Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most

Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb pro zadavatele ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování dalších činností s těmito službami souvisejících.

Výběr mandatáře FBMI – Rámcová dohoda

Výběr mandatáře FBMI – Rámcová dohoda

Předmětem veřejné zakázky jsou právní služby ve dvou základních oblastech, jednak v oblasti veřejných zakázek, a to jak ve formě konzultací, tak administrace zadávacích řízení, jednak v oblasti generálního poradenství se zaměřením na otázky smluvního, pracovního, správního práva a práva duševního vlastnictví. Veřejná zakázka je členěna na dvě ...

Dostavba kanalizace v Brně II – odborné poradenství

Dostavba kanalizace v Brně II – odborné poradenství

Předmětem plnění VZ je poskytnutí odborného poradenství spočívajícího v provedení přípravy a zajištění 2 zadávacích řízení určených k zadání nadlimitních veřejných zakázek pro realizaci díla „Dostavba kanalizace v Brně II" pro dostavbu oddílné kanalizace v městských částech dle FIDIC RED BOOK a retenční nádrž Červeny mlýn a retenční nádrž Královky ...

Právní služby pro odbor projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy

Právní služby pro odbor projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy

Předmětem zakázky je výběr 4 dodavatelů, s nimiž bude uzavřena rámcová dohoda. Předmětem veřejné zakázky jsou vymezené právní služby pro odbor projektového řízení.

Poptávám služby advokátní poradny

Poptávám služby advokátní poradny

Poptávám služby advokátní poradny.

Služby patentového zástupce iNEGT SERVICES s.r.o.

Služby patentového zástupce iNEGT SERVICES s.r.o.

Předmětem poskytování služeb patentového zástupce je poskytnutí odborných služeb ve věcech týkajících se duševního vlastnictví, a to zejména v přípravě, zpracování podkladů a podání přihlášek průmyslových vzorů Společenství u Úřadu evropské unie pro duševní vlastnictví – European Union Intellectual Property Office (EUIPO), administrace podaných ...

Služby patentového zástupce iNEGT SOLUTIONS s.r.o.

Služby patentového zástupce iNEGT SOLUTIONS s.r.o.

Předmětem poskytování služeb patentového zástupce je poskytnutí odborných služeb ve věcech týkajících se duševního vlastnictví, a to zejména v přípravě, zpracování podkladů a podání přihlášek průmyslových vzorů Společenství u Úřadu evropské unie pro duševní vlastnictví – European Union Intellectual Property Office (EUIPO), administrace podaných ...

Služby patentového zástupce EGG EU s.r.o.

Služby patentového zástupce EGG EU s.r.o.

Účelem této veřejné zakázky je zajištění činností k pokrytí potřeb zadavatele v oblasti služeb patentového zástupce. Předmětem poskytování služeb patentového zástupce je poskytnutí odborných služeb ve věcech týkajících se duševního vlastnictví, a to zejména v přípravě, zpracování podkladů a podání přihlášek průmyslových vzorů Společenství u Úřadu ...

Služby patentového zástupce

Služby patentového zástupce

Účelem této veřejné zakázky je zajištění činností k pokrytí potřeb zadavatele v oblasti služeb patentového zástupce. Předmětem poskytování služeb patentového zástupce je poskytnutí odborných služeb ve věcech týkajících se duševního vlastnictví, a to zejména v přípravě, zpracování podkladů a podání přihlášek průmyslových vzorů Společenství u Úřadu ...

Ověřování deklarované emisní třídy vozidel podléhajících platbě mýtného s následnou kontrolou nároků

Ověřování deklarované emisní třídy vozidel podléhajících platbě mýtného s následnou kontrolou nároků

Předmětem veřejné zakázky je zajištění souboru procesně technologických, administrativních a právních služeb při (i) identifikaci nedoplatků na mýtném, vzniklých incidenty vozidel v elektronickém systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací, a to jak historicky definovanými incidenty, sledovanými v letech 2009-2012, tak především nově ...

Služby patentového zástupce společnosti LIKO-S

Služby patentového zástupce společnosti LIKO-S

Předmětem plnění zakázky je poskytování služeb patentového zástupce spočívající ve zpracování a podání přihlášek užitných vzorů, ochranných známek a průmyslových vzorů na patentové úřady v ČR i zahraničí (zejména státy EU – Rakousko, Německo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko). Dále je součástí předmětu zakázky poskytování odborné pomoci a ...

Služby patentového zástupce

Služby patentového zástupce

Účelem této veřejné zakázky je zajištění služeb k pokrytí potřeb zadavatele v oblasti služeb patentového zástupce. Předmětem poskytování služeb patentového zástupce je poskytnutí odborných služeb ve věcech týkajících se duševního vlastnictví, a to zejména v přípravě a podání přihlášek průmyslových vzorů u Úřadu evropské unie pro duševní ...

Rámcová dohoda na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství

Rámcová dohoda na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství

Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb, a to zajištění komplexních právních služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení dle ZZVZ a právního poradenství v oblasti veřejného investování. Tato veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení za účelem uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na plnění ...

Poptávám odkup pohledávky

Poptávám odkup pohledávky

Poptávám odkup pohledávky ve výší 155.000 Kč.Veškeré podklady dodám,děkuji za nabídku.

Poskytování právních služeb pro Českou exportní banku, a.s.

Poskytování právních služeb pro Českou exportní banku, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb souvisejících s exportním financováním

Poskytování právních služeb

Poskytování právních služeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování všeobecného právního poradenství a právních služeb (dále jen „Právní služby“) v rozsahu a v souladu s uvedenými zadávacími podmínkami. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, nezbytných pro výkon činnosti ...

Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství

Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství

Předmětem této veřejné zakázky na služby je poskytování komplexního právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP D4, včetně poradenství pro možnost uzavření příslušných smluv zadavatelem.

Rámcová dohoda na poskytování právních služeb

Rámcová dohoda na poskytování právních služeb

Zajištění právních služeb souvisejících s řešením účasti České republiky v insolvenčním řízení společnosti VIKTORIAGRUPPE Aktiengesellschaft v Německu a zajištění právní podpory zástupce České republiky ve věřitelském výboru tohoto insolvenčního řízení.

Oceniteľné práva - recepty na plnené drôty

Oceniteľné práva - recepty na plnené drôty

Predmetom zákazky je poskytnutie služby - oceniteľných práv na recepty na plnené drôty. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch.

Oceniteľné práva - recepty na prášky

Oceniteľné práva - recepty na prášky

Predmetom zákazky je poskytnutie služby - oceniteľnych práv na recepty na prášky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch.

Právní služby

Právní služby

Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních služeb, včetně zajištění právního poradenství, a to na základě rámcových dohod uzavřených pro 4 různé oblasti (reflektující 4 části veřejné zakázky) spočívajících zejména v: a) komplexním právním zastupování zadavatele v řízeních před soudy a jinými orgány; b) komplexním právním poradenství, a to ...

Právne služby

Právne služby

Predmetom tejto zákazky je poskytovanie právnych služieb, a to poskytovanie právnych rád ohľadne skutočností identifikovaných verejným obstarávateľom, spisovanie listín o právnych úkonoch, zmlúv a dohôd, vypracúvanie právnych rozborov, analýz a stanovísk ohľadne právnych skutočností identifikovaných verejným obstarávateľom, zastupovanie verejného ...

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb pro potřeby Fyzikálního ústavu AV ČR

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb pro potřeby Fyzikálního ústavu AV ČR

Předmětem veřejné zakázky je právní poradenství v rámci přípravy, zadávání a realizace konkrétních Investičních akcí, a to konkrétně: a) Poskytování právně-poradenských služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek při konkrétních Investičních akcích Jedná se o komplexní poradenství počínaje přípravou zadávacích podmínek a veškerých dalších ...

Právní poradenství pro Centra společných služeb obcí

Právní poradenství pro Centra společných služeb obcí

Poskytování právního poradenství pro Centra společných služeb obcí (dále jen CSS) kdy právní služby se zaměří na veškeré právně složitější či rizikovější oblasti činnosti CSS, kam bude patřit zejména právní poradenství v oblasti transparentního nakládání s majetkem obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO), hospodaření s dotacemi, poradenství ...

Právní služby

Právní služby

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování níže specifikovaných právních služeb advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti Zadavatele. Právní služby se budou týkat zejména zpracování právních rozborů a stanovisek, tvorba ...

(záznamy 1/25 z 398)  strana 1 / 16