COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – IT

COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – IT

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího zařízení: Část 1 – Vybavení odborné učebny počítačových sítí – CIT (B/01) - Rack mount server pro výuku obsluhy serveru v síťovém prostředí - Rack mount NAS pro zálohování dat - Bundle pro výuku kurzů Cisco Networking Academy - CCNAv6 - L3 přepínač pro výuku kurzů Cisco Networking Academy - ...

Podpora studijního prostředí na ČVUT v Praze – nákup IT

Podpora studijního prostředí na ČVUT v Praze – nákup IT

Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačů, přenosných počítačů a příslušenstvím k nim dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace Bližší specifikace v rámci ZD.

Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu MSC2007

Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu MSC2007

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka, instalace a související servis nových komponent pro systémovou infrastrukturu Monitorovacího systému Central 2007. Jedná se o následující komponenty: - 2x Databázový server - 6x virtualizační server - 2x služební server - 2x diskové pole - 2x FC switch - 2x Ethenet switch 10 Gbit/s - 1x Management switch ...

CZ ICT 2018

CZ ICT 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky osobních (tj. stolních, přenosných a kapesních) počítačů, pracovních stanic, displejů, monitorů, tiskáren, multifunkčních tiskových zařízení a skenerů, jejich doplňků a příslušenství.

Dodávka tenkých klientů

Dodávka tenkých klientů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 59 kusů hardware kompletních tenkých klientů. Součástí dodávky jsou monitor, klávesnice a myš. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“ zadávací dokumentace). ...

Modernizace učeben základních škol – Dodávka ICT vybavení

Modernizace učeben základních škol – Dodávka ICT vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení informační a komunikační techniky včetně příslušenství a softwarové vybavení jehož součástí je i dodání veškerých souvisejících dokladů, zejména: - technická dokumentace, - návody k použití (manuály), v tištěné nebo elektronické podobě v českém jazyce a doprava do místa plnění, instalace, ...

Dodávka IT infrastruktury pro Město Hlinsko

Dodávka IT infrastruktury pro Město Hlinsko

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě serverů, datového úložiště, síťové sondy, rozšíření serverů a switchů a licencí software včetně příslušenství . Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce prodávajícího se zařízeními přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu. Součástí předmětu ...

LFHK – Pořízení AV techniky a zobrazovací techniky vč. softwaru na úpravu digitálních materiálů

LFHK – Pořízení AV techniky a zobrazovací techniky vč. softwaru na úpravu digitálních materiálů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální a zobrazovací techniky. Konkrétně jde mj. o dataprojektory, interaktivní displej, digitální fototechniku vč. příslušenství a videotechniku s příslušenstvím.

Tiskárny a multifunkční zařízení

Tiskárny a multifunkční zařízení

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a záruční servis tiskových a multifunkčních kopírovacích zařízení včetně dodávky spotřebního materiálu a poskytnutí souvisejících služeb pro zajištění tvorby písemné dokumentace MPSV jako centrálního zadavatele a subjektů resortního systému centralizovaného zadávání.

Stacionární obličejový skener

Stacionární obličejový skener

Stacionární obličejový skener slouží k nasnímání povrchu obličeje. Snímání je čistě optické. Fotografie získané z několika kamer jsou zpracovány ve speciálním programu a vzniká tím trojrozměrný model obličeje včetně barevné textury.

Grafické pracovní stanice a monitory

Grafické pracovní stanice a monitory

Předmětem veřejné zakázky je dodávka grafických pracovních stanic a monitorů s cílem rozšířit možnosti tvorby studijních multimediálních výukových pomůcek, videí, on-line kurzů, tištěných materiálů a webového designu Informačního systému MU po grafické stránce.

Dodávka výpočetního clusteru pro MetaCentrum

Dodávka výpočetního clusteru pro MetaCentrum

Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění uzlů clusteru a poskytnutí rozšířené záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory („rozšířená záruka“) ve formě reakce next business day, on site v lokalitách ZČU, Univerzitní 8, Plzeň a CESNET, Zikova 4, Praha.

Priestorové mobilné skenovacie a meracie zariadenie, notebook na ovládanie zariadenia

Priestorové mobilné skenovacie a meracie zariadenie, notebook na ovládanie zariadenia

Predmetom zákazky je dodanie mobilného 3D skenovacieho a meracieho zariadenia, notebooku na ovládanie zariadenia s vyhodnocovacím a meracím softvérom a softvérom na ďalšie spracovanie a export získaných dát, vrátane dopravy na miesto dodania, montáže, inštalácie, školenia, servisu, kalibrácie a údržby hardvéru a softvéru. Podrobný opis predmetu ...

Vybavení výukových prostor

Vybavení výukových prostor

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky: a) hardware pro odbornou výuku, b) strojního vybavení, c) výukových modulových pracovišť, d) přístrojového vybavení a e) software pro odbornou výuku a související plnění, to vše za účelem vybavení vybraných učeben zadavatele moderními technologiemi s cílem zvýšit kvalitu infrastruktury pro ...

Pedagogický výpočetní cluster

Pedagogický výpočetní cluster

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetního clusteru složeného z centrálního počítače a dvou výpočetních uzlů v provedení racku o celkové velikosti 4-5 U. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod.

Servis jehličkových tiskáren Olivetti

Servis jehličkových tiskáren Olivetti

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mimozáručního a pozáručního servisu jehličkových tiskáren Olivetti Special Printers PR2&PR4 Family a Olivetti PR50 v majetku zadavatele (včetně dodávek náhradních dílů k těmto tiskárnám pro opravy prováděné v rámci mimozáručního a pozáručního servisu). Podrobnosti viz zadávací dokumentace (dále jen ...

Rekonstrukce učeben pro obor Informační technologie včetně posílení vnitřní konektivity školy

Rekonstrukce učeben pro obor Informační technologie včetně posílení vnitřní konektivity školy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky – počítačových sestav, monitorů, klávesnic, myší, serverů, licencí operačního systému, projektorů, tiskárny, zdrojů nepřerušovaného napájení, síťových komponentů a příslušenství včetně instalace síťových rozvodů a souvisejících stavební prací pro Střední školu informatiky a finančních služeb, ...

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka vybavení IT a AV techniky

SŠ zahradnická a technická Litomyšl - dodávka vybavení IT a AV techniky

Dodávka IT a AV techniky pro odborné učebny pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 s názvem "SŠ zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku".

FaF UK – Audiovizuální technika

FaF UK – Audiovizuální technika

Předmětem Veřejné zakázky je komplexní dodávka audiovizuální techniky a jejího příslušenství. Požadované plnění dodávky je uvedeno v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí Veřejné zakázky je také doprava, instalace a kompletní uvedení do provozu dodané audiovizuální techniky a jejího příslušenství, dále také ...

UTB – Tiskárna pro grafický design

UTB – Tiskárna pro grafický design

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskárny pro grafický design pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizována v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Nákup spotřebního materiálu tiskáren

Nákup spotřebního materiálu tiskáren

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je zajištění tonerů pro průběžnou spotřebu v tiskárnách ŘSD ČR.

Rozvoj produktu spoločnosti v oblasti IKT

Rozvoj produktu spoločnosti v oblasti IKT

Jedná sa o nákup hardvéru. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

CZ IKT 2018

CZ IKT 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky osobních (tj. stolních, přenosných a kapesních) počítačů, pracovních stanic, displejů, monitorů, tiskáren, multifunkčních tiskových zařízení a skenerů, jejich doplňků a příslušenství.

Nová inovatívna platforma spoločnosti Coan Solutions s.r.o.

Nová inovatívna platforma spoločnosti Coan Solutions s.r.o.

Jedná sa o nákup hardvéru. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

(záznamy 1/25 z 6648)  strana 1 / 266