Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Etapa 2 Účelová komunikační infrastruktura

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Etapa 2 Účelová komunikační infrastruktura

Pořízení účelové optické komunikační infrastruktury propojující vybrané objekty města Brandýs nad Labem -Stará Boleslav.

Pozáruční servis vojenských rádiových prostředků a zařízení

Pozáruční servis vojenských rádiových prostředků a zařízení

Opravy systému analogových a digitálních rádiových zařízení a zabezpečení jejich funkčnosti a provozuschopnosti.

Dodávka zásuvných modulů pro sběrnici CAN-FD

Dodávka zásuvných modulů pro sběrnici CAN-FD

Předmětem výběrového řízení je dodávka 20 ks zásuvných modulů pro sběrnici CAN-FD včetně dopravy do sídla zadavatele a poskytnutí uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia

Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia

Predmetom je pozáručný servis na zariadeniach u verejného obstarávateľa, ako sú osobné počítače a monitory, notebooky, tlačiarne a multifunkčné zariadenia, mobilné zariadenia a tablety, kopírovacie stroje, servery a diskové polia, aktívne prvky siete, telefónne ústredne, videokonferenčné systémy, vybavenia dátových centier ako sú: zdroje ...

Dodávka IPS

Dodávka IPS

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky je dodání technických zařízení dvou kusů Next Generation Intrusion Prevention System (dále jen NG-IPS); instalace, spuštění a nastavení dále HW+SW podpora po dobu pěti let.

Páteřní prvky sítě LAN ČZU

Páteřní prvky sítě LAN ČZU

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks páteřních prvků sítě LAN ČZU včetně software licencí a propojovacích prvků. Součástí dodávky jsou také instalační služby.

Komunikační a datová infrastruktura MZ

Komunikační a datová infrastruktura MZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka prvků síťové infrastruktury, obnova pracovních stanic a tiskáren, servery, disková pole a telefonní ústředna.

UP Olomouc – upgrade a doplnění aktivních síťových prvků

UP Olomouc – upgrade a doplnění aktivních síťových prvků

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka, instalace, konfigurace a zprovoznění aktivních síťových prvků v areálech a objektech Univerzity Palackého v Olomouci a to vše dle technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace; b) optické i metalické propojovací či napájecí kabely, SFP(+) moduly, montážní sady pro ...

Radiová síť hradní stáže - pořízení

Radiová síť hradní stáže - pořízení

Předmětem VZ je pořízení nových zařízení systému TETRA, včetně koncových zařízení a zařízení pro připojení ke stávající transportní síti, jejich instalace, implementace, uvedení do provozu, zpracování metodiky a provedení testovacího provozu a provedení zaškolení k rozšíření a doplnění pozemního radiokomunikačního systému sloužícího k pokrytí ...

Pozáruční servis SVSS - PORAKOS

Pozáruční servis SVSS - PORAKOS

Služba údržeb a opravy systému pozemního radiokomunikačních systému AČR založeného na technologii TETRA, Motorola Dimetra IP Compact, Motorola Canopy a Ericsson SP 110.

Dodávka komponent do směrovačů páteřní komunikační síťové infrastruktury Alcatel Lucent/Nokia

Dodávka komponent do směrovačů páteřní komunikační síťové infrastruktury Alcatel Lucent/Nokia

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka komponent - sestav kombinovaných 100GE/40GE rozšiřujících rozhraní do směrovačů Alcatel-Lucent 7750 SR-12e v uzlech sítě CESNET2 "Brno_1" a "Ostrava" pro povýšení připojení těchto směrovačů do 100GE páteřní sítě. Cílem povýšení je umožnění připojování účastníků e-infrastruktury CESNET vyššími přenosovými ...

DOZ Rokycany - Cheb

DOZ Rokycany - Cheb

Předmětem díla je zhotovení stavby „DOZ Rokycany (mimo) – Cheb (mimo)“ jejímž cílem je výstavba dálkového ovládání úseku z CDP Praha. Náplní zakázky je zajištění zpracování projektu stavby dálkového ovládání úseku Rokycany (mimo) – Cheb (mimo) z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze, jeho projednání a schválení a následná realizace stavby v ...

Poskytování pozáručního servisu digitálních ústředen Alcatel

Poskytování pozáručního servisu digitálních ústředen Alcatel

Předmětem plnění je zajištění pozáručního servisu a oprav digitálních telefonních ústředen Alcatel a souvisejících zařízení, tj. napájecích soustav, konferenčních zařízení, dohledových a tarifikačních systémů, záznamových a koncových zařízení instalovaných v komunikačních uzlech Ministerstva vnitra České republiky a Policie České republiky v ...

Servis TELCO ČEPS 2018 - 2023

Servis TELCO ČEPS 2018 - 2023

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v servisu a případném rozvoji Telekomunikační sítě ČEPS, a.s., specifikované v zadávací dokumentaci dostupné na https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CEPS

Upgrade síťových prvků pro zpracování voleb

Upgrade síťových prvků pro zpracování voleb

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění obnovy síťových prvků: a) Dodávka nových přepínačů a routerů na krajská střediska a související část komunikační infrastruktury centrály jako náhrady stávajících, již nevyhovujících zařízení; b) Repase formou nezbytné výměny konstrukčních celků stávajících přepínačů a routerů schopných další ...

Implementace inteligentních dopravních systémů

Implementace inteligentních dopravních systémů

Předmětem plnění je komplexní dodávka a implementace platformy, datové propojení platformy s provozními daty zadavatele, vývoj, dodávka a instalace mobilní aplikace, dodávka a instalace 806 komunikačních jednotek do vozidel zadavatele, propojení platformy, mobilní aplikace a komunikačních jednotek do funkčního systému jako celku včetně zajištění ...

GSM-R Plzeň - České Budějovice

GSM-R Plzeň - České Budějovice

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektu a realizace stavby „GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“. Projektem stavby se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., rozumí projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze v jednom stupni zahrnující projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve ...

Dodávka technologií pro výuku na JAMU

Dodávka technologií pro výuku na JAMU

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologií pro výuku.

Doplnění aktivních prvků

Doplnění aktivních prvků

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace aktivních prvků pro zajištění provozu datových komunikací v rámci propojení lokalit organizace ŘSD ČR a jejich přístupu k datovému centru Zadavatele.

Nákup speciálních přenosných a vozidlových radiostanic

Nákup speciálních přenosných a vozidlových radiostanic

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 360 ks speciálních přenosných radiostanic standardu P 25 a dodávka 260 ks speciálních vozidlových radiostanic standardu P 25, včetně jejich montáže do vozidel CS ČR.

FN Motol - rekonstrukce křídla E - ICT

FN Motol - rekonstrukce křídla E - ICT

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka a montáž informačních a komunikačních technologií spojených s rekonstrukcí křídla E monobloku DFN v areálu FN Motol a zajištění dodavatelského úvěru v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Dodávka koncových zariadení IKT do prostredia ŽSR

Dodávka koncových zariadení IKT do prostredia ŽSR

Predmetom zákazky je dodanie koncových zariadení informačných a komunikačných technológií (ďalej iba "IKT") a s tým súvisiacich služieb, pričom celkový rámec predmetu zákazky je stanovený koncepčne v previazanosti na súčasne používané, v budúcnosti uvažované a plánované pre oblasť IT podpory železničnej dopravy a údržby infraštruktúry. Bližší ...

Modernizácia Wi-Fi siete na Prešovskej univerzite v Prešove

Modernizácia Wi-Fi siete na Prešovskej univerzite v Prešove

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - prístupových bodov a príslušenstva k wifi sieti, serveru pre wifi sieť, virtual kontroléra a iných zariadení s ich montážou a poskytnutím s tým súvisiacich služieb podľa potrieb verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B Opis predmetu zákazky, v súťažných podkladoch.

Servisní podpora pro systémy Siemens, UNIFY, Cisco

Servisní podpora pro systémy Siemens, UNIFY, Cisco

Poskytování služeb zajišťujících servis technologií telefonních ústředen a datové infrastruktury datových okruhů na pracovištích Ministerstva zahraničních věcí v České republice a na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. Dále také dodávka 9 kusů aktivních prvků "Cisco ASA 5505 bunk9 base licence" pro obnovu stávající technologie.

(záznamy 1/25 z 820)  strana 1 / 33