Poptáváme demoliční práce

Poptáváme demoliční práce

Poptávám traktorbagr s kladivem, potřebujeme rozbít cihlový podstavec o rozměru cca 5x5m. Jedná se o práci na jeden den. Lokalita Břeclav. Termín 15. 2. 2018.

Komunitní centrum Březno - výstavba nového objektu

Komunitní centrum Březno - výstavba nového objektu

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací – demolice a odstranění stavby č. p. 150 (ulice Švermova, Březno u Chomutova, na pozemcích parc. č. 338/1, 338/2, 338/5, 339/1, 339/2, 339/5, 631/5, 632/9 v k. ú. Březno u Chomutova ve vlastnictví zadavatele) a následně realizace nové stavby Komunitního centra (na pozemcích parc. č. 338/1, ...

AB OZ Košice - zateplenie a obnova fasády

AB OZ Košice - zateplenie a obnova fasády

Administratívna budova Odštepného závodu Košice zateplenie a obnova fasády Administratívna budova je 5 podlažný objekt podpivničený, osadený v uličnej zástavbe orientovaný pozdĺžnou osou sever-juh, na ktorú naväzujú do dvora objekty kuchyne a zasadačky. Predmetom rekonštrukcie je zateplenie objektu administratívnej budovy kontaktným ...

Sanace staré galvanovny bývalého podniku Jihlavan, s. p.

Sanace staré galvanovny bývalého podniku Jihlavan, s. p.

Předmětem veřejné zakázky je odstranění bývalého objektu galvanovny z důvodu odstranění staré ekologické zátěže zjištěné provedenými průzkumnými pracemi, následně budou navazovat sanační výkopové práce. V bouraných stavebních konstrukcích a zpevněných plochách není přítomen azbest. Bourané stavební konstrukce a zemina přilehlých pozemků je ...

Stavební úpravy a přístavba Sokolovny Kralupy nad Vltavou

Stavební úpravy a přístavba Sokolovny Kralupy nad Vltavou

Předmětem veřejné zakázky je zbourání obou přístaveb umístěných u štítů hlavní budovy a v jejich místě vybudování nové přístavby na rozšířeném půdorysu, doplněné spojovací přístavbou na severní straně podél celého objektu. Předmět plnění je podrobně specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ...

Nemocnica Rázsochy – búracie práce

Nemocnica Rázsochy – búracie práce

Predmetom zákazky sú búracie práce a odstránenie vybraných častí stavebných objektov nedokončenej Fakultnej nemocnice s poliklinikou Rázsochy vrátane prípravy projektovej dokumentácie a s tým súvisiaca inžinierska činnosť.

I/43 Most přes rokli a potok v obci Černá Hora, ev.č. 43-020 b - odstranění havarijního stavu mostu

I/43 Most přes rokli a potok v obci Černá Hora, ev.č. 43-020 b - odstranění havarijního stavu mostu

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu s ponecháním krajních opěr. Nová mostní konstrukce je navržena ve stejné poloze, jako konstrukce původní. Nový návrh respektuje původní půdorysnou polohu mostu, původní polohu všech mostních podpěr i původní niveletu silnice I/43. Nová spodní stavba je navržena z monolitického železobetonu, ...

Multifunkční centrum Dlouhá louka

Multifunkční centrum Dlouhá louka

Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice původní Sportovní haly na Dlouhé louce v Českých Budějovicích včetně likvidace nebezpečného odpadu. Na původním místě provést výstavbu nového Multifunkčního centra.

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice s cieľom rozšírenia kapacity a navýšenia počtu žiakov predškolského zariadenia. Navýšenie si vyžaduje sprevádzkovanie dvoch nových tried v samostatnej budove materskej školy na 2.NP v súčasnosti len čiastočne využitom. Rekonštrukcia materskej školy pozostáva zo ...

Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady

Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady

Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace stavebních úprav stávajícího objektu sportovní haly BIOS. V rámci stavebních úprav bude provedeno zbourání stávající přízemní přístavby haly, odstranění podlahy, obvodového pláště a střešního pláště, výstavba nového provozního objektu (přístavba) a nové opláštění stávající sportovní haly. Součástí ...

Poptávám rekonstrukci rodinného domu

Poptávám rekonstrukci rodinného domu

Poptávám rekonstrukci rodinného domu 1.NP. Popis: kompletní rekonstrukce - stavební část Rozsah dodávek a prací: - viz projekt, podkady v úschovně-příloha. Termín realizace: 1-4/2018. Lokalita realizace:Čestlice, Praha-východ. Odhadovaná cena: dle rozpočtu. Kontakt po 28.12.2017 výhradně na e-mail: jitka.begeniova@seznam.cz Další ...

UK  - 1. LF – Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5 - 7

UK - 1. LF – Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5 - 7

Předmětem veřejné zakázky jsou bourací práce a stavební úpravy domů v ul. Albertov č.p. 2029 a 2049 Praha 2, Nové Město, v souvislosti s přístavbou východního křídla, přístavbou a nástavbou jižního křídla, dispozičními úpravami 2.PP – 4.NP a dvorního domku a vestavbou výtahové šachty na pozemku parc. č. 1562 a na pozemku parc. č. 1563, to vše v ...

Demolice domu č. p. 1203 - 1206

Demolice domu č. p. 1203 - 1206

Předmětem plnění této veřejné zakázky je demolice staveb, objektů č. p. 1203, 1204, 1205, a 1206. Jedná se o soubor čtyř stávajících objektů spojených v jeden blok, sloužících jako bytové domy. Každý bytový dům má čtyři nadz. podlaží, neobytné podkroví a celkově osm bytových jednotek o velikosti 2+1. Domy jsou obdélníkového tvaru s valbovou ...

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve vybudování nového pracoviště vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje prostřednictvím přístavby stávající budovy zařízení Heliport LZS (výcviková hala).

Stavební úpravy VÚZ Plzeň - Červený Hrádek č.p.186

Stavební úpravy VÚZ Plzeň - Červený Hrádek č.p.186

Předmětem zakázky je výběr dodavatele na stavební práce spočívající v provedení bouracích prací včetně demontáže stávajících boletických panelů, dozdění parapetů a meziokenních pilířů, výměně stávajících oken a dveří, zateplení fasády, podhledu suterénu, podhledu ve třetím nadzemním podlaží a zateplení střechy prvního nadzemního podlaží.

Most ev.č. 3082-1 Svinary

Most ev.č. 3082-1 Svinary

Jedná se o stavbu nového mostu, který bude sloužit pro převedení komunikace III/3082 přes řeku Orlici. Nový most nahrazuje stávající most z roku 1907, jež je nyní v havarijním stavu. Komunikace III/3082 bude po obnovení silniční dopravy sloužit pro napojení na stávající silnici I/11. Komunikace III/3082 je v předmostích rozšířena na šířku 7,0m, s ...

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba pavilonu MŠ se třemi nadzemními podlažími. V prvním a druhém podlaží budovy se nacházejí prostory určené pro 2 třídy mateřské školy, ve třetím ustupujícím podlaží jsou umístěny kanceláře, zasedací místnost, kuchyňka a sociální zařízení. Navrhovaný objekt je umisťován na půdorys stávajícího pavilonu MŠ, ...

135_Lo_Budova T Technické univerzity v Liberci – oprava a stavební úpravy, trafostanice a přípojka

135_Lo_Budova T Technické univerzity v Liberci – oprava a stavební úpravy, trafostanice a přípojka

Rozsáhlá rekonstrukce budovy T, spočívající ve zcela zásadní a úplné rekonstrukci budovy, zahrnu-jící rozsáhlé demolice i nové dostavby vč. nové střechy, transformační stanice 22/0,4 kV včetně přípojky NN pro budovu T, to vše spojené se změnou funkce využívání budovy.

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce

Předmětem díla jsou stavební práce v objektu odloučeného pracoviště SPŠ Hronov ve Vrchlického ulici. Jedná se o úpravy budovy školy- rekonstrukce stávajících odborných učeben, kompletní sanaci vlhkosti zdiva v 1. NP nerezovými plechy vč. omítek, kompletní rekonstrukci ploché střechy vč. nosné části, nový přístup do objektu z ulice, rekonstrukci ...

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice s cieľom rozšírenia kapacity a navýšenia počtu žiakov predškolského zariadenia. Navýšenie si vyžaduje sprevádzkovanie dvoch nových tried v samostatnej budove materskej školy na 2.NP v súčasnosti len čiastočne využitom. Rekonštrukcia materskej školy pozostáva zo ...

Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s.

Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s.

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. Projekt bude rozdělen do tří níže uvedených etap: 1.ETAPA- Rekonstrukce pavilonu OLMI včetně provedení zateplení (oddělení ...

Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice

Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice

V rámci realizace bude nejdříve provedena kompletní demolice stávajícího objektu knihovny a všech částí objektu mateřské školy od úrovně nadpraží v 1.NP. Od této úrovně budou svislé a vodorovné konstrukce objektu mateřské školy (SO 01) provedeny nově včetně zastřešení, přístavby komunikační vertikály (schodiště a výtahu) a vstupní chodby ...

Nový Linhart - rekonstrukce a vybavení objektu

Nový Linhart - rekonstrukce a vybavení objektu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy budovy bývalých chlévů a jejich nové využití pro potřeby zařízení Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. Jedná se o vytvoření prostoru sociálně terapeutické dílny k aktivizačním činnostem pro osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a další osoby se zdravotním hendikepem. Stavební úpravy ...

Poptávám demoliční práce

Poptávám demoliční práce

Poptávám kompletní demolici (zbourání, třídění, likvidace, odvoz odpadu) jednopodlažní samostatně stojící doplňkové stavby se sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 12 m x 6,7 m a výšce 5,2 m v Praze 5-Stodůlkách (stará zástavba). Část stavby je cihelná, část dřevěná, základy betonové, krov dřevěný, krytina z pálené tašky. Domek byl podle všech ...

Výběr zhotovitele stavby v rámci projektu Modernizace Školního statku v Opavě

Výběr zhotovitele stavby v rámci projektu Modernizace Školního statku v Opavě

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací/zhotovení stavby v rámci projektu „Modernizace školního statku v Opavě“ 1.část veřejné zakázky: „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava – bourací práce“, 2.část veřejné zakázky: „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ 3.část veřejné zakázky: „Vybudování ...

(záznamy 1/25 z 1015)  strana 1 / 41