Úprava osvětlovací soustavy Galerie Rudolfinum

Úprava osvětlovací soustavy Galerie Rudolfinum

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce zářivkového osvětlení a oprava automatického stínění.

Vnitroblok Koterovská 69-79, Plzeň

Vnitroblok Koterovská 69-79, Plzeň

Vnitroblok Koterovská 69-79 se nachází v klidné části MO Plzeň 2 Slovany, řešené území je ohraničeno ulicí Koterovskou, Táborskou a 13. ZŠ. V současnosti se ve vnitrobloku nachází obousměrná komunikace s asfaltovým povrchem. Účelem stavby je vybudování nových 49 parkovacích stání, úprava území na obytnou zónu, rekonstrukce veřejného osvětlení, ...

Servisní činnost na technologických zařízeních Národního divadla Brno

Servisní činnost na technologických zařízeních Národního divadla Brno

Předmětem plnění veřejné zakázky je servisní činnost na technologických zařízeních a řídicím systému provozovaných zadavatelem v Janáčkově divadle, Mahenově divadle a divadle Reduta vč. dodávek originálních náhradních dílů, při dodržení podmínek stanovených zadávací dokumentací. Dodavatel v rámci předmětu plnění veřejné zakázky bude zajišťovat ...

Regenerace sídliště Nová - II. etapa

Regenerace sídliště Nová - II. etapa

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy – řešení regenerace sídliště Nová. Sídliště se nachází ve východní části města Hranice. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající asfaltobetonová komunikace, z části zatravněné plochy a chodníky a pakovací stání kolem současné vozovky. Tyto komunikace vykazují značné poruchy a nerovnosti povrchu. ...

MsÚ Jarková 24, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu

MsÚ Jarková 24, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu

Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ Prešov. V rámci návrhu sa uvažuje so zateplením fasády, zateplením strechy + nová hydroizolačná vrstva, zateplením stropu suterénu. Taktiež dôjde k úprave povrchov bez zateplenia v priestoroch, ktoré nie sú vykurované. Súčasne sa bude realizovať aj dokončenie výmeny výplňových ...

Obnova meterskej školy v obci Dolné Kočkovce

Obnova meterskej školy v obci Dolné Kočkovce

V objekte metrskej školy budú nasledovné stavebné práce: - Búracie práce - Výmena okien za plastové - Zateplenie obvodového plášťa budovy - Vonkajšie nátery a vysieťkovanie vonkajších časti objektu - Rekonštrukcia zdravotechniky - Rekonštrukcia ústredného vykurovania spríslušenstvom - Rekonštrukcia vnútorných silnoprúdových rozvodov a ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu Suchá nad Parnou

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu Suchá nad Parnou

Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy obecného úradu akultúrneho domu vobci Suchá nad Parnou podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu akultúrneho domu Suchá nad Parnou, súpisné číslo 68. Budova Obecného úradu a domu kultúry pre plánovanú rekonštrukciu za účelom zníženia energetickej náročnosti sa ...

Realizácia parkoviska medzi ul. Dohnányho a A.Žarnova v Trnave

Realizácia parkoviska medzi ul. Dohnányho a A.Žarnova v Trnave

Predmetom zákazky je vybudovanie parkoviska s 99 parkovacími státiami s povrchom zo zámkovej dlažby. Navrhované parkovisko sa vybuduje po ľavej strane ulice Andreja Žarnova, oproti urgentnému príjmu do chirurgického pavilónu FN Trnava. Rozsah riešenia: SO-01 Parkovisko SO-02 Dažďová kanalizácia SO-03 Prekládka el. kábla VN úprava SO-04 ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves

Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy materskej školy vobci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy vobci Krásna Ves Vrámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia strechy prístavby, výmena niektorých okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. ...

Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho strediska v obci Dolná Súča

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho strediska v obci Dolná Súča

Predmetom zákazky je kompletné zateplenie plášťa budovy a výmena transparentných konštrukcií (obvodový plášť, strešná konštrukcia ,strop nad suterénom), nútené vetranie so spätnym získavaním tepla, modernizácia vykurovacieho systému, výmena osvetlenia. CPV kódy: 45000000-7 Stavebné práce, 45300000-0 Stavebno-inštalačné práce, 45310000-3 ...

Modernizácia objektu č. 11 prevádzková budova v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenov

Modernizácia objektu č. 11 prevádzková budova v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenov

Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: -zateplenie fasády a strechy, -výmena klampiarskych výrobkov, -inštalácia regulačných a vyvažovacích armatúr na existujúci vykurovací systém a ...

Obnova veřejného osvětlení – výměna svítidel

Obnova veřejného osvětlení – výměna svítidel

Předmětem veřejné zakázky je výměna části svítidel veřejného osvětlení, instalace napěťových regulátorů veřejného osvětlení, zrušení části odběrných míst a úprava stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení v lokalitě Havřice, Újezdec, Vlčnovská v Uherském Brodě a Těšově v Uherském Brodě.

Stavební úpravy křižovatky Na Sadech, Krajinská,  28. Října

Stavební úpravy křižovatky Na Sadech, Krajinská, 28. Října

Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava stávajícího stavu křižovatky, které zlepší dopravní situaci v historickém centru města České Budějovice. Úprava křižovatky zvětšuje koridor linky MHD, který se tak rozšíří až na ulici Na Sadech pomocí vyhrazeného BUS pruhu z Mariánského náměstí až do zastávky Poliklinika Sever. Stavební úprava ulice ...

III/1327 Žirovnice - průtah

III/1327 Žirovnice - průtah

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající zejména v provedení rekonstrukce silnice III/132 v průtahu města Žirovnice v celkové délce 680 m. V rámci rekonstrukce silnice III/1327 Žirovnice – průtah bude v prostoru začátku stavby vybudován jednostranný chodník délky 87 m. Dále bude provedeno prodloužení veřejného osvětlení na konci ...

Poptávám venkovní svítidlo pro osvětlení parkovišť

Poptávám venkovní svítidlo pro osvětlení parkovišť

Poptávám venkovní osvětlení Floodlight 20 mini LED, 107W, osvětlení parkovišť, napojeno z objektu, stožár 5m, 3 ks.

Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská

Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská

Předmětem veřejné zakázky je modernizace mostů místa křížení - tratě SŽDC a místní komunikace ul. Dluhonská v Přerově. Zakázka má tyto stavební objekty: demolice dvou mostů, rekonstrukce místní komunikace ul. Dluhonská, výstavba mostu přes železniční trať Přerov – Bohumín, výstavba mostu přes železniční trať Česká Třebová - Přerov, opěrné zdi, ...

Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č.26 a súvisiace stavebné úpravy

Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č.26 a súvisiace stavebné úpravy

Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov. Predmetom prílohy č. 1 k SP je projektová dokumentácia, ktorá rieši stavbu: Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č.26 a súvisiace stavebné úpravy v jej okolí. Uvedená stavba je rozdelená do dvoch etáp. Predmetom tejto zákazky je 1. etapa. Grafické rozdelenie ...

Chodník a cyklochodník, Trstínska cesta v Trnave

Chodník a cyklochodník, Trstínska cesta v Trnave

Predmet zmluvy zahŕňa nasledujúce stavebné objekty: SO Spevnené plochy SO Sadové úpravy SO Verejné osvetlenie SO Preložka oznamovacieho vedenia Súčasťou zákazky sú náklady na zabezpečenie koordinátora PD a koordinátora bezpečnosti, geodetické práce a všetky ostatné súvisiace práce a dodávky. Podrobnejší popis je uvedený v súťažných ...

II/380 Moutnice průtah

II/380 Moutnice průtah

Předmětem zakázky je rekonstrukce úseku silnice II/380 a bezprostředně navazujících úseků silnic III/4168, III/41612, III/41611 a místních komunikací v intravilánu obce Moutnice. V rámci rekonstrukce komunikací dojde také k vybudování autobusových zálivů, chodníků, parkovišť, nové dešťové kanalizace, k rekonstrukci veřejného osvětlení, místního ...

Zhotovenie a montáž predajných drevených stánkov

Zhotovenie a montáž predajných drevených stánkov

Zákazka je tvorená výrobou a montážou predajných drevených stánkov v nasledovnom počte kusov: -38 kusov predajných stánkov jednodomčekov -10 kusov predajných stánkov dvojdomčekov -2 kusy občerstvovací predajný stánok, jednodomček s motívom suda -6 kusov prístrešok na státie -1 kus prístrešok na odpadové nádoby -12 kusov drevených ...

Ragenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Budyšínská a Zhořelecká

Ragenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Budyšínská a Zhořelecká

Předmětem zakázky jsou stavební práce zahrnující vybudování chodníků, přechodů pro chodce a parkovacích míst včetně odlučovače ropných látek, dále úpravu stávajících komunikací, instalaci veřejného osvětlení a sadové úpravy řešeného území, to vše za v rozsahu a za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Regenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Bardějovská

Regenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Bardějovská

Předmětem zakázky jsou stavební práce zahrnující vybudování chodníků, přechodů pro chodce a parkovacích míst včetně odlučovače ropných látek, dále úpravu stávajících komunikací, instalaci veřejného osvětlení a sadové úpravy řešeného území, to vše za v rozsahu a za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Správa, údržba a modernizácia verejného osvetlenia obce Letanovce

Správa, údržba a modernizácia verejného osvetlenia obce Letanovce

Predmetom zákazky je správa, údržba a modernizácia verejného osvetlenia obce Letanovce (najmä opravy, údržba, pravidelné revízie, výmena poškodených častí, vrátane údržby vodiča verejného osvetlenia), zabezpečenie výmeny nefunkčného svietidla za funkčné s rovnakými svetelnými parametrami a s rovnakým dizajnom, v prípade výpadku svietidla počas ...

Logický celok č. 1 - Profesionálna kamera so záznamom 4K s príslušenstvom

Logický celok č. 1 - Profesionálna kamera so záznamom 4K s príslušenstvom

Názov predmetu zákazky: Kreatívna produkcia krátkych filmov Krásy Slovenska. Logický celok č. 1 - Profesionálna kamera so záznamom 4K s príslušenstvom a kamera -fotoaparát s príslušenstvom. Logický celok č. 2 - "Profesionálna osvetľovacia technika s príslušenstvom". Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na dodanie tovaru: ...

(záznamy 1/25 z 2058)  strana 1 / 83