Poskytování servisní a materiálové podpory tiskových řešení

Poskytování servisní a materiálové podpory tiskových řešení

Poskytování servisní a materiálové podpory tiskových řešení, 50313000.

Upgrade a nákup nového SW a HW a vyšší kybernetická bezpečnost

Upgrade a nákup nového SW a HW a vyšší kybernetická bezpečnost

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka softwarové a hardwarové infrastruktury zahrnující rovněž: a) instalaci, implementaci a customizaci, b) záruční servis (podpora), c) seznámení administrátorů s dodaným řešením a jejich zaškolení, d) dokumentaci realizovaného řešení.

Dynamický nákupní systém 2017 na prostředky ICT v rezortu MZe

Dynamický nákupní systém 2017 na prostředky ICT v rezortu MZe

Dodávky serverů, záznamových a paměťových medií, výpočetní techniky včetně skenerů, tiskáren, počítačů, zobrazovacích jednotek, příslušenství pro vkládání dat a záznam dat pro potřeby Centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů.

Pronájem výpočetní kapacity v cloudu pro projekt Rollm@ps

Pronájem výpočetní kapacity v cloudu pro projekt Rollm@ps

Zadavatel požaduje pronájem serverů pro provoz vývojového a testovacího prostředí s definovaným zálohováním a zajištěním dostupnosti, které jsou pro úspěšný vývoj v dnešní době zvyšujícího se kybernetického nebezpečí velice důležité. Pronajímaný server proto musí být také dostatečně ochráněn před kybernetickými útoky.

Inovatívna technológia na archiváciu dát v spoločnosti boneheadz, a.s.

Inovatívna technológia na archiváciu dát v spoločnosti boneheadz, a.s.

Predmetom zákazky je dodanie inovatívnej technológie na archiváciu dát v spoločnosti boneheadz, a.s., ktorej bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Nájem reprodukčních strojů digitálního tisku II

Nájem reprodukčních strojů digitálního tisku II

Předmětem veřejné zakázky je nájem reprodukčních strojů digitálního tisku na období 48 měsíců a s tím souvisejících služeb. Předmětem veřejné zakázky bude nájem 1 ks barevného reprodukčního stroje digitálního tisku, 1ks černobílého reprodukčního stroje digitálního tisku a 1 ks multifunkčního tiskového stroje (dále jen “stroje“), včetně ...

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – dodávka výpočetní techniky

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – dodávka výpočetní techniky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky, tedy dodávka notebooku, projekčního plátna, závěsného projektoru a ozvučení učebny a aktivních prvků síťové infrastruktury a poskytnutí souvisejících služeb.

Dynamický nákupní systém pro dodávku stolních počítačů, monitorů, síťových prvků, úložišť

Dynamický nákupní systém pro dodávku stolních počítačů, monitorů, síťových prvků, úložišť

Zadavatel zavádí dynamický nákupní systém na dodávku stolních počítačů, monitorů, síťových prvků, uložišť a IT příslušenství, rozděleno do kategorií

Dodávka tonerů a inkoustových cartridge – 2. kolo

Dodávka tonerů a inkoustových cartridge – 2. kolo

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek tonerů a inkoustových cartridge do kopírek a tiskáren na jednotlivá pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť. Požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné ...

Pořízení výpočetní techniky

Pořízení výpočetní techniky

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, přičemž předmětem 1. části veřejné zakázky je nákup 50 ks počítačů včetně operačního systému, 50 ks LCD monitorů a 50 ks setů klávesnice a myši. (Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky a minimálních požadavků na požadované zboží jsou uvedeny v příloze A1 zadávací dokumentace.) Předmětem 2. části ...

Poptávám tiskovou hlavu značky Epson

Poptávám tiskovou hlavu značky Epson

Poptávám tiskovou hlavu Epson DX2 pro stroj ROLAND SOLJET SC 500, + všechny odpovídající tiskové kazety Roland Eco-Sol MAX.

Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise IKT infraštruktúru

Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise IKT infraštruktúru

Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na postupnú obnovu a modernizáciu Enterprise IKT infraštruktúry. Pod dodávkou výpočtovej techniky a súvisiacich služieb sa rozumie: - dodávka Enterprise severov rôznej architektúry a výkonu, - dodávka prvkov pre dátové úložiská (diskové polia, zálohovacie páskové knižnice ), ...

Poptávám náplně do tiskárny značky Epson

Poptávám náplně do tiskárny značky Epson

Poptávám náplně do tiskárny Epson T891, T892,T893,T894.

Dodávka serveru pro vývoj a testování

Dodávka serveru pro vývoj a testování

Předmětem veřejné zakázky je dodávka serveru včetně operačního systému v minimálních parametrech a v rozsahu ve specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele.

Speciální a vysoce výkonná zařízení - Rámcová dohoda

Speciální a vysoce výkonná zařízení - Rámcová dohoda

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku plnění v rámci projektu "Podpora potírání kybernetické kriminality", pro specifické úkony soudních znalců a kriminalistů vyšetřujících kybernetickou kriminalitu, kdy je potřeba použít přesně konkretizované zařízení.

Dodávka počítačů, monitorů a notebooků pro JU

Dodávka počítačů, monitorů a notebooků pro JU

Část 1: Dodávka PC a monitorů: Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka počítačů a monitorů. Kromě dodávek PC a monitorů zahrnuje předmět veřejné zakázky i dopravu na místo plnění a zajištění údržby a servisu v záruční době. Součástí dodávky zařízení je i předání návodu k užívání a údržbě v českém jazyce. Část 2: Dodávka notebooků: ...

Nákup stolních PC v resortu Ministerstva financí 2017

Nákup stolních PC v resortu Ministerstva financí 2017

Předmětem veřejné zakázky zadávané centrálním zadavatelem v otevřeném řízení je dodávka výpočetní techniky, a to konkrétně 1 750 ks stolních počítačů a 1 750 ks monitorů, a to vždy s příslušenstvím. Jednotlivé položky předmětu Veřejné zakázky včetně jejich technických podmínek jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Dodávka zariadení výpočtovej techniky - PC stanice

Dodávka zariadení výpočtovej techniky - PC stanice

Predmetom zákazky je dodávka zariadení kancelárskej výpočtovej techniky - PC staníc, notebookov a tlačiarní pre ústredie a pobočky verejného obstarávateľa na základe zmluvy o dielo a písomných objednávok. Súčasťou predmetu zákazky sú okrem dodávky zariadení kancelárskej výpočtovej techniky aj súvisiace služby, t. j. základná inštalácia operačného ...

Dodávka výpočtovej techniky, software a súvisiacich služieb

Dodávka výpočtovej techniky, software a súvisiacich služieb

Predmetom obstarávania je nákup a dodávka výpočtovej techniky, software a súvisiacich služieb vrátane dopravy, montáže a zaškolenia počas platnosti rámcovej dohody. Podrobná technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody

UTB – Pronájem multifunkčních tiskáren pro FHS

UTB – Pronájem multifunkčních tiskáren pro FHS

Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních tiskáren, vč. servisních služeb pro potřeby Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Přístroj je vymezen v technické specifikaci, jež tvoří přílohu k zadávací dokumentaci.

Dodávka infrastruktury pro podporu agend v rámci modernizace IS v prostředí MěÚ Tachov

Dodávka infrastruktury pro podporu agend v rámci modernizace IS v prostředí MěÚ Tachov

Předmět veřejné zakázky včetně požadavků na záruky je podrobně popsán v technických podmínkách v příloze Zadávací dokumentace č. 3 Technické podmínky – Technická dokumentace veřejné zakázky Dodávka infrastruktury pro podporu agend v rámci modernizace IS v prostředí MěÚ Tachov.

Pořízení HW pro vybudování Centrální tiskové a obálkovací v Olomouci pro VoZP ČR

Pořízení HW pro vybudování Centrální tiskové a obálkovací v Olomouci pro VoZP ČR

Předmětem této veřejné zakázky je pořízení HW komponent pro „Centrální tiskovou a obálkovací linku“ (dále jen CTOL) na pobočce VoZP v Olomouci pro tisk, automatizované obálkování a frankování zásilek předávaných k doručení České poště. Maximální zatížení CTOL musí být dimenzováno na zpracování špiček - min. 20 000 zásilek za den. Roční počet ...

Rámcová dohoda pro dodávku periferních zařízení, tabletů a spotřebního materiálu

Rámcová dohoda pro dodávku periferních zařízení, tabletů a spotřebního materiálu

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky periferních zařízení (např. tiskáren, skenerů, monitorů, externích disků), tabletů a spotřebního materiálu z oblasti IT na základě rámcové dohody pro Krajský úřad Středočeského kraje na dobu 12 měsíců od podpisu dohody. Výsledkem zadávacího řízení bude rámcová dohoda mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. ...

Technické vybavenie grafického pracoviska - zariadenia pre zachytenie obrazu a zvuku

Technické vybavenie grafického pracoviska - zariadenia pre zachytenie obrazu a zvuku

Predmetom zákazky je zvýšenie konkurencieschopnosti novej spoločnosti UNIZDRAV Finance, s. r. o. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Tonery pro zařízení UTAX

Tonery pro zařízení UTAX

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tonerů pro tisková zařízení UTAX v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

(záznamy 1/25 z 6504)  strana 1 / 261