Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK – dodavatel technických opatření včetně servisní podpory

Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK – dodavatel technických opatření včetně servisní podpory

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka a implementace jednotlivých technických opatření včetně poskytnutí všech nutných licencí a dalších souvisejících služeb a oprávnění nezbytných k realizaci díla v rámci projektu Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK. Předmět plnění zahrnuje zejména zpracování detailní analýzy a prováděcího projektu ...

Dodávka diskových polí a koncových zařízení pro Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje

Dodávka diskových polí a koncových zařízení pro Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje

Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 zákona rozdělena na části. Části veřejné zakázky Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 části. Části veřejné zakázky tvoří: Část A - Dodávka diskových polí Část B – Dodávka čteček čárových kódů a koncových mobilních zařízení (tabletů) Každý dodavatel může podat nabídku na libovolnou jednu či obě dvě ...

Kancelářský software

Kancelářský software

Zadavatel požaduje dodání 70 ks licencí kancelářského software (dále jen „kancelářský SW“), který musí být: 1. úplně kompatibilní s „Microsoft Office Standard 2016“ (Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.); 2. úplně kompatibilní s MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS OneNote, MS Outlook a MS Publisher. (Zadavatel umožňuje nabídnout ...

Nákup stolních a přenosných počítačů v roce 2018

Nákup stolních a přenosných počítačů v roce 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolních a přenosných počítačů. Přesná specifikace je uvedena v bodě č. 5 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou části: 1. část veřejné zakázky – dodávka stolních počítačů. Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 100 ks stolních počítačů. 2. část veřejné zakázky – dodávka ...

Gymnázium Ústí nad Orlicí - dodávka IT a AV techniky

Gymnázium Ústí nad Orlicí - dodávka IT a AV techniky

Dodávka IT a AV techniky pro odborné učebny fyziky, biologie a chemie pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Dodávka osobních počítačů

Dodávka osobních počítačů

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka osobních počítačů v počtu 80 ks pro Statutární město Hradec Králové a 10 ks pro Městskou policii Hradec Králové. Specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.

Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů II

Obnova technické podpory k licencím SW a HW produktů II

Nákup technické podpory k licencím a k dále specifikovaným softwarovým a hardwarovým produktům, je rozdělena do 3 části dle § 101 zák. č. 134/2016 Sb., které podle jednotlivých částí VZ tvoří: (I.) obnova Oracle licencí technické podpory k určeným softwarovým a hardwarovým produktům; (II.) optimalizace stávajících IBM licencí do nového licenčního ...

Servery a úložiště pro Fakultu informatiky

Servery a úložiště pro Fakultu informatiky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka serverů a úložiště pro Fakultu informatiky Masarykovy univerzity s cílem rozšířit a modernizovat vlastní zastaralou výpočetní a úložnou infrastrukturu.

COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – IT

COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – IT

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího zařízení: Část 1 – Vybavení odborné učebny počítačových sítí – CIT (B/01) - Rack mount server pro výuku obsluhy serveru v síťovém prostředí - Rack mount NAS pro zálohování dat - Bundle pro výuku kurzů Cisco Networking Academy - CCNAv6 - L3 přepínač pro výuku kurzů Cisco Networking Academy - ...

Zajištění konektivity a dodávka ICT v rámci projektu Modernizace učeben včetně zajištění konektivity

Zajištění konektivity a dodávka ICT v rámci projektu Modernizace učeben včetně zajištění konektivity

Předmětem veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury, aby byly naplněny Standardy konektivity škol a rozšířena funkčnost ICT prostředí zadavatele, a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Podpora studijního prostředí na ČVUT v Praze – nákup IT

Podpora studijního prostředí na ČVUT v Praze – nákup IT

Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačů, přenosných počítačů a příslušenstvím k nim dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace Bližší specifikace v rámci ZD.

Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti - zabezpečenie moderného informačného systému

Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti - zabezpečenie moderného informačného ...

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov. Ide o interiérové a exteriérové informačné panely pre informačný systém na autobusových staniciach (nástupište) a informačný systém v interiéri autobusov.

LF HK – MRR – PRSP na UK - Serverová infrastruktura

LF HK – MRR – PRSP na UK - Serverová infrastruktura

Předmětem veřejné zakázky je pořízení serverové infrastruktury, kterou tvoří dvě synchronizovaná centrální disková uložiště. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.

Přepínače

Přepínače

Předmětem veřejné zakázky je koupě 17 ks síťových přepínačů včetně SFP+ modulů a poskytování servisní podpory pro zakoupené síťové přepínače po dobu 3 let. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze A zadávací dokumentace - Specifikace předmětu veřejné zakázky.

Dodávky zboží v oblasti IT potřeb 2018

Dodávky zboží v oblasti IT potřeb 2018

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zboží v oblasti IT potřeb zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení. Předmětem zakázky je uzavření rámcových dohod na jednotlivé části zakázky – dodávky zboží popsaného v jednotlivých částech zakázky. Předmětem zakázky v každé z uvedených částí bude uzavření rámcové dohody s několika dodavateli. ...

Upgrade hardware pro výpočty s využitím neuronových sítí

Upgrade hardware pro výpočty s využitím neuronových sítí

3ks: GPGPU rack server 19 4U, 2ks: stackable managed L3 switch, včetně kabeláže

Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu MSC2007

Dodávka komponent pro systémovou infrastrukturu MSC2007

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka, instalace a související servis nových komponent pro systémovou infrastrukturu Monitorovacího systému Central 2007. Jedná se o následující komponenty: - 2x Databázový server - 6x virtualizační server - 2x služební server - 2x diskové pole - 2x FC switch - 2x Ethenet switch 10 Gbit/s - 1x Management switch ...

Licence

Licence

Dodávka licencí Microsoft a Citrix

CZ ICT 2018

CZ ICT 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky osobních (tj. stolních, přenosných a kapesních) počítačů, pracovních stanic, displejů, monitorů, tiskáren, multifunkčních tiskových zařízení a skenerů, jejich doplňků a příslušenství.

Dodávka tenkých klientů

Dodávka tenkých klientů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 59 kusů hardware kompletních tenkých klientů. Součástí dodávky jsou monitor, klávesnice a myš. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“ zadávací dokumentace). ...

Modernizace učeben základních škol – Dodávka ICT vybavení

Modernizace učeben základních škol – Dodávka ICT vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení informační a komunikační techniky včetně příslušenství a softwarové vybavení jehož součástí je i dodání veškerých souvisejících dokladů, zejména: - technická dokumentace, - návody k použití (manuály), v tištěné nebo elektronické podobě v českém jazyce a doprava do místa plnění, instalace, ...

Dodávka IT infrastruktury pro Město Hlinsko

Dodávka IT infrastruktury pro Město Hlinsko

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě serverů, datového úložiště, síťové sondy, rozšíření serverů a switchů a licencí software včetně příslušenství . Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce prodávajícího se zařízeními přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu. Součástí předmětu ...

UTB – Servery

UTB – Servery

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serverů pořizovaných pro univerzitně spravovaný LMS systém s dopadem pro studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, realizována v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Nové informační systémy a bezpečnost TC Hlučín

Nové informační systémy a bezpečnost TC Hlučín

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Hardwaru a Softwaru včetně montáže a implementace, díky které dojde k další modernizaci, elektronizaci služeb a vnitřních procesů ORP Hlučín a zároveň ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti technologického centra prostřednictvím pořízení dvou nových a modernizací jednoho stávajícího informačního systému.

Pořízení a výměna IT techniky ve výukových prostorách

Pořízení a výměna IT techniky ve výukových prostorách

Předmětem plnění dle této zadávací dokumentace je zajištění dodávky, instalace a uvedení do provozu výpočetní techniky definované pro každou část Veřejné zakázky v zadávací dokumentaci. Popis stávajícího prostředí zadavatele je uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace a dále zejména v samostatném dokumentu s názvem Studie zrychlení serverového ...

(záznamy 1/25 z 6798)  strana 1 / 272