Kancelářská technika a zařízení - nákup II

Kancelářská technika a zařízení - nákup II

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zboží, tj. kancelářské techniky a zařízení specifikovaných v příloze č. 1 - Specifikace a ceny zboží, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. V průběhu plnění této veřejné zakázky je zadavatel oprávněn objednávat zboží v plné šíři sortimentu zboží uvedeného v této příloze č. 1 - ...

II. etapa obměny PC, monitorů a notebooků

II. etapa obměny PC, monitorů a notebooků

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka stolních počítačů, notebooků a monitorů včetně všech součástí, příslušenství a doplňků, jejichž specifikace je uvedena v přílohách č. 1A, 1B, 1C zadávací dokumentace. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je dále uvedena v přílohách č. 2A, 2B, 2C zadávací dokumentace a jejich ...

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro 3D technologie

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro 3D technologie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro 3D technologie pro odborné učebny pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště 3D

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště 3D

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro výukové pracoviště 3D pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.

Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny

Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny zadavatele.

Rámcová dohoda na dodávky strandardního ICT vybavení

Rámcová dohoda na dodávky strandardního ICT vybavení

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky standardní výpočetní techniky a jejích periferií na základě rámcové dohody s konkrétně vymezenými podmínkami plnění po dobu 12 měsíců.

UTB – Pronájem multifunkčního zařízení pro Nakladatelství

UTB – Pronájem multifunkčního zařízení pro Nakladatelství

Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkční tiskárny, vč. servisních služeb pro potřeby Nakladatelství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Přístroj je vymezen v technické specifikaci, jež tvoří přílohu k zadávací dokumentaci.

Dodávka počítačů, tiskáren a jejich servis 2017

Dodávka počítačů, tiskáren a jejich servis 2017

Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné (dle aktuálních potřeb zadavatele) komplexní dodávky počítačů včetně monitorů, lokálních tiskáren, notebooků a OEM licencí software, plně kompatibilních se současně používanými u zadavatele (MS Windows a MS Office). Předmětem zakázky je rovněž záruční i pozáruční servis výpočetní techniky a ...

Nákup HW vybavení Mainframe

Nákup HW vybavení Mainframe

nákup HW vybavení Mainframe společně se souvisejícími licencemi a poskytnutí souvisejících služeb podpory.

Pracovní stanice a výkonné NB pro TV aplikace

Pracovní stanice a výkonné NB pro TV aplikace

Předmětem plnění jsou dodávky a instalace výkonných notebooků a pracovních stanic pro TV aplikace. Pro část 1 jde o dodávku včetně instalace, pro části 2 a 3 je předmětem plnění dodávka zboží uvedeného v technické specifikaci.

Dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku pro JMK 2017 - 2021

Dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku pro JMK 2017 - 2021

Jihomoravský kraj zavádí dle ustanovení § 138 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku pro JMK, jeho volených představitelů a zaměstnanců zařazených k výkonu práce na krajském úřadě Jihomoravského kraje.

Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - vybavení pro odbornou výuku

Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - vybavení pro odbornou výuku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky, vnitřní konektivity, připojení k internetu, včetně příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb do Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, IČO 601169 27.

Rámcová dohoda - dodávky diskových polí 2017-2020

Rámcová dohoda - dodávky diskových polí 2017-2020

vymezená část A: disková pole NAS A, disková pole NAS B vymezená část B: disková pole Midrange A, disková pole Midrange B

CZ IKT-2 2017

CZ IKT-2 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky blade - serverů a serverů - RC.

Nástavba 3. NP odborných tříd na 6. ZŠ, Jilemnického 1152, Mladá Boleslav – vybavení

Nástavba 3. NP odborných tříd na 6. ZŠ, Jilemnického 1152, Mladá Boleslav – vybavení

dodávka a instalace vybavení odborných učeben 6. ZŠ v Mladé Boleslavi

Nástavba technických učeben nad stáv. jídelnou 3. ZŠ Mladá Boleslav - zajištění bezbariérovosti

Nástavba technických učeben nad stáv. jídelnou 3. ZŠ Mladá Boleslav - zajištění bezbariérovosti

dodávka a instalace vybavení odborných učeben 3. ZŠ v Mladé Boleslavi

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav – vybavení

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav – vybavení

dodávka a instalace vybavení odborných učeben 2. ZŠ v Mladé Boleslavi

Dodávka 103 počítačů, 10 monitorů a 9 notebooků

Dodávka 103 počítačů, 10 monitorů a 9 notebooků

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 103 počítačů, 10 monitorů a 9 notebooků.

Dynamický nákupní systém pro tonery 2017-2018

Dynamický nákupní systém pro tonery 2017-2018

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky tonerů a inkoustových náplní pro tiskárny a kopírovací zařízení blíže specifikované zadávací dokumentací.

Nákup serverové infrastruktury aplikací CIS a infrastruktury regionálních poboček II.

Nákup serverové infrastruktury aplikací CIS a infrastruktury regionálních poboček II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dobu 2 let s jedním uchazečem na nákup serverové infrastruktury včetně poskytnutí souvisejícího standardního SW a licencí k jeho užívání, a to pro zajištění obnovy stávající serverové infrastruktury CIS v datových centrech a infrastruktury regionálních poboček zadavatele, montáž ...

Dodávka digitální UV tiskárny

Dodávka digitální UV tiskárny

Předmětem výběrového řízení je dodávka UV tiskárny včetně příslušenství, balení, dopravy, zprovoznění, instalace, zkušebního provozu, zajištění servisu a zaškolení obsluhy v provozovně zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Dodávka informačních a komunikačních technologií

Dodávka informačních a komunikačních technologií

Dodávka informačních a komunikačních technologií.

Spotřební materiál pro tiskárny OKI, Canon a HP

Spotřební materiál pro tiskárny OKI, Canon a HP

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro tisk na vybraných tiskárnách fakultní nemocnice Hradec Králové na dobu 24 měsíců.

Obnova vnitřního vybavení domova mládeže

Obnova vnitřního vybavení domova mládeže

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení do budovy domova mládeže (dále i jen „DM“) ve Smetanově ulici, v Jablonci nad Nisou. Podrobně jsou dodávky a s ní související služby popsány v projektové dokumentaci (viz Příloha č. 5 ZD) a ve formuláři pro zpracování nabídkové ceny (viz Příloha č. 3 ZD).

UTB – Pronájem multifunkčních tiskáren r. 2017

UTB – Pronájem multifunkčních tiskáren r. 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních tiskáren, vč. servisních služeb pro potřeby součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Jednotlivé přístroje jsou vymezeny v technické specifikaci, jež tvoří přílohu k zadávací dokumentaci.

(záznamy 1/25 z 6467)  strana 1 / 259