Restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stekník

Restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stekník

Předmětem veřejné zakázky je provedení realizace restaurátorských a specializovaných uměleckořemeslných prací souvisejících s obnovou vybraných dřevěných prvků zámku Stekník, v rozsahu Zadání prací – restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stekník, K. Hladíková 2015.

Restaurátorské práce na nástěnné  výmalbě interiérů zámku Stekník

Restaurátorské práce na nástěnné výmalbě interiérů zámku Stekník

Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských prací na nástěnné výmalbě zámku Stekník. Restaurátorské a specializované uměleckořemeslné práce v interiéru zámku Stekník (přízemí a patra) se týkají malířské a štukové výzdoby stěn a stropů vybraných místností a zahrnují: Restaurování malířské a štukové výzdoby interiéru sala terreny ...

Restaurování mobiliáře kostela a exponátů do muzea

Restaurování mobiliáře kostela a exponátů do muzea

Předmětem veřejné zakázky jsou restaurátorské práce na mobiliáři kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici a na exponátech do připravované muzejní expozice, která bude umístěna přímo v kostele. Bližší popis předmětů mobiliáře kostela a předmětů pro muzejní expozici je uveden v zadávacích podmínkách.

Restaurování soch v objektu a zahradě Strakovy akademie

Restaurování soch v objektu a zahradě Strakovy akademie

Předmětem veřejné zakázky je restaurování 5 soch, které se nacházejí v objektu a zahradě Strakovy akademie, která je nemovitou kulturní památkou.

Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Předmětem jsou stavební práce spočívající v obnově fasád a systému dešťových svodů a odvodnění a v restaurátorské obnově oken a okenních výplní včetně dalších projektovou dokumentací předepsaných restaurátorských činností, vše na objektu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, stavební část

Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, stavební část

Revitalizace národní kulturní památky kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů, č.p. 236, na pozemku st. parc. č. 19 v katastrálním území a obci Polička, včetně novostavby přípojek dešťové kanalizace na pozemku p.p.č. 5913/11, vše v katastrálním území a obci Polička. Jedná se o komplexní obnovu vnějšího pláště ...

NKP BH - objekt G - obnova hradobného múru pri Žigmundovej bráne

NKP BH - objekt G - obnova hradobného múru pri Žigmundovej bráne

Predmetom zákazky je sanácia úseku hradieb, vykazujúceho statické poruchy a s ňou súvisiace terénne úpravy, vrátane spevnených plôch, úpravy odvodu dažďových vôd a osvetlenia, sadové úpravy a práce súvisiace s obnovou povrchu hradobných múrov a ich koruny. Práce budú zavŕšené obnovou povrchu hradobných múrov umelecko remeselnými a reštaurátorskými ...

Poptávám ošetření dřevěných soch proti dřevokazným škůdcům

Poptávám ošetření dřevěných soch proti dřevokazným škůdcům

Poptávám ošetření dřevěných soch proti dřevokazným škůdcům, 2 sochy o rozměrech 0,4 x 0,6 x 0,8 m.(kostel sv. Vavřince v Bystřici n.P.).

Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště – Trojský zámek

Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště – Trojský zámek

Předmětem zakázky je restaurátorská a stavební obnova venkovního dvouramenného hlavního schodiště nacházejícího se v areálu NKP Trojský zámek. Schodiště přiléhá k jižní fasádě hlavní budovy Trojského zámku, má zahloubenou středovou grottu, je opatřeno sochařskou výzdobou, a ve své nadzemní části je opatřeno vyrovnávacími stupni

Rekonštrukcia a opravy kostola ECAV v Dolnom Kubíne

Rekonštrukcia a opravy kostola ECAV v Dolnom Kubíne

Predmetom zákazky sú rekonštrukcie a opravy v interiéri a exteriéri evanjelického kostola situovaného na Hviezdoslavovom nám. v Dolnom Kubíne. Počas doterajšej cca. 120 ročnej prevádzky kostola v jeho nosných konštrukciách vznikli statické a stavebno-technické poruchy, ktoré sa najviac prejavili systémom trhlín v murovaných konštrukciách ( nosné ...

Záchrana ohrožených historických knižních fondů SVK PK

Záchrana ohrožených historických knižních fondů SVK PK

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování vzácných tisků z knižního fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, a to v rozsahu a způsobem stanoveném v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc – restaurování nábytku

UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc – restaurování nábytku

Předmětem veřejné zakázky je restaurování souboru celkem 26 ks cenných prvků mobiliáře pro pracovnu děkana a reprezentativní aulu objektu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, parc. č. st. 208, 29/2, 31, katastrální území Olomouc - město, Obec Olomouc.

Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, I. a II. etapa

Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, I. a II. etapa

Národná kultúrna pamiatka (NKP) Budatínsky hrad s areálom prebieha postupnými rekonštrukciami. V rámci tejto etapy obnovy je plánovaná rekonštrukcia objektu Hospodárskej budovy časť hospodárske krídlo. Objekt Hospodárskej budovy prešiel viacerými adaptáciami pôvodne časť fortifikačného systému prešla v 18. storočí prestavbou na hospodársky objekt, ...

Restaurování mobiliáře kostela a exponátů do muzea v rámci akce - Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie

Restaurování mobiliáře kostela a exponátů do muzea v rámci akce - Obnova areálu poutního kostela ...

Předmětem veřejné zakázky jsou restaurátorské práce na mobiliáři kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici a na exponátech do připravované muzejní expozice, která bude umístěna přímo v kostele. Bližší popis předmětů mobiliáře kostela a předmětů pro muzejní expozici je uveden v zadávacích podmínkách.

Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty

Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty

Předmětem plnění 1. části VZ je rekonstrukce zámku města Doksy, ve kterém bude následně umístěn prohlídkový okruh pro návštěvníky zámku a informační centrum pro návštěvníky města, včetně rekonstrukce vytápění objektu a obnovy okenních výplní. Předmětem 2. části VZ je dodávka interiérového vybavení zámku Doksy.

Rekonštrukcia fasády budovy Župného domu v Komárne

Rekonštrukcia fasády budovy Župného domu v Komárne

Zámerom rekonštrukcie historickej budovy je prezentovanie ucelenej fasády z prvej stavebnej etapy - klasicistickej z roku 1813. Cieľom obnovy fasád je maximálne zachovanie určujúcich pamiatkových hodnôt, odstránenie príčin ich porúch. Je odporúčaná obnova primárnej klasicistickej podoby fasád v rozsahu pôvodnej budovy Župného domu, t.j. ...

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a Pavla s oddychovou zónou

Predmetom postupu zadávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác, súvisiacich s rekonštrukciou objektu kostola a vybudovaním oddychovej zóny pri pietnom mieste. Práce sa členia na: SO-01: Rekonštrukcia kostola Rekonštrukcia kostola predstavuje kompletnú výmenu strešnej konštrukcie, (krov, krytina, klampiarske konštrukcie) a bleskozvod. Nová ...

Prezentácia nálezov v ochranných objektoch

Prezentácia nálezov v ochranných objektoch

Predmetom tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác sú stavebné práce na investičnej akcii stavbe: NKP BRATISLAVSKÝ HRAD, REKONŠTRUKCIA HRADNÉHO PALÁCA A OBJEKTOV V AREÁLI BRATISLAVSKÉHO HRADU vzťahujúce sa k ČASTI C - REKONŠTRUKCIA EXTERIÉROVÝCH PLÔCH AREÁLU BRATISLAVSKÉHO HRADU, OBJEKT: SO 2.C.10 Rekonštrukcia zaniknutej Barokovej záhrady, ...

Reštaurátorské práce pri obnove archeologických nálezov

Reštaurátorské práce pri obnove archeologických nálezov

Predmetom zákazky sú reštaurátorské práce pri obnove archeologických nálezov. Zákazka pozostáva z reštaurovania archeologických nálezov rímskych mozaík, omietok a murív rímskych stavieb I., II. a VII na severnej terase Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad, vrátane dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác, jej prerokovanie a ...

Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty

Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty

Předmětem plnění 1. části VZ je rekonstrukce zámku města Doksy, ve kterém bude následně umístěn prohlídkový okruh pro návštěvníky zámku a informační centrum pro návštěvníky města, včetně rekonstrukce vytápění objektu a obnovy okenních výplní. Předmětem 2. části VZ je dodávka interiérového vybavení zámku Doksy.

Restaurátorské práce v rámci projektu Obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků

Restaurátorské práce v rámci projektu Obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků

Předmětem veřejné zakázky je restaurování vybraných prvků vnitřního vybavení a mobiliáře kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani – mobiliáře, mříží, maleb v lodi a v kaplích, dveří, lavic, zpovědnic, varhan a varhanní skříně a vitráží.

TreBuChET - Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície – sprístupnenie južného opevnenia

TreBuChET - Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície – sprístupnenie južného opevnenia

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so sprístupnením Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, vybudovanie a skultúrnenie prístupu k Trenčianskemu hradu. Detailný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

Pokračování restaurátorských zásahů v obnově poničených mozaik

Pokračování restaurátorských zásahů v obnově poničených mozaik

Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorského zásahu na XI. a X. zastavení křížové cesty na Sv. Hostýně.

Nejvyšší Purkrabství Pražského hradu

Nejvyšší Purkrabství Pražského hradu

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce Nejvyššího Purkrabství Pražského hradu - rekonstrukce objektů č.p. 6, 7 a 11, Černé věže a domu u Černé věže včetně nádvoří. Rekonstrukce zahrnuje zejména (demonstrativní výčet) obnovu interiérů, vybourání podlah a provedení nových skladeb, provedení nového propojovacího schodiště, nových ...

NKP Zámok Bojnice, prekrytie terasy stredného hradu

NKP Zámok Bojnice, prekrytie terasy stredného hradu

- odstránenie existujúceho dočasného prestrešenia, - odstránenie site z predchádzajúceho výskumu - realizácia ľahkej membránovej konštrukcie - prekrytia terasy, - realizácia lávky pre pohyb návštevníkov - úprava odvodnenia terasy, - realizuácia výstavných prvkov, - realizácia osvetlenia terasy a výstavných prvkov - izolácie proti vode, - výplne ...

(záznamy 1/25 z 451)  strana 1 / 19