Geodetický GNSS přijímač s kontrolní jednotkou

Geodetický GNSS přijímač s kontrolní jednotkou

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks geodetických GNSS přijímačů a kontrolních jednotek vč. příslušenství.

FTK - Přenosné kotvy

FTK - Přenosné kotvy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks přenosných kotev. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

FEKT – síťové prvky a komponenty, část 1 Infrastruktura WiFi sítě

FEKT – síťové prvky a komponenty, část 1 Infrastruktura WiFi sítě

Předmětem této zakázky je vybavení Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií síťovými prvky a komponenty. S ohledem na předmět plnění je tato zakázka rozdělena na 3 části v souladu s § 35 ZZVZ. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí zakázky nebo na všechny části zakázky, přičemž toto zadávací řízení se týká pouze ...

Dopravní telematika Kladno

Dopravní telematika Kladno

Předmětem plnění je dodávka a instalace optických tras, realizace informačního systému pro cestující na vybraných zastávkách hromadné přepravy osob a výbava vozidel ČSAD MHD Kladno, dodávka a připojení elektro a s tím souvisejících technologií, pro elektronické informační označníky a elektronické informační tabule, umístěné na zastávkách městské ...

Správa telefonního systému

Správa telefonního systému

Předmět plnění VZ (veřejné zakázky) je správa: • sítě telefonních ústředen: 1x Hipath 4000 a 12x HICOM 300E, které jsou umístěny v různých budovách VFN a 1. LF (celkový počet cca 4.700 telefonních linek), včetně jejich nedílného SW a HW příslušenství • 6-ti samostatných pobočkových telefonních ústředen VFN14-VFN19 včetně jejich nedílného SW a HW ...

Infrastruktura pro připojení strojů do sítě pro FF UP v Olomouci

Infrastruktura pro připojení strojů do sítě pro FF UP v Olomouci

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, konfigurace a zprovoznění infrastruktury pro připojení strojů do sítě pro Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu „Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425, v rámci Operačního ...

PF – WiFi přístupové body

PF – WiFi přístupové body

Dodávka 20 přístupových bodů pro Wifi síť na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, dle Technické specifikace, která je uvedena v bodě 2. 2 této Dokumentace, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu a podpory.

Rozšíření komunikační infrastruktury - pasivní síť MAN MMZ

Rozšíření komunikační infrastruktury - pasivní síť MAN MMZ

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření komunikační infrastruktury (pasivní části metropolitní sítě MAN) odkupem optických vláken. Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené Kupní smlouvy (na odkup optických vláken) a Servisní smlouvy (na servisní podporu a provoz optických vláken).

Soubor zařízení pro dálkové sledování pohybu a aktivit zvířat v terénu

Soubor zařízení pro dálkové sledování pohybu a aktivit zvířat v terénu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 30 sad pro dálkové sledování pohybu a teritoriálního chování kopytníků s možností dálkového stahování dat.

Rozšíření LAN infrastruktury NEMJI

Rozšíření LAN infrastruktury NEMJI

Předmětem plnění je dodávka nových a nepoužitých IT komponent pro rozšíření stávajícího síťového vybavení Nemocnice Jihlava.

UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi II.

UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi II.

Předmětem veřejné zakázky je: Dodávka, instalace a konfigurace bezdrátové sítě a zajištění pokrytí wifi v objektech Univerzity Palackého v Olomouci, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu a podpory; Dodávka veškerého instalačního materiálu; Instalace a konfigurace aktivních prvků vč. zajištění ...

Nákup speciálních radiostanic

Nákup speciálních radiostanic

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 360 ks speciálních přenosných radiostanic standardu P 25 a dodávka 260 ks speciálních vozidlových radiostanic standardu P 25, včetně jejich montáže do vozidel CS ČR.

KS Praha - Centrální telefonní ústředna

KS Praha - Centrální telefonní ústředna

Jedná se o dodávku a instalaci centrální telefonní ústředny pro Krajský soud v Praze a Okresní soudy Středočeského kraje umístěné v budově Krajského soudu v Praze včetně lokálních částí umístěných u jednotlivých Okresních soudů Středočeského kraje.

Opravy a údržba komunikačních zařízení Siemens HiPath v působnosti FÚ pro Ústecký kraj

Opravy a údržba komunikačních zařízení Siemens HiPath v působnosti FÚ pro Ústecký kraj

Předmětem plnění Části 1 je: a) Pro systémy HiPath 4000 - provádění pravidelných profylaktických prohlídek, poskytnutí certifikovaného servisu včetně garance dostupnosti náhradních dílů, reakčních časů v případě poruchy, vzdálený dohled a technická podpora. b) Pro systémy HiPath 3000 a OpenScape Business - poskytnutí certifikovaného servisu ...

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Etapa 2 Účelová komunikační infrastruktura

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Etapa 2 Účelová komunikační infrastruktura

Pořízení účelové optické komunikační infrastruktury propojující vybrané objekty města Brandýs nad Labem -Stará Boleslav.

Pozáruční servis vojenských rádiových prostředků a zařízení

Pozáruční servis vojenských rádiových prostředků a zařízení

Opravy systému analogových a digitálních rádiových zařízení a zabezpečení jejich funkčnosti a provozuschopnosti.

Dodávka zásuvných modulů pro sběrnici CAN-FD

Dodávka zásuvných modulů pro sběrnici CAN-FD

Předmětem výběrového řízení je dodávka 20 ks zásuvných modulů pro sběrnici CAN-FD včetně dopravy do sídla zadavatele a poskytnutí uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia

Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia

Predmetom je pozáručný servis na zariadeniach u verejného obstarávateľa, ako sú osobné počítače a monitory, notebooky, tlačiarne a multifunkčné zariadenia, mobilné zariadenia a tablety, kopírovacie stroje, servery a diskové polia, aktívne prvky siete, telefónne ústredne, videokonferenčné systémy, vybavenia dátových centier ako sú: zdroje ...

Dodávka IPS

Dodávka IPS

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky je dodání technických zařízení dvou kusů Next Generation Intrusion Prevention System (dále jen NG-IPS); instalace, spuštění a nastavení dále HW+SW podpora po dobu pěti let.

Páteřní prvky sítě LAN ČZU

Páteřní prvky sítě LAN ČZU

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks páteřních prvků sítě LAN ČZU včetně software licencí a propojovacích prvků. Součástí dodávky jsou také instalační služby.

Komunikační a datová infrastruktura MZ

Komunikační a datová infrastruktura MZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka prvků síťové infrastruktury, obnova pracovních stanic a tiskáren, servery, disková pole a telefonní ústředna.

UP Olomouc – upgrade a doplnění aktivních síťových prvků

UP Olomouc – upgrade a doplnění aktivních síťových prvků

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka, instalace, konfigurace a zprovoznění aktivních síťových prvků v areálech a objektech Univerzity Palackého v Olomouci a to vše dle technické specifikace, která je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace; b) optické i metalické propojovací či napájecí kabely, SFP(+) moduly, montážní sady pro ...

Radiová síť hradní stáže - pořízení

Radiová síť hradní stáže - pořízení

Předmětem VZ je pořízení nových zařízení systému TETRA, včetně koncových zařízení a zařízení pro připojení ke stávající transportní síti, jejich instalace, implementace, uvedení do provozu, zpracování metodiky a provedení testovacího provozu a provedení zaškolení k rozšíření a doplnění pozemního radiokomunikačního systému sloužícího k pokrytí ...

Pozáruční servis SVSS - PORAKOS

Pozáruční servis SVSS - PORAKOS

Služba údržeb a opravy systému pozemního radiokomunikačních systému AČR založeného na technologii TETRA, Motorola Dimetra IP Compact, Motorola Canopy a Ericsson SP 110.

Dodávka komponent do směrovačů páteřní komunikační síťové infrastruktury Alcatel Lucent/Nokia

Dodávka komponent do směrovačů páteřní komunikační síťové infrastruktury Alcatel Lucent/Nokia

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka komponent - sestav kombinovaných 100GE/40GE rozšiřujících rozhraní do směrovačů Alcatel-Lucent 7750 SR-12e v uzlech sítě CESNET2 "Brno_1" a "Ostrava" pro povýšení připojení těchto směrovačů do 100GE páteřní sítě. Cílem povýšení je umožnění připojování účastníků e-infrastruktury CESNET vyššími přenosovými ...

(záznamy 1/25 z 834)  strana 1 / 34