Efektivní řízení organizací města - nové vyhlášení

Efektivní řízení organizací města - nové vyhlášení

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Efektivní řízení organizací města, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002510 – konkrétně část dodávka hardwaru.

UTB - Pulty přednášejícího

UTB - Pulty přednášejícího

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pultů přednášejícího pořizovaná pro potřeby součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizována v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem ...

PdF - Dodávka AV zařízení – II.etapa

PdF - Dodávka AV zařízení – II.etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka AV zařízení: 32 ks dataprojektorů 24 ks interaktivní tabulí bez stojanu 8 ks interaktivních tabulí se stojanem Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem ...

Centrální nákup IT 2018

Centrální nákup IT 2018

Veřejná zakázka (dále i „VZ“) je zadávána centrálním zadavatelem ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona a spočívá v provedení zadávacího řízení a zadání předmětné veřejné zakázky na základě smlouvy o centralizovaném zadávání uzavřené dne 28. 5. 2012 a dodatku k této smlouvě ze dne 7. 12. 2012 mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími ...

Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště - vybavení učeben

Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště - vybavení učeben

Předmětem veřejné zakázky je realizace (dodávka) vybavení učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 6 níže uvedených dílčích částí. Dodavatelé jsou oprávnění podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Dílčí část č. 1: ZŠ a MŠ Jarošov Dílčí část č. 2: ZŠ ...

Sál zastupitelstva stavební úpravy a modernizace

Sál zastupitelstva stavební úpravy a modernizace

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a modernizace vybraných prostor v objektu Krajského úřadu souvisejících se sálem zastupitelstva. Hlavním cílem úprav je obnova sálu a jeho modernizace nejen v pojetí vlastního vnitřního vybavení, ale nastavit moderní audiovizuální techniku, hlasovací zařízení a vše propojit s potřebným hardwarem a ...

HW a SW pro elektroakustickou hudbu a digitální archivace uměleckých výkonů

HW a SW pro elektroakustickou hudbu a digitální archivace uměleckých výkonů

Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka HW a SW pro realizaci elektroakustické hudby a grafických partitur a pro část 2 Digitální archivace uměleckých výkonů vč. 14 ks multimediálních pracovních stanic pro 3D video.

Síťová infrastruktura pro terénní výzkum pro FF UP v Olomouci

Síťová infrastruktura pro terénní výzkum pro FF UP v Olomouci

Předmětem veřejné zakázky je dodávka síťové infrastruktury pro terénní výzkum pro Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu „Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

PF – WiFi přístupové body

PF – WiFi přístupové body

Dodávka 20 přístupových bodů pro Wifi síť na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, dle Technické specifikace, která je uvedena v bodě 2. 2 této Dokumentace, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu a podpory.

Dynamický nákupní systém na výpočetní techniku 2018 -2022

Dynamický nákupní systém na výpočetní techniku 2018 -2022

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky vybrané výpočetní techniky. V rámci DNS budou nakupovány osobní počítače a notebooky s případným příslušenstvím jako monitory, klávesnice apod. Dle požadavků se bude jednat o nové zboží. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému ...

Audiovizuálna technika

Audiovizuálna technika

Predmetom zákazky je nákup novej audiovizuálnej techniky. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IT vybavení pro FaF UK

IT vybavení pro FaF UK

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (IT vybavení) v rozsahu a dle technických parametrů uvedených v Technické specifikaci. Podrobnosti a Technická specifikace týkající se předmětu dodávky tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

MS Praha – tonery do HP tiskáren 2018-2020

MS Praha – tonery do HP tiskáren 2018-2020

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tonerů do tiskáren Hewlett-Packard pro potřeby Městského soudu v Praze a ekologická likvidace tonerů prázdných v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Zadavatel nepřipouští dodávky tonerů repasovaných. Zadavatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku z rámcové dohody a připouští snížení ...

Dodávka IT infrastruktury pro KNL

Dodávka IT infrastruktury pro KNL

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě serverů, diskových polí, garantovaného úložiště, přepínačů a počítačových stanic včetně příslušenství.

Projekt Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu – dodávka strojů a zařízení

Projekt Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu – dodávka strojů a zařízení

Uzavření kupních smluv na dodávku strojů a zařízení pro vybavení centra e-learningu, a to robotického knižního skeneru A1, manuálního knižního skeneru B3, dokumentových rychloskenerů pro formát A3 a A4, velkoformátového skeneru a tiskárny, stohové řezačky, linky pro automatické čištění knih. Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v ...

AV technika pro JU ČB

AV technika pro JU ČB

Předmětem zakázky je dodání AV techniky pro Jihočeskou univerzitu v ČB.

IT Vybavení

IT Vybavení

Dodávka serverů a vysokorychlostního skeneru.

Rámcová dohoda - dodávka tonerů

Rámcová dohoda - dodávka tonerů

Veřejná zakázka je rozdělena na tři části, přičemž účastníci zadávacího řízení mohou své nabídky podávat do jedné, do dvou nebo do všech částí. Předmětem plnění veřejné zakázky ve všech třech částech je dodávka originálních tonerů Hewlett Packard, Xerox a Brother do stolních tiskáren zadavatele do sídla zadavatele a do jednotlivých RO zadavatele v ...

Rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dodávky počítačů, notebooků, monitorů a tiskáren pro rok 2018

Rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dodávky počítačů, notebooků, monitorů a tiskáren pro rok 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou postupné dodávky počítačů, notebooků, monitorů a tiskáren dle požadavků zadavatele realizované na základě Rámcové dohody “ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami

Laboratoř umělé inteligence a zpracování velkých dat

Laboratoř umělé inteligence a zpracování velkých dat

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace technického vybavení (tj. hardware a software včetně příslušenství) pro realizaci laboratoře umělé inteligence a zpracování velkých dat.

Dodávka diskových polí pro IS SZIF a související služby

Dodávka diskových polí pro IS SZIF a související služby

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému diskových polí se stanovenými technickými a provozními parametry a souvisejícího příslušenství pro informační systém zadavatele provozovaný na aplikační platformě SAP. Součástí předmětu plnění bude: • Dodávka zařízení, • Instalace zařízení, • Zajištění podpůrných služeb pro uvedení zařízení do ...

ZŠ Olešnice - Moderně a komplexně - dodávky

ZŠ Olešnice - Moderně a komplexně - dodávky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového a funkčního zařízení a vybavení pro základní školu Olešnice blíže specifikovaného zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Rámcová dohoda na nákup počítačů a notebooků včetně souvisejícího příslušenství s podporou OS Window

Rámcová dohoda na nákup počítačů a notebooků včetně souvisejícího příslušenství s podporou OS Window

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dobu 1 roku na nákup počítačů a notebooků s podporou OS Windows 7, monitorů, souvisejícího příslušenství a další drobné výpočetní techniky, a to se standardním SW a poskytnutím licencí k jejich užití, je-li SW součástí předmětného zařízení. Součástí plnění je poskytnutí záruky za jakost a ...

FF UPOL – dokumentový skener II.

FF UPOL – dokumentový skener II.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu dokumentového skeneru pro potřeby projektu „Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

Poskytování tiskových služeb – pronájem tiskáren a multifunkcí

Poskytování tiskových služeb – pronájem tiskáren a multifunkcí

Předmětem veřejné zakázky je pronájem tiskáren a multifunkčních zařízení včetně následujících dodávek spotřebního materiálu, servisu, dopravy do místa plnění a školení pro kompletní zajištění tiskových, kopírovacích a skenovacích služeb (dále jen „tiskových služeb) pro všechny zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Součástí služeb ...

(záznamy 1/25 z 6604)  strana 1 / 265