Rozvoj spoločnosti AMDEN SK, s.r.o. v oblasti kreatívneho priemyslu

Rozvoj spoločnosti AMDEN SK, s.r.o. v oblasti kreatívneho priemyslu

Predmetom zákazky je dodávka služieb: Predmetom zákazky je vývoj aplikácie pre spoločnosť Amden SK s.r.o.. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Vytvorenie, dodanie a nasadenie diela - upgrade a prepojenie dátových centier Dopravného úradu

Vytvorenie, dodanie a nasadenie diela - upgrade a prepojenie dátových centier Dopravného úradu

Predmet zákazky je vytvorenie diela spočívajúceho v upgrade a prepojení dátových centier Dopravného úradu v lokalitách Prístavná 10, Bratislava a Letisko M. R. Štefánika, Bratislava a zabezpečenie údržby a podpory počítačov, serverov a informačnej infraštruktúry v správe Dopravného úradu, s plnením na všetkých jeho pracoviskách, to jest v ...

Zálohování dat krajské korporace

Zálohování dat krajské korporace

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření/náhrada stávajícího zálohovacího systému a dodávka nového deduplikačního úložiště krajského úřadu včetně vypracování potřebné metodiky, dokumentace a poskytování technické podpory po dobu 60 měsíců. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro ...

Upgrade a nákup nového SW a HW a vyšší kybernetická bezpečnost

Upgrade a nákup nového SW a HW a vyšší kybernetická bezpečnost

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka softwarové a hardwarové infrastruktury zahrnující rovněž: a) instalaci, implementaci a customizaci, b) záruční servis (podpora), c) seznámení administrátorů s dodaným řešením a jejich zaškolení, d) dokumentaci realizovaného řešení.

Pracovní stanice do projektu EXTEMIT-K - vybudování vědeckého pracoviště

Pracovní stanice do projektu EXTEMIT-K - vybudování vědeckého pracoviště

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou pracovních stanic pro náročné výpočtové úkoly nad rámec běžné PC techniky.

MoVI FAI – Matematický software 2

MoVI FAI – Matematický software 2

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení matematického softwaru pro Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Požadovaný software je vymezen v technické specifikaci, jež tvoří přílohu k zadávací dokumentaci.

Dynamický nákupní systém 2017 na prostředky ICT v rezortu MZe

Dynamický nákupní systém 2017 na prostředky ICT v rezortu MZe

Dodávky serverů, záznamových a paměťových medií, výpočetní techniky včetně skenerů, tiskáren, počítačů, zobrazovacích jednotek, příslušenství pro vkládání dat a záznam dat pro potřeby Centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů.

Pronájem výpočetní kapacity v cloudu pro projekt Rollm@ps

Pronájem výpočetní kapacity v cloudu pro projekt Rollm@ps

Zadavatel požaduje pronájem serverů pro provoz vývojového a testovacího prostředí s definovaným zálohováním a zajištěním dostupnosti, které jsou pro úspěšný vývoj v dnešní době zvyšujícího se kybernetického nebezpečí velice důležité. Pronajímaný server proto musí být také dostatečně ochráněn před kybernetickými útoky.

Programové vybavení - nákup DDNM

Programové vybavení - nákup DDNM

Pořízení komerčního software pro zajištění činností jednotlivých složek resortu MO.

Inovatívna technológia na archiváciu dát v spoločnosti boneheadz, a.s.

Inovatívna technológia na archiváciu dát v spoločnosti boneheadz, a.s.

Predmetom zákazky je dodanie inovatívnej technológie na archiváciu dát v spoločnosti boneheadz, a.s., ktorej bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – dodávka výpočetní techniky

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – dodávka výpočetní techniky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky, tedy dodávka notebooku, projekčního plátna, závěsného projektoru a ozvučení učebny a aktivních prvků síťové infrastruktury a poskytnutí souvisejících služeb.

Dynamický nákupní systém pro dodávku stolních počítačů, monitorů, síťových prvků, úložišť

Dynamický nákupní systém pro dodávku stolních počítačů, monitorů, síťových prvků, úložišť

Zadavatel zavádí dynamický nákupní systém na dodávku stolních počítačů, monitorů, síťových prvků, uložišť a IT příslušenství, rozděleno do kategorií

Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou

Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky ICT zabezpečující nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou. Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí: Část 1 - Spisová služba pro PO, správa smluv, formulářová komunikace, řízení rozvoje zaměstnanců a osobní portál občana. Část 2 - Interaktivní úřední deska. Část 3 - Elektronizace evidence majetku.

Pořízení výpočetní techniky

Pořízení výpočetní techniky

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, přičemž předmětem 1. části veřejné zakázky je nákup 50 ks počítačů včetně operačního systému, 50 ks LCD monitorů a 50 ks setů klávesnice a myši. (Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky a minimálních požadavků na požadované zboží jsou uvedeny v příloze A1 zadávací dokumentace.) Předmětem 2. části ...

Poptávám adaptér pro tablet značky Lenovo

Poptávám adaptér pro tablet značky Lenovo

Poptávám adaptér (nabíječku) pro Tablet Lenovo Idea Tab A7-50 3G /Midnight Blue. Děkuji Pospíšil

Podpora jazykových a přírodovědných kompetencí

Podpora jazykových a přírodovědných kompetencí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení dvou učeben – jazykové laboratoře a učebny přírodních věd + nábytek včetně montáže a záručního servisu. Součástí dodávky je rovněž: a) doprava zboží na místo plnění (dopravu do místa plnění zajišťuje na své náklady a nebezpečí účastník zadávacího řízení), montáž a instalace nového vybavení b) odvoz ...

Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna

Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna

Předmětem této Veřejné zakázky je zajištění dodávek a služeb spočívajících v: 1. Navržení, vytvoření, implementaci a zavedení systému organizace a bezpečnosti dopravy (dále též "SOBD"), včetně dodávky infrastruktury a systémového softwaru pro SOBD; 2. rozvoji SOBD; 3. technické podpoře infrastruktury SOBD a systémového softwaru, technické ...

UTB - Software pro simulaci proudění viskoelastických materiálů

UTB - Software pro simulaci proudění viskoelastických materiálů

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení softwaru pro Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Požadovaný software je vymezen v technické specifikaci, jež tvoří přílohu k zadávací dokumentaci.

Dodávka serveru pro vývoj a testování

Dodávka serveru pro vývoj a testování

Předmětem veřejné zakázky je dodávka serveru včetně operačního systému v minimálních parametrech a v rozsahu ve specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele.

Zavádění moderních informačních a digitálních technologií

Zavádění moderních informačních a digitálních technologií

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového řídícího a informačního systému pro vozidla MHD zadavatele v rozsahu specifikovaném v Technických podmínkách, které budou přílohou Zadávací dokumentace a které specifikují jednotlivé dodávky a instalaci nových komponent, výměny/úpravy stávajících komponent systému, včetně požadovaných technických ...

Rozšíření a doplnění stávající technologické infrastruktury ICT

Rozšíření a doplnění stávající technologické infrastruktury ICT

Předmětem plnění bude dodávka pro rozšíření stávající hardwarové infrastruktury v enterprise datacenterové architektuře Cisco včetně instalace, implementace, customizace, vytvoření plně funkčního privátního cloudu na technologii VMware vSphere včetně implementace všech nástrojů pro správu, dohled a backup procesy a zajištění záruky za kvalitu celé ...

Speciální a vysoce výkonná zařízení - Rámcová dohoda

Speciální a vysoce výkonná zařízení - Rámcová dohoda

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku plnění v rámci projektu "Podpora potírání kybernetické kriminality", pro specifické úkony soudních znalců a kriminalistů vyšetřujících kybernetickou kriminalitu, kdy je potřeba použít přesně konkretizované zařízení.

Dodávka počítačů, monitorů a notebooků pro JU

Dodávka počítačů, monitorů a notebooků pro JU

Část 1: Dodávka PC a monitorů: Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka počítačů a monitorů. Kromě dodávek PC a monitorů zahrnuje předmět veřejné zakázky i dopravu na místo plnění a zajištění údržby a servisu v záruční době. Součástí dodávky zařízení je i předání návodu k užívání a údržbě v českém jazyce. Část 2: Dodávka notebooků: ...

Nákup stolních PC v resortu Ministerstva financí 2017

Nákup stolních PC v resortu Ministerstva financí 2017

Předmětem veřejné zakázky zadávané centrálním zadavatelem v otevřeném řízení je dodávka výpočetní techniky, a to konkrétně 1 750 ks stolních počítačů a 1 750 ks monitorů, a to vždy s příslušenstvím. Jednotlivé položky předmětu Veřejné zakázky včetně jejich technických podmínek jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Dodávka zariadení výpočtovej techniky - PC stanice

Dodávka zariadení výpočtovej techniky - PC stanice

Predmetom zákazky je dodávka zariadení kancelárskej výpočtovej techniky - PC staníc, notebookov a tlačiarní pre ústredie a pobočky verejného obstarávateľa na základe zmluvy o dielo a písomných objednávok. Súčasťou predmetu zákazky sú okrem dodávky zariadení kancelárskej výpočtovej techniky aj súvisiace služby, t. j. základná inštalácia operačného ...

(záznamy 1/25 z 6589)  strana 1 / 264