Efektivní a transparentní úřad - nové vyhlášení

Efektivní a transparentní úřad - nové vyhlášení

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Efektivní a transparentní úřad, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002089

Efektivní řízení organizací města - nové vyhlášení

Efektivní řízení organizací města - nové vyhlášení

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Efektivní řízení organizací města, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002510 – konkrétně část dodávka hardwaru.

Dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel

Dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dotykových LCD panelů včetně pojezdu a tabulových křídel včetně montáže do základních škol na území města Plzně

Dodávka tabletů pro vedení výuky

Dodávka tabletů pro vedení výuky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka tabletů včetně příslušenství pro vedení výuky

UTB - Pulty přednášejícího

UTB - Pulty přednášejícího

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pultů přednášejícího pořizovaná pro potřeby součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizována v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem ...

Pracovní stanice II

Pracovní stanice II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardware serveru s příslušenstvím.

Centrální nákup IT 2018

Centrální nákup IT 2018

Veřejná zakázka (dále i „VZ“) je zadávána centrálním zadavatelem ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona a spočívá v provedení zadávacího řízení a zadání předmětné veřejné zakázky na základě smlouvy o centralizovaném zadávání uzavřené dne 28. 5. 2012 a dodatku k této smlouvě ze dne 7. 12. 2012 mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími ...

Nákup Firewallu

Nákup Firewallu

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 2 ks síťového zařízení – tzv. Firewallu, v podobě hardwarového (HW) a softwarového (SW) vybavení, k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi interní sítí Zadavatele a Internetem, včetně příslušenství potřebného k implementaci, implementace a související služby a následná tříletá hardwarová a softwarová ...

Streamovací a záznamová technika pro učebny TUL

Streamovací a záznamová technika pro učebny TUL

Dodávka HW: streamovací a záznamové techniky dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

Antivirové řešení pro ČP

Antivirové řešení pro ČP

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí licencí k antivirovému řešení společně s poskytováním podpory a údržby (support & maintenance).

Poptávám stolní počítač

Poptávám stolní počítač

Poptávám pro syna stolní počítač na běžné používání a na hry.

Efektivní elektronický úřad města Telč

Efektivní elektronický úřad města Telč

Předmětem veřejné zakázky je pořízení HW a SW zařízení a vybavení a následná technická podpora projektu s názvem „Efektivní elektronický úřad města Telče“, registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003105, v rámci IROP, 28. výzva Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Předmětem veřejné zakázky je též uvedení do provozu ...

Laboratoř zabezpečovacích systémů

Laboratoř zabezpečovacích systémů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technického vybavení (tj. hardware a software včetně příslušenství) pro realizaci laboratoře zabezpečovacích systémů.

Nákup ICT vybavení

Nákup ICT vybavení

Dodávka ICT vybavení pro účely projektu Podporujme gramotnosti a dovednosti inovativně, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000614 v rozsahu 375 ks tabletů, 8 ks notebooků a 14 ks nabíjecích a úložných kufrů/skříněk.

RUK – ÚVT – Technologická obměna počítačového vybavení výukových prostor ve vybraných lokalitách

RUK – ÚVT – Technologická obměna počítačového vybavení výukových prostor ve vybraných lokalitách

Předmětem tohoto otevřeného nadlimitního zadávacího řízení je dodávka počítačového vybavení, kancelářského SW za účelem technologické obměny stávajícího počítačového vybavení a dále poskytování záruční technické podpory na dodané počítačové vybavení.

Vybavení vývojového a technologického centra v závodě Chlumčany přístroji - SW a HW

Vybavení vývojového a technologického centra v závodě Chlumčany přístroji - SW a HW

Zakázka představuje kompletní dodávku SW a HW pro tvorbu barevných profilů.

HW vybavení nově vybudovaného datového centra ČSSZ - Blade servery

HW vybavení nově vybudovaného datového centra ČSSZ - Blade servery

dodávka 22 (slovy: dvacetidvou) kusů blade serverů do stávajících a do neobsazených pozic v rámci provozovaných blade šasi HP BladeSystem c7000 Enclosure.

Modulární matice a převodníky pro FIT VUT

Modulární matice a převodníky pro FIT VUT

Předmětem zakázky je dodávka modulárních matic a převodníků pro FIT VUT.V rámci zakázky jsou uvedeny minimální technické parametry požadované zadavatelem, které dodavatel najde v rámci přílohy C zadávací dokumentace – Technická specifikace – hodnotící tabulka. Zadavatel je příjemcem dotace na realizaci veřejné zakázky; název projektu: ...

HW a SW pro elektroakustickou hudbu a digitální archivace uměleckých výkonů

HW a SW pro elektroakustickou hudbu a digitální archivace uměleckých výkonů

Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka HW a SW pro realizaci elektroakustické hudby a grafických partitur a pro část 2 Digitální archivace uměleckých výkonů vč. 14 ks multimediálních pracovních stanic pro 3D video.

Síťová infrastruktura pro terénní výzkum pro FF UP v Olomouci

Síťová infrastruktura pro terénní výzkum pro FF UP v Olomouci

Předmětem veřejné zakázky je dodávka síťové infrastruktury pro terénní výzkum pro Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu „Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

PF – WiFi přístupové body

PF – WiFi přístupové body

Dodávka 20 přístupových bodů pro Wifi síť na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, dle Technické specifikace, která je uvedena v bodě 2. 2 této Dokumentace, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu a podpory.

Server pro FF UP v Olomouci

Server pro FF UP v Olomouci

Předmětem veřejné zakázky je dodávka serveru pro Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu „Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Dynamický nákupní systém na výpočetní techniku 2018 -2022

Dynamický nákupní systém na výpočetní techniku 2018 -2022

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky vybrané výpočetní techniky. V rámci DNS budou nakupovány osobní počítače a notebooky s případným příslušenstvím jako monitory, klávesnice apod. Dle požadavků se bude jednat o nové zboží. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému ...

Dodávka aktivních prvků a Wi-Fi pro projekt INFRA II

Dodávka aktivních prvků a Wi-Fi pro projekt INFRA II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků a vysílačů Wi-Fi, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

IT vybavení pro FaF UK

IT vybavení pro FaF UK

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (IT vybavení) v rozsahu a dle technických parametrů uvedených v Technické specifikaci. Podrobnosti a Technická specifikace týkající se předmětu dodávky tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

(záznamy 1/25 z 6725)  strana 1 / 269