Poptávám truhlářské práce

Poptávám truhlářské práce

Poptávám police do špajzky. Police do špajzky po dvou stranách. Jedna strana cca 27 x 53 cm a druhá cca 33 x 54 cm. Na obě strany asi 8 polic. Stačí levné dřevo + montáž, je to jen špajz. Co nejdříve ;-). Praha 10. Děkuji

Elektroinštalácia ovládania vetrákov digestorov v objekte Laboratórií a učební FPV UKF v Nitre

Elektroinštalácia ovládania vetrákov digestorov v objekte Laboratórií a učební FPV UKF v Nitre

Predmetom zákazky je elektroinštalácia ovládania technológie vetrákov digestorov v objekte Laboratórií a učební FPV UKF v Nitre. Montážou elektrického ovládania jednotlivých vetrákov digestorov sa zlepší a zefektívni ich fungovanie.

Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu

Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu

Predmetom tejto stavby je úprava toku Žitava v rkm 27,225.46 - 27,552 16 a v rkm 27,567.19 - 28,200.65 (most rkm 28,210). Celková dĺžka navrhovanej úpravy je 961 m. Úprava toku Žitava je navrhnutá na návrhový prietok Q100 = 84,6 m3. s-1 s bezpečnostným prevýšením 50 cm. V rámci úpravy je navrhnutá pravostranná úprava s ohrádzkovaním. Svah bude ...

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín pozostávajúce z nasledovných činností bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer: Objekt materskej školy SO 01 - 1Zateplenie obvodového plášťa SO 01 - 2Zateplenie strechy SO 01 - 3Výmena výplňových konštrukcií SO 02Ostatné ...

KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Jaroměřice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno ...

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářské práce, plánuji výměnu plyn.kotle Janka, vetšinou topím zplynovacím kotlem Atmos na dřevo, jaký typ kotle mi doporučíte, výkon okolo 20kw.

Zníženie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch spoločnosti INVEST SERVIS s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch spoločnosti INVEST SERVIS s.r.o.

Rekonštrukcia výrobnej haly v katastrálnom území Klasov v rozsahu zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, dverí a vrát za kvalitatívne lepšie v obvodovom plášti, zateplenie strechy vrátane klampiarskych prvkov.

Poptávám montáž podlahového teplovodního vytápění

Poptávám montáž podlahového teplovodního vytápění

Poptávám dodávku podlahového teplovodního vytápění, anhydrit cca 180m2.

Rekonstrukce lesních cest 2018

Rekonstrukce lesních cest 2018

Zadavatel má v úmyslu realizovat rekonstrukce lesních cest na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Jedná se o rekonstrukce stávajících lesních odvozních cest obvykle se štěrkovou vozovkou, která je místy vybavena podélnými odvodňovacími příkopy.

Obnova Obecného úradu Chotín

Obnova Obecného úradu Chotín

Predmetom zákazky je obnova Obecného úradu v obci Chotín, najmä zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy, zateplenie podkrovia, výmena okien a rekonštrukcia vykurovania. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin – průzkumné práce

Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin – průzkumné práce

V rámci realizace projektu bude na lokalitě „Rujnica“ v Bosně a Hercegovině proveden komplexní geofyzikální průzkum. Na základě jeho výsledků bude určena optimální lokalita pro vybudování hydrogeologického vrtu, který bude následně proveden, a to spolu s karotážním měřením a čerpacími zkouškami. V rámci čerpacích zkoušek bude sledována hladina ...

BD Poděbrady Dr. Horákové 40,41

BD Poděbrady Dr. Horákové 40,41

- Výměna původních výplní otvorů - Zateplení obálky budovy a s tím spojené opravy - Ostatní v zadávací dokumentaci – dokumentace pro provedení stavby

Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa

Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa

Předmětem veřejné zakázky je realizace opatření (stavebních objektů) v lokalitě Hlučínského jezera a jeho okolí, jejichž cílem je zejm. zajištění protipovodňové ochrany řešeného území a s tím související zajištění ochrany osob a majetku, to vše s dopadem rovněž na ostravskou aglomeraci, a jeho vyčlenění z aktivní zóny záplavového území.

Poptávám výrobu skleněné vitríny

Poptávám výrobu skleněné vitríny

Poptávám výrobu skleněné vitríny, závěsná a uzamykatelná, dvě police, rozměry 100x65x15cm. Dodávka do SR.

Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Predmetom prác je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú napojené na existujúce zdroje tepla.

Mokřad Na dolinách v k. ú. Ořechov

Mokřad Na dolinách v k. ú. Ořechov

Jedná se o vytvoření větší mokřadní plochy tvořené soustavou vodních tůní - mokřadů na pozemcích investora v k. ú. Ořechov v lokalitě „Na dolinách“, rozšiřující stávající lokální biocentrum LBC10 o novou část v souladu s územním plánem obce Ořechov. Součástí stavby je vzdouvací objekt na toku Lejtna, zajišťující příznivý vodní režim v mokřadu. ...

ÚO Domažlice - revitalizace objektů

ÚO Domažlice - revitalizace objektů

Předmětem zakázky je realizace zateplení u objektů SO 01; SO 02; SO 03; SO 04; SO 06 + 05 a SO 07 a změna vytápění u objektů SO 01; SO 02; SO 03; SO 04 a SO 06 + 05 v areálu Územního odboru Domažlice specifikované projektovými dokumentacemi a výkazy výměr.

Poptávám zednické práce

Poptávám zednické práce

Poptávám zednické práce. V obci Litovany, okres Třebíč, chci opravit či znovu postavit komín budovy a v bývalé koupelně zřídit finskou saunu (zednické práce). Cena dohodou.

Technologický dřevěný nábytek

Technologický dřevěný nábytek

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky technologického dřevěného nábytku (pracovní stoly, skříně, lavice, atd.)

Skleněná deska, Rakousko

Skleněná deska, Rakousko

Poptávám skleněnou desku na stůl 90x140cm a 4 mm nebo 6 mm silnou. Kolik by to stálo? S přátelským pozdravem Helmut Tögel

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce

Hledám odborníky na vyčištění kopané studny, tak aby splňovala všechny normativy pro pitnou vodu. Dále utěsnit studnu kolem obvodu skruží, tak aby se zamezilo průniku povrchové vody do studny. Nabídněte cenu, zašlete historii prováděných prací. Požaduji kvalitu a seriózní jednání.

Poptávám stavební a truhlářské práce

Poptávám stavební a truhlářské práce

Poptávám stavební a truhlářské práce, řemeslníky na provedení oprav a rekonstrukce v RD a to omítky vnějších ploch obvodového zdiva a jiné stavební práce. Dále hledám malíře na malbu stěn a stropů vnitřních a vnějších ploch a truhláře na výrobu a montáž obložení stávajících schodů a výrobu vestavených skříň.

Vybudovanie nových monitorovacích vrtov

Vybudovanie nových monitorovacích vrtov

Predmetom zákazky je vybudovanie nových monitorovacích vrtov v rámci projektu: Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska 1. časť.

Zimný štadión - Chladenie

Zimný štadión - Chladenie

Predmetom tejto zákazky je najmä návrh, demontáž, montáž, oživenie, spustenie a skúšobná prevádzka novej technológie chladenia (výroby ľadu),výroby tepla, vodného hospodárstva, technologických oceľových konštrukcií, elektroinštalácie, automatického systému riadenia technologických procesov, detekčného systému, automatického systému varovania ...

Výstavba cezhraničnej slovenskej-poľskej turistickej trasy

Výstavba cezhraničnej slovenskej-poľskej turistickej trasy

Predmetom zákazky je výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy. Blizšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

(záznamy 1/25 z 18481)  strana 1 / 740