Dodávka a montáž vzduchotechniky čistého provozu v budově INTERGAZE

Dodávka a montáž vzduchotechniky čistého provozu v budově INTERGAZE

Dodávka a montáž vzduchotechniky pro čistý provoz třídy 8

Opravy vzduchotechnických zariadení a predpísané výmeny vzduchotechnických filtrov

Opravy vzduchotechnických zariadení a predpísané výmeny vzduchotechnických filtrov

Predmetom zákazky je oprava a výmena vadných zariadení, ako aj jeho doplnenie o nevyhnutné prvky a aj súvisiacej demontáže vadného zariadenia alebo jeho časti a dodávky a montáže nového zariadenia alebo opraveného zariadenia, vzniknuté počas prevádzky. Výmena filtrov v vzduchotechnických zariadeniach v zmysle platných STN EN 1 x za rok.

Úspory energie ve výrobním objektu firmy OKNA JUHA

Úspory energie ve výrobním objektu firmy OKNA JUHA

Předmětem díla jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy truhlárny Babina 90, 331 01 Plasy, které spočívají především v zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměně otopného zařízení, instalace FVE, LED osvětlení a automatické regulace odsávání hoblin.

Odsávacie zariadenie pre lis IDRA OL 1200

Odsávacie zariadenie pre lis IDRA OL 1200

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a montáž odsávacích zariadení v počte 10 ks pre tlakové lisy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladov.

Poptáváme výměník do vzuchotechniky

Poptáváme výměník do vzuchotechniky

Poptáváme výměník do vzuchotechniky. Prasknul nám v naší vzduchotechnice výměník ROEN Alte103 V2 450x245x92 (250) 4156 15/23 150300 - potřebujeme 1 kus. Můžete mi poradit, kdo nám tento výměník dodá? Moc děkuji Aleš Gregorek

Dodávka a montáž klimatizace prostoru pro cestující do autobusů typu URBANWAY 12M CNG EURO 6

Dodávka a montáž klimatizace prostoru pro cestující do autobusů typu URBANWAY 12M CNG EURO 6

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž klimatizace prostoru pro cestující do 55 ks autobusů typu URBANWAY 12M CNG EURO 6 ve vlastnictví zadavatele, vyrobených v roce 2015. Bližší technická specifikace a rozsah dodávky jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku a montáž klimatizace prostoru pro cestující do autobusů ...

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ, 17. listopadu 1325, p. o. v Mladé Boleslavi

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ, 17. listopadu 1325, p. o. v Mladé Boleslavi

Stavební práce – stavební úpravy (zejména výplně oken, fasáda, střecha a vzduchotechnika) za účelem snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ, 17. listopadu 1325, p.o. v Mladé Boleslavi.

Poptávám odsavač olejové mlhoviny

Poptávám odsavač olejové mlhoviny

Poptávám odsavač olejové mlhoviny LOSMA D 2000.

Odstranění zápachu ze zakryté aerované nádrže a odstranění zápachu z objektu česlovny

Odstranění zápachu ze zakryté aerované nádrže a odstranění zápachu z objektu česlovny

Předmětem plnění zakázky je dodávka a instalace nového dosud neužívaného zařízení pracujícího na principu fotokatalytické oxidace na dezodorizaci vzduchu z česlovny a vzdušniny z nádrží pro skladování a čištění odpadních vod.

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KNK zamac, výrobné družstvo

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KNK zamac, výrobné družstvo

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa znižovania energetickej náročnosti budovy výmenou vzduchotechniky a rekonštrukciou kotolní K1, K2 a K3; t.j. výmenou kotlov s príslušenstvom a zabezpečovacími zariadeniami. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy

Predmetom zakazky je zateplenie, výmena okien, inštalácia vzduchotechniky, energeticky efektívnejších osvetľovacích telies a výmena zdroja tepla pre systém vykurovania a prípravy teplej vody, modernizácia distribučného systému pre UK a teplej vody na administratívnej budove spoločnosti Topagro, s.r.o. na adrese Ruskovce 197. Všetko realizované ...

Pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi

Pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi

Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že PM2,5 se chovají jako plyny a v ...

Realizace energetických úspor v objektu MŠ Ke Studánce 1033 v Orlové-Lutyni

Realizace energetických úspor v objektu MŠ Ke Studánce 1033 v Orlové-Lutyni

Kompletní zateplení fasády, střechy, výměna vnějších výplní otvorů a instalace vzduchotechnického zařízení pro výměnu vzduchu.

Realizace energetických úsppor v objektu MŠ elokované pracoviště 1. Máje 1268 v Orlové-Lutyni

Realizace energetických úsppor v objektu MŠ elokované pracoviště 1. Máje 1268 v Orlové-Lutyni

Zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměna otvorových výplní objektu a vzduchotechnická zařízení v souladu s požadavky na větrání škol.

Klánovice - navýšení kapacity ZŠ – GASTRO technologie

Klánovice - navýšení kapacity ZŠ – GASTRO technologie

Předmětem zakázky Klánovice - navýšení kapacity ZŠ – GASTRO technologie je dodávka a montáž GASTRO vybavení kuchyně včetně vzduchotechnických rozvodů kuchyně. Detailní popis požadovaných dodávek technologií je uveden v projektové dokumentaci k dodávkám, která je přílohou této Zadávací dokumentace. Projekt bude realizován v objektu Masarykovy ...

Modernizace větrání a vytápění stanice Háje

Modernizace větrání a vytápění stanice Háje

Předmětem Veřejné zakázky je modernizace větrání a vytápění stanice metra Háje včetně souvisejícího technologického vybavení a vystrojení pro pražské metro a dále stavební úpravy související s výše uvedenou činností vč. dokumentace potřebné pro provoz v podmínkách Objednatele a dokumentace skutečného provedení stavby. Součástí předmětu veřejné ...

Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky

Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky

Předmětem veřejné zakázky jsou revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky a požárních bezpečnostních zařízení v prostorech Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v souladu s obecně platnými normami za účelem udržení dobrého technického stavu všech zařízení, a to na dobu určitou do 31. 12. ...

Rámcová dohoda na dodávky a montáž klimatizačních jednotek pro CS ČR

Rámcová dohoda na dodávky a montáž klimatizačních jednotek pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky a montáž klimatizačních jednotek ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek zadávaných po dobu platnosti a účinnosti rámcové dohody, s tím, že zadavatel bude zadávat vybranému dodavateli ...

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci objektu Menzy Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouc z důvodu instalace nového strojního vybavení varny a navazujících přípraven, provedení stavebních úprav a s tím související úpravy vnitřních rozvodů instalací včetně topení, výměny zařizovacích předmětů, VZT, ...

Dodávka servisu kogeneračních jednotek v Home Credit Aréně v Liberci

Dodávka servisu kogeneračních jednotek v Home Credit Aréně v Liberci

Předmětem veřejné zakázky je dodávka servisu 2 ks kogeneračních jednotek pro Home Credit Arenu v Liberci. Základní vymezení rozsahu plnění předmětu této veřejné zakázky zahrnuje zejména následující: a) obnovu kogeneračních jednotek v rozsahu specifikovaném v Projektové dokumentaci a Položkovém rozpočtu a v souladu technickým řešením požadovaným ...

Nákup a servis klimatizací

Nákup a servis klimatizací

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a servis klimatizací.

Zajištění provozu, servisu a oprav technologií a technického vybavení TZB objektů FEKT VUT

Zajištění provozu, servisu a oprav technologií a technického vybavení TZB objektů FEKT VUT

Předmětem zakázky je zajištění komplexního a bezproblémového provozu, servisu, oprav a revizí instalovaných technologií a technického vybavení TZB v objektech Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Služby budou poskytovány včetně managementu, tj. včetně revizí, odborných prohlídek apod. Dále budou zajištěny a provedeny veškeré opravy ...

Oprava časti administratívnej budovy

Oprava časti administratívnej budovy

Predmetom zákazky je oprava časti administratívnej budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. Oprava budovy bude pozostávať z: -výmeny vzduchotechniky v časti budovy - IV.NP, -výmeny vnútorného osvetlenia a el. rozvodov v časti budovy - III. NP a IV. NP, -elektromontážnych prác, -obnovy podláh na chodbách - III. NP a IV. ...

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25

Projektová dokumentácia rieši významnú obnovu objektu pavilónu č.25 Skleníky pre účely praxe a výučby za účelom zlepšenia energetickej úspornosti objektu. Objekt je v evidencii Národných kultúrnych pamiatok č.1158. Navrhované je zateplenie podlahy na teréne, zateplenie stropov alebo rekonštruovaných strešných plášťov, zateplenie obvodových stien ...

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Milín – technická zařízení

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Milín – technická zařízení

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových zařízení – klimatizace a větrání prostor, blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami, s cílem realizace energetických úspor v budově základní školy v obci Milín.

(záznamy 1/25 z 1067)  strana 1 / 43