Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje

Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb operativního leasingu na motorová vozidla. Rámcová smlouva bude uzavřena na 36 měsíců. Operativní leasing bude poskytnut pro 4 automobily. Na každý automobil bude uzavřena leasingová smlouva zvlášť. Podrobné informace, podmínky a požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je k dispozici ...

Poistenie majetku mesta Dunajská Streda

Poistenie majetku mesta Dunajská Streda

Predmetom zákazky bude Zmluva o poskytnutí poistných služieb na poistenie majetku (na komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky a poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla), poistenie zodpovednosti za škodu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu ...

Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.

Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.

Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům, dále pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění plavidel podniku Povodí Moravy, s.p. na dobu 2 let, s počátkem pojištění od 1.1.2018.

Centrální pojištění města Ústí nad Orlicí

Centrální pojištění města Ústí nad Orlicí

Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění nemovitého a movitého majetku zadavate-le, jím zřizovaných příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí zadavatele, pojištění odpovědnosti zadavatele, jím zřizovaných příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí zadavatele, včetně pojištění motorových vozidel zahrnující ...

Poskytnutí služeb v rámci dotačního projektu

Poskytnutí služeb v rámci dotačního projektu

Dodávka služeb externího experta.

Informace o pracovních a mzdových podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách v letech 2018-2020

Informace o pracovních a mzdových podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách v letech 2018-2020

CPV kód: 79330000-6 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v pravidelném monitorování podnikových kolektivních smluv a kolektivních smluv vyššího stupně v České republice v letech 2018-2020, a to formou výběrového statistického šetření. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 této Zadávací ...

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových vozidiel

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových vozidiel

Predmetom zákazky je: -povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP) -a havarijné poistenie služobných motorových a prípojných vozidiel (ďalej len KASKO) na obdobie 4 rokov, a to od 01.01.2018 do 31.12.2021. Poistným obdobím je vždy opakovane jeden kalendárny rok.

Hledám investora

Hledám investora

Hledám investora, se zájmem koupě komerčního areálu v městě Opava - Komárov, severní Morava, výměra pozemku 6739 m2 na pozemku stavby, skladovací nízkopodlůažní hala (nezateplená), správní budova, dílny, vhodné jako sklady a jiné, veškeré inž. sítě. Cena prodeje : odhad nemovitosti.

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti

Predmetom nadlimitnej zákazky je zabezpečenie poistnej ochrany SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku a jeho odštepných závodov. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: Časť 1/ Poistenie majetku, Poistenie informačných rizík zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so spracovaním osobných údajov, Poistenie zodpovednosti ...

Zdravotní pojištění pro zaměstnance v zahraničí

Zdravotní pojištění pro zaměstnance v zahraničí

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění zdravotního připojištění pro zaměstnance v zahraničí v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 150/2017 Sb., zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě).

Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií

Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií

Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pri overovaní vzorky operácií, na základe vykázaných výdavkov v rámci čerpania finančných prostriedkov na programoch/operačných programoch financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, vykonávaných ako audit operácií.

Hledáme investora

Hledáme investora

Hledáme investor pro unikátní webový projekt. Pro vytvoření unikátního webového projektu hledáme investora (obchodního partnera) s volnými fin. prostředky ve výši 3.000.000 Kč. Nabízíme dvě možnosti spolupráce: 1) financování tvorby projektu s následným online marketingem a návratností 3 let vč. domluveného zhodnocení, 2) obchodní ...

Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací

Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací

Předmětem zakázky je komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu a rizika statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací na období 3 let.

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nákladů řízení a pojištění vozidel

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nákladů řízení a pojištění vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nákladů řízení a pojištění vozidel Ústeckého kraje za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Finanční leasing osobních automobilů a operativní leasing užitkového automobilu

Finanční leasing osobních automobilů a operativní leasing užitkového automobilu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění finančního leasingu 16 ks automobilů na dobu 60 měsíců s následným odkupem těchto automobilů za zůstatkovou cenu. Dále zajištění operativního leasingu na 1 ks užitkového automobilu na dobu 60 měsíců.

Kolektivní pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli

Kolektivní pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli, Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci.

Poptávám služby soudního znalce

Poptávám služby soudního znalce

Poptáváme služby soudního znalce. Hledáme soudního znalce pro posouzení přírodní matrace.

Hledáme investory

Hledáme investory

Hledáme investory Investiční nabídka Jedná se o stavební pozemky, smíšené zástavby: - KOMERČNÍ ZÁSTAVBY - RODINNCÝH DOMŮ - REKREAČNÍ ZÁSTAVBY (hotely, penziony a individuální zástavba) V resortu Jesenického podhůří pod Pradědem, údolí řeky Moravice V TĚSNÉ BLÍZKOSTI NEJVYŠŠÍ HORY JESENÍKŮ - PRADĚDU, SLEZSKÉ HARTY a KARLOVY STUDÁNKY v ...

Realizace provozu platebních terimnálů pro Finanční správu České republiky

Realizace provozu platebních terimnálů pro Finanční správu České republiky

Předmětem veřejné zakázky je realizace provozu platebních terminálů pro Finanční správu České republiky. Předmět veřejné zakázky je dále vymezen v zadávací dokumentaci k jednacímu řízení s uveřejněním, která je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://nen.nipez.cz/profil/gfrnen.

Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku a odpovědnosti

Předmětem veřejné zakázky je živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění pro případ vandalismu, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení, pojištění živelního přerušení nebo omezení provozu, pojištění strojního přerušení nebo omezení provozu, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti při přepravě. Bližší ...

FN Motol - pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

FN Motol - pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb po dobu 60 měsíců v souladu se zadávací dokumentací.

Podpora odborů MHMP při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy

Podpora odborů MHMP při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy

Základním účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na komplexní a systematické poradenské služby při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy, přičemž rámcová smlouva bude uzavřena se 4 uchazeči a zejména půjde o maximální využití Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V druhé řadě o využití dalších programů ESI fondů(OP ...

Poptávám pojištění dopravce

Poptávám pojištění dopravce

Poptávám pojištění dopravce, 2 vozy pro kurýrní službu po ČR a potřebuji pojistit náklad do 500 000 Kč – zničení, zcizení, atd., dále poptávám pojištění pro řidiče.

Hledám investora

Hledám investora

Hledám investora pro koupi zavedené stavební firmy ve Zlínském kraji, investice ve výši 25 000 000, roční obrat firmy 60 000 000 zisk ebitda 4 800 000, firma zhotoví přibližně 30 zakázek ročně, vidíme zde možnost další expanze do sousedních krajů a hlavně do Německa a Rakouska, kde máme nabídky na zajímavé projekty, očekáváná návratnost investice ...

Poptáváme finanční služby

Poptáváme finanční služby

Poptáváme finanční služby. Máme podnikatelský projekt ,,Nákup lesního porostu s následnou těžbou a zpracováním dřeva" a hledáme silnou finanční společnost, která by byla schopná a ochotná poskytnout úvěr nebo půjčku na jeho realizování. Jedná se o cca 30 000 000€ Prosím o první kontakt na e-mail.Ráda zašlu další informace. Děkuji a přeji ...

(záznamy 1/25 z 2903)  strana 1 / 117