Nákup práv k produktom

Nákup práv k produktom

Nákup práv k produktom podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

Rámcová dohoda na operativní leasing vozidel

Rámcová dohoda na operativní leasing vozidel

Předmětem veřejné zakázky je uzavření 2 - leté Rámcové dohody a následných Doplňkových smluv na poskytování služeb Operativního leasingu vozidel (dále jen OL) s jedním dodavatelem. Předpokládaný počet pronajímaných vozidel (tj. předpokládaný počet uzavřených Doplňkových smluv) za dobu trvání Rámcové dohody je 30 ks, z toho 15 ks osobních a 15 ks ...

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení FN HK, a to v souvislosti s činností FN HK dle její zřizovací listiny č. j. MZDR 17266-II/2012, ze dne 29. 5. 2012, zejména pak v souvislosti s veškerými činnostmi vykonávanými FN HK na základě zákona č. 372/2011 Sb., v ...

Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel

Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel

Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vybraných vozidel statutárního města Havířova, všech příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířov a všech obchodních společností založených ...

Poptávám vedení účetnictví

Poptávám vedení účetnictví

Poptávám vedení účetnictví, mzdové agendy. Evidování faktur přijatých a vydaných, pokladna, banka, příprava a zpracování DPH.

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová a jeho organizačních složek (např. městská policie, sbory dobrovolných hasičů apod.) a příspěvkových organizací. Pojištění se týká následujících druhů pojistných rizik: • Živelní pojištění • Pojištění krádeže, loupeže, přepravy peněz pověřenou osobou • Pojištění vandalismu • Pojištění ...

Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov

Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov

Predmetom zákazky je operatívny lízing nových osobných vozidiel (prenájom vozidiel so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel). Ďalšími súvisiacimi službami sa rozumejú: servis vozidiel, pneuservis, asistenčné služby, povinné zmluvné poistenie vozidiel, havarijné poistenie vozidiel, GPS monitoring vrátane ...

Pojištění majetku ve vlastnictví města Plzně, ve správě OSI MMP a pojištění odpovědnosti za škody

Pojištění majetku ve vlastnictví města Plzně, ve správě OSI MMP a pojištění odpovědnosti za škody

4.1. Předmětem plnění veřejné zakázky „Pojištění majetku ve vlastnictví města Plzně, ve správě OSI MMP a pojištění odpovědnosti za škody majetku města Plzně, ve správě OSI MMP“ je zajištění služby spočívající v pojištění majetku – sportovišť a jiného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzně, jež je svěřen do správy OSI MMP – a dále ...

Pojištění odpovědnosti za újmu nemocnic Středočeského kraje

Pojištění odpovědnosti za újmu nemocnic Středočeského kraje

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí pojišťovacích služeb - pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za způsobenou újmu třetím osobám. V rámci této zadávací dokumentace se pojistitelem rozumí dodavatel, s nímž bude uzavřena pojistná smlouva, a pojistníkem zadavatel. Bližší specifikace v rámci ZD.

Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku a odpovědnosti

Předmětem veřejné zakázky je pojištění, přičemž se týká následujících druhů rizik: - Živelní pojištění - Pojištění krádeže, loupeže - Pojištění strojů - Pojištění odpovědnosti za škodu - Pojištění přerušení provozu - Havarijní pojištění motorových vozidel

Operativní leasing - malá lehká užitková vozidla N1 4 x 4

Operativní leasing - malá lehká užitková vozidla N1 4 x 4

Předmětem veřejné zakázky je pronájem maximálně 272 malých lehkých užitkových vozidel N1 (M1) (malé dodávky) s pohonem 4x4 formou operativního leasingu s full service plněním na dobu 60 měsíců s celkovým projezdem vozidla 150 000 km. Specifikace vozidel a další požadavky zadavatele jsou pro každou část uvedeny v příslušném vzoru Smlouvy o ...

Poskytnutie finančných služieb – finančný lízing

Poskytnutie finančných služieb – finančný lízing

Predmetom zákazky je poskytnutie finančného lízingu a spätného lízingu nákladných automobilov na dobu 48 mesiacov s následným odkúpením automobilov za zostatkovú cenu (poplatok za prevod vlastníctva).Predpokladaná celková obstarávacia cena nákladných automobilov je vo výške 2.000.000,- EUR bez DPH.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v ...

Hledáme investora do strojírenské výroby

Hledáme investora do strojírenské výroby

Hledáme investora do strojírenské výroby. Již zavedené firmy vlastní všechny potřebné certifikáty a součástí prodeje jsou samozřejmě také smlouvy a kontakty na odběratele a dodavatele, know-how a dobré jméno u zákazníků. Tudíž výdělky od koupi firmy se dostaví ihned. Od Investora očekávám investici v hodnotě 15% kupní ceny. Dále očekávám ...

Poistenie majetku

Poistenie majetku

Predmet zákazky Komplexné poistenie je rozdelený do piatich nasledovných častí: Časť č.1 : Poistenie majetku, Časť č.2 : Poistenie zodpovednosti za škodu, Časť č.3 : Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, Časť č.4 : Poistenie motorových vozidiel, Časť č.5 : Poistenie ...

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.

Poskytování platebních karet a služeb s nimi spojených

Poskytování platebních karet a služeb s nimi spojených

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky debetních platebních karet společností VISA a MasterCard s týdenními limity (dále jen “platební karty“) a poskytování služeb spojených s platebními kartami. Platební karty budou bezkontaktní a budou vydávány zadavatelem k běžným účtům vedeným zadavatelem a pro služební účely zadavatele. Zadavatel bude čerpat ...

Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020

Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020

Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre Program spolupráce INTERACT III 2014 2020 vykonávaných v rámci uvedeného programu. Požadované audítorské služby súvisia s overovaním vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov u prijímateľov mimo územia Slovenskej republiky a budú vykonávané ...

Platební brána pro mobilní aplikaci a e-shop

Platební brána pro mobilní aplikaci a e-shop

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb platební brány pro umožnění elektronických plateb prostřednictvím prodejních kanálů mobilní aplikace a internetového obchodu (dále jen „e-shop“).

Služby operativního leasingu užitkových vozidel

Služby operativního leasingu užitkových vozidel

Předmětem veřejné zakázky je pronájem nových motorových vozidel z výroby, která mají minimálně čtyři kola a používají se pro dopravu osob a nákladů, tj. užitkových automobilů kategorie N1T, N1C a Terénní pick up (dále také „vozidla“) ve smyslu Přílohy zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona číslo ...

Poptávám pojištění nemovitostí

Poptávám pojištění nemovitostí

Hledám pojištění pro naše byty a jiné prostory. Je nutné vypracovat nejvhodnější pojištění na byty a další objekty. Informace dodáme zájemcům. Historie zájemce a praxe nutná.

Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024

Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024

Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len PPA) financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ) prostredníctvom ...

Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 a N1 formou operatívneho lízingu

Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 a N1 formou operatívneho lízingu

Predmetom zákazky je poskytovanie operatívneho "fullservice" lízingu nových (909 ks) osobných a (485 ks) nákladných vozidiel (so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy v rozsahu, ktorý e vymedzený v častiach B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania ...

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla od 1.4.2018

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla od 1.4.2018

Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov v súlade s uznesením vlády SR č. 171/2011.

Statutární audit pro sdružení nemocnic Jihočeského kraje

Statutární audit pro sdružení nemocnic Jihočeského kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je statutární audit účetních závěrek podle zákona o auditorech a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR a audit výroční zprávy podle § 20b zákona o auditorech. Audit bude proveden za účetní období 1-12/2018 a následující, a to pro tyto a v těchto subjektech: Nemocnice České Budějovice, ...

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov

Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou letúnov a vrtuľníkov (ďalej len lietadiel) v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vrátane poskytovania súvisiacich služieb, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č.785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých ...

(záznamy 1/25 z 2985)  strana 1 / 120