Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – konektivita

Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – konektivita

Dodávka aktivních prvků a souvisejícího SW a HW vybavení pro zajištění vnitřní konektivity pro odborné učebny, kabinety a související prostory do níže uvedených základních škol v Pardubicích: ZŠ Bratranců Veverkových, č.p. 866 ul. Br. Veverkových ZŠ Družstevní, č.p. 305 ul. Družstevní ZŠ npor. Eliáše, č.p. 344 ul. npor. Eliáše ZŠ Ohrazenice, ...

Dodávka tiskového zařízení a zajištění souvisejících služeb

Dodávka tiskového zařízení a zajištění souvisejících služeb

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb pro potřeby zadavatele pro organizační jednotky zadavatele.

Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová dohoda 2017

Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová dohoda 2017

Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky tiskáren, multifunkčních zařízení a skenerů a k nim příslušných tonerů a náplní do tiskáren

Podpora rozvoje jazykových a přírodovědných kompetencí

Podpora rozvoje jazykových a přírodovědných kompetencí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení dvou učeben - jazykové laboratoře pro 24 žáků a učebny přírodních věd pro 24 žáků včetně nábytku, montáže a záručního servisu.

Obnova a zajištění provozu ICT infrastruktury CZVV

Obnova a zajištění provozu ICT infrastruktury CZVV

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka hardwarových a softwarových komponent informačního systému pro podporu evaluačních projektů a kompletního servisního a provozního zabezpečení informačního systému pro podporu evaluačních projektů. Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky jsou dále Ad-hoc služby, které budou poskytovány na ...

Mgr16 - výpočetní a zobrazovací technika

Mgr16 - výpočetní a zobrazovací technika

soustava elektronických zařízení pro vybavení praktikových místností

Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc – AV a přenosová technika

Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc – AV a přenosová technika

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka a instalace kompletní AV techniky dle soupisu prvků s výkazem výměr včetně programování, oživování a parametrizace (konfigurace) řídícího systému; b) zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem (pracovníky) a zajištění záručního servisu této techniky včetně řídících systémů AVT; c) dodávka ...

Efektivní řízení organizací města

Efektivní řízení organizací města

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Efektivní řízení organizací města, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002510

Obměna serverů pro informační systém veřejných rejstříků

Obměna serverů pro informační systém veřejných rejstříků

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a) čtyř serverů IBM Power8, se 6 letou HW podporou a se 6 letou SW podporou na systémový software, b) licence 2 kusů Hardware Management Console Virtual Appliance, c) 6 letá záruka a servisní podpora výrobce na systémový software (blíže viz příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace včetně ...

Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia

Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia

Predmetom je pozáručný servis na zariadeniach u verejného obstarávateľa, ako sú osobné počítače a monitory, notebooky, tlačiarne a multifunkčné zariadenia, mobilné zariadenia a tablety, kopírovacie stroje, servery a diskové polia, aktívne prvky siete, telefónne ústredne, videokonferenčné systémy, vybavenia dátových centier ako sú: zdroje ...

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou

Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačového vybavení multimediálního výukového systému pro automobilní techniku včetně aktivních síťových prvků dle dále uvedené specifikace a poskytnutí souvisejících služeb.

Dodávka IPS

Dodávka IPS

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky je dodání technických zařízení dvou kusů Next Generation Intrusion Prevention System (dále jen NG-IPS); instalace, spuštění a nastavení dále HW+SW podpora po dobu pěti let.

Dodávka vybavení pro modernizaci školicího střediska

Dodávka vybavení pro modernizaci školicího střediska

Nákup hardware a software, nákup projekční techniky, ostatního zařízení a pomůcek pro školicí středisko

Veřejná zakázka na dodavatele expozic NZM Valtice

Veřejná zakázka na dodavatele expozic NZM Valtice

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka vybavení pro nové expozice ve Valticích zahrnující dodávku a instalaci technologické části vč. AV techniky (zejm. projektory, plátna, interaktivní tabule, ploché displeje, reproduktory, stropní mikrofory, kamery a další nezbytné příslušenství – řídící systémy, osvětlení, rozvaděče apod.). ...

Nákup serverů pro Informační centra Celní správy ČR

Nákup serverů pro Informační centra Celní správy ČR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 ks serverů, 2 ks diskového úložiště a 2 ks modulární skříně pro umístění serverů pro primární informační centrum (dále jen „PIC“) a záložní informační centrum (dále jen „ZIC“) zadavatele, zajištujících nezbytnou součást kritické informační infrastruktury zadavatele.

Dodávka hardvéru

Dodávka hardvéru

Predmetom zákazky je dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb.

Dodávka HW pro vybudování Centrální tiskové a obálkovací linky pro VoZP v Olomouci - II

Dodávka HW pro vybudování Centrální tiskové a obálkovací linky pro VoZP v Olomouci - II

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka HW komponent pro „Centrální tiskovou a obálkovací linku“ (dále jen CTOL) na pobočku VoZP v Olomouci pro tisk, automatizované obálkování a frankování zásilek předávaných k doručení České poště, instalace HW komponent, jejich zprovoznění, zaškolení administrátora a obsluhy a technická podpora typu NBD na ...

Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy

Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy

Jde o dodávku školních lavic, žákovských a učitelských židlí, učitelských stolů, vestavěných skříní a specializovaného nábytku do jazykových laboratoří, odborné učebny výpočetní techniky a odborné učebny mechanizace. Součástí této dodávky jsou i stolní počítače, HW a SW vybavení pro jazykové laboratoře, výukové modely do učebny mechanizace a ...

Pořízení monitorů, klávesnic, diktafonů a dataprojektorů pro projekt: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání

Pořízení monitorů, klávesnic, diktafonů a dataprojektorů pro projekt: Inkluzivní a kvalitní ...

Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, které jsou zadávané v rámci jednoho zadávacího řízení. Předmětem části 1 veřejné zakázky je pořízení 51 kusů (dále též „ks“) nových LCD monitorů a 51 ks nových klávesnice. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky a minimálních požadavků na požadované zboží jsou uvedeny v příloze A1 zadávací ...

Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí na čtyři roky

Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí na čtyři roky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky výpočetní techniky (počítačů a monitorů) pro organizace resortu MŽP na čtyři roky.

Komunikační a datová infrastruktura MZ

Komunikační a datová infrastruktura MZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka prvků síťové infrastruktury, obnova pracovních stanic a tiskáren, servery, disková pole a telefonní ústředna.

Nákup 10 kusů souprav výpočetní techniky Tempest

Nákup 10 kusů souprav výpočetní techniky Tempest

Dodávka 10 kusů kompletních souprav výpočetní techniky v provedení Tempest, určené pro elektronické zpracování utajovaných informací v informační kategorii Vyhrazené, Důvěrné a Tajné v rámci Ministerstva zahraničních věcí ČR, se zajištěním proti úniku informací kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním dle standardů EU IASG 7-03 a NATO SDIP ...

Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky

Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Další kódy CPV 30213300-8, 30214000-2, 30232110-8,30233141-1,48820000-2

Poptávám toner do tiskárny Brother

Poptávám toner do tiskárny Brother

Poptávám toner do tiskárny Brother TN2320 černý.

Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologií

Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologií

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky informačních technologií. Jedná se o dodávky přenosných počítačů a tabletů v různých úpravách pro náročná prostředí a s různou odolností, o dodávky tiskáren, kresličů a dalších výstupních zařízení a skenerů jako vstupních zařízení. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek ...

(záznamy 1/25 z 6545)  strana 1 / 262