blízkosti výjazdu trolejbusov z ulice Žellova do ulice Miletičova v Bratislave, a tým zlepšenie plynulosti prejazdu touto výhybkou na základe projektovej dokumentácie vypracovanej ...

Elektroinstalace a osvětlení v Domě dětí a mládeže Orlová-Lutyně

Elektroinstalace a osvětlení v Domě dětí a mládeže Orlová-Lutyně

Rekonstrukce elektroinstalace dle projektové dokumentace zpracovanou společností SES Bohemia Engineering, a.s., Bezdrevská 539, 198 00 Praha 9.

Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa

Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa

Předmětem této veřejné zakázky je modernizace muzea zaměřená na 1.N.P., 2.N.P. a část 1.P.P., kde je její součástí provedení kompletních nových rozvodů a systémů ZTI, VZT, chlazení, silnoproudu a slaboproudu.

Zníženie energetickej náročnosti budov Spojenej školy internátnej

Zníženie energetickej náročnosti budov Spojenej školy internátnej

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy zlepšením tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií: - zateplenie obvodového plášťa, zateplenie základových konštrukcii, zateplenie plochej strechy, stropu nad podchodom, - vybudovanie novej plynovej prípojky a plynovej kotolne, rozvodov a vykurovacích telies vrátane ...

Kovově kryté rozvaděče do 25 kV s izolací plynem SF6

Kovově kryté rozvaděče do 25 kV s izolací plynem SF6

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kovově krytých, typově odzkoušených rozvaděčů do 25 kV s izolací plynem SF6 v modulárním provedení. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění šéfmontáže objednané sestavy rozvaděčů a záruční servis. Více informací viz zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.

TR Příbram Brod - obnova transformovny

TR Příbram Brod - obnova transformovny

Předmětem díla je realizace stavby s názvem „TR Příbram Brod - obnova transformovny“, č. stavby IE-12-6003839, v rozsahu prováděcí projektové dokumentace.

Energetické úspory s využitím EPC ve vybraných areálech v majetku hlavního města Prahy

Energetické úspory s využitím EPC ve vybraných areálech v majetku hlavního města Prahy

Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC ve vybraných areálech v majetku hlavního města Prahy. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh základních opatření. Z uspořených provozních nákladů budou investice spláceny po dobu maximálně 12 let. Opatření se budou týkat zejména ...

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Členenie stavby na stavebné objekty SO - 01 Budova SOŠ - stavebná časť - statický posudok - kotolňa doplnenie tepelných čerpadiel + MaR - vyregulovanie vykurovacej sústavy - výmena svietidiel, svetelná elektroinštalácia - demontáž a montáž bleskozvodu - protipožiarne zabezpečenie stavby Podrobné riešenie je spracované v projektovej ...

FN u sv. Anny v Brně – Úpravy v budově K pro alergologii

FN u sv. Anny v Brně – Úpravy v budově K pro alergologii

Předmětem veřejné zakázky jsou: „Úpravy v budově K pro alergologii“ dle projektové dokumentace zpracované firmou LT Projekt a.s.. Součástí projektu jsou úpravy architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, zdravotně-technické, vytápění, VZT, silnoproudé, slaboproudé, rozvody laboratorních plynů a zabudované technologie. Navržený záměr je řešen ...

Modernizácia administratívnej budovy Leopoldov

Modernizácia administratívnej budovy Leopoldov

Projekt stavby rieši návrh na zníženie energetickej náročnosti budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby v meste Leopoldov. Z architektonického hľadiska a z hľadiska účelovej funkcie sa objekt nemení. Predmetom návrhu je : 1.Zateplenie obvodového plášťa 2.Výmena výplňových konštrukcií 3.Zateplenie ...

Revitalizace kostela svatého Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou za účelem zvýšení návštěvnosti

Revitalizace kostela svatého Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou za účelem zvýšení ...

Jedná se o celkovou rekonstrukci kostela: krovů a střešní krytiny, fasády a výplní otvorů. Dále pak o provedení dělících příček, osazení dveří, rekonstrukci elektroinstalace, opravu podlah. Objekt je evidovanou nemovitou kulturní památkou.

Modernizácia školiaceho strediska ÚVTOS a ÚVV Ilava

Modernizácia školiaceho strediska ÚVTOS a ÚVV Ilava

Projekt rieši dosiahnutie komplexného riešenia energetickej hospodárnosti objektu č. 19 zabezpečujúce energetickú efektívnosť budovy pri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Uvedená budova sa nachádzajú v správe Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava. Uvedený cieľ bude ...

Modernizácia administratívno-prevádzkovej budovy v správe ÚVTOS a ÚVV Ilava

Modernizácia administratívno-prevádzkovej budovy v správe ÚVTOS a ÚVV Ilava

Projekt rieši komplexné riešenie energetickej hospodárnosti objektu č. 14 zabezpečujúce energetickú efektívnosť budovy pri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Uvedená budova sa nachádzajú v areáli Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formou ...

Zvýšenie energetickej účinnosti na objektoch skladov 1, 2, 3

Zvýšenie energetickej účinnosti na objektoch skladov 1, 2, 3

Úprava povrchov, izolačné práce a elektroinštalačné práce na objektoch obstarávateľa - SO 01 - Hala 1, SO 02 - Hala 2 a SO 03 - Hala 3.

Oprava bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 8. etapa

Oprava bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 8. etapa

Oprava 13 volných bytů (neobsazených nájemci), umístěných ve 3 obydlených bytových domech č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 380, č.p. 382, č.p. 383 ul. Gagarinova a č.p. 182-184 ul. Mladých v Pardubicích - Polabinách. Pro každou BJ je zpracovaná samostatná PD. Jedná se zejména o kompletní výměnu bytového jádra, vybraných oken a dveří, podlahových ...

Stavební úpravy bytového domu. Zateplení fasády a podlah lodžií

Stavební úpravy bytového domu. Zateplení fasády a podlah lodžií

Jedná se o zateplení fasády a úpravu ploch a zábradlí lodžií bytového domu Stiborova 604/16, 605/18, Olomouc – Neředín. Dojde k výměně 23 stávajících dřevěných zdvojených oken za okna nová plastová a k zateplení objektu dle PD. Dojde k zateplení objektu. Stavební díly: Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní ...

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v úpravě stávající nevyhovující podlahy, opravě a vyrovnání omítek a úpravě umístění rozvodů silnoproudých a slaboproudých instalací.

Zajištění provozu, servisu a oprav technologií a technického vybavení TZB objektů FEKT VUT

Zajištění provozu, servisu a oprav technologií a technického vybavení TZB objektů FEKT VUT

Předmětem zakázky je zajištění komplexního a bezproblémového provozu, servisu, oprav a revizí instalovaných technologií a technického vybavení TZB v objektech Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Služby budou poskytovány včetně managementu, tj. včetně revizí, odborných prohlídek apod. Dále budou zajištěny a provedeny veškeré opravy ...

(záznamy 1/25 z 3356)  strana 1 / 135