Poptáváme finanční služby

Poptáváme finanční služby

Poptáváme finanční služby. Máme podnikatelský projekt ,,Nákup lesního porostu s následnou těžbou a zpracováním dřeva" a hledáme silnou finanční společnost, která by byla schopná a ochotná poskytnout úvěr nebo půjčku na jeho realizování. Jedná se o cca 30 000 000€ Prosím o první kontakt na e-mail.Ráda zašlu další informace. Děkuji a přeji ...

Pojištění na období 2017 - 2021

Pojištění na období 2017 - 2021

Cílem zadavatele je po dobu platnosti smlouvy zajistit pojištění dle aktuálních potřeb zadavatele v rozsahu odpovídajícím pojistnému souboru tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vynaložených prostředků zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, přičemž není omezeno souběžné podání nabídek do více částí zakázky či uzavření ...

Havarijní pojištění vrtulníku LS PČR na rok 2018-2019

Havarijní pojištění vrtulníku LS PČR na rok 2018-2019

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění poškození, zničení nebo ztráty 1 kusu vrtulníku lehké hmotnostní kategorie EC 135T2+, které se vztahuje i na škody způsobené technickému personálu, zdravotnické posádce a pacientům, záchranářskému týmu, záchranářům či zachraňovaným osobám, pokud se tyto osoby neúčastní na řízení a obsluze pojištěného ...

Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a motorových vozidel VTÚ,s.p.

Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a motorových vozidel VTÚ,s.p.

Pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku, odpovědnosti za újmu a motorových vozidel.

Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti

Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti

Úrazové pojištění členů a účastníků akcí, pojištění obecné odpovědnosti a z provozní činnosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, pojištění nemajetkové újmy

Procesně personální audit Magistrátu hl. m. Prahy

Procesně personální audit Magistrátu hl. m. Prahy

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provedení procesně personálního auditu v Magistrátu hlavního města Prahy. Hlavním cílem auditu je zvýšení efektivity fungování úřadu, zhodnocení stávajícího stavu a navržení odpovídajícího personální zajištění chodu úřadu. Procesně personální audit se bude týkat ...

Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem

Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem

Předmětem plnění veřejné zakázky je soubor pojišťovacích služeb pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem (dále jen „pojištění“). Pojištění zahrnuje zejména pojištění majetku, pojištění přerušení provozu, pojištění obecné odpovědnosti, ...

Operativní leasing terénních a užitkových vozidel v ČEPRO, a.s., 2018 - 2022

Operativní leasing terénních a užitkových vozidel v ČEPRO, a.s., 2018 - 2022

Rámcová dohoda bude uzavřena na čtyři roky. Během trvání rámcové dohody je plánován/předpokládán operativní leasing přibližně dvaceti automobilů ve čtyřech různých kategoriích a specifikacích, jež jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování znaleckých posudků v rámci činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj.

Realizace provozu platebních terminálů pro CS ČR 2017

Realizace provozu platebních terminálů pro CS ČR 2017

Předmětem veřejné zakázky je realizace provozu platebních terminálů pro CS ČR. Předmět veřejné zakázky je dále vymezen v dokumentaci soutěžního dialogu, která je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky bude předmětem jednání v soutěžním dialogu. S vybraným ...

Právní služby pro odbor projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy

Právní služby pro odbor projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy

Předmětem zakázky je výběr 4 dodavatelů, s nimiž bude uzavřena rámcová dohoda. Předmětem veřejné zakázky jsou vymezené právní služby pro odbor projektového řízení.

Operativní leasing - Elektrokola

Operativní leasing - Elektrokola

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na 24 měsíců s jedním dodavatelem. Předmětem rámcové dohody je poskytnutí operativního leasingu na pronájem elektrokol. Zadavatel předpokládá pronájem maximálně 700 ks elektrokol na dobu 36 měsíců.

Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel pro Želivskou provozní

Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel pro Želivskou provozní

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za škodu/újmu a pojištění vozidel zadavatele.

Pojištění vozidel SŽDC 2017 – 2021

Pojištění vozidel SŽDC 2017 – 2021

Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy (případně dvou pojistných smluv) pro veškerá vozidla provozovaná zadavatelem na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů , na doplňková pojištění v rámci ...

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa nemocnice v Martine

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa nemocnice v Martine

Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia Univerzitnej nemocnice Martin. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Flotilové poistenie motorových vozidiel NBS na roky 2018 až 2020

Flotilové poistenie motorových vozidiel NBS na roky 2018 až 2020

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa poistných služieb priamo poisťovacou spoločnosťou na zabezpečenie poistenia motorových vozidiel verejného obstarávateľa v rozsahu : havarijné poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel na obdobie 3 rokov. Zoznam vozidiel tvorí súčasť súťažných ...

Poptávám zakoupení dluhopisů

Poptávám zakoupení dluhopisů

Poptávám zakoupení dluhopisů AGCT-2017/01 z první tranše emise, zakoupené firmami, nebo FO v ČR a SR. Zaplatím jmenovitou hodnotu + AUV a nabízím+3% navíc.

Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při činnostech spojených s řízením letového provozu

Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při činnostech spojených s řízením ...

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění povinného pojištění odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. za škody nebo jiné újmy vyplývající z jeho činnosti a služeb poskytovaných v souvislosti s řízením letového provozu. Územní platnost pojištění je celý svět. Pojistná částka činí 600 000 000 EUR.

Poptávám služby advokátní poradny

Poptávám služby advokátní poradny

Poptávám služby advokátní poradny.

Pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel a právní ochrany

Pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel a právní ochrany

Jedná se o pojištění odpovědnosti, nemovitého a movitého majetku a vozidel ve vlastnictví statutárního města Mostu a právní ochrany. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 a § 101 ZZVZ rozdělena na 2 části: Část 1: Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel Objem pojištěného majetku • Budovy a stavby: 6 848 808 773 Kč • Movitý majetek vč. zásob: ...

Pojištění pro Krajskou zdravotní, a.s.

Pojištění pro Krajskou zdravotní, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění movitého i nemovitého majetku a odpovědnosti Krajské zdravotní, a.s., dále pojištění dobrovolníků a pojištění odpovědnosti zaměstnance - řidiče za škodu způsobenou zaměstnavateli, jakož i další pojištění s těmito druhy pojištění související.

Pojištění majetku a odpovědnosti pro statutární město Chomutov

Pojištění majetku a odpovědnosti pro statutární město Chomutov

Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti pro statutární město Chomutov. Předmětem veřejné zakázky jsou také s pojištěním související služby: a) rizikový management, b) poradenská a konzultační činnost, c) správa pojištění, d) likvidace pojistných událostí, e) apod. Podrobnější specifikace předmětu plnění a ...

Operativní leasing vozidel

Operativní leasing vozidel

Předmětem veřejné zakázky je pronájem 70 kusů nových osobních automobilů, kategorie M1 ve smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ...

Hledám investory

Hledám investory

Hledám investory pro koupě dvou hotelů v beskydském prostředí. Jedna se o diskrétní záležitost. Pro více informaci mě kontaktujte.

Rámcová dohoda na vypracovávanie geometrických plánov a znaleckých posudkov pre účely Projektu LIFE1

Rámcová dohoda na vypracovávanie geometrických plánov a znaleckých posudkov pre účely Projektu LIFE1

V priebehu realizácie aktivít Projektu LIFE12 NAT/SK/001137 BeeSandFish bude potrebné zabezpečiť vypracovanie viacerých geometrických plánov pre dočasné zábery a porealizačné geometrické plány. Ďalej bude potrebné zabezpečiť niekoľko znaleckých posudkov pre účely vynímania pôdy či už z lesného alebo poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Taktiež bude ...

(záznamy 1/25 z 2879)  strana 1 / 116