Vybudování radioskopického pracoviště v Ústředním depozitáři

Vybudování radioskopického pracoviště v Ústředním depozitáři

Předmětem veřejné zakázky je: - vybudovaní a zabezpečení radioskopické stínící kabiny/kobky (stávající místnosti určené pro vestavění radioskopické kobky), - dodání přenosného RTG přístroje s univerzální řídící jednotkou umístěnou mimo stínící kabinu, - transportního stativu typu rudl, - dodání skeneru paměťových folií, - dodání softwaru ...

Tovary a služby pre dátové centrá ZSSK

Tovary a služby pre dátové centrá ZSSK

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a poskytnutie služieb do dátových centier obstarávateľa v súlade s určenými obchodnými podmienkami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

ČSSZ - Pořízení a obnova HW a SW 2016 - 2017

ČSSZ - Pořízení a obnova HW a SW 2016 - 2017

Dodávka 9 ks konvergovaných chassis a 18 ks infrastrukturních serverů

Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – konektivita

Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – konektivita

Dodávka aktivních prvků a souvisejícího SW a HW vybavení pro zajištění vnitřní konektivity pro odborné učebny, kabinety a související prostory do níže uvedených základních škol v Pardubicích: ZŠ Bratranců Veverkových, č.p. 866 ul. Br. Veverkových ZŠ Družstevní, č.p. 305 ul. Družstevní ZŠ npor. Eliáše, č.p. 344 ul. npor. Eliáše ZŠ Ohrazenice, ...

Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - SW a HW vybavení učeben

Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - SW a HW vybavení učeben

Předmětem veřejné zakázky je dodávka softwaru (SW) a hardwaru (HW) pro odborné učebny, kabinety a související prostory pro osm objektů níže uvedených základních škol na území města Pardubic: ZŠ Bratranců Veverkových, ul. Br. Veverkových č.p. 866 ZŠ Družstevní, ul. Družstevní č.p. 305 ZŠ npor. Eliáše, ul. Npor. Eliáše č.p. 344 ZŠ Ohrazenice, ...

Dodávka nástrojů pro management ECU X

Dodávka nástrojů pro management ECU X

Předmětem zakázky je dodávka souboru SW a HW nástrojů pro management a konfiguraci ECU (electronic control unit) včetně dopravy do sídla zadavatele a poskytnutí uživatelské podpory po dobu nejméně jednoho roku. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Obnova a zajištění provozu ICT infrastruktury CZVV

Obnova a zajištění provozu ICT infrastruktury CZVV

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka hardwarových a softwarových komponent informačního systému pro podporu evaluačních projektů a kompletního servisního a provozního zabezpečení informačního systému pro podporu evaluačních projektů. Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky jsou dále Ad-hoc služby, které budou poskytovány na ...

Elektronická spisová služba včetně servisní podpory

Elektronická spisová služba včetně servisní podpory

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému elektronické spisové služby (dále jen „ESS“), jeho nasazení do provozu na České zemědělské univerzitě v Praze (dále jen „ČZU“), servisní podpora tohoto provozu a další rozvoj ESS dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách k této veřejné zakázce. Součástí realizace zakázky je implementace tohoto ...

Samostatné servery

Samostatné servery

Dodávky samostatných serverů na základě rámcové dohody po dobu 2 let.

Mgr16 - výpočetní a zobrazovací technika

Mgr16 - výpočetní a zobrazovací technika

soustava elektronických zařízení pro vybavení praktikových místností

Dodávka virtualizačních serverů

Dodávka virtualizačních serverů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks virtualizačních serverů pro Hyper-V Cluster dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace a zajištění záručního a pozáručního servisu k těmto zařízením v místě plnění veřejné zakázky. Součástí plnění bude dále doprava do místa plnění veřejné zakázky, zajištění likvidace ...

Efektivní řízení organizací města

Efektivní řízení organizací města

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Efektivní řízení organizací města, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002510

Obměna serverů pro informační systém veřejných rejstříků

Obměna serverů pro informační systém veřejných rejstříků

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a) čtyř serverů IBM Power8, se 6 letou HW podporou a se 6 letou SW podporou na systémový software, b) licence 2 kusů Hardware Management Console Virtual Appliance, c) 6 letá záruka a servisní podpora výrobce na systémový software (blíže viz příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace včetně ...

160_Ve_ERDF_Software pro zpracování dat získaných bezdotykovým skenováním

160_Ve_ERDF_Software pro zpracování dat získaných bezdotykovým skenováním

SW Geomagic Design X Education Nákup 10 plovoucích síťových licencí programu pro reverzní inženýrství jako rozšíření stávajících 5 licencí softwaru Geomagic Design X Education na celkový počet 15 licencí.

Nákup hardwarového vybavení

Nákup hardwarového vybavení

Předmětem zakázky je nákup hardwarového vybavení pro zadavatele. Jedná se o nákup databázového serveru, jehož detailní technická specifikace je uvedena v příloze k zadávací dokumentaci. Součástí dodávky musí být též veškeré doklady nutné k užívání hardwarového vybavení. Další požadavky týkající se plnění zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci ...

Nákup hardwarového vybavení

Nákup hardwarového vybavení

Předmětem zakázky je nákup hardwarového vybavení do informačního centra zadavatele. Jedná se o dodávku 2ks TC Serveru a 3ks SSD Storage Serveru. Detailní technická specifikace hardwarového vybavení tvoří přílohu zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být též veškeré doklady nutné k užívání hardwarového vybavení (uživatelská příručka, ...

Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia

Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia

Predmetom je pozáručný servis na zariadeniach u verejného obstarávateľa, ako sú osobné počítače a monitory, notebooky, tlačiarne a multifunkčné zariadenia, mobilné zariadenia a tablety, kopírovacie stroje, servery a diskové polia, aktívne prvky siete, telefónne ústredne, videokonferenčné systémy, vybavenia dátových centier ako sú: zdroje ...

Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory

Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory

Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace nemocničního informačního systému (dále jen "NIS") a poskytnutí souvisejících služeb ve čtyřech nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., IČO 259 97 556. Součástí plnění na základě veřejné zakázky je pořízení NIS, zpracování detailní analýzy a dílčích prováděcích ...

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou

Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou

Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačového vybavení multimediálního výukového systému pro automobilní techniku včetně aktivních síťových prvků dle dále uvedené specifikace a poskytnutí souvisejících služeb.

Dodávka IPS

Dodávka IPS

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky je dodání technických zařízení dvou kusů Next Generation Intrusion Prevention System (dále jen NG-IPS); instalace, spuštění a nastavení dále HW+SW podpora po dobu pěti let.

Dodávky diskových polí

Dodávky diskových polí

Předmětem jsou dodávky diskových polí, vyvolané potřebou obnovy diskových kapacit (diskové pole s končící podporou) nebo potřebou doplnění diskových kapacit, vyvolanou růstem dat a nově implementovanými službami. Více informací o předmětu veřejné zakázky naleznete na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/CEZ.

Dodávka vybavení pro modernizaci školicího střediska

Dodávka vybavení pro modernizaci školicího střediska

Nákup hardware a software, nákup projekční techniky, ostatního zařízení a pomůcek pro školicí středisko

Modernizace infrastruktury v ZŠ Habrmanova

Modernizace infrastruktury v ZŠ Habrmanova

Modernizace infrastruktury v ZŠ Habrmanova, spočívající ve stavebních úpravách stávajících učeben fyziky a chemie, včetně kabinetů a učeben PC a dále ve vybudování bezbariérového wc.

Modernizace infrastruktury v ZŠ SEVER

Modernizace infrastruktury v ZŠ SEVER

Modernizace infrastruktury v ZŠ SEVER, spočívající ve stavebních úpravách stávajících učeben fyziky, chemie a přírodopisu, včetně kabinetů, učeben PC a učeben dílen, a ve vybudování bezbariérového wc.

Veřejná zakázka na dodavatele expozic NZM Valtice

Veřejná zakázka na dodavatele expozic NZM Valtice

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka vybavení pro nové expozice ve Valticích zahrnující dodávku a instalaci technologické části vč. AV techniky (zejm. projektory, plátna, interaktivní tabule, ploché displeje, reproduktory, stropní mikrofory, kamery a další nezbytné příslušenství – řídící systémy, osvětlení, rozvaděče apod.). ...

(záznamy 1/25 z 6652)  strana 1 / 267